Du bruker ikke samme børste overalt, hvorfor bruke

Comments

Transcription

Du bruker ikke samme børste overalt, hvorfor bruke
Du bruker ikke samme børste overalt,
hvorfor
samme
passord?
Du
brukerbruke
ikke samme
børste
overalt,
hvorfor bruke samme passord?
Slik lager du gode passordrutiner
• Et passord skal være lett å huske for deg og vanskelig
å gjette for andre.
• Benytt ulike passord for ulike tjenester.
• Bruk et langt passord, f.eks. en lang setning som
minner deg om tjenesten.
• Bytt passord med jevne mellomrom eller hvis du tror
det er på avveier.

Similar documents