Klikk her - sfk ajaks

Comments

Transcription

Klikk her - sfk ajaks
SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET
Til
Medlemmer i SFK Ajaks
18.03.2015 – Kleiva
Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015
Sted:
Kjellerstua på Kleiva bygdehus
Dato og tidspunkt:
25.03.2015 kl 20:00
Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste
3. Velge dirigent(møteleder), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Fastsette medlemskontingent.
7. Vedta idrettslagets budsjett.8. Foreta følgende valg:
Sportslig leder og 2 styremedlemmer.
Vedlagt følger følgende dokumenter:
-
Forslag på dirigent og referent (Forslag på medlemmer som skal underskrive på protokollen
legges frem på årsmøtet)
Årsberetning (inkludert eventuelle årsberetninger fra grupper/komiteer/utvalg)
Forslag til medlemskontingent
vennlig hilsen
Styret
1
Forslag på dirigent og referent
Dirigent: Bent Are Glad Pedersen
Referent: Tove Hansen
2
Årsberetning 2014
1. Oranisasjon
Styret har i 2014 bestått av følgende








Administrativ Leder: Bent Are Glad Pedersen
Sportslig Leder: Steinar Henriksen
Sekretær: Tove Hansen
Kasserer: John - Erik Bjørlo
Bane/anlegg: Karl Ulrik (Kalle) Kjesbu
Ungdomsrepresentant: Ragnhild Hjelle
Styremedlem: Hanne Guro Buschmann
Revisorer: Bernt Johnsen og Bjørn Ivar Hansen
Valgkomiteen har i 2014 bestått av følgende:




Jørun Knutsen (2011)
Julie Evjen (2012)
Oddrun Løh (2013)
Vara: Kai Hansen
Det har vært avholdt 4 styremøter, årsmøte og noen små komitemøter
Medlemmer
Klubben har ca 120 aktive medlemmer (idrettregistreringen). Det er ingen vesentlig endring i antall
medlemmer fra året før. Klubben er medlem av Norges fotballforbund, Norges Skiforbund og Norges
turmarsjforbund.
Styrets arbeid/Representasjoner
Klubben har i det siste året vært dreven på tvers av vervene, Styret er ett samarbeidene organ som
har delegert og påtatt seg oppgaver iht til kapasitet og interesse. Alle oppgavene er blitt ivaretatt av
styrets medlemmer. Klubben var representert ved årsmøtet i Sortland idrettsråd i 2014 og jobber
tett mot medlemmene i idrettsrådet.
Klubben har startet en prosess hvor medlemmene og bygda, ble invitert til fremtidskveld på Holand
skole. Her skulle vi gjøre oss opp noen tanker om hva vi holder på med, hva ønsker vi og hva er det
egentlig vi har gjort. Dette ble gjennomført med hell og mange gode prosesser kom frem av dette.
Dette arbeidet fortsetter inn i 2015
3
2. Sportslig aktivitet 2014
SKI
Ajakscupen
Skicupen ble for første gang i historien gjennomført uten ski på beina, dette pga de dårlige
snøforholdene. Antall deltagere har de senere år blitt noe redusert, og det har vært vurdert hvilke
tiltak man kan gjøre for å få deltagelsen opp igjen. Og de dårlige vintrene må selvfølgelig også ta sin
del av skylda.
På høsten vedtok styret å gå til anskaffelse av en ”Skjeldalfres”. Denne ble levert rett før jul, og har
vist seg å være et svært effektivt verktøy for å få laget flotte løypetrasèer. Dette har medført økt
aktivitet i løypa, men det hører hjemme i 2015 rapporten.
Langøyløpet
Turrenn i samarbeid med Sortland og omegn skiklubb. Avlyst pga lite snø.
Andre organiserte skirenn
Også disse rennene (sone-/kretsrenn) ble i stor utstrekning avlyst. Det var kun et renn på Sortland og
et på Lekang, som ble gjennomført. Ajaks hadde 4-5 unger med på disse arrangementene.
FOTBALL
Klubben hadde i 2014 kun lag i miniputteklassene, og alle har vært samlet i en treningsgruppe.
Utgangspunktet var et G8 og et G9 lag, men vi varierte litt mellom G9 og G10. I enkelte turneringer
stilte vi dessuten eget jentelag. På høsten kom 6 åringene med, og tilsammen var det da ca. 18-20
spillere. 6 åringene stilte eget lag i Bend-It cup i oktober.
Utfordringen i gruppa er at ungene er spredt over mange årsklasser, med veldig få spillere i
aldersgruppen 5.-7.klasse. Men alt i alt er vi fornøyd med årets sesong, og vi håper flest mulig blir
med kommende sesong. Men vi vil antakelig få en utfordring i å stille noe lag eldre enn G10.
Sesongen ble avsluttet med familiedag på Kleiva, med kjempegod oppslutning fra hele bygda.
Trenere: Steinar, Espen og Hanne Guro.
ALL-IDRETT
Tilbudet opprettholdt for hele barneskoletrinnet. Også her har det vært utfordringer med å få nok
mange med i 5.-7. gruppa. Videre har jo de snøfattige vintrene skapt utfordringer opp mot planlagte
snøaktiviteter.
Trenere sist høst:
1. og 2. kl: Hilde Bendiksen, Oddrun Løh Rognstad, Hilde Dahl
3. og 4. kl: Veronica Hjelle, Siv Pedersen, Eirik Sannes Hansen.
5.-7. kl: Steinar Henriksen
4
TRIMAKTIVITETER
AJAKSTRIMMEN
Postkassetrim med kasser i Risdalen, Holandsdalen, Holandsknurren, Nattmålsheia, Tverrheivannet
og Tortenlivannet. De seks kassene hadde siste året ca. 4000 besøk. Premieutdeling ble foretatt ifm
familiedagen i begynnelsen av oktober.
KLEIVAMARSJEN/LANGØYMARSEN
I god tradisjon ble de to turmarsjene arrangert i midten av juni. Turid og Ove var som vanlig primus
motorer. Ca 70 deltagere.
LYSLØYPETRIMMEN
Prøvde et nytt ”enkelt” trimkonsept på høsten, men 6 ganger t/r lysløypa u/ tidtaking og ingen
kontingent. Veldig lav oppslutning om tilbudet.
3. Anlegg
Lysløypa er i god stand og reparert etter småskader i forbindelse med uttak av tømmer (ref.
Årsmøtet 2013)
Banen er ikke perfekt, men fungerer til de aktivitetene vi har i dag. Om det skal satses på
dette området så må det settes i gang ett prosjekt tilsvarende som utbedringen av lysløypa
var i 2013.
4. Arrangementer/dugnader
Klubben har ikke arrangert noen barnefotballtureneringer i 2014. Vi har arrangert familiedag
(inkl. premieutdeling postkassetrimmen og fotball), samt premieutdeling Ajakscupen.
Klubben ble forespurt i år om å være med på søppelplukking av Sortland kommune. Men
pga av den lave aktiviteten i barneidretten og klubbens økonomi, så valgte styret å overlate
dugnaden til FAU ved Holand skole. Ingen andre dugnader ble gjennomført i 2014.
5. Økonomi
Klubben har fortsatt en sunn økonomi og styret vil gjøre sitt beste for at dette skal fortsette i
2015. Dette har gitt rom for enkelte investeringer som vil komme i neste års beretning.
Med dette så vil styret takke for all hjelp og støtte i 2014, og håper at 2015 vil bli ett
innholdsrikt og aktivt år for klubben.
5
-
Forslag til medlemskontingent
Styret foreslår å beholde dagens medlemskontingent.
Familiemedlem 500 kr
Enkeltmedlem voksen 250 kr
Enkeltmedlem barn 150 kr
Støttemedlem 150kr
6