Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utan- for A4

Comments

Transcription

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utan- for A4
DIN kundeavis
nr. 3/2014 – Sparebanken DIN
“
Sparebanken DIN
gjev meg rom til å
leve mitt liv utanfor A4-boksen.
VESLEMØY SOLBERG
Bård Langkaas Transport AS
SIDE 8 og 9
Eggproduksjon i Åsgrend
SIDE 10
FN Eigedom AS
SIDE 11
Foto: Torbjørn Tandberg
Kjære leser
Det er nå gått ett år siden Seljord- og Bø Sparebank
ble til Sparebanken DIN. Godt er det å se at beslutningen om å slå sammen bankene var riktig. Allerede
første driftsår har banken klart å oppnå stordriftsfordeler, ansatte har fått tatt del i større utviklende
kompetansemiljøer og Sparebanken DIN har befestet
sin posisjon som lokalbanken for Midt- og Vest Telemark.
Det er ikke bare lokalt banken har markert seg. I
media ser vi at Sparebanken DIN har ett av landets
beste boliglån for ungdom. Banken har også deltatt i
et pilotprosjekt, sammen med MasterCard, for fremtidens bankkort. Dette prosjektet har blitt omtalt
på nettet og i aviser i utallige land i Europa, Asia og
Amerika. Blant annet i New York Times. Jeg må vel
innrømme at dette gjør oss en smule stolt.
I løpet av dette året har Sparebanken DIN økt engasjementet mot næringslivet i vår region betydelig.
Det har vært vår målsetting. Og det underbygger ett
av bankens eksistensielle grunnlag, nemlig å bidra til
at det bevares og utvikles nye arbeidsplasser i Midtog Vest Telemark. Vi har vært en lokal støttespiller
i over 160 år, og det kommer vi til å fortsette med.
Bank handler ikke om penger, men om tillit
Jeg har ofte sagt at bank handler ikke om penger,
men om tillit. Gjensidig tillit. Som bank skal vi ta
vare på kundenes innskudd. Vi skal komme med
gode løsninger for riktig plassering tilpasset kundens risiko og avkastningskrav. Som bank låner vi
også ut penger. Der tar vi en kalkulert risiko med
et rentepåslag, og med en tro på at kunden tilbakebetaler lånet. Denne gjensidige tilliten til hverandre,
vil vare ved i både gode og utfordrende dager. Både for
privat- og bedriftskunder. Da er det godt å ha en solid
konkurransedyktig lokalbank og trofaste, krevende
og ærlige kunder.
Det er dessverre slik at alle dager gjennom et langt
liv, ikke bare er gode. Noen bedriftskunder opplevde
utfordrende dager etter finanskrisen i 2008, mens
noen privatkunder må helt tilbake til slutten av
1980-tallet. I slike tider er det alltid godt å ha et
nært og godt forhold til rådgiveren sin, i lokalbanken
som alltid har vært der. Det å ha en rådgiver som
kjenner deg og som er behjelpelig når privatøkonomiske beslutninger skal tas, er viktig. Det er ikke
umulig at vi i nær fremtid vil igjen oppleve noen
bekymrende dager. Da er det godt å ha enten Gro,
Herlaug, Lasse, Harriet, Gina, Morten, Live, Torhild,
Augon, Annbjørg, Oddrun, Anne Elisabeth, Heidi,
Grete, Bente, Andreas, Margit, Gunvor, Anne Ingeborg, Edvard, Nils, Kristin, Lene, Geir Halvor, Sveinung, Annette, Toril, Terje, Bjørgulf, Irene, Brit-Vera,
Annemari, Anne, Ingebret, Mari, Rune, Vigdis eller
Halgeir - som er til stede for deg.
Handelsstanden gir oss vitterligen meddelelse om
at julen nærmer seg med stormskritt. Vi går en tid
i møte der både små og store gleder seg. Sammen
med alle gledene, bør vi reflektere over at julen er
som et forstørrelsesglass for mange mennesker. Der
de som har det godt, har det enda bedre i julen. Og
de som har det vondt, har det vondere enn vanlig når
julehøytiden ringes inn. Da er det godt å vise omsorg
for hverandre.
Banken i Bø er gull verdt for meg! Sjølv om eg
er utdanna siviløkonom og litteraturvitar, har
eg inga fast inntekt, og ville nok innimellom
hatt problem med å få lån i andre bankar. Eg
elskar fridomen eg har som artist og tekstforfattar, og kunne ikkje tenke meg å ha det annleis. Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve
mitt liv utanfor A4-boksen.
Jeg ønsker alle lesere en riktig god førejulstid.
Med positiv hilsen
Ben Roger Elvenes, adm.banksjef
INNHALD nr. 3/2014
Sparebanken DIN
Postboks 114, 3833 Bø i Telemark
Tlf. 35 06 09 00 / 35 06 57 00
[email protected]
www.sparebankendin.no
Opplag: 14 300 eks.
Utgjevar: Sparebanken DIN
Ansvarleg redaktør: Harriet Slaaen
Design: Reklamebyrået Superlativ
Forsidefoto: Torbjørn Tandberg
Trykk: Erik Tanche Nilssen
2
DIN kundeavis - nr.3/2014
Ungdomsforsikring – BSU ................................ side
Hjelp oss å pynte banken til jul ....................... side
Sanseleg og eksotisk kundetur........................ side
Bård Langkaas Transport AS ........................... side
Eggproduksjon i Åsgrend ................................ side
Næringssatsing i Fyresdal ............................... side
Bø Skiskyttarlag .............................................. side
Bygdecup i Vest-Telemark ............................... side
Er du klar for å Zwipe? .................................... side
Java-problem? ................................................. side
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
Eg har vakse opp i Bø, og har hatt konto i
banken så lenge eg kan hugse. I banken kjenner dei meg og familien elles, og eg ser ikkje
bort frå at det betyr noko når ein skal bygge
eit godt kundeforhold. Tillit er stikkordet, og
det må gå begge vegar. Eg set stor pris på den
gode servicen dei tilsette i banken gjev meg.
Det finst mange hyggelege og dyktige folk i
bankfilialen i Bø, men eg må få nevne Toril
F. Nordskog spesielt. Heilt sidan Sven (mannen min) og eg kjøpte det første huset vårt
for nesten tjuge år sidan, har ho vore der med
gode råd og tips, og vi har alltid kome fram
til ei løysing. Gjennom åra har det blitt mange
lån til ditt og datt: CD-utgjevingar, oppussing,
ny skigard, tomt, nye bustader – nå sist den 1.
september i år, ein måndag. Ei lita tabbe frå
mi side (posten var på oppbevaring) gjorde
at Toril ikkje hadde fått underskrivne lånepapir frå oss i tide. Eg oppdaga dette fredagen
før innflytting og ringte Toril, som sjølvsagt
visste råd. Søndag 31. august var ho i banken, overførte pengar til meklar og ordna med
pantedokument og lånepapir. Det kallar eg ekstraservice!
Hjarta mitt bankar ekstra for Telemark sjølv
om eg no bur på Konnerud. Som bøhering i eksil kjem eg til å bruke Sparebanken DIN framover også. – På grunn av god service, og fordi
banken kjenner meg og dei behova eg har.
Veslemøy
DIN kundeavis - nr.3/2014
3
Vil du hjelpe oss å
pynte banken til jul?
Vi inviterer medlemmer i Spareklubben til å kome
innom banken og få ein pakke med peparkakeformer. Dei er forma som spareklubbfigurane elgen
Saldor, grevlingen Snusen og ekornet Lotta.
Ungdom i Noreg
Du skal snart ta steget ut i verda på eiga hand. Det er spennande å flytte for
seg sjølv med alle dei gleder og utfordringar dette byr på.
Vi vil at du skal tenkje mest på gledene, og har
sett saman ein gunstig forsikringspakke for deg.
Ei pakke som gjeld til du fyller 30 år, dersom du
sjølv ikkje ønskjer å gjere forandringar før.
• Innbuforsikring med forsikringssum inntil
kr 350.000.
• Innbu Pluss - dekkjer skadar som skuldastuhell i heimen og skadar som skuldast
flytting med eigen bil. Dekkjer skadar inntil
kr 100.000.
• Reiseforsikring for enkeltperson som gjeld
både på dagsturar og reiser med lengd inntil 60 dagar. Forsikringa gjeld ved aktivitetar som off-piste, kiting og fjellklatring.
Avbestilling er også inkludert.
• Reise Pluss - med utvida forsikringssummar,
utan eigendel ved skade.
• Ulykkesforsikring, medisinsk invaliditet inntil
kr 1.000.000.
• Berbar PC med verdi inntil kr 15.000.
Kanskje sparebøssa di og er full, så kan du tøme ho samtidig?
Når det nærmar seg jul, kan du kome tilbake med nokon av peparkakefigurane og henge dei opp på juletreet eller i vindauget i banken.
Hugs å lage hol i kakene når du bakar, så vi kan henge dei opp.
Alle som leverer peparkaker til banken, er med i trekninga av ei korg
med julegodteri. Trekning torsdag 18.desember.
Helsing Sparebanken DIN og Spareklubben
Svært gunstig spareordning for ungdom
BSU-konto er ei spareordning for ungdom som
gjev rett til sparing med skattefrådrag og samtidig rett til bustadlån dersom du kan dokumentere økonomisk evne til å betale renter og avdrag.
Vi hjelper deg med å berekne kor mykje du kan
låne, slik at du framleis har noko igjen å leve av.
Reduser skatten med inntil 5.000 kroner
• Du får bankens beste sparetilbod til ungdom.
• Spar inntil 25.000,- i året, dvs. ca. 2.084,kroner per månad.
• Totalt kan du spare 200.000,- på ein BSUkonto. Renter kjem i tillegg.
• Maksimalt skattefrådrag i året på 5.000,-
Alt dette får du for
kr 243 per månad.
Forsikring utan dekning for berbar PC kostar
kr 198,- per månad.
Treng du å forsikre ein gjenstand til, til dømes
motorkøyretøy, gir vi deg samlerabatt på denne.
Pengane dine er 100% sikre
Renta og skattefordelen til saman gjer at sparing
på BSU-konto gjev deg svært høg og heilt risikofri avkastning. Sparepengane er garanterte av
bankane sitt sikringsfond.
Snakk med oss i Sparebanken DIN om kva vilkår som
gjeld. Vi vil gjerne hjelpe deg med å finne ei best
mogeleg løysing saman med deg.
4
DIN kundeavis - nr.3/2014
Dette treng du:
150 g smør
2 dl sukker
1 dl sirup
1 dl kremfløyte
2 stk nellikspikar
1 ts kanel
1 ts ingefær
peppar
450 g kveitemjøl
1 ts bakepulver
melis
1 stk eggekvite
Kjevle deigen og trykk ut peparkakene med Spareklubbenformene.
Steik kakene på 180 grader i omlag
8 minuttar midt i omnen (ta tida og
sjå nøyaktig kor lang tid du treng, du
justerer det for kvart brett du steiker, så blir dei slik du ønskjer. Omnar
er ulike og tjukkleiken på kakene
varierer veldig, så heilt nøyaktig kan
ein ikkje vere i denne oppskrifta.
• Totalt kan du få 40.000,- i skattefrådrag i
spareperioden.
• Du får eigenkapital til kjøp av bustad, eller du
kan betale ned bustadlånet.
• Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin
BSU-konto.
Er du under 34, kan du ikkje la vere
Du får det siste skattefrådraget det året du fyller
33 år. Det betyr at for å få full utnytting av spareordninga, må du starte seinast når du fyller 27 år
og spare 25.000 kroner kvart år.
Lage peparkaker? Her er peparkakedeigen! Peparkaker blir nemleg
best når du lagar dei sjølv.
Oppskrifta du treng er her:
Slik gjer du det:
Smelt smør i ein kjele og ha i sukker, sirup og fløyte. Rør godt saman
og ha det over i ein bolle. Knus to
nellikspikar med ein morter og ha i
bollen (bruk ei sikt så slepp du eventuelt store
bitar). Ha i ingefær, kanel og nykverna pepar, 7-8 drag med kverna. Sikt
inn mjøl og bakepulver og bland det
saman til ein deig. (For at deigen
skal bli enklare å jobbe med, rår vi
deg til å bake deigen dagen før og la
han stå i kjøleskåpet med plast natta
over.)
BSU - Bustadsparing for ungdom
BSU-konto er ei spareordning for ungdom som
gir rett til sparing med skattefrådrag.
Heimelaga
peparkakedeig
(Artikkel henta frå Klikk.no;
Kokk: Christopher Sjuve)
Pepperkakesangen
Tekst: Torbjørn Egner
Når en pepperkakebaker baker pepperbakerkaker
tar han først en stekegryte og en kilo margarin
oppi gryta smelter smøret og det neste han må gjøre
er å røre sammen smøret med en kilo med farin!
Og mens smør og sukker skummer tar man åtte eggeplommer
som han rører ut i gryta med en kilo hvetemel
og til slutt i gryta slipper han en liten teskje pepper
også rører han omkring og tømmer deigen på ei fjøl.
DIN kundeavis - nr.3/2014
5
KUNDETUR 2015 MED SPAREBANKEN DIN
Sanselege og eksotiske
Singapore & Malaysia
Sparebanken DIN har fått mange spørsmål frå tidlegare reiselystne kundar
som igjen har lyst til å dra på tur med oss og Norsk Tur til fjerne strok.
Vi tek utfordringa og arrangerer ny tur i november 2015. Blir du med?
Nye og gamle reisekundar er alle hjarteleg velkomne med.
Vi har gleda av å invitere deg med til to spennande og heilt ulike reisemål i det fjerne aust.
Fyrst møter vi ein moderne og dynamisk storby
med røter i asiatisk tradisjon, som i tillegg er eit
av verdas viktigaste økonomiske knutepunkt.
Kort sagt: Singapore, som er ein eineståande by!
Så reiser vi vidare til “storebror” Malaysia – eit av
verdas beste ferieland. Få land i verda kan tilby
eit større mangfald av landskap og kulturar - frå
kvite sandstrender og palmeskogar til regnskog
og teplantasjar. Malayar, kinesarar og indarar har
sett sitt preg på landet, og ikkje minst hovudstaden. Kuala Lumpur er ein av Asias mest
framstormande metropolar med moderne skyskraparar og svære handlesenter som blir avløyste
av smuga i Chinatown. Til slutt ventar strendene i
Damai Laut på oss, der hotellet vårt ligg idyllisk til
mellom freistande hav og frodig jungel. Her skal
vi verkeleg nyte det gode liv! Blir du med?
Fakta
Utreise i november 2015
(i løpet av veke 46)
Pristyding: totalt omlag kr 23.200,Endeleg dato, program og pris kjem i løpet
av desember 2014.
Turprisen inkluderar:
Buss Seljord –Torp t/r,
Fly Torp – Singapore/Kuala Lumpur – Torp
8 netter på hotell, 8 frukostar, 4 lunsjar
og 8 middagar
Tillegg: Enkeltrom kr 3.150,For påmelding og meir informasjon:
Gå inn på www.norsktur.no/spb-din
eller ring Norsk Tur på telefon
38 12 03 38. Telefonen er betent
måndag-fredag 08.30-15.30
Vi har eit avgrensa tal plassar så det
gjeld å vere tidleg ute.
6
DIN kundeavis - nr.2/2014
DIN kundeavis - nr.2/2014
7
3. generasjon i
transportselskapet
på Hørte
Bård Langkaas Transport AS
Det var ein svært blid og nøgd Bård Langkaas som tok i mot bedriftsrådgjevar Bjørgulf Stavenes og forsikringsrådgjevar Sveinung Soterud frå Sparebanken DIN. Bård fortalte entusiastisk om dei ti driftsåra sidan han overtok transportfirmaet i november 2004.
Sparebanken DIN er svært glad for at han har valt oss som bank- og forsikringspartnar.
Bård Langkaas Transport AS er eit veldrive transportselskap som held til på
Hørte i Sauherad kommune. Det er i dag tredje generasjon Langkaas som er
100% eigar og står for dagleg leiing av selskapet, Bård Langkaas Transport
AS.
8
Transportselskapet har historie så langt tilbake
som til slutten av 1920- åra, då bestefaren til Bård
starta opp (når han bytte bort motorsykkelen sin
i ein lastebil).
til Bård som også køyrer lastebil. Han jobbar og
på eigen verkstad med vedlikehald av bilar og
materiell. Sambuar Marianne hjelper til med nokre
administrative arbeidsoppgåver.
Du har sikkert sett dei store lastebilane på Telemarksvegane, der nokre av bilane har Felleskjøpet
i front. Då er det nok ein av Bård Langkaas Transport AS sine sju lastebilar som er på oppdrag for
sin største oppdragsgjevar, Felleskjøpet. Transportering av kraftfôr, gjødsel og andre landbruksrelaterte varer rundt om i Telemark sikrar
god og jamn tilgang på oppdrag. Ja, bidreg til ein
stabil arbeidsplass for dei 5 sjåførane, i tillegg
Sparebanken DIN – Banken som stiller opp!
Bård Langkaas Transport AS er Sparebanken DIN
sin største bedriftskunde innanfor transport.
Bård er heilt klar i sin tale når han fortel kvifor han
brukar Sparebanken DIN som sin bank: Bedriftsrådgjevar Bjørgulf Stavenes. «Bjørgulf stilte til
og med på jobb ein heilagdag då eg trong bankfagleg hjelp så fort som mogeleg,» fortel Bård.
«Personleg kontakt med rådgjevar som stiller
DIN kundeavis - nr.3/2014
nr.2/2014
opp, som kjenner til bedrifta og får ting unna er
og viktig. At dei og leverar konkurransedyktige
prisar og vilkår er svært viktige kriterium for val
av bank for meg.»
Forsikring
I tillegg til å bruke Sparebanken DIN som
sin bank, nyttar Bård seg også av forsikringstilbodet. Så langt har det ikkje vore det store
behovet. Selskapet har dyktige sjåførar som så
langt har sloppe unna dei store uhella. Noko
småplukk har det vore, og då har det vore godt
å ha forsikringsrådgjevar Sveinung Soterud
tilgjengeleg.
DIN kundeavis - nr.3/2014
9
Fakta
Huseigar og Utbyggar:
FN Eigedom AS
– Fyresdal kommune 46,15%
– Vest-Telemark Næringsbygg AS 23,67%
– Telemark Lys AS 17,75%
– Faun Naturforvaltning AS 5,92%
– Fyresdal Skogeigarlag 5,92%
– Fyresdal Næringslag 0,59%
Ida Mari og Jørund Heggtveit viser stolt fram dei ferske egga til bedriftsrådgjevar Irene Særsland.
IDA MARIE OG JØRUND HEGGTVEIT
Storsatsing i Åsgrend
Ida Marie og Jørund Heggtveit er ein av Sparebanken DIN sine yngste bedriftskundar. 25-åringane satsar stort i landbruket og held til på familiegarden til
Jørund i Åsgrend i Kviteseid kommune.
og vener. Stønad frå Innovasjon Noreg og KviteMidt i eit vakkert landskap ligg garden Dale, ein
seid kommune har og kome godt med. Det var
gard full av yrande liv. Noko som slett ikkje er
ingen enkel veg fram til målet om eggproduksjølvsagt i dag. Då kunderådgjevaren Irene Særssjon. Men med stor innsatsvilje, stor kapasitet og
land i Sparebanken DIN og assisterande banksvært god hjelp frå Nortura v/Hannele Hestetun
sjef Harriet Slaaen reiste på bedriftsbesøk, vart
og far Jørund, som både har vore mentor og god
vi møtt varmt velkomne av det unge ekteparet.
hjelpar, og ikkje minst
Ida Marie og Jørund
ein bank som hadde
tok seg tid i ein travel
Val av bank var tufta på ønskje om
tru på dei, klara dei
kvardag til å ta ein prat
å realisere prosjektet.
over kaffikoppen og
nærleik og at banken hadde tru på
Stolt kan dei no vise
vise oss rundt på garprosjektet. Sparebanken DIN hadde
fram topp moderne
den.
eggproduksjon.
tru på prosjektet, viste godvilje og
Det er ikkje så lenge
Livsstil
sidan Ida Marie og
var (er) positivt innstilt til satsinga.
Å vere bønder er ein
Jørund tok over famlivsstil og ingen ni
iliegarden. 1. janutil fire jobb, men eit svært gjevande yrke, forar 2013 overtok dei garden «på papiret», men
tel Jørund. 25 ammekyr og 30 vinterfora sau
allereie våren same år flytte familien på fire inn
skal ha sitt stell, i tillegg til hønene. Driftsbygpå garden. Jørund slutta då i yrket som skogsningar og maskiner skal haldast ved like, fôr
arbeidar og blei fulltidsbonde. Gardsdrifta var på
må bestillast og ikkje å forgløyme alt papirardet tidspunktet spelsau og ammekyr (Charolais),
beidet. Dette arbeidet skal kombinerast med
men dei ønskte auka satsing. Målet var fulltidsmors- og farsrolla for to små aktive gutar (to
jobb for dei båe på garden. Eggproduksjon i ny
og fire år). Ida Marie er aktivt med på arbeidet
driftsbygning låg i tankane som ei moglegheit.
på garden, og etter kvart ser dei for seg at Ida
Marie også kan bli fulltidsbonde. På ny byggDet er nok ikkje så langt frå ide til handling
jer dei ut bygningsmassen. Denne gongen med
hjå desse unge bøndene! I 2004 stod ny driftsmål om auka saueproduksjon slik at der kan bli
bygning til nær 5 millionar kroner klar til bruk,
omsetning stor nok til å lønne 2 årsverk. Ida
og 7.500 høner fekk ny bustad. Det vart lagt ned
Marie er snart ferdig som kokkelærling, og kan
stor eigeninnsats frå bøndene sjølve, og dessutan
meir enn gjerne tenke seg å vere fulltidsbonde.
er dei svært takksame for god hjelp frå familie
10
DIN kundeavis - nr.3/2014
Styreleiar: Dagleg leiar: Byggekostnader: Hovudentreprenør:
Haldor Kaasin
Halfdan Haugan
12,7 mill
Byggmester Inge
Aamlid AS, Fyresdal
FN EIGEDOM AS
Næringssatsing i
Fyresdal med suksess
Snart passert 40 tilsette i 12 bedrifter – Fyresdal næringshage i nytt signalbygg
Sparebanken DIN møter ein entusiastisk prosjektleiar av byggeprosess og dagleg leiar av Fyresdal næringshage AS, Halfdan Haugan, som fortel
ivrig om vegen frå start til mål.
FN Eigedom AS kjøpte eksisterande bygg av Telemark Lys AS og starta planlegging av utbygging
av ei ny fløy. Vi var tidleg einige om at bygget
skulle vere eit signalbygg basert på tre og stein
og at dette skulle skaffast frå nærområdet.
Vidare skulle bygget stå fram som ein attraktiv
arbeidsplass der det skulle vere interessant og
spennande å flytte til og etablere nye bedrifter.
Planleggingsarbeidet gjekk godt, vi var ei
engasjert prosjektgruppe som arbeidde tett
saman med styret i selskapet.
Vi fekk på plass 10 millionar kroner i lokal eigenkapital og spørsmålet om ein finansiell partnar
kom raskt på banen. Vi hadde møte med tre
moglege bankar, men landa raskt på at Sparebanken DIN var den rette finansielle partnaren
for oss, og det har vi så langt ikkje angra på. Vi
opplevde frå fyrste stund ein aktiv og konstruktiv
finansiell partnar som tok oss på alvor og ville
vere med oss på å utvikle prosjektet.
Byggestart var 1. desember 2013 og 28. august
2014 hadde vi offisiell opning med 70 gjester.
Då vi starta planlegginga våren 2013, var det 5
bedrifter, så utviklinga så langt har gått langt
over det vi hadde berekna. 2 bedrifter til er på
veg inn i næringshagen vår og då er vi over 40
tilsette som har sitt daglege virke her, fortel
Halfdan vidare.
Faktisk er det no berre 2 ledige kontor igjen, så
vi er allereie i gang med å planlegge byggetrinn
2. Vi fekk nokre kommentarar ved opninga om
at vi hadde bygd for lite, men ein må ta med seg
utgangspunktet vi hadde våren 2013, og alle veit
at tomme lokale kostar pengar å ha ståande.
Vi hadde aldri greidd denne satsinga i Fyresdal
utan det engasjementet som Fyresdal kommune
og Telemark fylkeskommune har vist oss. Dette
saman med lokalt næringsliv har så langt vore
ein suksess faktor.
DIN kundeavis - nr.3/2014
11
Utøvarar frå Bø SSL
på renn sist vinter
Bø Skiskyttarlag har i fleire år hatt ei god stamme med aktive løparar som
har halde eit godt sportsleg nivå.
Skiskyting er ein krevjande idrett med tanke på
utstyr og utgifter, og Bø SSL har difor lenge hatt
som mål at klubben sørgjer for eigna gevær til alle
rekruttar som ønskjer å starte med skiskyting.
For å kunne ta i mot fleire nybyrjarar og for å
betre våpenkvaliteten, har difor klubben kjøpt
inn ca. 15 skiskyttarrifler i løpet av dei siste ti
åra. Eit langvarig sponsorsamarbeid med Sparebanken DIN (tidlegare Bø Sparebank), samt fleire
tilskot frå banken sine gåvemidlar, har i høg grad
hjelpt klubben til å finansiere eit løft i utstyr og
aktivitet.
Sesongen 2013-14 hadde laget 27 aktive løparar,
fordelt på 3 nybyrjarar under 11 år, 18 utøvarar
i klassene 11 til 16 år, og 6 utøvarar i junioralder. Lagets sportslege spydspiss dei siste
par åra har vore Aslak Nenseter i eldre junior
M20-21. Aslak blei tatt ut på juniorlandslaget i
2013-14-sesongen og forsvarte plassen også
i 2014-15-sesongen. Bak Aslak er det tre, fire
andre juniorløparar som og satsar målbevisst
mot nasjonale renn.
I klassene til og med 16 år arbeider ein også godt,
med fleire fine plasseringar i større nasjonale
renn. Høgdepunktet sist vinter var Åste Eika sin
flotte 2. plass i Kvalfossprinten!
Denne hausten tek klubben igjen mot nye rekruttar som startar opp ein forhåpentleg lang og
interessant skiskyttarkarriere. Det er mykje som
skal lærast av både ski- og skytekunnskap skal
ein lukkast som skiskyttar. Bø SSL satsar på både
rekruttering, breidde og toppsatsing og ønskjer
å vere ein open klubb for utøvarar på ulike alderstrinn og nivå.
Vel møtt til ny vintersesong!
Bygdecup
i Vest-Telemark
14 lag med over 100 spelarar frå Midt- og
Vest-Telemark deltok på fotballcup i Seljord. Gode
prestasjonar, «fair play», mykje godt humør, ivrige
supporterar, arrangør, gode medhjelperar…. alle
bidrog til å gjera cupdagen til ein suksess!
1. plass: Kiwi
2. plass: Dei utrente
Beste kostyme og bidrag til artig fotball:
Tussejuv barnehage
God stemning på tribunen:
Supporterar til SIL G16 – Solveig og Randi
Sparebanken DIN takkar Meny Seljord, Sjøormen Kro, Seljord Bil, Dyrsku`n Arrangement,
Funnemark Seljord og Seljord Autosenter så
mykje for gode bidrag til vinnarpremiar.
Aslak Nenseter i farta
12
DIN kundeavis - nr.3/2014
Frå Kvalfossprinten, Åste Eika i intervju med speaker
etter den flotte 2. plassen.
DIN kundeavis - nr.3/2014
13
JAVA PROBLEM?
Zwipere Jenny Reitan Myrstad og Marte Gran Bjørbæk.
Er du klar for å
Zwipe i butikken?
Ikkje før dei fyrste kontaktlause korta er på veg ut i marknaden, så blir
Noregs fyrste kontaktlause kredittkort med fingeravtrykkslesar lansert,
såkalla biometrisk autentisering. Du held berre fingeren på avtrykkslesaren
og svipar kortet over betalingsterminalen.
Kim Kristian Humborstad, opphavleg frå Skien,
såg behovet allereie for 7 år sidan om at PINkode på bankkort var usikkert og vanskeleg å
hugse når du hadde fleire kort.
Ideen til kontaktlaus betaling med fingeravtrykksidentifisering fekk han då han studerte innovasjon
og entreprenørskap ved Høgskolen i Telemark i
Bø. Gjennom sine 3 år ved studiet gjekk det frå
ide til produkt, som igjen blei sett nasjonalt og
internasjonalt gjennom TM-, NM- og EM-seier i
innovasjon og studentbedrift.
Nå som vi har fått eit sikkert og enkelt kort på
plass som hjelper både unge og gamle med å
betale raskare, sikrare og enklare, ventar vi på
at forretningane skal opne terminalane sine for
denne teknologien.
Ifølgje Nets som er Noregs største leverandør
av betalingsterminalar, er omlag halvparten av
terminalane deira i dag NFC-kompatible. Men
utsalsstadane må sjølv sørge for å gjere nødvendige avtaler med kredittkortselskapa. Fyrst då vil
terminalane vere klare for kontaktlaus betaling.
Ønskjer di bedrift å vere med på utviklinga i Midt- og
Vest-Telemark? Ta kontakt med oss i banken så hjelper
vi deg på plass med det som trengs.
14
DIN kundeavis - nr.3/2014
Då er BankID på
mobil løysinga
Aktiverer du BankID på mobil i nettbanken, slepp
du kodebrikke og Java.
Java, og du kan logge deg på også frå nettbrett
og smarttelefonar.
Har du mobilen med deg, har du alt du treng for
å nå nettbanken eller betale på nett. Det er eit
fleksibelt alternativ når du er på farten og kodebrikka ikkje er lett tilgjengeleg. Du slepp også
Slik får du BankID på mobil
Gå til nettbanken din og aktiver BankID på mobil.
Det tek berre nokon minuttar og BankID på mobil
er klar til bruk.
DIN kundeavis - nr.3/2014
15
Banken med
lokal forankring
I over 160 år har vi vore ein lokal støttespelar for nærmiljøet, og det må de tru oss på at vi vil
halde fram med. Vi kjem ikkje til å skifte kurs! Vi er stolte av vår lokale forankring, vår kunnskap
om nærmiljøet, menneskja og marknaden. Det gjev tryggleik for deg som kunde.
Nære relasjonar til kundane våre gjer noko med oss bankfolk – vi er glade i menneskja vi treff til
dagleg – i hjartet av Telemark.
Tlf: 35 06 09 00 // 35 06 57 00
www.sparebankendin.no // [email protected]