Tønsberg Rotaryklubb Referat fra peismøte hos Christine Norum i

Comments

Transcription

Tønsberg Rotaryklubb Referat fra peismøte hos Christine Norum i
Tønsberg Rotaryklubb
Referat fra peismøte hos Christine Norum i Tjømegaten 8 i Tønsberg 5. november 2013.
Referent: Knut Gran
Tilstede: Christine Norum, Bente Krauss, Sven Haraldsen, Arne Kvam, Bjørn Nordstrand,
Odd Svang-Rasmussen og Knut Gran.
Peismøte ble innledet med at Christine fortalte litt om huset og dets historie. Huset har vært i
hennes eie siden i fjor. Området har i fordums tider huset gråbrødre munker, og ruiner etter
tidligere bebyggelse er å finne. Så langt har det ikke dukket opp skjelletter eller annet
historisk gods, men i husets kjeller skal det visstnok være et uåpnet lokk eller lem som kan
inneholde skjulte skatter i en eller annen form. I uteområdet innenfor døren fra gaten kunne en
få fornemmelsen av å befinne seg på sydligere breddegrader i en malerisk bakgård. Et riktig
koselig og flott åsted for kveldens peismøte var det i alle fall.
Det offisielle programmet inneholdt to temaer som skulle diskuteres:
1.
Sommermøtene i juli
2.
Større møtelokaler, muligheter for større medlemsmasse
hvor diskusjonene skulle ende opp med konkrete forslag og synspunkter på disse punktene.
Før man begynte diskusjonene rundt dagens temaer, serverte Christine en hjemmelaget og
velsmakende løksuppe med diverse tilbehør. Til drikke var det rødvin og Farris for de gående
mens de som var kjørende, kunne glede seg med Farris. Senere ble det servert kaffe og
nøttekake med eggekrem. Det haglet med superlativer over det som ble frembudt og
konsumert av gjestene.
Under det første punktet gav medlemmene med lang fartstid en redegjørelse for utviklingen i
sommermøtene i juli som er lagt opp som lunsjmøter. Målgruppene for disse møtene er
foruten egne medlemmer rotarianere fra klubber på Østlandet og andre deler av landet som
befinner seg i feriemodus i distriktet. Begrunnelsen for å legge møtene på formiddagen i sin
tid var kanskje noe tvilsom sett med dagens øyne. Mens «mor» var på shopping, kunne «far»
slippe unna den type aktivitet ved å være på Rotarymøte! På møtene var det gjerne 10 – 12
lokale medlemmer og 10 – 15 fra andre klubber. Over tid har besøkstallene gått ned. Årsaken
til dette synes ikke å være mindre interessante temaer, men kanskje heller et uttrykk for
endrede ferievaner og at flere medlemmer relativt sett kan være i arbeid eller har mindre
muligheter for møter i arbeidstiden.
Fire alternativel øsninger ble skissert.
1.
Videreføre dagens praksis (lunsjmøter)
2.
Flytte sommermøtene til ordinær tid, dvs. kl. 18.15
3.
Kutte ut maksimalt antall møter i juli (inntil 3 møter)
4.
Frokostmøte (kl. 08.00) annenhver uke
Det ble understreket viktigheten av å promotere sommermøtene overfor andre Rotaryklubber
som et tiltak for å øke besøkstallene. Evt. sende ut e-post til distriktets klubber og evt. andre
klubber i aktuelle distrikter. Hjemmesiden må også benyttes i denne sammenhengen. Å øke
nysgjerrigheten til rotarianere på ferie var et stikkord i promoteringsarbeidet. Temaene for
disse møtene må gjerne ta utgangspunkt i lokale turistattraksjoner eller severdigheter, som kan
være trekkplastre som gir økt oppslutning.
Peismøtets konklusjon var at alternativ 4 - Frokostmøte annenhver uke – var det
foretrukne alternativet som peismøtet ville spille inn som forslag til styret.
Det andre punktet som skulle diskuteres var spørsmålet om behov for større eller andre
lokaliteter for møtene.
Det ble redegjort for tidligere møtelokaler og fordeler og ulemper ved disse. Kriteriene som
ble lagt til grunn for å vurdere møtelokaler var bl.a.:
1.
Evt. kostnader ved leie
2.
Tilgjengelighet i f.t. Parkering, beliggenhet m.m.
3.
Lokalets størrelse – muligheter for småbord
4.
Lokalets egnethet når det gjaldt data- og andre tekniske møteromsfasiliteter
5.
Møtelokale som en sosial arena, dvs. Mulighetene for «small talk» før og etter
ordinære møter
6.
For- og etterarbeid for møtekomitéen
7.
Muligheter for bespisning
Aktuelle nye møtelokaler kan være Bedehuset i St. Olavs gt., Vandrehjemmet og
Slottsfjellmuséets lokaler foruten eksisterende møtelokaler.
Peismøtet hadde ingen klar innstilling til fremtidig møtelokale, men bidrar med
konkrete alternativer til dagens lokale.
Peismøtet var imidlertid samstemte med hensyn til spørsmålet om valg av møtested
skulle være motivert ut fra ønsket om å bli en større klubb. En entydig forsamling mente
at dagens mål om 80 medlemmer bør stå fast også i fremtiden.
Møtet ble så avrundet og fornøyde møtedeltakere kunne så gå hvert til sitt.