Kirkeposten mai 2011

Comments

Transcription

Kirkeposten mai 2011
MAI 2011
KIRKE-
posten
KAKER FOR FULL MUSIKK
Omkring 50 000 kroner er kommet inn
til bandrommet på Askertun etter de 4
kakelotteriene vi har hatt på Trekanten. Takk til alle kakebakere, mer enn 120 stykker.
Mange har bidratt: Back in buisness har levert 40
kaker, fredagsforum 50, og i tillegg foreldre til
Knøttene, Tempo og Ten-Sing. Og til loddselgerne i
alle aldersgrupper. Dette har vært en skikkelig menighetsdugnad som også har bidratt til å profilere
menighetens arbeid, vi har fått vist noe av det vi
står for.
I tillegg har vi fått små og store bidrag fra enkeltpersoner. Flott at godt voksne tenker på ungdommen og lar fødselsdagsgaven gå til bandrom. Spesiell takk til henne som sendte 10 000 kr etter
bursdagsfesten. Y’s Men har gitt bidrag og Knøttene har gitt av overskuddet de fikk ved konserten
før jul.
Takk til alle store og
små og selvfølgelig takk
til alle som har kjøpt
lodd. Bandrommet vil
forhåpentligvis stå ferdig til bruk i slutten av
september i år.
Ellen Hagemo
Skapelsen:
Et syngespill av Egil Hovland og Britt Hallquist for barnekor og piano.
Søndag 15. mai er det Skaperverkets dag. Da skal vi
ha et syngespill i kirka som handler om skapelsen. Derfor trenger vi noen barn som har lyst til å synge. Det er
kjempefint hvis akkurat DU har lyst til å være med. Du
må kunne lese for å være med.
Vi øver i Barnas Katedral.
Tirsdag 10.mai kl 17-18.30
Lørdag 14.mai kl 12.3014.00
Søndag 15.mai kl 10- og
fremføring på gudstjenesten i kirka kl 11.
Hilsen Anne Lene
(trosopplærer Asker menighet)
Mob: 993 50 461
Påmelding: Det er kjempefint hvis du kan sende
meg en sms innen 9. mai- så vet jeg hvor mange som
kommer. Det blir servert saft og litt frukt på øvelsene.
Fornyelse av Kirkeposten?
Vi ønsker å tenke nytt om menighetsbladet vårt. Vi ser for oss 4-5 fyldige utgivelser i året som distribueres til alle husstandene i soknet. Et fornyet menighetsblad vil nå mange og være en viktig del av kirkens kommunikasjon om menigheten, aktiviteter og kristen tro. Og ikke minst en brobygger mellom
kirke og lokalsamfunn, med plass for både historie og nyskapning.
Har du noen innspill eller kan tenke deg å være med å arbeide fram en ny Kirkepost?
Velkommen på åpent møte i Barnas Katedral
onsdag 25. mai kl. 18.00-19.30!
Kontorets åpningstider :
Mandag—fredag kl.10-14
Kontakt:
Tlf.: 66 76 57 00
E-post: [email protected]
Stepthen Sirris
Asker kirke er åpen
tirsdag til fredag
Kl. 10-14
Ta deg tid til en stille
stund.
Kirkeposten mai 2011
barna der få en stol -slik at de slipper
å sitte på gulvet. 300 kroner er nok
til en skoletavle- og to kroner er nok
Onsdag 4. mai fikk foreldre, bestetil en notisbok slik at de kan gjøre
foreldre, søsken og alle oss andre
lekser. Det var imponerende å se
oppleve en fin og variert konsert
hvor flinke barna var –alt hadde de
med Knøttene i Asker kulturhus.
lært utenat. Mange av sangene dro vi
Med en fullsatt sal var stemningen
god under hele konserten. Tittelen på også kjensel på: ” Dette lille lys jeg
har”, ”Bæstevænna”, ”fargesangen”,
forestillingen var ”Søsken sammen”. Underveis i forestillingen fant ”Hambanati”med flere. Knøttene
fikk stående applaus tilslutt- velforbarna ulike puslespillbrikker som
tjent etter den store innsatsen som
tilslutt dannet et vakkert bilde som
tydelig viste at vi alle er Guds barn både barn,foreldre og ledere har lagt
og dermed søsken sammen- enten vi ned.
bor i Norge eller i Gambia. Vi fikk
Anne Lene T.
innblikk i hvordan det er å være barn
i Gambia- og hvordan det er å være
barn her i Norge. Forskjellene er store. Alle billettinntektene fra konserten går til et prosjekt som Knøttene
støtter i Gambia. For 50 kroner kan
Søsken sammen- på konsert
med Knøttene.
Teksten ble sunget på latin, og de fremmøtte fikk en teksthefte med kommentarer og
norsk oversettelse. Markus-pasjonen er
Mørk Karlsens tredje pasjon, nå gjenstår
kun den fjerde evangelist, Johannes. Komponisten ønsket velkommen og innledet
med å sette musikken i en historisk og liturgisk sammenheng.
Når evangeliet møter musikk, skjer det noe
både med ordene, tonene og ikke minst
med oss. Tilhørerne ble gjennom ord og
toner ført inn i et rom for ettertanke og
stillhet. Musikken var tekstnær og fortolkende. På den måten ble Jesu siste døgn
malt for oss. Det ble nærmest en visuell
opplevelse vi fikk gjennom å lytte. Lidelseshistorien er en viktig del av det kristne påskebudskapet. Gjennom konserten ble vi
brakt nærmere påsken.
Mandag 2. mai kunne en
fullsatt Multisal i Kulturhuset i
Asker ta imot et sprudlende
og heltent Asker Ten Sing.
Imponerende mange dyktige
solister, tankevekkende dramastykker gjorde kvelden til
en god opplevelse for oss
som var så heldige å være til
stede. Det må være en velsignelse å jobbe med så mye
flott ungdom, og det må
være en velsignelse å ha så
dyktige voksne ledere.
er viktige verdier for Asker
Ten Sing kan ingen være i
tvil om etter å ha sett gleden
under og etter konserten. En
varm takk på vegne av dem
som fikk være tilstede på
mandag
rose. 5 roser er et Langfredagssymbol som
står for Jesu fem sår på korset; to i hendene, to i føttene og det ene i siden. Komponisten fikk overrakt en hel bukett med øns-
Bernt N ke om fortsatt blomstringstid både i hans
——————————————— komponistverksted og i hans tjeneste som
Sterk påskekonsert i Asker
kirkemusiker i Asker menighet.
kirke
Langfredag 22. april var det urfremføring av Markus-pasjonen av Kjell Mørk
Karlsen. Det ble en sterk opplevelse som
hadde berøringskraft. En pasjon er en
tonesetting av Jesu lidelseshistorie, denne gang slik vi finner den hos evangelisten Markus. Utøverne var Askersolistene; bass Szymon Kubiak, alt Zuzanna
Uslåelig kombinasjon? Det så
i alle fall sånn ut mandag
kveld. Tillit, respekt og tilhørighet var ord som satte seg i
hukommelsen, og at dette -
De fem utøverne ble avtakket med hver sin
Foremska, sopran Inger Farstad og tenor
Håvard Gravdal. Frida Waaler Wærvågen
spilte cello. Dette gav konserten er lokalt
preg, og det er gledelig at konserten ble
lagt til nettopp Asker kirke.
På vegne av oss frammøtte og hele Asker
menighet: Takk til komponist og utøvere!
Stephen S.
MAI i Asker menighet
Ukedag
MAI
Dato
Arrangement
Kirkeposten mai 2011
Klokka
Sted
Beskrivelse
2011
Søndag
01. Gudstjeneste
1100
Asker kirke Marit Skaar Skogesal. Org. Stephen Sirris.
Asker kirkekor. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Enkel kirkekaffe.
Tirsdag
03. Asker Normisjon
1930
Askertun
Torsdag
05. Menighetsrådsmøte
08. Konfirmasjons
gudstjeneste
09. Ungdoms
gudstjeneste
10. Kirkeakademiet i
Asker
1900
Askertun
1100
Asker kirke Stephen Sirris. Bernt Nordkil. TenSing.
1930
1930
Asker kirke Stephen Sirris. Bernt Nordkil.
Tema: ”Forventninger”.
Askertun
Tema: ”Ein nasjonsbyggar på Slependen: Elias Blix”. Foredrag ved forfatter og forsker
Anders Aschim.
Fredag
13. Fredagstreff
1100
Askertun
Søndag
15. Gudstjeneste
1100
Asker kirke Marit Skaar Skogesal. Nattverd.
SKAPERVERKETS DAG. Tempo og Knøttene. Kirkekaffe Askertun.
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tema: ”Profeti og oppfyllelse”.
Taler: Høgskolelektor Anne Margrethe
Saugstad. Sang av ”Blakstadgruppa”. Årsmøte. Bevertning.
Helge Skaare og Anders Bergem: ”Fra barndommens sangskatt – en vandring gjennom
Mads Bergs skolesangbok”.
15. Dåps-gudstjeneste 1300
Asker kirke Trond Arne Hauge, Holmen.
Tirsdag
17. Gudstjeneste
17. MAI
1300
Asker kirke Berit Øksnes. Asker kirkekor.
Fredag
20. Kaffekoppen
1100
Askertun
Lørdag
21. Kirkerottene
1200
Søndag
22. Gudstjeneste
1100
Barnas Ka- For deg mellom fire og ti år.
tedral
4-åringer spesielt invitert!
Asker kirke Berit Øksnes. Org. Gry G. Bagstevold. Nattverd. Utdeling 4-årsbok.
Søndagsskole.
Enkel kirkekaffe
Fredag
27. KlubbEN
1730
Askertun
Søndag
29. Gudstjeneste
1100
Uformelt treff med et lite innslag og felles
formiddagsmat.
Synnøve I. Johansen.
Klubb for alle i 4.-7. klasse.
Siste før sommerferien!
Asker kirke Gateprestene: Terje Salvigsen og Arne Jor.
Nattverd. Enkel kirkekaffe.
Denne listen kan du få tilsendt månedlig pr. e-post, kontakt menighetskontoret.
Kirkeposten mai 2011
Alt dette
skjer i Asker menighet
For barn
For voksne
Kontakt Asker kirkekontor tlf. 66 76 57 00
Søndagsskole Se oversikt over familiesøndager.
Asker kirkekor
Torsdager kl. 19.15, Asker kirke.
Kontakt: organist Kjell Mørk Karlsen,
tlf. 22 73 44 18.
Knøttene Gospelkor 5 – 9 år. Onsdager kl. 18 –19
Snoopy Klubb 2 – 5 år. Onsdager kl. 18 – 19
"Back in business"
Kor for voksne.
Kontakt:Ellen Tuset, tlf. 66 79 74 27.
Babysang: hver tirsdag 10.30-12.30 tom.12.april.
Tempo TweenSing 4.– 7.klasse. Onsdag kl.18- 19.30
KFUK/KFUM speidere
Se mer info på: www.askerspeiderne.no
KlubbEN 4. - 7. klasse. Ca. annenhver fredag
Onsdagsmiddag Hver onsdag kl. 17 – 17.45
For hele familien!
Kirkerottene i Barnas katedral (4-10 år)
Lørdag 30.04. kl.12-14
For ungdom
Mandagsklubben Mandag kl. 19.30 – 21.45
Asker Ten-sing fra 8. kl. man. 17.30-19.30
KRIK Idrett i gymsalen på Borgen skole.
Lørdager 15.30-17.30.
Kirkeposten
Deadline for stoff som ønskes tatt med:
den 15. i måneden før.
Fredagstreff/”Kaffekoppen”
Se månedslisten.
Bibelgrupper, husgrupper, studiegrupper
Kontakt: Erling Servan, tlf. 66 78 24 11.
Fredagsforum
En fredag pr. måned, kl. 20.00.
Kontakt: Arne Sæther, tlf. 66 78 46 17.
Se månedslisten.
Andre grupper på Askertun
Asker Y’s Men’s Club
Kontakt: Anne-Jorun Gude, tlf: 66 78 46 14
Asker Normisjon
Kontakt: Erling Servan. Tlf: 6678 2411
Asker kirkeakademi
Kontakt: Einar Solbu. Tlf: 6678 3946
Kirkekontoret på Askertun:
Kirkeveien 145, Postboks 184, 1371 Asker.
Kontortid: 10-14
Tlf.: 66 76 57 00,
e-post: [email protected]
I have a dream …
En konsert av og med Tempo TweenSing onsdag 11.mai kl.18.30 i
Asker kulturhus
Billetter kjøpes på www.billettluka.no eller på kulturhuset
Priser:Voksne kr 100,-Barn kr 50,-(+ kr 10,-pr. billett i ekspedisjonsgebyr)
LIVETS GANG – April
DØPTE
Mikkel Bjørge Tønnesen
Bella Emilie Breivik Woods
Eva Louise Dahl Steidel
DØDE
Marit Grimstad, f. 1928
Stein Tryti, f. 1937
Håkon Magnus Milde, f. 1968
Aud Westegaard, f. 1933
Arne Nordby, f. 1932
VIGDE
Kristin Helene Høstmark og Lars Gunnar Hammer