Nr. 1 2014 - St. Petri menighet

Comments

Transcription

Nr. 1 2014 - St. Petri menighet
Petriposten
Menighetsblad for St. Petri
Nr. 1 - Mars 2014 - Årgang 57
Innhold:
Nytt liv
Domprostens
påskehilsen..............s. 2
Profilen:
Marianne Aarre.........s. 3
Fire i farten...............s. 5
Gudstjenester i St. Petri kirke hver søndag kl. 11.00 – Velkommen!
Se gudstjenesteplan side 7
Domprostens påskehilsen
St. Petri menighet
Menighetens kontor / besøksadresse:
Klubbgaten 6, 4013 Stavanger
Postadresse:
Postboks 201, Sentrum, 4001 Stavanger
NÅ
Jesus sier: Jeg lever og dere skal leve.
(Johannesevangeliet 14.19)
Åpningstider
tirsdag til fredag kl. 09.00 – 15.00.
Telefon 51 84 04 20 - Fax 51 84 04 21
Bankgiro nr. 3201.35.17990
Påske, den himmelske gledesdans, det er påske, det er Herrens påske, roper
Ånden, ikke en minnehøytid, men den Guds påske som er Guds virkelighet Nå.
Dette skrev Hippolytus som var biskop i Roma på 200-tallet.
[email protected]
Påsken 2014 skal jeg kjempe for å holde fast i dette «Nå», presens. Hvem er vi
som lever nå?
www.stpetri.no
St. Petri menighetshus:
Tlf. 51 52 64 10
Menighetsrådsleder:
Tone Kristin Meling Bugge
Tlf. 45 20 17 59
Staben:
Bjørg Leidland
Daglig leder, Tlf. 97 16 54 45
Tor Magne Nesvik
Sokneprest, Tlf. 91 19 77 37
[email protected]
Gard K. Svendsen
Barne- og ungdomsarbeider
Tlf. 51 54 90 77 / 51 52 89 97
[email protected]
Vidar Vikøren
Kantor, Tlf. 51 84 04 25
Grunnlaget for alt som sies om å leve som kristne er menneskesynet, slik det
kommer til uttrykk gjennom skapelse og frelse. Vi er skapt i Guds bilde. Det
skapte er så verdifullt i Guds øyne at ingen må gå tapt. Derfor gir Gud gjennom
Jesus alt vi trenger for å leve Nå og evig.
En setning fra salmedikteren Grundtvig er blitt stående, åpen for feiltolkninger,
men likevel: Menneske først, kristen så. Hvis vi mangler syn for at menneskeverdet er forankret i skapelsen, hvis vi hopper over skapelsens evangelium, da
vil vår tro og vårt kristenliv mangle feste i det konkrete menneskelivet og troen
bli livsfjern.
Dette at hvert menneske er skapt i Guds bilde betyr at jo sannere et menneske
lever sitt liv, jo klarere vitner det om Gud. Det er helgenens liv som blir husket,
ikke mest ordene. Hele mennesket er skapt i Guds bilde, ikke bare en «åndelig»
del av oss. Målet med vårt liv er å bli et gjenskinn av Gud etter Sønnens forbilde,
Imitatio Christi.
Anne Ma Granås
Barne- og ungdomsarbeider
Hele skaperverket lovpriser Gud, kanskje særlig om våren. Blomsten gjør det
ved å være blomst, mennesket ved å være menneske.
Tine Bertelsen
Diakon, Tlf. 51 84 04 23
[email protected]
Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv, den himmelske gledesdans,
Guds virkelighet Nå. God vår og god påske!
Kåre Wathne
Vaktmester/kirketjener, Tlf. 47 50 43 53
Anne Lise Ådnøy
Einar Furuly
Kulturkonsulent, Tlf. 99 43 09 50
Redaksjonen:
Bente Gunnarshaug, Ellen B. Klausen,
Tine Bertelsen, Bjørg Leidland
og Bent Inge Ask (fotograf).
Forsidebilde:
Foto: B. I. Ask
Neste nummer kommer
i juni 2014
2 Petriposten • Nr. 1 - 2014
Lyst på en godt
brukt salmebok?
(av den gamle sorten)
Ta med deg en etter guds­
tjeneste, eller kontakt
menighetskontoret
på tlf. 51 84 04 24
Marianne Aarre
Alder: 45 år
Sivilstatus: Gift med Victor, min snille
og kjekke mann, i over 20 år.
Barn: Jente 14 år og gutt 18 år og hund!
Anledning: Marianne er alltid i farten, til daglig på jobb som lektor ved Gand
videregående skole på Sandnes. Veldig ofte er hun også «på jobb» for Petri
menighet, som medlem av menighetsrådet, som leder av husstyret for menighetshuset eller bare som engasjert frivillig medarbeider som trår til der det
trengs. Marianne er oppriktig interessert i frivillig arbeid. Derfor er begge
jobbene viktige, de bidrar til å gi livet mening.
Hvordan har du hatt det i vinterferien?
Jeg har hatt det veldig fint med hele og deler av familien.
Var på den flotte gudstjenesten der St. Petri markerte
grunnlovsjubileet sammen med Domkirken. Var ellers
noen dager i London med mor og datter og på et politisk
møte om utdanningspolitikk sammen med sønnen vår.
Skigåing ble unnagjort før vinterferien på overnattingstur
med elever på Ådneram.
er å skape et kjekt tilholdssted for menigheten og bydelen,
og det kan vi bare få til med laginnsats.
Hvis du har lyst til å bidra er det bare å melde fra til meg
på mail:[email protected] eller ved sms til
92 03 07 91, så får jeg satt deg opp på en mailliste.
Tekst: B. Gunnarshaug – Foto: Bent Inge Ask
Hva er det beste med å bo på Våland?
Følelsen av å bo i en liten by der du kjenner mange samtidig
som du har storbyens fasiliteter rett utenfor stuedøra. På
Våland bor det også mange ulike typer mennesker som
gjør det mangfoldig. Det liker jeg godt. Ellers har slekten
min bodd i huset vårt siden 1910, så vi har en forholdsvis
lang tilknytning til bydelen.
Hvorfor engasjerer du deg i menighetsarbeidet?
Det var Anne Lise (Ådnøy) som i sin tid dro meg og
mannen min med i menighetsarbeidet. Jeg har ellers alltid
likt ord som inkludering og fellesskap, og det synes jeg St.
Petri står for både diakonalt og i sitt kristne fundament.
Samtidig blir det ikke noe kristent fellesskap uten at folk
bidrar, og derfor er både mannen min og jeg med. I tillegg
er det også trivelig å møte mange kjekke og flinke folk i
ulike aldersgrupper og livsfaser.
Hvilke tanker har du om nytt menighetshus?
Det kommer til å bli spennende og kjekt å få ny byg­nings­
masse og bedre fasiliteter, særlig for barne- og ungdoms­
arbeidet. I tillegg blir det kjekt å få et flott bygg å gå til.
Jeg ser ellers for meg at det nye menighetshuset vil kunne
by på utfordringer. Alt vedlikehold blir nå og i framtiden
gjort på dugnad med unntak av arbeid som trenger
håndverkere (f.eks. rørlegger og elektrikerarbeid). Målet
KIRKENS NØDHJELP ER DER
NÅR KATASTROFEN RAMMER
– og konfirmantene fra St. Petri menighet gir deg
mulighet til å bidra.
Ta vennlig imot bøssebærerne
på aksjonsdagen, tirsdag 8. april!
Petriposten • Nr. 1 - 2014
3
Onsdagskonsertene i Frue kirke
Våren 2013 ble Frue kirke (Hetlandskirken) på Storhaug
pusset opp. Da startet Onsdagskonsertene opp og har
siden vært et ukentlig konserttilbud i Stavanger i regi av
Stavanger kirkelige fellesråd.
den helliges dåp i Rouen i Frankrike for 1000 år siden og
er en del av det offisielle grunnlovsjubileet i år. Et orkester
og kor fra Rouen deltar med Stavanger Oratoriekor og
solister i Stavanger Konserthus 17.september.
Konsertserien har som målsetting å være en pådriver for
nyskaping og å inspirere det lokale musikklivet i Stavanger
til å framføre nyskrevet musikk med kirken som arena. Her
kan den nye musikken finne sin naturlige plass sammen
med eldre musikk fra det store klassiske skattekammeret.
I november blir det stort korseminar i Frue kirke med
«Prots» Per Oddvar Hildre. Dette seminaret som åpent for
alle. Etterpå blir det en innholdsrik allsangskveld som en
del av Onsdagskonsertene.
Velkommen til rike konsertopplevelser i Frue!
I progammet for 2014 finner vi et vidt repertoar. Det
omfatter store kirkemusikalske verk, korsang, gregoriansk
sang, folkemusikk, orgelkonsert og urframføringer av ny
musikk av lokale komponister. «Frue kirke gir en god
ramme for konserter og har svært god akustikk.» sier
kunstnerisk leder for onsdagskonsertene, Ole Karsten
Sunslisæter.
Den største satsingen dette vårhalvåret er framføringen
av Johannespasjonen av Johan Sebastian Bach helgen 5.
- 6. april (Sandnes kirke og Frue kirke) med Stavanger
Oratoriekor, solister og sammensatt orkester med musikere
fra SSO. Dette verket handler om langfredagens drama
hentet hovedsakelig fra Johannes-evangeliet og med flere
gripende vakre koraler.
Til høsten kommer urframføringen av Olavsoratoriet med
musikk av Ole Karsten Sundlisæter og tekst av Dordi
Glærum Skuggevik. Dette er skrevet i anledning av Olav
4
Petriposten • Nr. 1 - 2014
Onsdagskonsertene er støttet av Norsk kulturråd, Stavanger
kirkelige fellesråd, Stavanger kommune og avisen Vårt
Land.
Du finner fullstendig program på www.onsdagskonsert.no
+YRUGDQKDUGXGHW
(*(17/,*"
.ULVHWHOHIRQ
6260HOGLQJZZZNLUNHQVVRVQR
626&KDWZZZVRVFKDWQR
ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
Nytt
menighetshus
–hvor langt er vi kommet?
St. Petri menighetshus ved Rektor Steens
plass er et bygg hvor det vrimler av
liv gjennom hele uken. Mange barn,
ungdommer, voksne og eldre har tilhørighet
til dette bygget, mange har gode opplevelser
og minner fra ulike aktiviteter.
Her er samlinger for barn, treffsted for
ungdommer, øvelser for ulike kor og
grupper, aktiviteter for eldre, lørdagskafe,
loppemarked, misjonsforening, basarer,
møtevirksomhet for ulike komiteer, utvalg
og råd. Og sikkert enda mye mer.
4
1. Hva vet du om nytt menighetshus?
2. Hvilke forventninger har du til nytt menighetshus?
i FARTEN
Mona-Lise Mulvik:
1. Jeg har hørt om dette ganske lenge. Tror
tegninger er godkjent og at de skal starte
bygging om et år. Jeg har hørt det blir to
etasjer og at det gamle skal rives. Jeg synes at
det gamle inngangspartiet er ganske koselig,
kanskje det kunne vært brukt?
2. Jeg har forventinger om at det nye
menighetshuset kan brukes til glede for oss
alle på Våland, tenker særlig på ungene som bor her. Det er greit
at de kan ha ulike aktiviteter i nærmiljøet, byen kan vente til de blir
større. Håper at huset kan nyttes av både velforening og natteravner
som står på for oss alle i bydelen.
Bygget er fra 1925. Rommene er i årenes
løp endret og pusset opp, tilbygg har
kommet for å kunne tilfredsstille de til
enhver tid løpende behov menigheten
måtte ha. Storsalen kom som et nytt tilbygg
i 1970-årene. Menighetsrådet vedtok i
juni 2011 at nå skulle planleggingen av
nytt menighetshus starte og opprettet en
byggekomite. Mandatet til komiteen skulle
være å planlegge, prosjektere og bygge nytt
menighetshus, samt rivning av eksisterende
bygg.
Edvard Høgberg, 14 år,
konfirmant 04.05.2014:
1. Ikke så mye egentlig, men jeg vet at det
skal bli et nytt menighetshus. Det er fordi
bygningen er skjeiv og har en dårlig kjeller.
Det er ikke blitt forandret på så mye siden jeg
gikk i miniklubben der.
2. Det blir stort og fint med fine rom som kan
romme mange mennesker.
Arbeidet i komiteen har pågått jevnt og
trutt siden den gang i nært samarbeid
med menighetsrådet. Våren 2013 fikk fire
arkitektkontorer invitasjon til å delta i en
konkurranse hvor de skulle legge fram et
skisseforslag. Haga & Grov sivilarkitekter
AS ble valgt og har startet opp arbeidet mot
kommunen med reguleringsplaner, samtidig
som de denne våren går videre med utvikling
av tegninger.
Alida Refvik Hammershøj, 10 år:
1. Jeg vet at det skal bygges et nytt menig­
hetshus.
2. Håper det blir et kjempefint hus, og at vi
barna får være med å bestemme hvordan det
skal være. Kanskje vi kan få være med å velge
farger på veggene? Dersom det blir en fin
hage på baksiden, kan vi være der når vi er på
Dåpen. På det nye fine kjøkkenet kan vi lage
masse god mat, og menighetshuset blir et fint hus å feire bursdager
i. Kanskje jeg kan ha konfirmasjonen min her?
Menighetsrådet har beskrevet rombehovene
og sier blant annet at bygget skal være et
tjenlig bygg for menighetens aktiviteter, og at
det skal inneholde kontorer for menighetens
ansatte. Det nye menighetshuset forventes
klart til innflytting våren 2016.
Tekst: E. Klausen
Karin Svennungsen:
1. Det er på tide at vi gjør alvor av det og
bygger nytt.
2. Jeg har forventninger om at det tas med noe
av det gamle som kombineres med det nye.
Det må være plass til ungdomsaktiviteter. La
ungdommen få komme frem med sine ideer.
Tekst: E. Klausen
Foto: B.I. Ask
Petriposten • Nr. 1 - 2014
5
Konserter i St. Petri kirke
29. mars kl. 18.00 Konsert med Stavanger Amatørsymfoniorkester
og Agder Amatørsymfoniorkester.
8. april kl. 19.30
Kammerkonsert med elever fra Kongsgård skole.
Nasjonalt program.
17. april kl 19.30 «Bach i den stille uke» Vidar Vikøren, orgel
8. mai kl. 12.00
Konsert i Petrikjelleren i regi av Eldrerådet
9. mai kl 23.00
Kirkekonserten på årets Maijazz: Tord Gustavsens
Quartet
tirsdagsKAFÉ
i St. Petri menighetshus.
Siste tirsdag i måneden:
25. mars, 29. april
og 27. mai.
Kl. 11.00 – 12.30
Et sted for god prat, godt felleskap
og vaffelspising.
VELKOMMEN!
14. mai kl. 19.30: Grunnlovsjubiléum
Konsert m/ St. Svithun Sangforening og KorEssa.
Solist: Jone Ølberg.
Konferansier: Biskop em. Ernst Baasland
Se forøvrig www.stpetri.no
lørdagsKAFÉ
på Menighetshuset kl. 12 – 14
følgende ­dato: 5. april
St. Petri menighet «VI OVER 60» arrangerer
DAGSTUR TIL KVITSØY
MANDAG 19. MAI 2013
STILLE ÅPEN KIRKE
i St. Petri kirke
Onsdager fra 07.30 – 09.30.
r du gjester?
Vente
Bli med oss på tur til Kvitsøy. Avgang fra St. Petri menighetshus
kl. 9:45. Middag serveres på Kvitsøy Turistsenter.
På menyen står bl.a. fiskesuppe med komle.
LA OSS HJELPE DEG MED MATEN!
Vi reiser med ferge fra Mekjarvik kl. 10.40.
Overfarten tar ca. 40 minutter.
Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.
Diverse kaker fra kr 200,- Smørbrød kr 25,Enkle varmretter.
St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19,
4012 Stavanger – Tlf./fax 51 53 57 67/51 53 46 37
Turen koster Kr. 300,- per person og resten blir dekket
av menighetens diakoniarbeid. Betaling skjer på bussen.
(NB: Kun 14 plasser)
Påmelding innen mandag 12. mai
til diakon Tine Bertelsen Tlf. 51 84 04 23.
Til tjeneste hele døgnet
Vår erfaring – din trygghet
Tlf 51 82 00 50
www.hviding.no
6
Petriposten • Nr. 1 - 2014
GUDSTJENESTER
i St. Petri kirke
Etter gudstjenestene er det kirkekaffe.
23. mars / Maria budskapsdag
Luk 1,26–38
Gudstjeneste. D. N.
Per Arne Tengesdal
27. april / 2. søn. i påsketiden
Joh 21,1-14
Fam.gudstjeneste. N.
Tor Magne Nesvik.
30. mars / 3. søndag i fastetiden
Luk 11,14–28
Gudstjeneste. N.
Vikar
3. mai
Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Tor Magne Nesvik.
4. mai / 3. søn. i påsketiden
Joh 10,11-18
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Tor Magne Nesvik.
6. april / 4. søndag i fastetiden
Joh 11,45–53
Gudstjeneste. D. N.
Kian Reme
11. mai / 4. søn. i påsketiden
Joh 16,16-22
Gudstjeneste. D. N.
Atle Moe.
13. april / Palmesøndag
Joh 12,12–24
Gudstjeneste. D. N.
Tor Magne Nesvik
17. april / Skjærtorsdag
Matt 26,17-30
Kl. 18.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Kl. 19.00 Konsert: «Bach i den stille
uke»
18. april / Langfredag
Joh 18,1-19,42
Se Domkirken.
19. april / Påskeaften
Mark 16,1-8
Kl. 23.15 Påskenattsgudstjeneste
Fellesgudstjeneste i St. Petri kirke.
20. april / Påskedag
Luk 24,1-9
Høytidsgudstjeneste. D. N.
Tor Magne Nesvik.
18. mai / 5. søn. i påsketiden
Joh 15,1-8
Gudstjeneste. D. N.
Tor Magne Nesvik.
25. mai / 6. søn. i påsketiden
Luk 18,1-8
Fam.gudstjeneste. N.
Silje Trym Mathiassen.
Fra kirkebøkene
DØPTE
24.11.2013 Hugo Aleksanteri
Mikalsen Stangeland
St.Petri kirke
15.12.2013 Aleksander Erikson-Landa
St.Petri kirke
15.12.2013 Mille Tomine Fredriksen
St.Petri kirke
29.12.2013 Sara Elisabeth Modalsli
St Petri kirke
12.01.2014 Theodor Holmgren
Skarpenes
Hidra kirke
19.01.2014 Johan Elve Singsaas
Nidaros domkirke
26.01.2014 Torstein Enoksen Reiersen
St.Petri kirke
16.02.2014 Jonas Malmin Aanensen
St. Petri kirke
09.03.2014 Charlotte Sundsdal Nesvik
St.Petri kirke
09.03.2014 Markus Gravdal Tjåland
St.Petri kirke
DØDE
13.11.2013 Willy Kristensen
12.12.2013 Jonny Karin Ertenstein
29. mai / Kristi himmelfartsdag
Mark 16,19-20
14.12.2013 Rasmus Johnsen
1. juni / søn. før pinse
Joh 15,26-27
Gudstjeneste. N
Per Arne Tengesdal.
16.01.2014 Jan Victor Jakobsen
12.01.2014 Berta Ormsen Svendsen
19.01.2014 Ingrid Vassøy
20.01.2014 Trond Nordbø
27.01.2014 Karl Vihovde
8. juni / pinsedag
Joh 20,19-23
NB: Gudstjeneste i Domkirken.
Se ellers annonse i Stavanger Aftenblad hver fredag.
KONFIRMANTER 2014
Ingrid Aarre
Kristine Aase
Sebastian Aronsen
Karen Stormark Auestad
Aran Heyder Riskedal Bal
Julie Gjellestad Berge
Mikael Sundnes Drønen
Andrea Gjedrem Furholt
Maren Furuberg
Julie Overå Furubotn
Anne Gabrielsen
Karen Loe Haaland
Marte Halvorsen
May Liss Edberg Hansen
Karoline Houeland
Edvard Høgberg
Amalie Jensen-Wold
Elisabeth Gjedrem Johansen
Ådne Jonsbråten
Mari Kalvatn
Anna Helene Manhenke
Matilde Osaland Muis
Malin Natvig
Maria Johanne Nesheim
Sara Ness
Erlend Ø. Ravnanger
Tuva Torsteinbø
Erlend Hjelm Ungvary
Jakob Ravneng Vestbø
Agathe Vaaland
Sara Kalvig Østdahl
Tor Arne Larsen Øvrebø
Solveig Birgitte J. Aarak
Petriposten • Nr. 1 - 2014
7
Leilighet ved Menighetenes
Alderssenter på Tasta
Hvem kan søke?
Menighetenes Alderssenter eies av 6 av byens menigheter.
Det er Tasta menighet, Kampen menighet, Tjensvoll
menighet, St. Johannes menighet, St. Petri menighet og
Domkirken menighet.
Følgende fire kriterier er vedtatt for tildeling av
leilighetene:
1. Bopel i en av menighetene Tasta, Kampen,
Domkirken, Tjensvoll, St. Petri, St. Johannes. Søkere
fra andre menigheter kan også tildeles plass, men har
prioritet etter førstnevnte.
2. Dokumentert behov for en tilrettelagt leilighet som
følge av fysiske, psykiske eller sosiale forhold med
videre.
Søkere gjøres kjent med at leilighetene ikke har
bemanning utover vaktmestertjenester.
3. Nedre aldersgrense er 60 år (Hovedstyret kan fravike
aldersgrensen i spesielle tilfeller)
4. Tildeling av leilighet skjer av daglig leder og
driftsleder i fellesskap, i henhold til punkt 1-3, og
etter delegert fullmakt fra hovedstyret.
PROGRAM
hvertorsdag
27. mars:
03. apr:
10. apr:
17. apr:
24. apr:
1. mai:
8. mai:
15. mai:
22. mai:
29. mai:
5. jun:
12. jun:
Hverdagsmesse v/ Tor Moen Tønnesen
Dialoggudstjeneste v/ Kirkelig dialogsenter
Sangmesse v/ Tor Magne Nesvik
SKJÆRTORSDAG Gjestebud Blue Bird /
Josephines kl. 18.30
Messe for Gud og kvermann
IKKE MIDDAG
Dialoggudstjeneste v/ Kirkelig dialogsenter
Messe for Gud og kvermann
Byvandring / Messe for Gud og kvermann
KRISTI HIMMELFARTSDAG Ingen middag
Dialoggudstjeneste v/ Kirkelig dialogsenter
Hverdagsmesse/ Evt: GATEGRILLFEST
BLUE BIRD
Husleie mm
Det er ordinære husleiekontrakter som inngås ved til­
deling av leilighet.
For tiden betales et depositum på 6 ganger månedsleie
ved innflytting som settes på en sperret konto. Leien er
for tiden kr. 7.000,- pr. mnd.
Betjening og service
Aldersboligene har ingen betjening, og leietakere
som trenger hjelp får dette fra Stavanger kommunes
hjemmebaserte tjenester. Imidlertid har leilighetene
vaktmestertjenester som blir ivaretatt fra sykehjemmet.
Beboerne i leilighetene kan kjøpe middag fra syke­
hjemmets kjøkken, og kan delta på ulike arrangementer
(konserter, kafe, gudstjenester og andakt, gammeldans
mm) på sykehjemmet. I tillegg arrangeres sosiale sam­
men­komster for beboerne i aldersboligene på frivillig
basis.
Søknad om tildeling av leilighet kan sendes til:
Menighetenes Alderssenter
Prestveien 14
4025 Stavanger
Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder
Per Andreassen i telefon 9708 3708
Petriposten søker nye bladbærere!
Har du tid og mulighet til
å være med og dele ut
Petriposten 4 ganger i året?
Vi har ledige ruter både
på Storhaug og Våland.
Petriposten
Nr. 1 - Mars 2014 - Årgang
Menighetsbla d for St.
Petri
57
Innhold:
Nytt liv
Domprostens
påskehilsen..............s.
Profilen:
Marianne Aarre ........s.
Ta kontakt med
St. Petri menighetskontor
på tlf. 51 84 04 20 eller mail:
[email protected]
Fire i farten ..............s.
2
3
5
Gudstjenester i St.
Petri kirke hver søndag
kl. 11.00 – Velkommen!
Se gudstjenestepla
n side 7
«SYNG, FOR
GUDS SKYLD!»
Allsangmesser siste søndag i måneden
kl. 19.00 i St. Petri kirke:
30. mars, 27. april og 25. mai.
Ynglingen er arrangør.
St. Petri menighet Postboks 201, 4001 Stavanger Besøksadr.: Klubbgaten 6, 4013 Stavanger
E-post: [email protected] Tlf.: 51 84 04 20 Fax: 51 84 04 21
Lura Trykkeri AS
Leilighetene i Prestveien 12 og 16 er tilrettelagt for eldre
og har livsløpsstandard. Leilighetene er på ca. 64 kvm.
54 leiligheter er i høyblokk som er bygd i 1976, mens 16
leiligheter er i lavblokk bygd i 1990.