NYTT FRA REKTOR Vårhilsen fra Brit

Comments

Transcription

NYTT FRA REKTOR Vårhilsen fra Brit
NYTT FRA REKTOR
Lilleaker 5. april 2013
Nå har jeg vært rektor i tre måneder – og jeg liker det så godt! Har vært travle tider, men når
jeg har så mange fine barn og voksne rundt meg, er det bare moro! Jeg har nå fått kontrakt
som rektor ut dette skoleåret. Siri Aasland har kontrakt som assisterende rektor like lenge.
Rektorstillingen har vært utlyst igjen. Jeg har søkt, spennende å se hvordan det går denne
gangen!
Ullerntunet. Snart begynner rivning av høyblokka. Entreprenøren vil denne uken starte
arbeidet med å sette opp byggeplassgjerde. Det betyr at skoleveien blir noe endret for
elevene som i dag går tvers over tomten. Gjerdet settes først opp i områder som ikke berører
dagens skolevei. Dette gjelder området i sør/sørvest (mot barnehagen og naboprosjektet).
Entreprenøren håper å stenge Dr. Baches vei for trafikk forbi tomten og tilpasse stekningen
til gående. Da vil bommen øverst i Dr. Baches vei mot Ullernchausseen bli fjernet. Gjerder vil
etter hvert stenge alle ute fra byggeplassen. Elevene vil måtte gå rett ut Dr. Baches vei og ned
langs Ullernchausseen. Langs Ullernchausseen vil entreprenøren sette opp to gjerder som
danner en sluse innenfor eksisterende fortau. Elevene skal da gå mellom de to gjerdene for å
få en sikker skolevei. Inn- og utkjørselen til byggeplassen blir det minst trafikksikre stedet.
Entreprenøren arbeider med løsninger for å sikre at elevene får en trygg passering av veien.
Vi kommer tilbake med mer info om dette. Skolen har et godt samarbeid med entreprenøren
som er meget opptatt av å sikre elevenes skolevei. Ved inngangen til byggeplassen står en
informasjonstavle med relevant informasjon.
På baksiden av dette skrivet er et utkast til riggplan, datert 3. april. Denne finner dere også
på hjemmesida vår. Endelig riggplan legges ut når den er klar. Når byggeplassen er helt
avgrenset, vil vi gi beskjed om det på hjemmesida og på ukeplanene/lekseplanene. Det er
viktig at alle vi voksne oppfordrer barna til å gå den sikreste veien til og fra skolen.
Ny inspektør/leder på Aktivitetsskolen. Gro Bjørnerud Rønning slutter på Lilleaker 30. april
for å begynne i ny jobb. Vi ønsker henne lykke til! Vi har ansatt ny inspektør/leder for
Aktivitetsskolen fra 15. april. Hun heter Marianne Børke, og vi gleder oss til hun begynner.
Gro og Marianne skal jobbe sammen ut april, vi tror det blir en fin løsning!
Hærverk. Flere ting ødelagt på skolen i ukene før påske. Vi undres over hvorfor det har vært
mer enn vanlig. Blant annet har noen jenter løsnet og tatt med seg batteriene til kranene på
jentetoalettene. Det har skjedd mange ganger. Vi har erstattet batteriene hver gang. Flere
dørhåndtak er løsnet fra dørene, det har ikke bare vært uhell. I tillegg har vi hatt mange små
reparasjoner. I disse dager snakker jeg med alle klasser om å ta vare på skolen og hvor dumt
det er at vi må bruke penger, tid og krefter på at noen ødelegger. Vi håper det hjelper!
17. mai. Vi feirer dagen lokalt på Lilleaker i år. Siden Ullerntunet rives nå, går toget rett til
skolen og det blir opptreden i skolegården. 17. mai program sendes ut i begynnelsen av mai.
Viktige datoer. Loppemarked 20. – 21. april, foreldrene overtar undervisningen når lærerne er
på seminar 26. april, småstjerner Aktivitetsskolen 31. mai, førskoledag 3. juni, markedsdag
6. juni, respektdag 7. juni, avslutning for 7. klasse 19. juni og siste skoledag 21. juni.
Våren kommer. Skolegården er snart fri for snø – og vårlige aktiviteter overtar. I uke 15 og
16 er elevene i 4. – 7. klasse med på hoppekonkurransen Hopp for hjertet. Hver klasse har
fått et slengtau, nå gjelder det å hoppe mest mulig
Vårhilsen fra Brit

Similar documents