Kursbrosjyre - Lean Communications

Comments

Transcription

Kursbrosjyre - Lean Communications
Velkommen til
LEAN
prosjekteringskurs
Lean i prosjektering vil fjerne manglende koordinering, forsinkelser og irritasjon, og dermed
legge grunnlag for raskere og bedre prosjektgjennomføring.
Dette praktiske tredagerskurset setter deltagerne i stand til å:
•
Frigjøre tid
•
Sikre godt samarbeid mellom alle de involverte
•
Skape sterkt eierskap til planer og fremdrift
•
Sikre at prosjekteringsunderlag alltid kommer frem når de skal
•
Bedre kvaliteten på prosjektering
Ved bestått eksamen blir kursdeltagerne sertifisert Lean Six Sigma gult belte
Statsbygg brukte Lean ved Haugesund fengsel
«Bra kurs! Perfekt kombinasjon
av teori og øvelser som er av
praktisk karakter og med bra
refleksjon»
Tor C. Jensen,
Planlegger og prosjektleder
www.leancommunications.no
Under oppgradering av brannsikring og slukkingsanlegget i
Haugesund fengsel valgte Statsbygg og Kriminalomsorgen og
benytte seg av Lean. Sammenligning med opprinnelig plan
viser reduksjon av byggetiden fra 90 til 11 dager, en reduksjon
av 114 tapte soningsdøgn for kriminalomsorgen og over 50%
reduksjon av timeverk. En av suksessfaktorene var kursing av
alle involverte.
Prosjektet vakte oppsikt og ble omtalt i Teknisk Ukeblad.
KURSINNHOLD
Dag 1
› Introduksjon
› Praktisk øvelse - Flyfabrikken
›
›
›
›
›
›
›
Hvorfor Lean Six Sigma
Historien bak Lean og Six Sigma
Hva er Lean Six Sigma
Beltestrukturen
Standardisert metode for forbedringer
Lean ledelse
Våre 5 grunnleggende Lean prinsipper
1. Definer hva som er verdi for kunden
2. Kartlegge verdikjeden og fjern sløsing
3. Skap flyt
4. Standardisere arbeidet
5. Skap en tilstand av kontinuerlig forbedringer
Dag 2 - Brobyggeren
Blamegame
Involverende planlegging
Last Planner System
› Prosjektering
› Mobilisering
› Produksjon
› Overlevering
Brobyggeren
Dag 3
Problemløsing og Verktøy
› Problemløsing i Lean vha PUKK/DMAIC
› 5 Hvofor?
› Histogram og Pareto
› Fiskebeinsanalyse
› Feilsikring med Poka Yoka
› Brainstorming og affinitetsdiagram, prioriteringsvindu
› FMEA
› Visuell styring
› 5S
› Problemløsing med A3
TPM - Total Productive Maintenance
Oversikt Lean Six Sigma
Statistisk prosesskontroll
Forventede resultater og tidshorisont ved implementering av Lean og Six Sigma
Kulturendring
Hvordan lykkes?
Lean handler om å endre en hel kultur
slik at alle ledd i organisasjonen
identifiserer og løser problemer ved
hjelp av velutprøvde metoder og
verktøy, og nye måter å lede og
samarbeide på. Dette gjøres ved å
inkludere alle ansatte slik at et
fullstendig eierskap til endringer og
forbedringer oppstår. Dette er en
krevende prosess, men blir det gjort på
riktig måte kan gevinstene være store.
BEDRIFTSINTERNE KURS
Alle våre kurs kan skreddersys for å passe bedriftens spesifikke behov. Det
grunnleggende prinsippet for våre kurs er korte teorisesjoner etterfulgt av
mye praktisk gruppearbeid knyttet til opplevde problemstillinger i egen
organisasjon.
Ved å knytte kursinnholdet til deltakernes daglige arbeid blir pensumet
relevant og enklere å tilegne seg.
Vår erfaring er at bedriftsspesifikke kurs med mye øvelser gir deltakerne dyp
forståelse for hva Lean betyr i praksis. I tillegg øker det motivasjonen og troen
på at hver enkelt kan bidra til forbedringer i egen organisasjon. Dette gjør
kursdeltagerne i stand til å gjennomføre forbedringer, samt at de blir gode
ambassadører for den videre Lean-reisen.
Lean Communications’ kursholdere har lang erfaring i å skreddersy og
gjennomføre bedriftstilpassede kurs. Gjennom å coache, støtte og utfordre
kursdeltagerne skaper vi engasjement og en trygg læringsarena.
«Kursavgiften har allerede betalt seg»
Christian Holm Edvardsen,
Produksjonssjef
GE Vingmed Ultrasound
Kurset var lagt opp på en involverende måte, med stor
vekt på praktiske øvelser rundt reelle utfordringer i vår
egen bedrift. Når alle ansatte deltar, får man også god
drahjelp i retning av en mer samarbeidende og opplyst
organisasjon.
Christian Egedius, Daglig Leder
Ellco
LEAN COMMUNICATIONS
Lean Communications er et kompetansemiljø innen Lean som spesialiserer
seg på opplæring og implementering av kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi
er seniorkonsulenter med ulik fagbakgrunn som tidligere har vært
linjeledere med ansvar for større forbedringsprosesser. Vi har praktisk
kunnskap fra ulike bransjer og kjenner de kritiske suksessfaktorer for å gå
den lange veien fra plan til gevinstrealisering. Som det største Lean-miljøet i
Norge har vi mulighet til å sette sammen det teamet med
seniorkonsulenter som er mest relevant for kundens utfordring til enhver tid.
Sammen med vår samarbeidspartner Game Change har vi sertifisert over
5000 mennesker innen Lean-metodikken. Dette gjør oss til Europas største
leverandør av Lean-kurs.
«Lær mer om Lean på 30 minutter»
Gå inn på
http://kurs.leancommunications.no/gratis
og ta hvitt belte gratis (verdi 799,-)
Har du noen spørsmål angående kurs?
Ta kontakt med Marian Svensen, telefon: 969 03 648
[email protected]
www.leancommunications.no

Similar documents