Last ned magasin - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Comments

Transcription

Last ned magasin - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
#ORKESTERLIV
NORDNORSK OPERA
OG SYMFONIORKESTER
BODØ – TROMSØ
NR. 1 • 2015
OPERAFEBER I NORD-NORGE
Stor musikk
og sterke
følelser er
hot!
Side 8
Side 11
Side 18
Møt operasanger Audun Iversen
HARSTADVÆRINGEN ER TILBAKE
I STORSATSINGEN EUGEN ONEGIN
Vårens spreke konsertprogram
FRA BOLSJOJ OG BERNSTEIN
TIL BARNEPRODUKSJONER!
NOSO bidrar til talentutvikling i nord
UNGDOMSSYMFONIORKESTER
BÆRER FRUKTER I FRAMTIDA
D IR EKTØ R E N HA R OR DET
Konsertmester Brynjar Lien Schulerud
i fri utfoldelse på Svalbard
EN NY VÅR !
Innhold
DENNE VÅREN STARTER en ny æra i det nordnorske orkesterlivet.
Vi går inn i vår første sesong etter innflytting i Stormen Konserthus –
hele Nord-Norges nye storstue for kunst- og kulturopplevelser.
Det gir en enorm inspirasjon, og muliggjør orkesterets ambisjoner
for årene som kommer.
vi er, og vil fortsette å være, en annerledes orkesterorganisasjon enn
våre kolleger i de øvrige norske orkestrene. Med 37 musikerårsverk fordelt på to byer, Bodø og Tromsø, er vi avhengige av å ha et godt samspill,
både internt og med andre aktører, for å oppfylle vår ambisjon om
å skape kunstopplevelser av høy kvalitet. Det mener vi er en styrke!
I LØPET AV en toukers periode i høst spilte vi 17 konserter – fra klasserom til pub og kulturhus - over et geografisk strekk fra Sandhornøy i
sør, via Bodø, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Hammerfest og Vardø til
Longyearbyen i nord. Dette lot seg realisere fordi vi utnyttet vår erfaring
med godt samspill i mindre ensembler. Det kammermusikalske er viktig
for oss. Det er viktig for å få ressursene våre til å nå lengst mulig, for
musikernes kunstneriske utvikling, og det er viktig å kunne vise frem
en bredt spekter av repertoar for et størst mulig publikum.
VI SKAPER STORE opplevelser, både fra det lille til det store formatet – fra 2 til over 100 på scenen. Slike storskala produksjoner har vist
seg mulige å få til gjennom godt samspill med kolleger i det nordnorske
kulturlivet. En av disse aktørene er Forsvarets Musikkkorps Nord-Norge
(FMKN), som du får stifte nærmere bekjentskap med i denne utgaven av
#Orkesterliv.
Reportasje
vi samarbeider også med Landsdelsmusikerne i Nord-Norge – og ikke
minst en rekke dyktige frilansmusikere i og fra landsdelen. Å skape
sysselsetting for musikerkolleger i det frie feltet er en oppgave vi tar
på alvor – det bidrar til et rikere kulturliv i nord! I et gjennomsnittsår
benytter vi oss av rundt 300 aktører i våre 160 konserter i nord – det er
mange krefter som resulterer i mange konserter i Nord-Norge.
I 2009 VAR flere skeptiske til etableringen av Nordnorsk
Opera og Symfoniorkester. De var tvilende til om en
orkesterorganisasjon etter denne innovative modellen kunne møte de høye kravene til kvalitet en må
stille til en kunstform som kommuniserer globalt.
Invitasjonene til Beethovenfestivalen i Bonn i fjor,
Salzburg og Musikverein i Wien i år, og samarbeid
med institusjoner som Mariinsky- og Bolsjoj gjennom
flere år, samt kritikerroste cd-innspillinger og konserter peker mot noe annet.
I DENNE NYE våren skal vi fortsette vårt
gode samspill internt og med gode
samarbeidspartnere, for å skape enda
flere magiske øyeblikk sammen
med publikummet vårt.
Vi sees på konsert! 4
Operafeber i nord
Portrett
8
Operasanger Audun Iversen
Karens orkesterliv
10
– Vi må snakke til folk!
Våren 2015
Knuts orkesterliv
NOSO & FMKN
18
Talentutvikling
Ny abonnementsordning i Bodø
11
15
16
20
TOR LÆGREID
DIREKTØR
NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER
2 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
Opera og konserter der du bor!
– Jeg må klype meg i armen!
Musikalsk samspill i nord
Fremtidens orkesterliv
Bli en del av vårt orkesterliv!
REDAKSJON: Ingvild Amdal Myklebust
og Catharina Roos Bilsbak
FOTO OMSLAG: Stian Andersen
GRAFISK DESIGN: Tank Design Tromsø
TRYKK: Lundblad Media
Foto: Yngve Olsen Sæbbe
Operafeber
DIAGNOSE
En epidemi herjer i nord.
Den sprer seg fort og rammer hardt.
Oppstemthet og sterke følelser er de vanligste
symptomene, og du står i fare for å få alvorlige
abstinenser. Vi har tatt tempen på den store
operainteressen i landsdelen.
T E KST: INGA HELENE J UUL • F OTO : ERIK BERG, ING RID WIESNER ,
JAN ERIK TEIG EN, ANDREAS DEINERT, TO M ANTO NSEN
SPEKTAKULÆRT: Fra NOSOs oppsetning av
La Traviata i 2013. Med: bl.a Birgitte Christensen,
Marius Roth Christensen og Yngve Søberg.
I TROMSØ STO FOLK timevis i kø for å sikre seg billetter til Bolsjoj-operaens
gjestespill i 2015. På Røst kom 1400 publikummere ens ærend til øya for
å få med seg fjorårets oppsetning av Querini-operaen. I Finnmark reiser entusiastiske korister i 8 timer for å synge i operakor. Operapuber er
smekkfulle over hele landsdelen, og kulturhussjefer gnir seg i hendene når
operaarrangementer legges ut for salg. Hva er det som gjør at nordlendingene elsker denne kunstformen?
DET NORDNORSKE LYNNET?
Helheten. Det må være kombinasjonen av sang og teater, mener Toril
Growen og Liv Ripman. Som publikum på lunsjkonserten under festivalen
Opera for alle i Tromsø er de tidlig ute for å sikre seg plass på et av festivalens tallrike - og smekkfulle arrangementer. De trekker frem store sangprestasjoner, dramatisk handling og vakre melodier når de skal forklare
nærmere hva som fascinerer dem.
Festspillene i Nord-Norges direktør Tone Winje er enig.
–– Opera er heftig. Det er følelser, humor og stor dramatikk. Å gå inn i en
verden med så mange følelser er deilig!
–– I tillegg er kanskje nordlendinger mer åpne for sterke følelser enn folk
andre steder i landet, undrer de to publikummerne Growen og Ripman.
––Det skal du ikke se bort fra, ler NOSOs operasjef Katharina Jakhelln Semb.
–– Scenograf Yngvar Julin har uttalt at “opera kler det nordnorske
lynnet”. Han mener folk i nord vet å takle store emosjoner, forklarer hun.
I operaens verden synges store ord om sterke følelser rett ut,
uten innpakning.
–– Noen som kjenner seg igjen, smiler operasjefen?
FRA VADSØ TIL LA SCALA
Med de store følelsene på plass fortsetter vi letinga. Hva fikk Toril Growen
og Liv Ripman til å tenne på opera?
–– Vi har vært interessert helt siden Aase Nordmo Løvberg var vår fremste operasangerinne, forteller de. Nå synes de det er stas at unge utøvere
som Hamida Kristoffersen og Lilly Jørstad tar opp den nordnorske arven
etter henne.
Operasjef Semb er ikke overrasket over at disse tre sangerne betyr mye.
–– Det er ikke nytt for nordlendinger at landsdelens sangere kommer fra
et lite sted i havgapet og gjør internasjonal karriere. Aase, Hamida og Lilly
var og er flotte Nord-Norgeambassadører ute i verden. Samtidig har alle tre
visst å sette pris på publikum her hjemme, sier Semb.
–– Parallelt med at Aase Nordmo Løvberg fra Målselv sang på
Metropolitan, kom hun hjem og holdt konserter i den lokale kirka.
De to stjerneskuddene Lilly og Hamida har på rekordtid tatt steget fra
henholdsvis Vadsø til La Scala og fra Bjarkøy til Zürich. På veien kom
Hamida, som eneste nordmann, til finalen i Dronning Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse i 2013. Mellom slagene gjør de to sangfuglene som
Nordmo Løvberg. De er tilstede på den nordnorske kulturscenen,
seinest under festivalen Opera for alle sist høst, da Lilly var sentral gjest.
SAMARBEID UTVIKLER TALENTENE
For Lilly og Hamidas pedagog ved musikkonservatoriet i Tromsø, operasanger og professor
Anne Lise Sollied Allemano, er det bemerkelsesverdig hvordan det nordnorske publikummet har heiet frem de to sopranene.
–– Publikum har lenge hatt et forhold til
dem. De kjenner opprinnelsen deres, har fulgt
utviklingen og nå føler de at de eier en bit av
suksessen deres, forklarer Sollied. Jakhelln
Semb tenker i liknende baner.
–– Publikum ser at veien fra Nord-Norge og ut
i den internasjonale operaverden kan være kort.
Ta bare Audun Iversen, en harstadværing på
Bolsjoj og i Chicago!
–– Hun legger til at veien til toppen er blitt
kortere av en helt spesiell grunn.
–– Den er kort fordi det jobbes knallhardt
blant de som utgjør drivhuset for talenter her i
regionen. Institusjoner, lærere, kor, arrangører,
skoler og ikke minst publikum. Alle engasjerer
seg i å hjelpe frem talenter, og sammen gir vi
gode vekstforhold, sier Semb.
–– Hun forteller at NOSO bevisst satser på
unge talenter i sine oppsetninger.
–– I La Boheme hadde vi seks rolledebuter.
Det forplikter i forhold til å ta vare på de unge
sangerne og følge dem opp. En forutsetning for
at et talent skal utvikle seg er å få riktig trening
og å få opptre for et elskende publikum.
SYNGER ARIER PÅ JOKER’N
Tilgjengelighet! Flakstadsopranen Åse Krystad
er opptatt av at en kunstform, som i
utgangspunktet var folkelig, igjen skal nå ut
til flest mulig. Hun har tolket operaklassikere,
gjerne på nordnorsk, i Jokerbutikken på Røst
og i avgangshallen på Bodø flyplass. Tekstene
tar utgangspunkt i originalen, men er tilpasset
den tida vi lever i.
–– Da blir det gjerne litt mer heslig, og publikum sier: Hæ, går det an? Åse ler hjertelig.
–– Publivet er heller ikke ukjent for henne.
Sammen med andre utøvere har hun bidratt til
at utesteder i landsdelen med opera på menyen
er smekkfulle.
–– Mange har bestemte meninger om hva
opera er. Når vi tar kunstformen ut av konvensjonen, tar publikum det mer til seg, mener
Krystad.
–– Det kan daglig leder ved Piccadilly pub i
Bodø, Kjetil Linchausen, skrive under på.
–– Vi har nådd ut til et stort antall publikummere i løpet av de 15 årene vi har arrangert
operapub, og vi baner vei for de som ikke er så
vant til å sitte stille og lytte til opera. Spesielt
mange unge som har hatt sin første operaopplevelse hos oss, har seinere gått på de store
oppsetningene i Kulturhuset. For Linchausen
var operapubens 10-årsjubileum i 2011 spesielt.
–– Seks utsolgte hus på tre dager! Da følte vi
at vi hadde rørt noe i folkesjela.
LIDENSKAPELIGE SANGERE
Tenk deg, de reiser gjerne åtte timer i bil for å
komme på øvingshelg, og så tar det like lang tid
å komme seg hjem igjen. Kormester Ursa Lah er
imponert over lidenskapen som driver sangerne
i Finnmark operakor. En gang i måneden samles
korister fra hele fylket for å forberede store
6 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
oppsetninger. Øvingshelgene legges til ulike
steder, og sangerne gjør små konserter på hvert
sted slik at publikum får et eierforhold til koret.
–– Folk i Finnmark er sultne på opera.
Publikum kommer i hopetall, også på minikonsertene våre, og responsen er upåklagelig,
forteller Ursa.
–– Det er ikke bare i Finnmark koristene
engasjerer seg. I Harstad har Vox Arctica
medvirket ved alle operaoppsetninger siden
90-tallet. Mo i Rana har eget operakor, og på
Røst er lokale kor involvert i Querini-operaen.
–– Det er viktig at lokale aktører er på banen.
Kor fra stedet, statister, gjerne musikere så langt
det går. Styrelederen i Operaforeninga Roald
Karlsen er klar i talen.
–– Slik får publikum et eierforhold til produksjonene. Det nytter ikke bare med fiks ferdige
1. Sterke følelser i sving under
NOSOs produksjon La Boheme
i 2012. Med Hamida Kristoffersen
og Thomas Ruud i rollene som
Mimi og Rodolfo.
O P E R AP R O D U KS J O NE R I R E G I AV
NO R D NO R SK O P E R A O G SY M F O NIO R KE ST E R
Nordnorsk Opera og Symfoniorkesteret har satt opp en rekke
operaer, både egne produksjoner og i samarbeid med lokale,
regionale og nasjonale aktører. Her er noen av forestillingene
som er blitt vist – og snart vises – rundt om i Nord-Norge:
2. Korene spiller en viktig rolle
i operaproduksjonene – både
musikalsk og scenisk.
Her fra Carmen i 2011.
3. Fargerikt, muntert og gnistrende fremført – den nyskrevne
barneoperaen Teskjekjerringa
som prinsesse Pompadur
med Eir Inderhaug var en stor
suksess i 2010.
Eugen Onegin, 2015
Tsjaikovskijs mest kjente opera med harstadværing Audun Iversen
i tittelrollen og Kari Postma som Tatjana. Regi av Ivar Tindberg,
scenografi av Gjermund Andresen. Dirigent Olari Elts.
Produksjonen er et samarbeid med Trondheim Symfoniorkester.
4. En film noir-inspirert Nina
Gravrok med feministisk touch,
i Der Schöne Tod fra 2013.
KibergOdysséen, 2014
Om finnmarkpartisanenes innsats under 2. verdenskrig. Komponist:
Trygve Brøske, librettist: Marianne Meløy, regi: Ivar Tindberg. Med
bl. a Anneli Drecker og Lilly Jørstad. Produksjonen er i samarbeid
med Barents Event, Festspillene i Nord-Norge og Hålogaland Teater
«Hun har tolket operaklassikere i Jokerbutikken
La Traviata, 2013
Verdis klassiker oppført i en et samarbeid mellom NOSO og DNO&B.
Med: bl. a Birgitte Christensen, Marius Roth Christensen og Yngve
Søberg. Dirigent: Rune Bergmann.
på Røst og i avgangshallen
på Bodø flyplass - gjerne
Der Schöne Tod, 2013
Operainstallasjon i filmhistoriens og feminismens tegn, med kjente
dødsscener fra romantisk opera i fokus. Med: Marianne Beate
Kielland, Nina Gravrok. Dirigent: Per Kristian Skalstad.
Video: Andreas Deinert, konsept: Julia Schreiner/Katharina J. Semb
med nordnorske tekster»
oppsetninger. Da vokser ikke interessen,
mener han.
–– Nye operaproduksjoner med handling fra
Nord-Norge har også vakt interesse. To av dem
er Heksehammeren (2013) og KibergOdysséen
(2014).
–– Historiene om hekseforfølgelsen og finnmarkpartisanenes skjebne var viktige historier
å fortelle, og de engasjerte bredt. Slik er det
med opera på sitt beste; det rører ved oss, sier
operasjef Semb. Kanskje er det der forklaringen
til operafeberen i nord ligger; at det som formidles går rett i hjertene våre? Eller kan det være
at vi har vårt eget, unike operagen? Sopranen
Ingrid Bjoner har uttalt at grunnen til at det er
så mange operasangere fra nord kan være at
både geografi og vær fører til at vi må kauke til
hverandre. Uansett hvor epidemien har oppstått;
det er trygt å si at operafeberen er kommet for
å bli, og at den vil fortsette å bre om seg i årene
som kommer.
Heksehammeren 2013
Nyskrevet opera basert på heksejakten i Norge, med overtro,
beskyldninger, uberettiget maktbruk, svik og uforløst kjærlighet blant
ingrediensene. Musikk av Ragnar Rasmussen, libretto av Ragnar
Olsen. Med solistene Berit Norbakken Solset, Carlo Allemano, Trond
Halstein Moe og Knut Iversen. Produksjonen var et samarbeid med
Nordlysfestivalen.
Barbereren i Sevilla, 2012
Miniatyrutgave av en av musikkhistoriens mest kjente operaer,
skrevet av Rossini i 1816. Arrangert av Per-Kristian Skalstad. Solister:
Fredrik Akselberg, Ketil Hugaas, Berit Norbakken Solset, Lars Eggen.
La Boheme, 2012
Puccinis legendariske verk med fullt symfoniorkester og et ungt
solistensemble. Cast var bl.a. Hamida Kristoffersen, Thomas Ruud,
Kjerstin Løvdal og Audun Iversen. Regi ved Sigrid Strøm Reibo,
2
Teskjekjerringa som prinsesse Pompadur, 2011
Fullscenisk forestilling for hele familien, med Eir Inderhaug i
tittelrollen. Komponert av Per Arne Glorvigen og Lage Robak.
Libretto ved Trond Brænne. Regi ved Stein Winge.
O PERA FO R DE YN G STE
Opera er slett ikke bare for de som har levd en stund. Opera for barn er blitt dagligdags,
selv babyer har fått sine operaoppsetninger. I Nord-Norge er det mange flinke sangere,
institusjoner, festivaler og arenaer som setter opp operaarrangementer for de minste.
Under Barnetimeoperaen på festivalen Opera for alle i fjor høst ga gruppa Fanfaronene
barna et lekent første møte med Mozart og Rossini, ikledd norske, barnevennlige tekster.
Det samme gjorde Åse Krystad, John Kristian Karlsen og Sveinar Aase i Opera Grandiosa,
et samarbeid mellom NOSO og Kultur i Sørfold i fjor. Åse Krystad er en veteran innen barneopera,
og mener tilrettelagt opera for barn ufarliggjør kunstformen.
- Det virket som ungene glemte at de hørte på opera, sier hun om en operaturné i Nordland
nylig. NOSO utvidet det norske operarepertoaret for barn, med den nyskrevne,
fullskala operaen “Teskjekjerringa som prinsesse Pompadur”.
Veslefrikk, 2010
Et AdOpera! Prosjekt i samarbeid med Bergen Nasjonale Opera
av komponist Knut Vaage og librettist Torgeir Rebolledo Pedersen.
Fikk førstepris i den internasjonale operakonkurransen Mezzo
Television Operacompetition.
Carmen, 2010
En forrykende produksjon av Bizets “Carmen” i Ingebjørg Kosmos
skikkelse. Med bl.a. Thor Inge Falch, Birgitte Christensen, Espen
Langvik, Åse Krystad, Siv Oda Hagerupsen. Dirigent Christian
Lindberg, regi: Gudrun Glette
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 7
«Søndagssoundtracket i
det Iversenske hjem ofte besto av de beste
innspillingene av de største operaklassikerne»
- DEN HAR ALT! Historien er veldig håndgripelig og forståelig for folk,
musikken er både umiddelbar og dyp, og så har den noen melodier og
musikalske temaer som er til å dø av.
Audun Iversen er over seg av begeistring når han snakker om sitt neste
prosjekt med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. I februar kommer
Audun nordover og tolker rollen som Eugen Onegin. Dette er sjette
oppsetning av operaen med samme navn for hans del. Tidligere har han
spilt rollen i Frankrike, Danmark, Israel, Hellas, og ikke å forglemme
Russland. I 2011 var han, som eneste vesteuropeer, med i ensemblet som
satte opp Tsjajkovskijs mesterverk på Bolsjoj, scenen der operaen ble
urframført i 1879.
AGENTENE STO I KØ
Da han endelig fant ut at sang var framtida, gikk det rimelig fort. Årene
ved Norges Musikkhøgskole ble avsluttet med høyeste karakter før
turen gikk til operaakademiet i København. I 2007 deltok han i to store
sangkonkurranser. Det ble finaleplass både i Wien og Oslo, og i sistnevnte by gikk han helt til topps og vant Dronning Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse. Under begge konkurransene sto agenter i kø for å
sikre seg den nye stjerna. Siden har kurven kun pekt oppover, med store
roller på flere kontinenter og glitrende kritikker.
RUSSLANDS PEER GYNT
BA RY TON AU DUN IVER S EN MED NOS O I GJE N
Audun Onegin
Nord-Norges hotteste operaeksport kommer hjem for å synge tittelrollen i
Eugen Onegin. Den mest komplette operaen som finnes, i følge ham selv.
TEKST: INGA HELENE JUUL • F OTO: TONJE ELIAS SON
Å tolke rollen i opprinnelseslandet har vært spesielt, ettersom det
russiske publikummet har et sterkt forhold til operaen.
– Selve teksten er godt kjent i Russland, forteller sangeren. Aleksandr
Pusjkins verseroman med samme navn, som operaen er bygd på, er
folkeeie.
– De kan sitere fra den når som helst. Ordrett. Russerne kan langt
mer av Eugen Onegin enn vi kan av Terje Vigen eller Peer Gynt, forklarer
Audun med så stor overbevisning at vi må tro ham. En uhøytidelig faktasjekk viser at det er sant. Den russiske kvinnen som #orkesterliv bruker
som sannhetsvitne, lyser opp når det går opp for henne at Tsjajkovskijs
storverk kommer til Nord-Norge.
– Den kan jeg bortimot utenat, stråler hun.
EVENTYRLIG KARRIERE
Audun var 22 da han begynte å synge på ordentlig. Med foreldre som var
sentrale figurer i Harstads musikkliv, kunne han imidlertid ikke unngå
å få et sterkt forhold til musikk som liten gutt. Allerede som sjuåring var
den kritiske sansen godt utviklet.
– No gikk det klabb og babb for dæ, mamma, utbrøt han høyt og
tydelig da moren var litt uheldig med trekkspillfingersettinga på en
opptreden. Faren var sanglærer på musikklinja ved Heggen videregående
skole, og aktiv både som sanger og kordirigent i en årrekke. I ungdomstida fikk Audun med seg mange operaer, ettersom søndagssoundtracket
i det Iversenske hjem ofte besto av de beste innspillingene av de største
operaklassikerne.
KURIO SA O M AUDUN IVER SE N
Født på Nesna i 1977
Begynte å synge da han var 22 år
Utdannet ved Norges Musikkhøgskole
og Operaakademiet i København
Delte scene med Renee Fleming og
Anne Sofie von Otter i Chicago sist høst.
Fotballfan med Tottenham Hotspur som favorittlag
8 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
UKJENT OPERA HER HJEMME
De første samtalene om å ta Onegin til Nord-Norge begynte i 2012, da
Audun spilte Marcello i NOSOs oppsetning av “La Boheme”.
– Jeg og Katharina (Jakhelln Semb, operasjef i NOSO, red. anm.) drøftet om akkurat den operaen ville passe for orkesteret. Hun var positiv med
en gang, sier Audun og skryter av operasjefen og organisasjonen.
– Det er forbilledlig at de velger å satse på en opera som ikke er så kjent
her hjemme. Sangeren forteller at det er en av de mest populære operaene
ute i verden, og han mener det skyldes den tidløse tematikken; å ikke se
kjærligheten når den er rett foran øynene dine – for så å angre.
LENGTER ALLTID NORDOVER
Det er mange år siden Audun forlot Harstad, som var hjembyen hans fra
han var sju til videregående var fullført. Savnet etter byen og landsdelen
er påtakelig, og han kommer nordover så ofte karrieren tillater. Audun har
innledet 2015 nordpå. Først som solist på Forsvarets Musikkorps NordNorges nyttårskonserter. Da delte han scene med samboeren, sopranen
Lina Johnson. Nå er det Eugen Onegin med NOSO for alle pengene. Audun
har gledet seg vilt til begge deler, og spesielt til å komme til Harstad med
begge produksjonene.
– Jeg kommer aldri til å kalle noen annen plass hjem i resten av mitt
liv, avslutter sangeren med varme i stemmen.
U T M E R KE LSE R O G O P PT R E D E NE R
Vant Dronning Sonja Internasjonale Sang Konkurranse i 2007
Var finalist Hans Gabor Belvedere Singing Competition i Wien
Er tildelt Ingrid Bjoner-stipendet
Har opptrådt bl.a. på Den kongelige opera i København,
Royal Opera House Covent Garden, San Francisco Opera,
Deutsche Oper Berlin, Theater an der Wien,
English National Opera og Opera di Roma.
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 9
KARENS ORKESTERLIV
NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER
– Vi må snakke til folk!
Karen på Elveneset
i veldig mange minusgrader..
VÅRSESONGEN I BODØ
Les mer om konsertene på noso.no
Bratsjist Karen Aukner elsker musikalske
utfordringer og å gjøre musikken mer tilgjengelig
for publikum. Om hun så må kalle komponistenes
koner for hekser!
TEKST: INGVILD AMDAL MYKLEBUST • F OTO : Y NGV E OLSEN SÆ B B E
Hvordan er ditt orkesterliv?
–– Vet du, i tre uker på rad har jeg sagt at vi har spilt vår beste konsert noensinne! En sånn jobbhverdag har jeg alltid drømt om! Vi spiller varierte og
gode produksjoner, kollegene mine er hyggelige, dyktige og morsomme, og
organisasjonen blir stadig bedre i alle ledd. Et supert orkesterliv!
O PERAGAL L A 2015!
Sesongen starter med storslått operagalla i samarbeid
med Den Norske Opera & Ballett. Symfoniorkesteret,
med dirigent Øyvind Bjorå og solister Nina Gravrok,
Gro Bente Kjellevold, Kjetil Støa og Carsten Stabell
fremfører vokal- og orkesterperler fra operalitteraturen!
FREDAG 9. JANUAR KL 19:00
Stormen Konserthus, Store Sal
SYMFONIORKESTERET: BERNSTEIN & BATES
Fra Candide til West Side Story! Under Bodø Jazz Open
blir det Bernsteinmaraton og jazzinspirert klarinettkonsert av Django Bates. To komponister som begge har
bygd broer mellom underholdnings- og kunstmusikk.
Det blir heftig, det blir humor, det blir kjærlighet og
symfonisk slagkraft, i samarbeid med Landsdelsmusikerne i Nord-Norge og FMKN.
LØRDAG 24. JANUAR KL 18:00
Stormen Konserthus, Store Sal
E U G E N O NE G IN
Årets fullsceniske opera er Tsjaikovskijs drama Eugen
Onegin. Den blander lyrisk musikk med et mektig klangbilde, og en kraftfull historie om kjærligheten som ikke
kunne bli. I hovedrollene er Audun Iversen og Kari Postma.
Dirigent: Olari Elts, regi: Ivar Tindberg. Produksjonen er
et samarbeid med Trondheim Symfoniorkester.
LØRDAG 14. FEBRUAR KL 18:00
Stormen Konserthus, Store Sal
BARN AS SUPERLØRDAG:
DYREN ES K ARN EVAL
Det blir liv og røre når Camille Saint-Saëns dyrekarneval inntar Stormen Konserthus! Vi inviterer til en
familieforestilling der vi får høre løvens kongelige marsj,
svanens sang og elefanten som prøver å danse vals.
Bli med på et musikalsk eventyr for barn fra 3-100 år!
LØRDAG 7. MARS KL 13 OG 15
Stormen Konserthus, Lille sal
KRAGGERUD, S U ND Q U IST O G
K REUTZER SO NAT E N
Janáčeks “Kreutzersonaten” er inspirert av Tolstojs
novelle. Her smelter Tolstojs ord og Janáčeks toner
sammen i et unikt prosjekt i Henning Kraggeruds regi,
der kjærlighet, intriger og mord står i fokus.
Bjørn Sundquist fremfører utdrag fra teksten.
TORSDAG 12. MARS KL 19:00
Stormen Konserthus, Lille Sal
DANSE M E ST E R E N ST R AV INSKY
Dette blir en kveld viet til dans og til Stravinskys toner.
Stravinsky var en dansemester - en komponist som
dansere og koreografer over hele verden la - og
fremdeles legger - sin elsk på. Kveldens hovedverk
er nydelige Suite fra Pulcinella, og dirigent er Øyvind
Bjorå. Dansere: Silje Johnsen, Gerd Kaisa Vorren.
TORSDAG 19. MARS KL 19:00
Stormen Konserthus, Lille sal
PÅSK EKO N SERT: MOZARTS STO RE MESSE
Sammen med Bodø Domkor inviterer vi til en storslått
påskekonsert med Mozarts store c-mollmesse - komponert i kjærlighetens tegn! Dirigent er Øystein Jæger,
og solistene er dyktige Siri Karoline Thornhill, Ingeborg
Gillebo, Erlend Tvinnereim og Trond Gudevold.
TORSDAG 26. MARS KL 19:30
Bodø Domkirke
LUN S JKO N SERT I STO RT F O R M AT
Denne formiddagen får du et innblikk “backstage” i
orkesterlivet når symfoniorkesteret og maestro
Christian Lindberg inviterer til åpen prøve i forbindelse
med ukas turné. Du får oppleve hvordan orkesteret innstuderer musikken, og hvordan vår arbeidsdag ser ut.
FREDAG 10. APRIL KL 12:00
Stormen Konserthus, Store sal
SY M F O NIO R KE ST E R E T M E D
LIND BE R G O G F LO R E S
Denne konserten er en energisk miks med to kjente
verk av Edvard Grieg og to briljante trompetkonserter
av Tartini og Lindberg. Vi har med oss et venezuelsk
stjerneskudd av en trompetist, Pacho Flores – så her
er blir det Grieg vs. trompetspill i verdensklasse!
LØRDAG 11. APRIL KL 18:00
Stormen Konserthus, Store sal
Det må jeg si!
–– Det er klart det er utfordringer også – men morsomme utfordringer.
Som å spille bra som gruppe både innad i bratsjgruppa og i orkesteret, og å
finne balansen mellom eget og andres initiativ. Men jeg liker de utfordringene og gleder meg til hvert prosjekt.
Noe spesielt du gleder deg til denne våren?
–– Kammerorkesterets storsatsinger med Henning Kraggerud ligger
nok hjertet nærmest. De har alltid noe ekstra ved seg formidlingsmessig,
som Jesu syv siste ord på korset med Gunnar Stålsett, som skal spilles på
Festspillene i Bergen i år. Stålsetts formidlingsevne gir verket en ekstra
dimensjon. Og resultatet var magisk da spilte det i fjor høst. Fullt hus var
det også!
Betyr det mye for deg hvor mange som sitter i salen?
–– Det gjør inntrykk, for jeg husker konserter i 2007 da vi spilte for 10
publikummere. Sist sesong var det fullt hus på nesten hver konsert, og
publikum utstrålte en enorm varme. Da føles jobben meningsfull. Vi må nå
frem og snakke til folk, ellers gir det lite mening i å terpe på orkesterprøve.
Slik du fortalte publikum at Haydns kone var en heks…?
–– Haha, stemmer det. Jeg liker å gjøre musikken mer tilgjengelig, ellers
blir det fort stivt og kjedelig på klassisk konsert. At Haydns kone visstnok
var så sur husket jeg fra en forelesning på Musikkhøgskolen, og det passet å
nevne før en Haydn-sats med tilnavnet “Heksemenuetten”.
K A REN AU KNER (3 3 )
FØDESTED: Oslo, oppvokst i Bergen og Bærum
FØRSTE JOBB: Avisbud i Bergen 1996
UTDANNING: Barratt Dues musikkinstitutt, Universität der Künste, Berlin
og master fra Norges Musikkhøgskole
ARBEIDSBAKGRUNN: Spilte på Theatercaféen i studietida, jobbet frilans
for KORK, Stavanger Symfoniorkester, Oslo Camerata og Oslo Sinfonetta,
stortrivdes forresten som bartender på Café Circa i Tromsø i et års tid i tillegg
til jobb i Noso. Jobber nå også som bratsjlærer ved det kunstfaglige fakultet,
Universitetet i Tromsø
IKKE ALLE VET AT JEG HAR… spilt playback med boybandet Westlife i Oslo
Spektrum, at jeg har stått ned hele Skittentind på nye ski uten å kunne svinge,
og at jeg har en forkjærlighet for nyere musikk og helt frivillig dro på Ensemble
Modern Academy for å spille mengder med samtidsmusikk
Hva skiller en jobb i NOSO fra andre orkester?
–– Det er både mer avslappet her og mer trøkk. Vi har spilt i skiklær på
skihytta og vi har spilt crossoverkonsert med Ulver. Det er lave skuldre
blant kolleger og vi er gode venner som møtes på fritiden. Jeg husker fortsatt hvor godt jeg ble tatt imot da jeg flyttet hit.
Ja, hvorfor flyttet du egentlig til Nord-Norge?
–– Jeg fikk et vikariat i kammerorkesteret, og siden jeg elsker vinter,
natur og friske sommerkvelder, trivdes jeg med det samme. I tillegg falt jeg
for hvor freske folk er. Mye morsommere enn sørpå!
Få et eksempel!
–– Vel, i fjor høst spilte vi med to fantastiske solister – den ene kom rett
fra Metropolitan-operaen. En kveld det var et fantastisk nordlys, tok en
av bassistene med seg solistene ut i ødemarka for å grille pølser og drikke
karsk under nordlyset. De fikk en opplevelse de sent vil glemme, og jeg
tviler på at det ville skjedd i noe annet norsk orkester!
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 11
✃
10 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
Klipp her
NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER
NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER
VÅRSESONGEN I BODØ
VÅRSESONGEN I TROMSØ
Les mer om konsertene på noso.no
Les mer om konsertene på noso.no
LØRDAG 18. APRIL, Wien
PÅ TURNÉ
O P ERAGA LLA 20 15 !
Sesongen starter med storslått operagalla i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Symfoniorkesteret, dirigent Øyvind Bjorå og solister Nina
Gravrok, Gro Bente Kjellevold, Kjetil Støa og Carsten
Stabell fremfører vokal- og orkesterperler fra
operalitteraturen!
SØNDAG 11. JANUAR KL 18:00
Alta kultursal
Å PNI NG AV KU NST HAL L SVAL BAR D
Denne uken er vi med når Kunsthall Svalbard åpnes
på 78 grader nord. Med kunstnerisk leder Henning
Kraggerud i spissen fremfører tre av våre musikere
Griegs strykekvartett i g-moll – et mektig, lyrisk
og klanglig stort verk. Vi gleder oss til denne
begivenheten!
LØRDAG 7. FEBRUAR KL 12:00
Kunsthall Svalbard
EU G EN ONEG I N
Årets fullsceniske opera er Tsjaikovskijs perle
Eugen Onegin. Den blander lyrisk musikk med
et mektig klangbilde, og en kraftfull historie om
kjærligheten som ikke kunne bli. I hovedrollene er
Audun Iversen og Kari Postma. Dirigent: Olari Elts,
regi: Ivar Tindberg. Produksjonen er et samarbeid
med Trondheim Symfoniorkester.
TORSDAG 19. FEBRUAR KL 19:30
Harstad Kulturhus
MOZ A RT & SA LIE RI – E N KA MME RO PE RA ME D F ORVIKLING E R
Myten om rivaliseringen mellom den erfarne, italienske komponisten Antonio Salieri, og vidunderbarnet
Mozart har inspirert flere kunstnere, som komponist
Rimsky-Korsakov. Vi byr på hans én-akters
kammeropera - og selvsagt også flotte verk
av Salieri og Mozart.
ONSDAG 6. MAI KL 19:00
Mosjøen kulturhus
N OS O PÅ F E STS P ILLE NE I BE RG E N:
JE S U SYV S ISTE ORD PÅ KOR S E T
Under Festspillene i Bergen framfører kammerorkesteret og Henning Kraggerud verket Jesu syv
siste ord på korset av Joseph Haydn. Med oss har
vi nok en gang Gunnar Stålsett som gjennom
bibelsk tekst og samfunnsaktuelle refleksjoner
gir verket en ny dimensjon.
FREDAG 29. MAI KL 19:30
Bergen Domkirke
FESTKONS E RT PÅ F E STS P ILLE NE
I NORD -NORG E
Under årets festspill får du en unik mulighet til å få
høre NOSOs symfoniorkester i verk av jubilanten
Sibelius, og to prisvinnende talenter av internasjonalt kaliber - vinneren av pianokonkurransen
Top of the World, og den finske stjernesopranen
Tuuli Takala.
LØRDAG 20. JUNI KL 19:30
Harstad Kulturhus
MOZ A RT & SAL IERI
– E N KA MMERO PERA MED FO RVIK L IN GER
Myten om rivaliseringen mellom den erfarne, italienske
komponisten Antonio Salieri, og vidunderbarnet Mozart
har inspirert flere kunstnere, som komponist Rimsky
-Korsakov. Vi byr på hans én-akters kammeropera - og
selvsagt også flotte verk av Salieri og Mozart.
TORSDAG 7. MAI KL 19:00
Stormen Konserthus, Lille sal
17. MA IKONSERT I B O D Ø
På nasjonaldagen inviterer vi til et musikalsk pusterom
med herlige nasjonalromantiske verk og melodier,
fremført av sinfoniettaen. Velkommen innom Stormen
Konserthus til konsert og hyggelig samvær på
festdagen! Musikalsk leder: Sveinung Lillebjerka, fiolin.
SØNDAG 17. MAI
Stormen Konserthus. Tidspunkt annonseres senere.
SYM F ONI ORK ESTE R E T
M ED LI ND BERG O G FLO R E S
Vi reiser til Salzburg og Wien, med storverk av
Grieg, Sibelius og Tsjaikovskij pluss fire briljante
trompetkonserter i bagasjen! Den venezuelske
trompetvirtuosen Pacho Flores er med på eventyret
når verdens nordligste orkester skal spille i selveste
Musikverein!
ONSDAG 15. APRIL, Salzburg
TORSDAG 16. APRIL, Salzburg
FREDAG 17. APRIL, Salzburg
LØRDAG 18. APRIL, Wien
O PERAGAL L A 2015!
Sesongen starter med storslått operagalla i samarbeid
med Den Norske Opera & Ballett. Symfoniorkesteret,
med dirigent Øyvind Bjorå og solister Nina Gravrok,
Gro Bente Kjellevold, Kjetil Støa og Carsten Stabell
fremfører vokal- og orkesterperler fra operalitteraturen!
LØRDAG 10. JANUAR KL 18:00
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
SYMFONIORKESTERET: BERNSTEIN & BATES
Under Nordlysfestivalen blir det Bernsteinmaraton og
jazzinspirert klarinettkonsert av Django Bates. To komponister som begge har bygd broer mellom underholdnings- og kunstmusikk. Det blir heftig, det blir humor,
det blir kjærlighet og symfonisk slagkraft, i samarbeid
med Landsdelsmusikerne i Nord-Norge og FMKN.
FREDAG 23. JANUAR KL 18:00
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
M O R G E NDAG E NS O R KE ST E R M U SIKE R E
Tromsø Ungdomssymfoniorkester fyller hovedscenen
under Nordlysfestivalen! Med unge musikere fra Kulturskolen, byens korps, musikklinjen, musikkonservatoriet
og profesjonelle krefter fra NOSO. Det blir stor musikk
og store opplevelser for publikum!
TIRSDAG 27. JANUAR KL 19:00
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
B O L SH O I IN TH E ARCTIC
Under årets Nordlysfestival blir det et eksklusivt gjensyn med legendariske Bolshoi – nå representert ved
deres ypperste operasangere! Med NOSO som operaorkester fremføres Figaros Bryllup som konsertforestilling. Vi lover at både latteren og tårene vil sitte løst!
FREDAG 30. JANUAR KL 19:00
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
SØNDAG 1. FEBRUAR KL 15:00
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
EUGEN O N EGIN
Årets fullsceniske opera er Tsjaikovskijs drama Eugen
Onegin. Den blander lyrisk musikk med et mektig
klangbilde, og en kraftfull historie om kjærligheten
som ikke kunne bli. I hovedrollene er Audun Iversen
og Kari Postma. Dirigent: Olari Elts, regi: Ivar Tindberg.
Et samarbeid med Trondheim Symfoniorkester.
MANDAG 16. FEBRUAR KL 19:30
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
TIRSDAG 17. FEBRUAR KL 19:30
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
KR AG G E R U D, SU ND Q U IST
O G KR E U T ZE R SO NAT E N
Janáčeks “Kreutzersonaten” er inspirert av Tolstojs
novelle. Her smelter Tolstojs ord og Janáčeks toner
sammen i et unikt prosjekt i Henning Kraggeruds regi,
der kjærlighet, intriger og mord står i fokus.
Bjørn Sundquist fremfører utdrag fra teksten.
ONSDAG 11. MARS KL 19:30
Sparebankens festsal
BARN AS SUPERLØRDAG:
DYREN ES K ARN EVAL
Det blir liv og røre når Camille Saint-Saëns dyrekarneval inntar kulturhuset! Vi inviterer til en familieforestilling der vi får høre løvens kongelige marsj, svanens
vakre sang og elefanten som prøver å danse vals.
Bli med på et musikalsk eventyr for barn fra 3-100 år!
LØRDAG 21. MARS KL 13:00 KulturHuset Tromsø
LØRDAG 21. MARS KL 15:00 KulturHuset Tromsø
PÅSKEKO N SERT M E D VO KAL NO R D :
H ÄN DEL S MESSIAS
På årets påskekonsert byr vi på et av verdens mest
populære og storslagne oratorier: Händels Messias
med virtuose solistpartier og sitt kjente hallelujakor.
Solister er Tine Wilsberg Lund, David Hansen, Aco
Biscevic og Thomas Tatzl. Dirigent er Herbert Böck.
TORSDAG 26. MARS KL 19:30
Tromsø Domkirke
SY M F O NIO R KE ST E R E T
M E D LIND BE R G O G F LO R E S
Denne konserten er en energisk miks med to romantiske verk av Grieg og Sibelius, og en briljant trompetkonsert av Arutjunjan. Vi har med oss et venezuelsk
stjerneskudd av en trompetist, Pacho Flores – så her er
blir det romantikk vs. virtuositet i verdensklasse!
SØNDAG 12. APRIL KL 19:30
KulturHuset Tromsø, Hovedscenen
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 13
✃
12 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
Klipp her
KNUTS ORKESTERLIV
NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER
– Jeg må klype meg i armen!
VÅRSESONGEN I TROMSØ
Les mer om konsertene på noso.no
Fagottist Knut Thorbjørnsen feirer
30-årsjubileum som profesjonell musiker
i år. Han drømmer om at dette er året da
orkestermusikk blir en megatrend i verden!
T EKST: I NGV I L D A M DA L M Y K L EB UST • FOTO: M A DS TOR B ERG SEN
VÅRY RE ST RY K E R E :
KO L BJ Ø RN H OLTHE S FAVO R I T T E R
Vi ser frem til et gjensyn med kammerorkesterets tidligere kunstneriske leder Kolbjørn Holthe. Han har valgt
ut noen av sine favorittverk for anledningen, og satt
sammen et nydelig program med romantiske melodier,
neoklassisk klarhet og snert. Velkommen!
TORSDAG 7. MAI KL 19:30
Sparebankens festsal
1 7. M A I KON S ERT I T R O MS Ø
Tradisjonen tro inviterer vi til et musikalsk pusterom
på nasjonaldagen hvor vi byr på noen av nasjonalromantikkens vakreste verk og melodier - denne gang
presentert ved komponistene Edvard Grieg og
Christian Sinding. Velkommen innom vår 17. maifeiring!
SØNDAG 17. MAI
Tidspunkt og sted annonseres senere.
VÅRF EST PÅ S K AN S E N
Sammen med Nordlysfestivalen har vi også i år gleden
av å invitere hele byen (først til mølla) til en hyggelig
kveld - både utendørs og innendørs - med god mat,
drikke, sosialt samvær og levende musikk. Det blir flere
minikonserter hele ettermiddagen og kvelden!
TORSDAG 21. MAI
Skansen. Tidspunkt annonseres senere.
EKSA M ENS KON S E RT FO R KO N S E N
Juni er for mange synonymt med eksamenstid.
Det er det også for musikkonservatoriets beste
studenter, nemlig avgangsstudentene ved mastergradsstudiet i musikkutøving på UiT. Denne uka
får et knippe avgangsstudenter spille sin eksamenskonsert med NOSOs strykere.
TORSDAG 11.JUNI
Tid og sted annonseres når kandidatene er fastsatt.
FINA L EKONS ERT – TO P O F T HE WO R L D
Under den internasjonale pianokonkurransen
“Top of the world” får vi høre noen av verdens
fremste yngre pianister når de i juni inntar Nord-Norge.
Konkurransen har med årene fått stor internasjonal
oppmerksomhet, og fredag 19. juni kåres vinneren i 2015.
FREDAG 19. JUNI KL 19:30
KulturHuset Tromsø
14 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
PÅ TURNÉ
OP E RAGA LLA 2015!
Sesongen starter med storslått operagalla i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Symfoniorkesteret, dirigent Øyvind Bjorå og solister Nina
Gravrok, Gro Bente Kjellevold, Kjetil Støa og Carsten
Stabell fremfører vokal- og orkesterperler fra
operalitteraturen!
SØNDAG 11. JANUAR KL 18:00
Alta kultursal
Å P NING AV KU NSTHA LL SVA LBA RD
Denne uken er vi med når Kunsthall Svalbard åpnes
på 78 grader nord. Med kunstnerisk leder Henning
Kraggerud i spissen fremfører tre av våre musikere
Griegs strykekvartett i g-moll – et mektig, lyrisk
og klanglig stort verk. Vi gleder oss til denne
begivenheten!
LØRDAG 7. FEBRUAR
Kunsthall Svalbard
E U G E N ONE G IN
Årets fullsceniske opera er Tsjaikovskijs perle
Eugen Onegin. Den blander lyrisk musikk med
et mektig klangbilde, og en kraftfull historie om
kjærligheten som ikke kunne bli. I hovedrollene er
Audun Iversen og Kari Postma. Dirigent: Olari Elts,
regi: Ivar Tindberg. Produksjonen er et samarbeid
med Trondheim Symfoniorkester.
TORSDAG 19. FEBRUAR KL 19:30
Harstad Kulturhus
SYMF ONIORKE STE RE T
ME D LIND BE RG O G F LORE S
Vi reiser til Salzburg og Wien, med storverk av
Grieg, Sibelius og Tsjaikovskij pluss fire briljante
trompetkonserter i bagasjen! Den venezuelske
trompetvirtuosen Pacho Flores er med på eventyret
når verdens nordligste orkester skal spille i selveste
Musikverein!
ONSDAG 15. APRIL, Salzburg
TORSDAG 16. APRIL, Salzburg
FREDAG 17. APRIL, Salzburg
LØRDAG 18. APRIL, Wien
MOZ A RT & SAL IERI – EN K AMMEROP E RA MED FO RVIKL IN GER
Myten om rivaliseringen mellom den erfarne,
italienske komponisten Antonio Salieri, og
vidunderbarnet Mozart har inspirert flere kunstnere,
som komponist Rimsky-Korsakov. Vi byr på hans
én-akters kammeropera - og selvsagt også flotte
verk av Salieri og Mozart.
ONSDAG 6. MAI KL 19:00
Mosjøen kulturhus
NOS O PÅ FESTSPIL L EN E I B ERGEN :
JE S U SYV SISTE O RD PÅ KO R SET
Under Festspillene i Bergen framfører kammerorkesteret og Henning Kraggerud verket Jesu syv
siste ord på korset av Joseph Haydn. Med oss har
vi nok en gang Gunnar Stålsett som gjennom
bibelsk tekst og samfunnsaktuelle refleksjoner
gir verket en ny dimensjon.
FREDAG 29. MAI KL 19:30
Harstad Kulturhus
F E STKO N SERT PÅ FESTSPIL L EN E
I NORD -N O RGE
Under årets festspill får du en unik mulighet til å
få høre NOSOs symfoniorkester i verk av jubilanten
Sibelius, og to prisvinnende talenter av internasjonalt kaliber - vinneren av pianokonkurransen
Top of the World, og den finske stjernesopranen
Tuuli Takala.
LØRDAG 20. JUNI KL 19:30
Harstad Kulturhus
Hvordan er ditt orkesterliv?
–– Det er engasjerende! Jeg liker å skape gode resultater i lag.
Det er mer givende enn å gjøre ting solo – med mindre det er en fagottsolo i orkesteret. I fjor spilte jeg den kjente fagottsoloen som åpnet Vårofferet
da det ble fremført i Bodø for første gang. Det var en stor opplevelse!
På orkesterets første konsert i Stormen!
–– Ja, jeg måtte klype meg i armen. Det måtte jeg generelt den uka.
For en som var med på å starte sinfoniettaen i 1998 og nå kunne gå
ned Storgata på vei til jobb i Stormen føltes det for godt til å være sant!
En fin feiring av 30-årsjubileet som musiker?
–– Ja! Jeg spilte første gang i et profesjonelt orkester høsten 1985 –
og var vettskremt. Det gikk bra, og jeg fikk mange oppmuntringer fra
kolleger i orkesteret. De husket nok sin egen første prøve...
Siden da har du spilt med de fleste norske orkester?
–– Ikke alle - Det Norske Blåseensemblet skulle jeg gjerne ha spilt
med. Et bra ensemble og fine folk som brenner for å spille musikken
slik den var ment å spilles.
Du er en fagnerd?
–– Ja, dessverre – det sier kona og. Jeg er ingen purist som mener at
barokkmusikk må spille på tarmstrenger. Men vi må ta oss bryet med å
dykke ned i musikken og se hva komponisten mente. Den komponisten
jeg er mest glad i er Schubert. Han treffer noe i sjelen. Det gjør sannelig
noen av de komponistene som ikke er blitt kolosser i ettertid også.
Har du hørt om Ferdinand Ries? Beethovens elev og en flott komponist
som er alt for lite kjent. Det er mange gode komponister på B-laget også.
Og der liker du å snuse fram spennende godbiter?
–– Jeg gjør nok det. Særlig norsk musikk. Når jeg hører noe ukjent på
radioen går jeg rett inn på Spotify for å sjekke det ut. På den måten blir
jeg kjent med mye nytt, som jeg tar med meg inn i jobben. Både i NOSO
og i programarbeidet til korpset jeg leder.
Hva ser du særlig fram til denne sesongen?
–– Vi skal spille i Musikverein i Wien – det blir flott. Og vi skal gjøre store verk av Mozart - som for øvrig skrev flott for fagott, hehe. Først Figaros
Bryllup med sangere fra Bolsjoj, og ikke minst Mozarts C-mollmesse med
Bodø Domkor. Det blir et høydepunkt. Og vet du hva min drøm er?
Hva er din drøm, Knut?
–– At det oppstår en ny kjempetrend på verdensbasis i år: å høre på
orkestermusikk! En sånn trend som plutselig er der uten at man helt
forstår hvorfor, som “The Fox”. Se for deg at vi får en sånn You Tube-hit,
og det kommer mengder med nye publikummere på konsert for å høre
det kuleste du kan å høre på i år – Brahms & Beethoven!
Knut i sitt rette
maritime miljø.
K NU T T H O R B J Ø R NS E N ( 52 )
FØDESTED: i Bodø, oppvokst i Rønvik og på Hunstadmoen
FØRSTE JOBB: Dreng på Mastad gård i Trøndelag i 1976
UTDANNING: Bergen Musikkonservatorium, Rogaland
Musikkonservtorium (1981-1982) samt private studier
med professor Ole Kristian Dahl i Köln.
ARBEIDSBAKGRUNN: Bryggeriarbeider 1981, taktekker i Fjeldhammer
brug 1981-1982, div. korte og lengre vikariater i de fleste norske orkester
og militærkorps samt et år i Symfoniorkestern Norrköping. Ansatt ett år
som distriktsmusiker i Dyrøy kommune i Troms. Tilbake i Bodø i 1992
som distriktsmusiker og med på oppstarten av Bodø Sinfonietta i 1998
som jo har utviklet seg til en del av NOSO. Har dirigert forskjellige korps
i en årrekke, både skole- og amatørkorps. Nå dirigerer jeg Bodø Harmonimusikk, og synes det er veldig stimulerende å jobbe med dyktige og
ambisiøse amatører.
IKKE ALLE VET AT JEG HAR… boret nesten alle hullene i betongen for
å feste taket i den første City Nord-bygningen. Det tok flere uker, puh…
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 15
NOSO HAR MANGE nære samarbeidspartnere.
En av dem er Forsvarets musikkorps NordNorge, et profesjonelt blåseorkester med base i
Harstad. Her jobber 29 av landets beste blåsere
og slagverkere, med en arbeidshverdag som
spenner fra tidlig klassisk musikk til ny-musikk
og produksjoner innenfor jazz, pop og rock. En
allsidig og samspilt gruppe musikere med andre
ord – og orkestersjef i NOSO Torunn Reigstad er
fornøyd med å ha et samarbeid med FMKN som
innebærer at forsvarsmusikere så ofte det lar
seg gjøre er del av symfoniorkesterprosjektene
til NOSO.
- Musikerne fra FMKN er viktige for oss. De
har høy kompetanse, er samspilte og motiverte,
og de har en positiv innvirkning på orkesteret både kunstnerisk og sosialt. Alle kjenner
hverandre godt i dette musikkmiljøet, og mange
har spilt sammen tidligere utenfor orkesteret.
Så samarbeidet har også et sosialt aspekt, sier
Reigstad
ET FRISKT PUST
NOSO & FMKN
Musikalsk
samspill i nord
Har du lagt merke til at det ofte er musikere i forsvarsuniform
i rekkene til symfoniorkesteret? De er et synlig bevis
på et velklingende kultursamarbeid i nord.
Sammen får vi store ting til å skje.
TEKST: ANJA EVENSDATTER RASMUS SEN
Også korpssjef Geir Nordeng i FMKN er glad for
samarbeidet med NOSO, og kaller det en styrke
for forsvarsmusikerne.
- FMKN jobber mye med kammermusikk
i det daglige. I samarbeidsprosjektene med
NOSO jobber vi i en ny form – i større format og
som del av et større samfunn. Det gjør arbeidsdagen til våre musikere variert, forklarer
Nordeng.
Fløytist Synnøve Li og slagverker og konsertoffiser Hans Petter Vabog er to av harstadmusikerne som har deltatt på flere NOSO-prosjekter
de siste årene. De er enige i at prosjektene med
NOSO gjør arbeidshverdagen deres mer allsidig.
- Jeg setter stor pris på disse produksjonene.
De er inspirerende, og det utgjør et friskt pust
når musikerne fra Bodø, Tromsø og Harstad
kommer sammen. I tillegg synes jeg det er gøy å
jobbe med strykere, det gjør vi jo ikke så ofte i et
blåseorkester, sier Li.
- Når vi jobber sammen åpner det også
for mye større produksjoner, påpeker Vabog,
og viser til store produksjoner som Chess in
Concert under Sjakk-OL i Tromsø, og åpningen
av konserthuset Stormen i Bodø i fjor høst.
STOR TURNÉVIRKSOMHET
Det er imidlertid ikke alltid det passer for
FMKN å avse musikere til NOSO-prosjekter.
De har høy konsert- og reiseaktivitet med sitt
eget ensemble, noe som både kommer det nordnorske publikum og øvrig kulturliv til gode.
- Til å være et lite ensemble er det helt unikt
å klare å sette opp så store verk som vi gjør, og
å ha et så allsidig repertoar. I tillegg til å holde
et høyt nivå skal vi også være et utadrettet
blåseorkester som dekker hele landsdelen, sier
korpssjef Geir Nordeng.
Klarinettist Mats Iversen Vangen har lang
fartstid i blåseorkesteret, og påpeker at de 29
forsvarsmusikerne får plass i en buss – og er der
ofte! Han anslår at de spiller mer utomhus enn
hjemme i Harstad Kulturhus hvor de har basen
sin.
- Størrelsen på ensemblet gjør oss fleksible i
forhold til å turnere, vi kan spille på flere arenaer. Selv i fullskala tar vi ikke så stor plass. Vi får
plass i en kulturhussal – men også i en foajé, sier
Iversen Vangen.
Musikerne i korpset har en viktig samfunnsrolle lokalt og regionalt. De bruker kompetansen og engasjementet sitt til å inspirere,
stimulere, dirigere og holde kurs for amatører
og profesjonelle i landsdelen. Trombonist
Asbjørn Abelseth verdsetter dette samfunnsengasjementet høyt.
- På mange måter er vi en lokal ryggrad for
Harstad, jeg tror kulturlivet her hadde sett
svært annerledes ut uten vårt samarbeid med
blant annet Kulturskolen, musikklinja på videregående og konservatoriet. Engasjementet til
musikerne som jobber her farger omgivelsene.
Jeg tror ikke det har kommet et eneste blåsetalent fra regionen uten at FMKN har vært
sterkt involvert, sier Abelseth.
FO R SVARETS M U SIKKO R P S NO R D - NO R G E
FOTO : VERO NICA MELÅ , YNGVE O LSEN SÆ BBE , TO M HELSTAD
Forsvarets musikkorps Nord-Norge er ett av fem militærkorps i Norge,og består av 29 profesjonelle musikere
samt en administrasjon på fem personer. Korpset har sitt daglige virke i Harstad Kulturhus, og har Alexander
Hanson som sin sjefdirigent. FMKN har stor sjangerbredde i sine produksjoner, og har i alle år spilt en viktig
rolle under landsdelens største kulturarrangement, Festspillene i Nord-Norge. Korpset samarbeider tett med
Landsdelsmusikerne i de nordnorske fylkene, gjennom konsert- og turneprosjekter og gjennom utveksling av
ressurser. FMKN spiller en viktig rolle i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, der FMKNs blåsere og slagverkere
har betydelige roller.
1. Fløytist Synnøve Li er ansatt i Forsvarets Musikkorps
Nord-Norge, og har vært med på flere NOSO-produksjoner.
Hun setter pris på det sosiale aspektet ved samarbeidet,
ikke minst å få spille med strykere.
2. Korpssjef i FMKN Geir Nordeng og orkestersjef i NOSO
Torunn Reigstad er begge fornøyd med samarbeidet mellom
de to kulturinstitusjonene i nord.
16 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 17
Ingeborg Fredriksen (11) er med
i Tromsø Ungdomssymfoniorkester
for andre år på rad.
«En forelder sa at
poden var begynt
å høre på klassisk
musikk hjemme»
TALENTUTVIKLING
Fremtidens
orkesterliv
Ingeborg (11) skal spille Prokofjev og Wagner med NOSOs musikere.
Hun er med på et unikt orkesterprosjekt der unge talent og
profesjonelle lærer av hverandre.
T E KST: INGVILD AMDAL MYK LEBUST • F OTO: STINA G RØNBEC H
FORDI JEG LÆRER så mye nytt når jeg får spille
sammen med andre!
Ingeborg Fredriksen (11) er klar på hvorfor hun
er med i Tromsø Ungdomssymfoniorkester. I
februar skal hun bryne seg på andrefiolinstemmen i verk som Romeo og Julie av Prokofiev og
Mestersangerne fra Nürnberg av Wagner. Ikke
enkle oppgaver for en fiolinist – uansett alder.
–– Første gang jeg så notene, tenkte jeg “OI”.
De var veldig vanskelige. Men jeg vet at vi får
mye hjelp, slik at vi klarer det til slutt. Og jeg
lærer ting i orkesteret som jeg ikke kan lære på
en vanlig spilletime – som ulike typer noter, hva
som er min stemme og hvordan jeg skal spille
sammen med andre, sier Ingeborg.
SIDE OM SIDE MED PROFFER
Nyetablerte Tromsø Ungdomssymfoniorkester,
populært kalt UNGSY, har snart sin andre
konsert. Prosjektleder Ulla Hansen ved Tromsø
Kulturskole gleder seg til opptredenen under
Nordlysfestivalen, og forteller at formålet er å
gi ungdommene opplevelsen av å være del av en
stor kunstnerisk helhet.
–– Ungdomssymfoniorkesteret innebærer
både nærkontakt med fantastisk musikk og
samspill med mange andre unge musikere og
profesjonelle utøvere, forklarer Hansen.
–– Et unikt aspekt ved prosjektet er at profesjonelle musikere spiller side om side med
ungdommene – og det er ungdommene som
sitter på de viktige nøkkelrollene som konsertmester og gruppeledere. Nordnorsk Opera og
Elias Lien og Sigurd Skogdal trives
med å dele trombonerekke med
NOSOs Jens Kloster.
Symfoniorkesters tromsøbaserte musikere er
alle med i prosjektet, noe prosjektleder Hansen
er godt fornøyd med.
–– Samarbeidet med NOSO har stor verdi for
de yngre musikerne, og medfører at vanskelighetsgraden på repertoaret kan legges høyere
enn ellers. Vi er veldig glade for dette samarbeidet, sier Hansen.
GIVENDE FOR BEGGE PARTER
Også de profesjonelle musikerne setter pris på
prosjektet. NOSO-fiolinist Jarle Fredheim
har jobbet tett med prosjektet fra start og ser
mange positive ringvirkninger.
–– Alle i NOSO ser viktigheten av arbeidet, og
det er givende både for ungdommene og for oss.
For ungdommene å få sitte ved siden av en profesjonell gjør noe ved dem. Det inspirerer voldsomt. I tillegg får de spille på en større scene,
under en stor festival som Nordlysfestivalen, og
ikke minst blir de utfordret med et ambisiøst
repertoar, sier Fredheim.
–– Han mener det er en utfordring å legge lista
høyt – men ikke for høyt slik at det kan virke
demotiverende på ungdommene.
–– Årets dirigent og konsertmester i OsloFilharmonien Elise Båtnes har hørt opptak
av orkesteret, og har tro på at det blir bra.
Ungdommene har hatt høsten på seg til å jobbe
med programmet, noe som gir trening i å
arbeide mot et langsiktig mål, sier Fredheim.
Han forteller om mange gode tilbakemeldinger etter den første konserten – blant annet en
forelder som sa at poden var begynt å høre på
klassisk musikk hjemme.
–– Det viser at prosjektet både lykkes i å gi
de unge personlig vekst, og i tillegg har en
positiv bivirkning i forhold til publikumsrekruttering, sier Fredheim.
DRØMMER OM OPERAEN
Jeg hører nesten bare på klassisk musikk.
Særlig fiolinmusikk, sier Elias Lien. Han skal
også være med i ungdomssymfoniorkesteret for andre gang, og denne gang på et nytt
instrument.
–– Sist spilte jeg trombone, men denne
gangen er jeg gruppeleder på andrefiolin. Det er
inspirerende å sitte ved siden av profesjonelle
musikere. De er “på” hele tiden og kan stemmene sine. Det får meg til å tenke at jeg må øve
– for de vil at det skal bli bra, og hvis jeg ikke kan
tingene mine så ødelegger jeg for andre,
sier Elias.
–– Både Elias og Ingeborg drømmer om profesjonelle musikerkarrierer, og begge vet at det
må mye øving til.
–– Vil man bli god til å spille fiolin, må
man øve på det. Og vil man bli god til å spille i
orkester, trenger man trening i å spille sammen
med andre. Det er veldig god erfaring å spille i
ungdomssymfoniorkesteret, jeg merker at jeg
har utviklet meg mye av å være med, sier Elias.
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 19
VÅR 2015
NORDNORSK OPERA
OG SYMFONIORKESTER
KRISTIN ALSOS STRAND
CELLO, PERM
KRISTINA NYGAARD
WALSNES
FIOLIN
LEAH ASHER
BRATSJ
MARIE STOKKE
PIANO
MARIO MACHLIK
CELLO
MARTIN ANDERSSON
KLARINETT
AELITA STEPANOVA
FIOLIN
ANDERS MELHUS
FIOLIN
BERNT SIMEN LUND
CELLO
BRYNJAR LIEN SCHULERUD
FIOLIN, KONSERTMESTER 1
BØRRE BIRKELAND
PRODUSENT
CATHARINA ROOS BILSBAK
PROGRAMSJEF
MARY AUNER
CELLO
NILS HALD
SALGS- OG
ARRANGEMENTSANSVARLIG
PETER KRARUP
PRODUSENT
RAGNVALD MAGNUSSEN
FIOLIN
RASMUS HENRIKSEN
TROMBONE
SARI MARTINUSSEN
FIOLIN
CHANDRA VARONA
FIOLIN
ELENA YAKOVLEVA
FIOLIN
ELISABETH KRISTENSEN
EIDE
FLØYTE
ELLEN JENSSEN
FLØYTE
FRODE HOFSØY
NOTEARKIVAR OG PODIEINSPISIENT
HEIDI BILSBAK
BRATSJ
SIGRID BJERKESTRAND
ADMINISTRASJONSRÅDGIVER
SIGRID LIEN SCHULERUD
BRATSJ
SNORRE HOLMGREN
FIOLIN
STEIN PAULSEN
KONTRABASS
STIG JENSEN
ØKONOMI- OG
ADMINISTRASJONSSJEF
SVEINUNG LILLEBJERKA
FIOLIN, KONSERTMESTER 1
HEIDI SIVERTSEN
HORN
HÅVARD BILSBAK
CELLO
INGVILD AMDAL
MYKLEBUST
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
INGVILD MARIA
PETTERSEN
KONTRABASS
JARLE FREDHEIM
FIOLIN, KONSERTMESTER 2
JENNIFER TORRENCE
SLAGVERK, PERM.
TOR LÆGREID
DIREKTØR
TORUNN REIGSTAD
ORKESTERSJEF
TURID HJORTDAHL
OBO
VIDAR THORBJØRNSEN
SALGS- OG
ARRANGEMENTSANSVARLIG
YUKO KAWAMI
FIOLIN, KONSERTMESTER 1
ØRNULF LILLEBJERKA
CELLO
JENS KLOSTER
TROMBONE
JORUN PERANDER
KONTRABASS
JULIA NEHER
BRATSJ
KAREN AUKNER
BRATSJ
KATHARINA JAKHELLN
SEMB
OPERASJEF
KNUT THORBJØRNSEN
FAGOTT
ØYSTEIN FELBERG
TROMPET
ØYVIND MEHUS
FIOLIN
ØYVIND ØKSNES
SLAGVERK
20 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 21
FØLG OSS PÅ INSTAGRAM!
@ARCTICPHILHARMONIC
NY AB O NNE M EN TS O R D N I N G FO R KO N S ERTER I BO D Ø
Bli en fast del av vårt orkesterliv!
Med vår nye abonnementsordning for konserter i Stormen Konserthus i Bodø kan du
sikre deg billetter til populære arrangement – og det til en veldig hyggelig pris!
Velg mellom pakkene Torsdagsstorm, Lørdagsstorm
eller klink til med Full Storm!
TE KST: INGVILD AMDAL MYKLEBUST • F OTO : YNGVE O LSEN SÆ BBE
DRØMMER DU OM et fast sete i nye Stormen
Konserthus i Bodø? Nå har du sjansen til å sikre
deg det på NOSOs konserter.
–– Våre faste publikummere etterlyste
skreddersydde konsertpakker der de fikk flere
valgmuligheter enn i vår tidligere sesongkortordning – og helst et personlig sete. Det syntes
vi var en veldig god idé, og før jul lanserte vi tre
ulike abonnementer – i første omgang i Bodø,
sier Vidar Thorbjørnsen, salgs- og arrangementsansvarlig i NOSO.
PENGER Å SPARE
De gamle sesongkortene var populære, men
hadde sine svakheter.
–– Sesongkortinnehavere måtte selv hente
ut billettene sine til hver konsert. Var du ikke
raskt nok ute, risikerte du at konserter var
utsolgt eller at de beste plassene var revet bort.
Det skjer ikke med de nye abonnementene,
lover Thorbjørnsen.
–– Du kan velge mellom tre abonnementer: en
pakke med torsdagskonserter, en med lørdagskonserter og en med hele konsertsesongen.
Straks du har bestilt og betalt blir alle billettene
dine lagt til side, og du kan hente dem sammen
med abonnentkortet.
–– En annen fordel er større valgfrihet. Ikke
alle har tid til å gå på alle konserter i sesongen.
Ved å velge et mindre abonnement på en fast
dag er det enklere å planlegge, og prisen står
mer i forhold til hvor ofte du går på konsert,
sier Thorbjørnsen.
–– Det er selvsagt flere økonomiske fordeler
22 • ORKESTERLIV NR. 1 • 2015
ved å være abonnent - du sparer 30-40 prosent
sammenlignet med prisen for enkeltbilletter på
samme konserter. Og rosinen i pølsa: du har ditt
faste sete i Nord-Norges nye storstue!
DE FASTE SETENE
Akkurat de faste setene er et myteomspunnet
fenomen i flere av de norske orkestrene som har
tilsvarende abonnementer.
–– Vi har hørt om tilfeller av at abonnementer
har gått i arv i generasjoner. Og om henvendelser til et orkester etter at abonnenter er gått
bort, med spørsmål om setet nå er ledig,
forteller Thobjørnsen.
–– Om tilstandene blir så elleville i Bodø er
kanskje ikke sannsynlig med det første, men
NOSO forventer pågang fra folk som vil sikre
seg de beste abonnementsplassene.
–– Det kan være lurt å bestille et abonnement
relativt raskt hvis du vil ha de mest ettertraktede
setene, råder Thorbjørnsen.
–– Rent praktisk fungerer ordningen slik: Du
kjøper for én sesong av gangen, og får tilbud om
å fornye abonnementet og beholde setet i neste
sesong dersom du ønsker det.
–– Abonnentene fornyes før billetter for neste
sesong legges ut i ordinært salg. Det betyr at vi
har en slags forhåndssalg der abonnenter får
sikre seg billetter til konsertene først. Dette
er ment som en service til våre mest trofaste
publikummere, sier Thorbjørnsen.
dersom det er ønskelig fra tid til annen.
–– For eksempel hender det at man vil gå på
en konsert med noen som ikke har abonnement.
Da gjør vi vårt ytterste for å tilpasse,
sier Thorbjørnsen.
–– Arrangementer utenfor Stormen er i
hovedsak ikke med i ordningen.
–– Et unntak denne våren er likevel påskekonserten i Domkirken med Domkirkens kor,
som inngår i serien “Torsdagsstorm”, sier
Thorbjørnsen.
–– Når legges abonnementspakker for høsten
2015 ut i salg?
–– I løpet av våren – og eksisterende abonnenter vil få beskjed først.
–– Hva med tromsøværingene – når får de en
slik abonnementsordning?
–– Planen å få i gang en tilsvarende modell
fra høsten 2015. Vi startet i det nye konserthuset i Bodø for å teste ut modellen og gjøre
oss erfaringer. Vi ville være helt sikre på at vi
klarte å administrere dette på en god møte før
vi innførte ordningen flere steder. Alt dette vil
vi informere nærmere om i løpet av våren.
–– Før vi innfører samme modelre nærmere
om i løpet av klarer å administrere dette på en
god møte før vi innfører samme modelåren,
sier Thorbjørnsen.
#ORKESTERLIV
#ARCTICPASSION
Les mer om abonnementspakker
og priser på www.noso.no
EN FLEKSIBEL ORDNING
Orkesteret vil også gjøre det mulig å bytte sete
ORKESTERLIV NR. 1 • 2015 • 23
Ekte Arktisk
Lidenskap
Ukentlige konserter i Bodø og Tromsø
Finn din neste musikalske opplevelse på www.noso.no
F ØLG OS S I #O RK E STE RL IV E T PÅ FAC E B O OK
O G INSTAGR A M @A R CTICP H IL H A R M ON I C
Kontaktinformasjon:
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Tlf: 99 38 78 10
Postboks 741 9258 Tromsø
Besøk oss i Stormen Konserthus i Bodø og KulturHuset i Tromsø!
www.noso.no

Similar documents