27.11.13 - Trosterud skole

Comments

Transcription

27.11.13 - Trosterud skole
Referat fra møte i Trosterud FAU
Dato:
Onsdag 27.november 2013
Tilstede:
Navn
klasse
1A
1B
Anders Hanssen
1C
Ove Kenneth Nilsen
2C
Halim Esati
2C
Runa Isabel Øidvin Sletten
Nina Vallin
3A
3A
Emilie Byfuglien
Vjollca Moazzem
3B
4A
Mads Aanerud
4A
Naziha Abdellaue
4B
Gerd Marit Eng
Simin Mesgari
4C
5C
Ellen Sørensen
Usma Kalsoom/Azrar Ahmed 5C
6A
Stein Rennemo
Marissa Balasubramaniam
6B
Uzma Sabir
6B
7B
Odd Arne Erikstad
7B, vara
Solfrid Kolby
Camilla M. Rolstad
Sak 10/13-14
Referat fra forrige møte
Ingen kommentarer
Sak 11/13-14
Informasjon fra skolens ledelse
Ingen i skolens ledelse hadde anledning til å komme på dagens møte
Vikar for rektor når hun er i permisjon blir assisterende rektor ved Stig skole,Svein Pillgram
Hansen.
Sak 12/13-14
Skolegensere, spørsmål fra elevrådet
Referat fra siste elevrådsmøte ble formidlet.
Elevrådet ønsker å tilby kjøp av skolegensere, FAU sier ja til dette ønsket. Vi synes det er
hyggelig at barna ønsker å vise at de kommer fra Trosterud Skole. Vi ønsker en maksimal pris på
250 NOK, og at det kan velges mellom 2-3 alternativer (for eksempel: t-skjorte, genser og
hettejakke).
Solfrid formidler vårt svar til elevrådsleder.
Sak 13/13-14
17.mai arrangement, status
Informasjonsskriv til alle foresatte på 5.trinn ble sendt ut i uke 47. FAU representantene fra
5.trinn har ansvaret for å sette i gang planleggingen. FAU har fått tilsendt informasjon fra
utdanningsetaten med regelverket i forhold til lotteri. Vi er ikke momspliktige så lenge vi gjennomfører
på samme måte som tidligere år. Målet bør kunne være å selge 2000 lodd. Siden det er 200 års jubileum
i 2014 ønsker vi at det vurderes mer underholdning på arrangementet. Viktig å reklamere mer for
arrangementet i nærmiljøet.
Skolen har nå 15 bord av den typen som står i samlingssalen.
Inntektsgruppen gjennomførte en egen ide dugnad etter vårt møte. De vil informere 17.mai komiteen
senere.
Sak 14/13-14
Foreldreforedrag
Haugen skole har gjennomført foreldrekurs i Fronter. FAU ble enige om å undersøke muligheter for ett
mer generelt foredrag om bruk av internett og sosiale medier. I tillegg vil vi undersøke hvor mye
skoleplanen inneholder av læring om bruk av nett og hvordan skolen i dag gjennomfører dette. Vi har
tidligere hatt foredrag i regi av ”Barnevakten” om samme tema, og vil undersøke både hos dem og
andre aktører. Det foregår mye mobbing via nettet som ikke er like synlig som f.eks mobbing i
skoletiden. Naziha, Marianne og Solfrid jobber videre med planleggingen.
Sak 15/13-14
Siste nytt fra trafikk komitéen
Det planlegges ny ”gå til skolen aksjon” med foreldrevakter torsdag 5.desember. Fokus på bruk
av reflekser. Noen FAU representanter skaffer reflekser som kan deles ut til de som ikke har reflekser. Vi
oppfordrer alle foreldre til å stille opp på. Foreldrevaktene vil være godt synlige med våre refleksvester.
Sak 16/13-14
Skolegruppe C og Oslo KFU informasjon
Emilia og Solfrid deltok på møte 7.november. Tema var hvordan øke engasjement for FAU
arbeid og driftsstyrearbeid. Stort oppmøte. Erfaringsutveksling om hvordan driftstyrene
fungerer på de ulike skolene og hvordan de ulike skolene prøver å øke foreldrenes engasjement.
Detaljert referat fra møtet vil bli distribuert så snart det er tilgjengelig.
Sak 17/13-14
Skøyteis
Ikke noe nytt i saken ennå. Gerd Marit Eng undersøker videre frem til neste møte.
Sak 18/13-14
Valentinsball og Karneval i februar
Vi venter på informasjon fra skolen for å kunne planlegge disse arrangementene.
Andre mulige arrangement i vinter er akedag og skøytekveld (om vi finner en passende skøyteis i
nærheten).
Sak 19/13-14




Eventuelt
Hvordan er rutinene for varsling dersom en elev ikke kommer på skolen og foreldrene ikke har
gitt beskjed om sykdom?
Hvilken bistand gir skolen om ett barn ikke kommer hjem til avtalt tid?
Hvor og når starter og slutten skolens ansvar?
Hvordan er rutinene for distribusjon av kontaktinformasjon pr klasse?
Vi ber skolen gi oss informasjon om dette på neste FAU møte.
Vi har mottatt tips fra Haugerud idrettslag om å være ivrige på å søke midler fra ulike fond/tiltak. Vi
setter dette opp på agendaen til neste møte.
Neste møte er fastsatt til onsdag 15.januar, kl 18.30.
Haugerud, 3.desember
Runa Isabel Øidvin Sletten/Solfrid Kolby

Similar documents