Last ned - TS Electro Engineering AS

Comments

Transcription

Last ned - TS Electro Engineering AS
Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as
A full-range supplier of automation systems
www.tse.no
nr. 1 - 2013
Ut av
tenkeboksen
med TS
Vi har gjort det lettere for deg å velge nøyaktig
de tjenestene du har behov for.
TS Electro Engineering AS
- din samarbeidspartner for fremtiden
Se side 2 og 3
Innhold
Produkter i system
Les mer side 2 og 3
TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og
tjenestene vi leverer. Derfor har vi utarbeidet en produktlinje som
gjenspeiler vår kompetanse fra prosjektering og produksjon, til
service og vedlikehold.
Salsnes Filter
Les mer side 4 og 5
Andebu kommune
Les mer side 6
T
SJEK
PRO UKS
D
PRO EME
SYST EST
TJEN
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
Prosjektering, Produksjon, Systemer og Tjenester
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
TS videreutvikler sitt produktspekter
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
Ut av tenkeboksen - TS Electro Engineering vokser
og inntar stadig nye arenaer. I forbindelse med denne
utviklingen har vi hatt fokus på å systematisere vår
Lederen
Nå er våren her igjen, og det er tid for messen Miljø og
Teknikk / Kommunalteknikk, på Telenor Arena, Fornebu.
Det har blitt en tradisjon for oss å delta her. Messen er
en fin arena for å treffe både gamle og potensielle nye
kunder til en hyggelig diskusjon om nye muligheter og
løsninger.
I år vil vi presentere hele vårt produktspekter, fra
prosjektering til komplette automasjonsanlegg. Vi
arbeider kontinuerlig med videreutvikling av våre produkter og vil spesielt fremheve SRO som har fått utvidet
funksjonalitet. En rekke av våre kunder har allerede fått
oppgradert sin løsning, og flere står for tur.
Vi har også under utvikling et konsept hvor driftskontroll
med 3D-funksjonalitet blir testet ut. Dette gir helt nye
muligheter for både overvåkning og varsling. Et anlegg er
allerede installert i Namsos på Tiendeholmen Renseanlegg.
Vi jobber også med en rekke spennende prosjekter både
i sør og nord med samferdsel, industri og kommunal
sektor. En ny strekning av T-banenettet i Oslo, Grorudbanen, skal vi oppgradere med ny automasjonsløsning
for signaler og sporvekslere. I Jeddah, Saudi Arabia, vil
en produksjonslinje for glassfiberarmerte polyesterrør
få nytt styringssystem og i Tromsø blir nytt SRO anlegg
installert i disse dager.
I automasjonsbransjen kreves det at medarbeiderne er
nysgjerrige og ønsker å ligge i forkant av utviklingen. Innovasjon er viktig, men samtidig skal kunden oppleve
at trygge og solide løsninger er i fokus. Denne gode
balansen mener vi har vært nøkkelen til firmaets
fremgang inntil i dag.
For fortsatt å lykkes i bransjen, er det viktig å opprettholde god kommunikasjon med våre kunder. Svikter vi
på dette området, håper jeg vi får høre fra dere - klart
og tydelig!
Vi ser frem til å møte dere på Telenor Arena fra 13.-15.
mai til en hyggelig bransjeprat. Vi sees!
God sommer!
Yngvar Ødegård
Avdelingsleder
2
virksomhet inn til en produktlinje PROSJEKTERING
som gjenspeiler
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
PRODUKSJON
vår brede kompetanse. Vi tilbyr skreddersøm av
SYSTEMER
SYSTEMER
automasjonsløsninger til våre kunder,
basert på
TJENESTER
TJENESTER
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
våre fire kjerneområder: PROSJEKTERING
Prosjektering, Produksjon,
PRODUKSJON
Systemer og Tjenester. Dette
gir deg full frihet i valg av
SYSTEMER
løsning til ditt prosjekt. TJENESTER
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
Prosjektstyring
Automatikktavler
TS SRO
Døgnvakt
Våre prosjektledere styrer prosjektene fra oppstart til
PROSJEKTERING
idriftsettelse. I dette
arbeidet har vi fokus på å levere prosjektene
til riktig pris og tilPRODUKSJON
rett tid, med en kvalitet som er forventet av
et anlegg fra TS. SYSTEMER
Vi har et eget moderne verksted for tavleproduksjon.
Våre montører bygger
tavler som inngår i våre
PROSJEKTERING
automasjonsanlegg. Før
tavlene forlater oss, gjennomføres en
PRODUKSJON
omfattende test av kobling og funksjon. Vi tilbyr beredskapsavtaler til alle våre kunder. Dette gir
trygghet for assistanse når feil oppstår i anlegget utenfor
ordinær arbeidstid. Våre programmerere danner et vaktlag
som alltid er tilgjengelige.
Tegning
TJENESTER
El.-installasjon
Vi leverer skalerbare og fleksible løsninger for styring,
regulering og overvåkning innen en rekke bransjer. Våre
løsninger tillaterPROSJEKTERING
ditt system å vokse med økende krav til
anlegget. Antall PRODUKSJON
servere og klienter kan utvides etter behov.
Høy driftssikkerhet
oppnåes ved bruk av stabile tekniske
SYSTEMER
løsninger og redundante systemer.
Våre montører utfører fagmessig industriell elektroinstallasjon innenfor alle typer automasjonsanlegg.
TS FDV
TJENESTER
Vi utarbeider elektrotegninger i moderne tegneverktøy. Dette
sikrer gode koblingsskjema og komplett dokumentasjon av
det elektriske anlegget. Gode arbeidsrutiner sørger for at
PROSJEKTERING
utdaterte tegninger
hører fortiden til.
SYSTEMER
PRODUKSJON
Dokumentasjon
SYSTEMER
Alle faser av et
prosjekt må dokumenteres. Vi leverer
TJENESTER
dokumentasjon av prosjektet i den form som kunden ønsker.
Dette omfatter blant annet dokumentasjon av elektrotavler,
elektroinstallasjoner, programmer og funksjonsbeskrivelser.
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
PROSJEKTERING
PRODUKSJON
SYSTEMER
TJENESTER
TJENESTER
TS FDV er et brukervennlig system for forvaltning, drift og
vedlikehold som kan integreres i TS SRO. Programmet består
av flere moduler for registrering og rapportering fra anlegget.
De viktigste er objektregister, servicelogg, arbeidsplanlegger
og rapportmodul.
TS Varsling
For distribusjon av alarmer til mobiltelefon benyttes
TS Varsling. Her kan man legge inn prioritet på vaktmannskap
og håndtere kalender med fridager og bevegelige helligdager.
Dette gir driftspersonellet fleksibilitet til å utføre andre
oppgaver, men likevel ha full kontroll over anlegget.
Service
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr krever at
el.-anleggene vedlikeholdes på en slik måte at det ikke er
fare for liv og helse eller skade på materielle verdier. Vi tilbyr
service slik at anleggene er trygge og sikkerheten blir ivaretatt
på en forskriftsmessig måte.
Support
Ved behov for assistanse, yter vi rask og effektiv support på
ditt anlegg. Våre medarbeidere slår seg ikke til ro før saken er
løst og anlegget er i normal drift.
TS Fri
Vi gir våre kunder den friheten de ønsker med vår løsning for
fjerntilkobling til TS SRO. Med fokus på sikkerhet og mobilitet
presenterer vi fjernstyring og -overvåkning i et meget
portabelt format.
TS Electro Engineering - en utmerket samarbeidspartner
Selvskryt kommer som kjent fra hjertet, men det blir liksom litt mer hold i det når andre uttaler seg. Se flere referanser på www. tse.no
Biowater AS, Tønsberg
Nesodden Kommune
Movar IKS - Moss,
Rygge, Råde, Våler og Vestby
Allerede ved etableringen av vårt firma var
relasjonene til TS Electro svært gode. Siden
har vi i løst mange oppgaver til felles glede.
En utrolig fin gjeng, med mye faglig kunnskap og dyktighet.
Vi startet samarbeidet i 1997 og siden har TS
Electro vært vår viktigste samarbeidspartner
innen automasjon. Vi er begeistret for
totalkonseptet som vi synes lar seg godt
tilpasse våre behov.
Siden 2005 har TS vært leverandør av
driftskontroll til renseanlegget. Vi har ofte
kontakt med den blide gjengen hos TS, og
at samarbeidet har fungert godt gjennom
alle disse år, forteller vel det meste.
Jon G. Siljudalen
Teknisk direktør
Reidun Isachsen
ass. Teknisk sjef
Johnny Sundby
Sektorsjef VA
– erfaring innen automasjon og driftskontroll
3
Langvarig samarbeid gir resultater
Salsnes Filter - Samarbeid og spennende utvikling
Salsnes Filter er et selskap med base i Namsos i NordTrøndelag der de driver utvikling og produksjon av filtre
til mekanisk rensing av avløpsvann. TS har gjennom
flere år besørget automatikk og styring til Salsnes Filter
og deres leveranser til anlegg rundt om i verden.
Rensing i Namsos
Da Tiendeholmen renseanlegg i Namsos skulle
ombygges og renoveres i 2011/2012 gikk leveransen
til nettopp Salsnes Filter, med TS som underleverandør.
Salsnes Filter står selv for den daglige driften av
anlegget, samtidig som de benytter det til uttesting av
sine nyutviklede løsninger.
Tiendeholmen RA er hovedrenseanlegget i Namsos
kommune og etter ombyggingen kjøres det kun
mekanisk rensing av avløpsvannet.
Styringen av hovedanlegget gjøres av en Mitsubishi PLS
med profibus ut mot alle omformere og distribuerte I/O.
Fakta
Hovedrenseanlegg for Namsos
Kommune med 13000 innbyggere
•Består av 6 stk. SF 6000
•SCADA system Genesis64 fra Iconics
•MelseQ og FX PLS’er
•Profibus mot omformere og distribuert IO
Hvert av filtrene er utstyrt med et eget automatikkskap
og egen PLS og er bygget som helt separate enheter.
Nødvendig kommunikasjon mellom filtrene og hovedPLS går over ethernet. Som skjermsystem benyttes
Genesis64. En server er installert på kontrollrommet og to
panel-PC’er er montert ute i
prosessen. Skjermsystemet
har mulighet for å vise
sanntids driftsstatus for hele
anlegget i 3D.
Driftsoperatør Ole Kristian Solem
Nytt konsept med Salsnes Filter
Utviklingsarbeidet går stadig videre og i nært
samarbeid med Bjørn Aas hos Salsnes Filter, har TS nå
utviklet et konsept for driftskontroll og brukerstøtte
på internasjonale anlegg. Automatikkskap produsert
av TS leveres nå med 3G-modem og SIM-kort som
automatisk knytter filtrene trådløst til en online
driftssentral. En server lokalt hos TS samler inn data
fra alle tilknyttede anlegg og gjør disse tilgjengelig
for presentasjon. Via en sikker tilkobling i nettleseren
kan Salsnes Filter få tilgang til sanntids- og historiske
driftsdata på sine installasjoner rundt om i verden.
Tilsvarende kan deres kunder koble seg til serveren og
få tilgang til driftskontroll for eget anlegg.
Salgsavnsvarlig for
Asia og deler av Europa,
Bjørn Aas
Her sjekker driftsoperatør Ole Kristian Solem status på iPad i filterhallen
4
Salgsansvarlig for det norske markedet Elvis Settnøy
og montør Steffen Forås
Salsnes Filter ser stor nytte av denne
tjenesten ved analysearbeid og ved
behov for service og etterjusteringer
på deres anlegg. Samarbeidet
fortsetter med optimalisering og
utvikling av løsninger som tar
helhetskonseptet et skritt lenger.
For godt resultat er det viktig med godt
vedlikehold og oppfølging i filterhallen.
– erfaring innen automasjon og driftskontroll
5
Ansatte hyllet sjefen
Samm
en løs
30 års jubileet i mål
er vi o
TS Ele
ctro E
ngine
ering
AS
ppgav
ene be
st, et b
TS-sjefen, Terje Sørlie, fylte 60 år i mars og de ansatte
ønsket å gi han en opplevelse han ville huske lenge.
Fascinasjonen for fly og helikopter har Terje hatt i mange
år, og overraskelsen ble stor da han så at det landet et
helikopter utenfor kontorvinduet hans. Overraskelsen
ble ikke mindre da de ansatte overrakte blomster og
beordret han og Berit (kone og kollega) ut i helikopteret
og opp i luften. Et fantastisk vær gjorde flyturen i
nærområdet til en uforglemmelig opplevelse.
egrep
hos
TS Ele
ct
har fo ro Engineer
ku
in
skape sert på fell g AS
est i alle
å
starte
r, side
n
n
grynd i 1982, sier
er og h
ovede
Terje
ier
Sørlie
.
www.youtube.com/watch?v=vQFKQ8jk3S0
ARBE
Sigbjør
Tekst og
s
foto
Firmae
t feir
et ne
30 års
ttopp
ju
sitt
bram, bileum med
i sitt n
yutvid brask og
Skolm
ede by
ar. Båd
g
g på
ea
og leve
randøre nsatte, kund
er Gry
særs
vellykk r koste seg
nder o
g dagli
ie
et arra
med o
g lede
ver 80
ngeme t
r Terje
nt,
Sørlie
g jester.
TS Ele
oriente
p
rodukte
ctro`s
F
o
rer un
r
u
te
egne a
leveran
r er a
n
der feir
s
nsatte
tyrings
ingen
utoma
dører,
av 30 å
system
sjon o
og n
som h
lige in
r jubile
g
e
adde fa
æring
nlegg ,
r til all
et.
a
u
to
o
satte
g- h
e type
g indu
holdere
matike
fo
r
s
ar den
re, elm
tri. I h
ne Od
redrag
a
d
m
o
d
inistra
s
Grank
s
ontøre
el en var Brå og T - vann o tørste delen vedsak Sk
s
r
jon.
og
olmar
g avlø
om
ek
gått ti
arrang
pse
ble ne Bygget på Sørlie som
mu
l me
emente stra spiss
tto
er g
d
på n nal regi, me taten i kom
t.
TS Ele
n det e
- bety 400 kvm. Fir pp utvidet
evne a
ctro E r ynderen b
r
t
ak T
TS har
nginee
trikken fjernvarmen verdt å øk delig ordre maet har en
eam T
all gru
ring A
re
S sø
on
i
n
i
S, en
av det
Flowti Oslo, rørma Bergen, tv omi, og det ser ve, god
de har n til å være s
gasjem rger også fo
te, mo
skiner
il om a
tolt
h
oppnå
e
ent
r sto
de 30 å
rs
3
ker ing
0
t de an
for fr
dd g jen
ntert
n
å
verden
o
r
rene, o
e
s
en
som ig blant de ans rt
feiring
satte s
ov
nom
em
og kla
g
med b
att
jen g je
er lyst
m
m
ff brue er hele N tiden.
berg
e
e
etydeli kan i dag skil
g
d
et besk
på
nspeile e,
bra
ne i
og
år du
g
te m
i man
jedent
Over
ge bra kjente kund
bram! sk og
ed løsn Fredrikstad, Tøns- merk kommer på
sykefra r et
h
a
lv
er
nsjer
anselis
inger fr
b
e
s
v
p
e
r
ty
ær.
søk
arten
du
res e
medarb
p
tene.
a TS.
av
n egen fort at firm til TS er
e
Firmae å referi bedrif idere har væ dagens
Totalt
ts hov
Du mø hyggelig atm aet har lik også daglig
rt ans
teller a
ten i m
ede
te
att
r se g g
le
rbe
er enn
medarb
på hv r på en må osfære. ke
odt litt der. Ter je sørger for at
10 år,
eidere idsstokken 2
orda
te fa
t og d
kom
de
tilbake
bringe
med in
6 ta
et er a
s videre petanseniv t
truktt i m n en ønske siten legg
geniøre
ll
ti
å
ot på,
d hy
e m
r å bli
et
beid
til y
r, vil
i en b
g jøre
vier se erke til hvo ggelig å fo ere, som ig ngre medaredr
busine
jen sk
rdan h
r at be
ss me ift du god g med sine
a
d
a
l
n
r
s
if
ø
te
rg
d. Ter
n til
e
je ne omtale om ansatte, når skal holde s
eg på to enhver tid
bedrifte
vnt.
ppen.
n
Bedrif
tsidrett blir
slaget
Andebu kommune oppgraderer
Andebu kommune har i flere år planlagt en innføring
av sentral driftskontroll for VA anleggene. I april 2012
ble det inngått kontrakt med TS Electro Engineering
på oppgradering av 24 utestasjoner, og leveranse
av et moderne driftskontrollanlegg for styring og
overvåkning. Prosjektet har omfattet levering av
servere og klienter med TS SRO for overvåkning av i alt
4 renseanlegg, 11 pumpestasjoner og 9 vannanlegg.
Det er også levert nye automatikkskap og renovering
av elektroinstallasjon i de fleste stasjonene.
IDSLIV
n Lene
!
For innhenting av data benyttes flere typer
kommunikasjon. I flere deler av kommunen har det
pågått utbygging av bredbånd til innbyggerne. Her har
kommunen samarbeidet godt med bredbåndsutbygger
og fått fiberkommunikasjon til mange av anleggene.
Dette er supplert med egne kobberkabler eller trådløs
kommunikasjon.
Nå går prosjektet inn i sluttfasen med ombygging av
de siste vannanleggene. Avdelingsleder Jan Agnar
Stålerød i Andebu kommune ser frem til et videre godt
samarbeid med TS i årene som kommer.
Fra ve
nst
og Tom re: Automa
sjonsin
Grank
geniør
el.
Ø
yvind K
leppan
, dagli
g lede
r Terje
Sørlie,
Oddva
Fakta
Andebu kommune, 5.200 innbyggere
•TS SRO med CitectSCADA v7.2
•Melsec FX3G CPUer i 24 utestasjoner
•Antall I/O ca 2100
•Antall alarmer ca 700
God st
emmn
Godt samarbeid mellom kunde og leverandør
gir god stemning under idriftsettelsen.
avdelin
gslede
r Yngva
r Ødeg
ård
ing bla
nt ansa
tte i TS
Electro
Engine
ering A
S
Nettop
p ble d
6
r Brå,
et gjen
o
mført
en
utvide
lse og
oppjust
ering a
v bygg
– erfaring innen automasjon og driftskontroll
et på S
kolma
r
for kr.
7 mill.
7
Miljø & Teknikk
Kommunalteknikk 2013
Navn:..........................................................................
Firma:.........................................................................
Stilling:.......................................................................
Mobil:.........................................................................
Registrer deg og
vinn iPad
fra TS
Trekning på vår stand
onsdag 15. mai
Fyll ut kupongen og lever den personlig til en av oss på stand nr 144
Inngangsbillett er gratis, men du må registrere deg.
Registrerer du deg på forhånd er du med i trekningen
av 8 konsertbiletter.
1 Enten på forhånd på
www.kommunalteknikk2013.no/
adgangskort.162591.no.html
TS Electro Engineering
ønsker deg velkommen
til vår stand nr. 144
2
eller ved ankomst i inngangen på Telenor Arena
TS Profilen / Petter Thoresen
Som en av våre viktige nøkkelpersoner er selvsagt Petter på jobb også når
det blåser, men som ivrig brettseiler rykker det litt ekstra i kroppen når det
blåser friskt. Petter har vært i seilermiljøet i 34 år, og er også aktiv i ungdomsmiljøet med trening og rekruttering
til sporten. Han er ofte å se langs kysten
ved Larvik og på Saltstein ved Mølen.
Gjerne i hastigheter opp mot 30 knop når
“Prøver å være på
vannet så fort som det
er bevegelse i trærne.”
det er som friskest der ute. Petter er forøvrig ikke den eneste som seiler
brett her hos TS Electro. Også Geir Sørli og Torbjørn Larsen slår gjerne følge
gjennom skummende bølgetopper.
TS Electro Engineering as l Skolmar 19 l Postboks 1050 l 3204 Sandefjord l Norway
Telefon +47 33 48 84 00 l Telefax + 47 33 48 84 10 l E-post: [email protected] l www.tse.no
Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS
Møt oss på Telenor Arena, Fornebu 13.-15. mai stand nr 144