Hold orden på kundene i skyen

Comments

Transcription

Hold orden på kundene i skyen
tester
tester
CRM-systemer
Hold orden på
kundene i skyen
Test av fem webbaserte CRM-systemer
Et CRM-system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du
kan bruke smarttelefonen, nettbrettet eller pc-en. Hverdagen gjøres enklere ved at du er
organisert og oppdatert både på kontoret og på farten.
Av ERIK ANDERSEN
T
ilgjengelighet og mobilitet
er viktig i dagens arbeidsliv.
Det forventes at du er organisert, og at du samarbeider godt.
Mer og mer av kommunikasjonen går elektronisk, og mengden
av e-post, dokumenter og sms-er
vokser raskt. For ikke å miste
oversikten fullstendig, må du ha
en måte å organisere det hele på.
Et CRM-system hjelper deg med
alt dette.
CRM står for Customer Relationship Management, og det
blir kunderelasjonshåndtering på
norsk. Det er i første rekke selgere som har kundekontakten,
og det er salgsavdelingen som
oftest trekker et CRM-system inn
i organisasjonen. Her finner du et
komplett kunde- og kontaktregister med tilknyttede dokumenter, e-poster og kontakthistorikk.
Fordelen er at en kollega raskt kan
få oversikten og hjelpe en av dine
kunder hvis du er borte en dag.
I Norge og Europa forøvrig er
det strenge innsynsregler i personlig e-post og dokumenter.
Bedriften har ikke uten videre lov
til å lese din e-post eller dokumenter lagret på ditt område på pc-en
eller serveren når du er borte.
Dette gjelder selv om det er snakk
om arbeidsgivers utstyr og adresser.
Et innsyn kan foretas, men det
er strenge krav til prosessen med
varsling, dokumentasjon og rapportering. Terskelen for behovet
er lav, men kravene til fremgangsmetode gjør det upraktisk i de
fleste tilfeller. Løsningen på dette
er at du selv organiserer relevante
dokumenter og e-poster under
kundekortet i CRM-systemet.
Dette fordrer disiplin og nøye
oppfølging. Det er derfor viktig at
CRM-systemet legger til rette for
dette på enklest mulig måte.
Det er ikke bare selgere som
driver med kundeoppfølging.
Alle i en virksomhet har nytte av
å kunne organisere seg. Et CRMsystem fungerer aller best når
det brukes av alle alltid. Ledelsen
får oversikt over oppfølgingen
av nye og gamle kunder, og sel-
gerne trenger ikke å bruke tid på
kunder som ikke gjør opp for seg.
Samtidig kan du følge opp misfornøyde kunder som ikke er fornøyd med produktet eller tjenesten de har fått levert. En fornøyd
kunde kommer tilbake, og det er
mye enklere å beholde en fornøyd
kunde enn å skaffe nye.
24SevenOffice
Internett: 24sevenoffice.no
Pluss: Komplett ERP-løsning i skyen
Minus: Fortsatt mangelfull støtte
for moderne nettlesere og litt rotete
overgang
24SevenOffice inneholder alt du
trenger for å administrere virksomheten din. Dette er på mange
måter en komplett nettskyløsning
med regnskap, ordre, faktura,
CRM, e-post, dokumenthåndtering, prosjektstyring og timeregistrering. 24SevenOffice trekker frem regnskapsfunksjonen
som en av de viktigste modulene,
men vi oppfatter at det først og
Slik har vi testet
Med bare SaaS-løsninger
som deltakere ble det naturligvis
enklere for oss å teste. Vi trengte
ikke noen server og det var ytterst
få installasjoner som måtte gjøres.
Unntaket var noen plugin-moduler for Outlook fra SuperOffice og
XSOffice, samt Windows-klienten
til Microsoft.
Selve testingen har foregått fra
38
en stasjonær PC med Windows 7
Ultimate og Office 2007, i tillegg
til en liten Samsung NP900XAlaptop med Windows 7 Ultimate
og Office 2010. Alle programmene er testet i norsk språkdrakt.
Internett-forbindelsen var en
60/60 Mbit/s fiberlinje fra Altibox.
Vi har også hatt møter eller
vært i kontakt med alle leve-
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
randørene slik at de har kunnet
fremheve de viktigste funksjonene
i programmene sine før vi selv
testet. CRM er så omfattende at
det ville være en uoverkommelig
oppgave å finne frem til alle funksjonene på egen hånd. Vi har også
dratt nytte av tidligere års testing,
og vi ba alle leverandørene liste
opp nyheter siden sist.
fremst er CRM- og prosjektstyringsmodulene som er programmets kjerne.
Fullversjonen gir deg full pakke,
og du må ha minst en bruker som
er lisensiert for alle modulene.
24SevenOffice fungerer best når
alle modulene tas i bruk og også
selskapets regnskap føres her. Du
får også en gratis bruker til regnskapsfører og en lesebruker for
revisor. Andre brukere kan velge
rimeligere varianter uten regnskapstilgang.
24SevenOffice har de siste
årene jobbet videre med å overhale brukergrensesnittet slik at
avhengigheten av Internet Explorer skal fjernes. Noen moduler er
ferdige, andre ikke. Vi kan nok
trygt si at denne prosessen har tatt
svært mye lenger tid enn opprinnelig forventet, og mesteparten
av systemet gjenstår.
Vi har kikket igjennom løsningen med siste Firefox, og det er
stort sett bare åpningsbildet og
e-postklienten som er oppdatert. Filutforskeren fungerer også
fint, men dokumentbehandleren,
malutforskeren og katalogstruktur gjenstår. Du får dog gjort det
aller meste fra Filutforskeren, som
virker solid. Den eneste mangelen vi kan finne er at den mangler
versjonskontroll. De oppdaterte
delene av systemet har en lekker
design med en knapperad med
store og tydelige ikoner som det
er lett å finne frem i.
De gamle bildene fungerer
greit i Internet Explorer, men du
må slå på kompatibilitetsmodus i
Internet Explorer 9 for at den skal
fungere særlig bedre enn Firefox. Dette gjelder i praksis alle de
gamle bildene, som fortsatt er i
flertall. Nytt av året er også integrasjon mot Google Maps og
synkronisering av kontakter og
kalender til smarttelefonen din.
Selve kundeoppfølgingsbildet
i CRM-modulen finnes i to utgaver. Du har den meget kraftige
og omfattende gamle modulen
for Internet Explorer, og den nye
nettleseruavhengige CRM lite,
som er noe begrenset. Det gamle
CRM-bildet starter med et bilde
for å opprette nye kunder, og det
er først når en kunde er opprettet
at CRM-modulen våkner til liv og
viser frem alle sine omfattende og
kraftige funksjoner. 24SevenOffice er et avansert CRM-system
med alt du trenger for å pleie nye
og gamle kunder.
Integrasjonen med regnskap og
faktura gjør seg også gjeldende
her da det samme kontaktregisteret brukes i alle moduler. Det er
reskontro i regnskapsmodulen,
telefonlisten, prospektlisten og
aktivitetslisten. Du kan registrere
selskaper og personer og lage
koblinger mellom disse. Mangetil-mange-relasjonen mellom
kontaktpersoner og selskaper gjør
at en person enkelt kan kobles til
mange selskaper og omvendt.
E-postadresser og telefonnumre
er tilknyttet koblingen, slik at du
benytter riktig adresse avhengig
av hvilket selskap henvendelsen
til denne personen gjelder.
Du kan veksle mellom klassisk
CRM og CRM lite hvis du bruker
Internet Explorer. Med en annen
nettleser er kun CRM lite tilgjengelig.
På mange måter er klassisk
CRM mer oversiktlig enn CRM lite
med sine paneler. Det er først og
fremst på normale skjermer, men
hvis du har en virkelig stor skjerm,
vil du få bedre oversikt i den nye
modulen.
Begge modulene krever at du
må søke frem selskapet eller kontaktpersonen når bildet åpnes.
Her hadde vi foretrukket at systemet husker den forrige kontakten
vi var inne på og hentet den frem
automatisk. Det hadde også gjort
det mer effektivt å veksle mellom
de to variantene. Når alle CRMfunksjonene er på plass i CRM lite,
vil den ikke lenger være «lite» og
erstatte det andre bildet fullsten-
Filutforskeren i 24SevenOffice er oppdatert og virker i alle nettlesere.
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
39
tester
tester
CRM-systemer
dig. Her har systemet vært på
stedet hvil det siste året.
E-postklienten i 24SevenOffice
støtter POP3 eller IMAP og ligner
på Outlook 2007. E-postadresser
som er registrert på kontaktkortet,
vil automatisk få en kobling som
gjør at innkommende e-poster
fra denne adressen legges inn i
CRM-systemet og blir tilgjengelig
for alle som har tilgang til kunden.
Vær forsiktig med denne funksjonen så du ikke bryter de strenge
reglene for innsyn i arbeidstakers
personlige e-post som gjelder i
Norge og Europa forøvrig. Det
går også an å styre hvem som skal
ha tilgang til e-post fra bestemte
adresser på overordnet nivå.
Gruppekalenderen kan gir deg
oversikt over egne og andres
avtaler og du kan vise tre kalendere samtidig for forskjellige brukere eller ressurser. Ressurser som
møterom og projektorer har egne
kalendere, og du kan opprette så
mange du vil. Oppgavelisten din
vises også her.
Oyatel er en IP-telefonileverandør som eies av 24SevenOffice. Oyatels Call Manager er en
webbasert IP-telefoniklient som
er integrert i 24SevenOffice. Med
denne har du full telefoniintegrasjon med automatisk logging av
samtaler, i tillegg til at kundekortet kommer automatisk opp når
noen ringer inn. Du kan naturligvis også ringe ut ved å klikke på et
ikon ved siden av et telefonnummer. Det finnes også en integrasjon mot Telenor Mobil Bedriftsnett som lar deg logge samtaler
og ringe ut via mobilen.
Salgsjobben er optimalisert i
24SevenOffice. Kampanjemodulen lar deg gjøre et utplukk
av kunderegisteret og kontakte
disse. Leads eller salgsmuligheter
er et eget system som skiller seg
fra oppgaver ved at du i tillegg
kan opprette et forventet salgsbeløp og styre hvor langt i salgsprosessen du har kommet i prosent.
Her er det mulig for salgsleder å
få frem rapporter over hvilke og
hvor store salg som kan forventes.
Disse kan verdsettes etter forventet størrelse og progresjon. Selgere motiveres av konkurranse,
og du kan benytte sanntidsrapporter som viser progresjonen i
40
Her vises det samme kontaktkortet i CRM Lite oppå den
gamle, men mye mer omfattende modulen.
salget. I tillegg til at du kan følge
med selv, kan du også vise dette
på en storskjerm i salgsavdelingen.
En salgsleder har god nytte av
budsjettverktøyet som løpende
sammenligner det virkelige salget
med budsjettet. For å strømlinjeforme salgsprosessen, kan du
benytte Cases. Her kan du bygge
opp et bibliotek med salgsprosesser hvor du kan krysse av for
utførte oppgaver og milepeler
underveis. Ved tett oppfølging er
dette svært nær en fullt skriptet
arbeidsflyt.
24SevenOffice tilbyr flere forskjellige månedsavtaler for brukerne. Full pakke med tilgang til
alle moduler koster 500 kroner
per måned per bruker, og du må
ha minst en slik bruker før du kan
kjøpe de rimeligere alternativene.
De som ikke fører regnskap, kan
klare seg med CRM, prosjekt og
faktura til 400 kroner. Uten prosjektstyring er prisen 350 kroner,
og hvis du heller ikke trenger å
fakturere, er prisen 300 kroner. Da
får du full CRM, dokumentregister og e-post. Alle variantene gir
innsyn i reskontroen, og alle har
kampanjemodulen.
Brukerstøtte er ikke inkludert
i prisen, så det anbefales å tegne
brukerstøtteavtale for en eller to
ressurspersoner i organisasjonen.
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
Proweb
webofficeone
Internett: proweb.no
Pluss: God mobil-integrasjon, spesialfunksjoner for rekruttering og
bemanning
Minus: Testens høyeste pris når
regnskapsprogrammet kommer i
tillegg
Proweb webofficeone er et rendyrket CRM-system for web.
Det er et helt nøkkelferdig system
med CRM i sentrum. Designet
fungerer med alle nettlesere og de
har en egen utgave for små skjermer, som er beregnet på smarttelefoner.
Designet, som ble frisket opp i
fjor, har en hovedmeny i form av
knapper på venstre side av skjermen som bytter ut innholdet til
høyre for denne. Dette er ikke
ulikt prinsippet i SuperOffice, men
med en helt annen utforming forøvrig. Utformingen er godt tilpasset bredskjermene til moderne
pc-er. Vi liker designet godt.
Nytt av året er en kraftig rekrutteringsmodul som hjelper deg å
ansette nye mennesker. Du kan
lage stillingsbeskrivelser og automatisk laste disse opp til finn.no.
Dette er et resultat av Prowebs
satsing mot vikarbyråer og håndverkere. Bemanningsmodulen
til Proweb kan allerede fordele
oppgaver til de ansatte basert på
deres kunnskaper og jobber hos
den bestemte kunden fra før.
Oppgavene kan sendes til den
ansattes telefon og godtas eller
avvises derifra. Denne modulen
koster 150 kroner ekstra i måneden per bruker
Mobilintegrasjon er en av styrkene til Proweb. Ved sitt samarbeid med Network Norway gir
de deg full oversikt over bedriftens mobilbruk i sanntid. Network
Norways fraværsassistent er integrert, og du ser om brukerne er
opptatt i telefonen eller ikke. Selv
om funksjonaliteten er best med
Network Norway, er det også en
integrasjon mot Telenor og Skype.
Når du er på farten, kan du
benytte webgrensesnittet på
de fleste enheter. Et nettbrett vil
kunne vise den fulle klienten, men
når skjermen blir for liten, kan du
bytte til mobilklienten som er tilpasset små skjermer.
Den eneste modulen som ikke
finnes på mobil, er fakturaklienten. Oppdragsmodulen har full
støtte for å lage fakturagrunnlag,
og snart vil du også se betalingsstatus på tidligere fakturaer i det
mobile kundekortet. I mellomtiden må du altså zoome ut og inn
hvis du vil ha tilgang til resten.
Når du legger inn nye kunder
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
41
tester
tester
CRM-systemer
eller kontakter, kan du slå dem
opp hos Eniro, selskapet bak
Gule sider. Tjenesten er inkludert
i månedsprisen du betaler, og
du sparer mye tid ved å slippe all
registreringen. Du kan også kredittsjekke bedrifter hos Experian,
og dette koster 19 kroner per
oppslag.
Du får god oversikt over historikk, oppgaver og hendelser på
hver enkelt kunde. Alle hendelser som telefonsamtaler, e-poster
og brev registreres på kundens
aktuelle kontaktperson, men det
er også mulig å vise dem direkte
under kunden.
Kalenderen kan synkroniseres
med Google Calendar, og erfarne
Google-brukere vil kjenne seg
igjen. Hvis du allerede har din
egen Exchange server, kan du få
en Exchange-integrasjon som
benytter webdav. Her trenger du
ikke Outlook, og både e-poster,
kalenderen og kontaktene synkroniseres over. Meget nyttig
så andre Exchange-brukere kan
få tilgang til dine kontakter og
kalender. Synkroniseringen går
begge veier.
Det er en egen e-postklient integrert i systemet. Den
kan hente e-post fra en vanlig
POP3- eller IMAP-konto, og da
Prowebs windowbokser lar deg skreddersy startsiden som de omtaler som intranett.
blir dette i praksis hovedmåten å
lese og skrive e-post på. Du klikker enkelt på arkivér-knappen for
å flytte e-posten inn på riktig sted
i CRM-modulen. Den kommer
da med forslag til riktig kontaktperson basert på avsender eller
mottakers registrerte e-postad-
Hierarkiet lar deg enkelt finne frem til riktig kontaktkort i webofficeone.
42
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
resse. Om mottakeren er medlem
av et eller flere prosjekter, kan
du knytte e-posten til et av disse
prosjektene. Pass på at du ivaretar personvernet hvis du velger å
automatisere dette.
Dokumentarkivet er omfattende og kan inneholde alle typer
dokumenter. Det inneholder full
versjonskontroll, og du kan se
eller redigere enkelte dokumenter
rett i nettleseren. Akkurat denne
funksjonen virker bare i Internet
Explorer og er den eneste funksjonen i systemet som er nettleseravhengig. Ellers kan du redigere
dem i det programmet du måtte
ønske å bruke. Du får automatisk
et spørsmål fra nettleseren din om
du vil lagre dokumentet tilbake i
webofficeone når du lukker dokumentet.
Salgsmodulen er en av webofficeones aller største styrker. Her
kan du importere leads som du
enten importerer fra en Excel-fil
eller kjøper fra Experian. Etterpå
kan du lage DM-er både på post
og e-post, og styre dette helt til
du får et salg. Når salget er endelig, fører du den nye kunden over
i CRM-modulen for senere oppfølging og fakturering. Pass på at
en e-post DM ikke blir spam. Her
er det viktig at har et informert og
bekreftet samtykk fra alle mottakere. Eksisterende kunder kan
også overføres til salgsmodulen
fra CRM-modulen, gjennomføre
et salg der og etterpå føre salget
tilbake til CRM-modulen.
Rapporteringsmulighetene på
åpne salg er svært gode, og salgs-
leder kan lage gode prognoser for
salget. Det finnes to overordnede
nivåer i salgsmodulen. Den ene er
salgsleder og den andre er kjedeleder. Kjedeleder står naturligvis
over salgsleder og har oversikten
over flere kontorer samtidig. Støtten for kjedestruktur er ikke inkludert som standard og må settes
opp med hjelp fra Proweb. Likevel kan du i mange tilfelle få dette
uten tillegg i prisen hvis det medfører mange nok brukere av systemet, og det blir fort det med en
hel kjede som kunde.
Fakturamodulen er oversiktlig,
men mangler e-faktura utover at
en PDF-fil kan sendes på e-post.
Webofficeone har integrert vareregister, og en faktura er sluttproduktet til en ordre eller et oppdrag. Det følger gratis med integrasjoner med en rekke tradisjonelle regnskapssystemer som for
eksempel DI Systemer, Uni Micro,
tre varianter mot Visma, Agro, DI,
Axapta og Mamut. Integrasjonen
er basert på eksport og import av
en fakturajournal. Hvis du vil ha
oversikt over innbetalinger, må
du bruke OCR med KID-nummer og importere OCR-filen fra
banken i både webofficeone og
regnskapssystemet ditt. I tillegg
har Proweb også laget integrasjon
mot de webbaserte regnskapssystemene e-conomic og XLedger.
Denne integrasjonen er automatisk. Du kan også koble deg mot
factoring-selskapene Høkas Kredittadministrasjon og Aktiv kapital
samt inkassobyrået Lindorff.
Webofficeone kommer i tre
versjoner. Prisen ble satt litt ned
i fjor og er justert opp igjen i år.
Brukerstøtte kommer i tillegg
med 100 kroner i måneden, og
du må ha det for alle eller ingen.
De anbefaler brukerstøtte for
Premium og Professional, men
ikke for Basic. Til gjengjeld er brukerstøtten for Basic bare kr 50 i
måneden.
Basic er mer omfattende enn
tidligere, og du får CRM, delt
kalender, e-postklient, dokumentbehandling og intranett i form av
et konfigurerbart åpningsbilde.
Oppslag hos Eniro er inkludert.
Mobil tilgang er inkludert, og du
får 1 GB lagring per bruker. Prisen
er 175 kroner per ansatt per
måned. Etablering er 990 kroner
per løsning, og du kan bestille
Exchange sync ved behov.
Premium gir deg i tillegg markedsføring, faktura og oppdrag.
Oppdragsmodulen inkluderer
timeregistrering. Du får telefoniintegrasjon og SMS inkludert.
Prisen øker til 275 per bruker per
måned. Etableringen er nå 1990
kroner per løsning.
Professional er den største løsningen og inkluderer salgsmodulen. Det er først nå vi snakker
om et komplett CRM-system.
Her kan du også få kjedestruktur og kan utvide med rekrutterings- og bemanningsmodulen til
150 kroner i måneden per bruker.
Her er månedsavgiften i utgangspunktet 375 kroner per bruker og
etableringsavgiften forblir 1990
kroner per løsning.
Hvis du har mange brukere,
kan du fint blande disse nivåene
innenfor samme organisasjon.
Webofficeone bygger stadig ut
sine mer spesielle funksjoner. Det
har et solid CRM-system i bunn,
men er aller best for deg som virkelig trenger spesialfunksjonene i
systemet.
Microsoft
Dynamics CRM
2011 Online
Internett: microsoft.no
Pluss: Ingen begrensninger på funksjonalitet i forhold til å bruke egen
server
Minus: Krever en del arbeid med å
rydde vekk alt du ikke trenger
Microsoft er ikke mest kjent for
sine ERP-løsninger, men regnskapssystemer som Dynamics
AX (Axapta) og Dynamics NAV
(Navision) får stadig større utbredelse. Disse regnskapssystemene
er alt annet enn de nøkkelferdige løsningene som vi tester her i
bladet. Her er det større prosjekter
som må settes i gang med tilhørende bruk av konsulenter før du
kan ta systemet i bruk. Det gjelder
også Microsoft Dynamics CRM,
men våre tidligere tester har vist at
dette har vært overkommelig for
oss å gjøre selv.
De siste to årene har Microsoft
CRM i tillegg vært tilgjengelig
som en online-tjeneste. Hverken
AX eller NAV er der ennå.
Microsoft CRM Online er fortsatt i 2011-utgave, men Microsoft lanserer service-oppdateringer jevnlig, og vi er nå på R7, siden
2011 ble lansert. Vi har også fått
innsyn i en rekke spennende nyheter i R8, som skal lanseres i siste
halvdel av april og dermed kan
være på plass når du leser dette.
Du får et eget underdomene
hos Microsoft for din egen CRM
Online-utgave med din egen
databaseinstans. Det blir da mulig
å legge til felter og tabeller og
kjøre utvidelser som krever dette.
Alle utvidelser for serverutgaven
blir derfor tilgjengelige i onlineutgaven. I motsetning til i fjor
kjører nå CRM Online på Windows Azure, og for vår del betyr
det at det kjører på en serverpark i
Irland. Vi merket en god del bedre
ytelse enn i fjor, og hastigheten er
nå akseptabel.
Microsoft satser på at brukergrensesnittet skal være enkelt
og velkjent (ligner på Office
2010), intelligent (ved at dashbordene oppdaterer seg i sanntid) og samordnet (integrert med
Office-produktene). Dashbordet
på åpningsbildet har dashbordelementer (webparts) som kan
tilpasses fritt og kan integreres i
andre publiseringsløsninger. Spesielt Sharepoint er en god match.
CRM Online kan du bestille selv
på sidene til Microsoft. Du kan
velge om du vil bestille direkte fra
Microsoft eller benytte en partner. Microsoft foretrekker det sistnevnte. En partner jobber naturligvis ikke gratis, men kan være
nyttig hvis du vil ha hjelp til å tilpasse systemet. Selv om du kan
bruke det som det er og har tilgang til alle verktøy for å tilpasse
det selv, vil det være nyttig for de
fleste å få hjelp til dette.
Det blir dog lettere og lettere med selvbetjening nå som
Dynamics Marketplace er lansert med et godt utvalg av norske
tilleggsmoduler. Du kan blant
Hva med de tradisjonelle systemene?
Da dette er fjerde året på rad
vi tester CRM-systemer her i PC
World, har vi tidligere vært innom
en rekke andre løsninger som
ikke er med i år. Vi har blant annet
testet lokalt installerte versjoner
av både SuperOffice og Microsoft
CRM. Disse versjonene er veldig
like SaaS-løsningene, men gir deg
litt mer funksjonalitet og blir rimeligere hvis du har veldig mange
brukere. De har også en oppgraderingsmulighet hvis du skulle
overstige et visst antall brukere.
For to år siden vant Visma
CRM, men Visma satser på Visma
Superoffice som inkluderer en
kobling til Visma Business uten
tillegg i prisen. Dette gjelder
også Visma SuperOffice Online.
Visma CRM er forbeholdt Visma
Global-brukere, men vi er av den
bestemte oppfatningen at den
ikke har noen stor fremtid og
nok vil erstattes av SuperOffice i
alle sammenhenger. Visma CRM
finnes ikke i noen online-utgave
og er uansett uaktuell for årets
test.
Mamut er heller ikke deltaker i årets test. Mamut er en
hybridløsning med både en
tradisjonell Windows-klient og
en online-klient. Online-klienten
har etter hvert fått en god del
CRM-funksjonalitet, og vi skulle
gjerne ha testet dette opp mot de
rene SaaS-løsningene. Mamut
har likevel fokus som en totalleve-
randør og føler at de ikke passer
inn i vår test av CRM-systemer.
Samtidig er de nå godt plassert
i Visma-familien og bekrefter at
det er Visma SuperOffice som er
Vismas viktigste CRM-system.
UNI Micro som er vår regjerende Best-i-test av regnskapsprogrammer, har nå lagt ut sin
CRM-modul som et separat
produkt. De er likevel ikke med
i årets test da dette ikke er noen
SaaS-løsning.
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
43
tester
tester
CRM-systemer
Med hele CRM-systemet inne i Outlook gjør Microsoft det lett å koble e-posten.
annet kjøpe standardtilpasninger til norske forhold fra flere
norske partnere. Dette er typisk
en engangsutgift som blir mye
rimeligere enn å bruke konsulenter. Spørsmålet er hvor mye du må
justere på løsningen etterpå.
Etter en 30 dagers prøveperiode binder du deg for 12 måneder
før du kan si opp. Det er ikke så ille
som det høres ut, da du kan redusere helt ned til en bruker i resten
av bindingstiden. Etter bindingstiden kan du si opp når som helst.
Du trenger en Microsoft Live ID
for å logge på løsningen. Du kan
bare ha én slik, men det gikk helt
fint å teste løsningen med den jeg
hadde fra før.
Mens du oppretter løsningen,
vises en video (på engelsk) som
demonstrerer de viktigste funksjonene i systemet. Når du er
logget inn på webklienten, har du
en rekke veiledere for å komme i
gang. Det ligger også inne en del
engelskspråklige testdata du kan
se på. Inne på webgrensesnittet
kan du koble opp andre brukeres
Live ID-er og registrere nøkkeltall
for foretaket. Du blir også tilbudt
å laste ned CRM-klienten for integrasjon med Outlook, og vi anbefaler denne.
44
Installasjonen tok cirka 10
minutter på vår test-pc, men den
går av seg selv uten inngripen.
Når den er ferdig, må du lukke og
starte Outlook på nytt. Du oppdager da en ny arkfane på toppen
inneholdende en knapp. Trykk på
den og legg inn din e-postadresse
og passordet til din Live ID, vent
cirka ett minutt og CRM-systemet
er på plass i Outlook.
Brukergrensesnittet er meget
godt gjennomarbeidet, og integrasjonen med Outlook er suveren. Du er imidlertid avhengig
av å benytte Outlook for å koble
e-poster til kundene, så vi anbefaler å benytte denne til mesteparten av arbeidet. Web-klienten er
ypperlig for oppslag fra fremmede
pc-er.
Microsoft CRM har ikke noe
eget system for felles dokumenthåndtering og Microsoft anbefaler SharePoint for dette. Du trenger også en ekstern e-posttjeneste for Outlook, og Exchange
er naturligvis best egnet.
For en webløsning som CRM
Online er naturligvis Office 365
perfekt til dette formålet. Her får
du hosted Exchange, SharePoint
og Lync for 98,25 kroner i måneden per bruker. Dette er E2-vari-
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
anten av Office 365 og er best
egnet for å sammenligne med de
andre testdeltakerne. Vi vil likevel anbefale E3 for bare 50 kroner
ekstra i måneden, siden du da får
med full lokalt installert Office
2010 Professional. Office Pro for
600 kroner i året slår alle andre
måter å kjøpe eller leie Office
på. Dynamics CRM er også godt
integrert med Lync for avanserte
telefonitjenester. Microsoft er
ikke kjent med noen mobiltelefon-integrasjoner for Norge ennå,
men det finnes i andre land.
Dynamics CRM er delt inn i en
rekke hovedområder som gjenspeiles i menyen. Arbeidsområdet
gir deg egne kunder og oversikt
over oppgavene dine. Salg jobber
med nye og gamle kunder og
inneholder markedsføringslister,
salgsmuligheter, konkurrentanalyse, vareregister, salgsmateriell,
tilbud, ordre og faktura. Markedsføring jobber med å skaffe kundeemner (leads) ved hjelp av kampanjer og salgsmateriell. Service er
en innebygget helpdesk for eksisterende kunder. Her kan du følge
opp henvendelser, brukerstøtte
og klager fra kundene dine. Det er
nyttig for selgerne å se om kundene har noen utestående saker
og eventuelt ordne opp i dem før
nye salgsfremstøt.
Microsoft utnytter naturligvis
sine egne teknologier. Med SQL
Server som database er det SQL
Reporting Services som er rapportgeneratoren til CRM-systemet. Du kan derfor kostnadsfritt
lage dine egne og tilpasse rapportene i systemet. Styrken til Microsoft er at alle verktøy for å tilpasse
systemet er tilgjengelige for alle
brukere uten ekstra kostnad. Du
kan derfor selv legge til felter og
tabeller i standardversjonen, eller
få en partner til å hjelpe deg.
Mulighetene er uendelige da du
kan tilpasse alle bilder i systemet.
Du kan både ta vekk og legge til
felter over alt. Du kan lage ulike
tilpasninger for forskjellige brukere.
Du benytter Windows
Workflow Foundation for å styre
salgsprosessen. Her kan du styre
selgerne og sørge for at de benytter den aller beste metodikken til
å få kunden til å kjøpe. Du kan
skripte hele arbeidsprosessen
deres. For hvert steg som avsluttes, startes automatisk neste steg.
Så snart du har hatt kontakt med
kunden din, legges det automatisk inn et nytt tidspunkt for avtale
i kalenderen, eller salget sendes
videre til salgsleder for godkjenning. Forgreninger av denne prosessen styres basert på ordrens
størrelse og type. Gode kunder
trenger kanskje ingen godkjenning, mens andre må kredittsjekkes på større ordre. Samtidig vedlikeholdes prosentverdien med
hvor langt i prosessen salget har
kommet, og forecast-rapportene
oppdateres nesten i sanntid.
Ferdige integrasjoner mot
Axapta og Navision er gratis, og
du kan selv laste ned en gratis veiviser som hjelper deg å integrere
Microsoft CRM mot andre ERPsystemer. Forutsetningen er at
dataene er lagret i Microsoft SQL
Server. CRM-systemet har også
en rekke tilgjengelige funksjoner
via webservices.
Microsoft er Microsoft og
CRM-systemet er langt fra nettleseruavhengig. All vår testing
har foregått i Internet Explorer
9. Akkurat det er snart historie
og når R8 med kodenavn CRM
Anywhere kommer i siste halvdel
av april, skal den virke i alle nettlesere. Dette har Microsoft forlengst løst i webgrensesnitt som
Outlook Web App i Exchange
2010. For deg som bruker Out-
Salgsmulighetene til Microsoft gir deg sannsynlighet. Her vises et eksempel fra demodataene som er på
engelsk..
look-integrasjonen spiller det liten
rolle, men det er nyttig å kunne
bruke webgrensesnittet fra alle
mulige plattformer.
Microsoft har virkelig blitt pragmatiske og vil lansere egne CRMapper for både iOS (iPhone og
iPad), Android, Blackberry og
Windows Phone 7. Til og med
gode gamle Windows Mobile
6.5 vil støttes. Selvfølgelig vil
metrogrensesnittet i Windows
8 og WOA (Windows on ARM)
komme i god tid før lansering.
Microsoft tillater deg å koble
deg opp med inntil tre enheter
uten tillegg i prisen. Microsoft vil
også utvide aktivitetslistene med
Facebook-lignende funksjonalitet. CRM-systemet vil kunne bli
et sosialt nettverk for de ansatte
i virksomheten, med diskusjons-
grupper, vegger og internblogger.
Det blir nesten surrealistisk med
en iOS-app, utviklet på en Mac av
Microsoft, på iPhone som lenker
til Google Maps. Alt i skjønn forening med Office 365, levert i
skyen på Windows Azure. Heldigvis er det nesten fire år til neste
skuddårsdag. Kanskje Office 366
er lansert innen det og Azure
holder seg oppe.
SuperOffice 7
Online
Internett: superoffice.no
Pluss: Meget brukervennlig, egner
seg også for små selskaper
Minus: Begrenset støtte for tilleggsmoduler og integrasjoner
Kundekortet til SuperOffice er oversiktlig med alle funksjoner innen rekkevidde.
SuperOffice 7 ble lansert i fjor og
var den første hovedversjonen
på fem år. Uten å
være noen revolusjon var det en
større mengde
små og store forbedringer som i sum ble
svært attraktive. Samtidig vil alle
kjenne seg igjen. SuperOffice har
hatt en webklient for lokal installasjon ganske lenge. Webklienten
er meget godt gjennomarbeidet,
og du skal sjekke både to og tre
ganger før du ser forskjell på den
og Windows-klienten.
SuperOffice Online ble først
lansert som versjon 6, men var
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
45
tester
tester
CRM-systemer
allerede i versjon 7 da vi testet i
fjor. Online-versjonen kommer i
to utgaver. Standardversjonen til
295 kroner per bruker per måned
inneholder den fulle SuperOfficeklienten og tilbyr 5 GB lagringsplass totalt for organisasjonen.
Pro-versjonen koster 100 kroner
ekstra og er beregnet på deg som
vil tilpasse SuperOffice. I praksis
betyr det at en modul som SuperOffice kaller SAINT er inkludert.
I tillegg kan du lage brukerdefinerte felter og egne rapporter
med Reporter studio. Organisasjonen får 10 GB lagring som
standard. Vi mener det er logisk at
lagringsplassen er knyttet til antall
brukere istedenfor henholdsvis 5
og 10 GB totalt. SuperOffice deler
likevel dette med både Microsoft
og XSOffice. SAINT-modulen
som i serverutgave koster 23 000
kroner, gir deg støtte for vannmerker (som for eksempel den
kjente sinte babyen som vises for
kranglete kunder), lager utvalg av
kunder som bør få oppfølging og
gir deg et datavarehus over alle
kunder. Salgsledere trenger denne
utgaven for å følge opp selgerne.
Prisforskjellen er ikke avskrekkende hvis du trenger disse funksjonene.
SuperOffice tar mål av seg til å
være ledende i Europa på CRM,
og mange mener at de har nådd
det målet allerede. Satsingen på
Online er svært stor og ledes fra
Norge for hele verden. For mange
er SuperOffice synonymt med
CRM, og ingen vil hevde at de har
kopiert brukergrensesnittet sitt fra
noen. Brukergrensesnittet er helt
unikt, og mange brukere blir helt
avhengige når de har jobbet med
SuperOffice en stund. Grensesnittet fremstår som svært gjennomtenkt og fullt av detaljer uten å
virke nedlesset eller rotete. SuperOffice har som mål at ingen funksjoner skal være mer en to klikk
unna.
Webklienten har sin egen innebygde e-postklient som støtter IMAP. Den blir da et alternativ til Outlook når du logger deg
på fra en maskin uten din vanlige
e-postklient. SuperOffice Ribbon
er integrasjonen som benyttes mot Office. Den er ennå ikke
tilpasset SuperOffice Online. I
46
bestått med 75 % riktig (undertegnede fikk 97 % uten å ta den
flere ganger).
Foruten dette har de jobbet
mye med stabilitet og hastighet.
De hevder nå at løsningen er 30
% raskere enn i fjor. Vi merket
ikke noe til det, men opplevde
den som rask og fin både i år og i
fjor. SuperOffice har også optimalisert for Mac-brukere.
XS Office
Internett: xsoffice.no
Pluss: Lekkert webgrensesnitt, gratisversjon, god Office-integrasjon
Minus: Kan ikke koble e-poster
utenfor Outlook eller Thunderbird
Her er vi i ferd med å avslutte et salg og salgsguiden vet nøyaktig hva som skal gjøres.
stedet for har SuperOffice sin Mail
Link som virker med Outlook.
I fjor tillot ikke SuperOffice at
du benyttet tredjeparts integrasjoner. I år tilbyr de et sett med
webservices som lar partnerne
lage utvidelser også for SuperOffice Online. De fleste gamle
integrasjonene virker ikke, men
moderne webservices-løsninger
skal kunne brukes mot både egen
server og Online. Partnerne må
imidlertid hoste løsningen sin selv,
men når det er gjort, er det enkelt
å opprette en ekstra arkfane i
SuperOffice hvor det lenkes til
løsningen. Du oppgir da en nettadresse med noen passende parametere for å få tilgang til løsningen. Dette ligner på noen av de
mulighetene Microsoft har i sitt
system, men her ligger nok fortsatt SuperOffice litt etter. SuperOffice jobber også med planer
om en egen nettbutikk med integrasjoner inne i SuperOffice, og
planen er at vi vil se det i løpet av
året, men i første omgang kun for
SuperOffices egne moduler.
Alle selskaper i SuperOffice
Online får sin egen databaseinstans. Det er nødvendig for å
kunne legge til felter i Professional-utgaven, og hvis du vil bytte
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
til egen server, kan SuperOffice
sende deg databasen din som
det bare er å koble opp (attache)
lokalt.
Med versjon 7 introduserte
SuperOffice sitt nye arbeidsflytsystem som de kaller salgsguide.
Dette er ikke like avansert som full
skriptmulighet, men det er mye
mer tilgjengelig for alle, og det
ligger inne som standard. Onlineløsningen støtter ikke skripting,
men salgsguiden kan brukes av
alle. SuperOffice har en kraftig
utvalgsfunksjon. Du kan nå lage
utvalg av alt, og er ikke det nok,
så kan du kombinere to utvalg
og hente frem union, snitt eller
de som er i den ene, men ikke
den andre. Fint hvis du allerede
har kontaktet det ene utvalget.
Du kan velge mellom statiske og
dynamiske utvalg. Statiske er gjort
på et bestemt tidspunkt, og dynamiske er et lagret søk som oppdateres hver gang det benyttes.
Den innebygde e-postklienten i SuperOffice Online er glimrende når du ikke sitter på pc-en
eller benytter et nettbrett. Lokalt
på pc-en kan du bestemme om du
skal bruke Outlook med Mail Link
eller den innebygde klienten. Hvis
du velger Outlook, kommer den
automatisk opp når du trykker på
innboks. Den innebygde klienten
er ikke like fullverdig som Outlook, men fungerer fint til tilfeldig
bruk.
SuperOffice mener at de allerede har all den nødvendige funksjonaliteten i programmet, så de
har fokusert på helt andre ting det
siste året. Nytt er Outlook Mail
Link som følger med som standard i begge utgavene. I tillegg
kan brukerne av Professionalutgaven benytte Outlook Sync
for 50 kroner i måneden. Den vil
synkronisere kontakter, oppgaver og kalenderen med Outlook
og dermed også Exchange. Med
denne kan brukere utenfor SuperOffice blant annet følge med på
kalenderen din hvis du deler den
ut.
Pocket CRM er java-basert,
fungerer på de fleste mobiltelefoner og kan nå også brukes av
Online Professional-brukere for
59 kroner ekstra i måneden. eLearning er meget godt gjennomført i SuperOffice. Brukerne får et
fullt videobasert kurs inkludert og
etter å ha kjørt gjennom kurset,
fikk vi meget god oversikt over
alle funksjonene i programmet.
Du tar til og med en test som er
Tromsø-baserte XS Office er det
eneste produktet i testen som gir
deg gratis CRM. Denne gratisutgaven har fått så mange flere
funksjoner i år at vi tar den med i
sammenligningstabellen vår.
Funksjonaliteten inkluderer nå
grunnleggende CRM, men mangler fortsatt dokumentregister,
e-post og Office-integrasjon.
Det viktigste er at de kan samarbeide med de andre brukerne av
systemet. 24SevenOffice har noe
tilsvarende med sine gratis community-brukere, men CRM-funksjonaliteten er mer omfattende
her. Hvis du trenger mer enn ti
brukere, må du begynne å betale
XS Office har den lekreste oppstartsiden av alle og med over hundre elementer å velge mellom, kan du få den
som du vil.
49 kroner i måneden fra bruker
elleve. Vi er imponert over at de
tilbyr gratis online brukerstøtte
også i gratisversjonen. Hvis du vil
fakturere, kan du utvide gratisversjonen til Invoicing Edition for 99
kroner per bruker i måneden.
XS Office har to utgaver med full
CRM-funksjonalitet. Professional til 299 kroner per bruker per
måned gir deg CRM, prosjekt,
timeregistrering og meldingshåndtering. Enterprise gir deg
fullversjonen som også inklude-
rer Faktura og en enkel lagerstyringsmodul, og koster 399 kroner
per måned. Du kan kjøpe brukerstøtte per telefon og avhengig
av hvor sent du ønsker å ringe,
varierer prisen mellom 49 og 199
kroner per bruker i måneden.
Karakterer
Program
24Seven 24Seven
Office
Office
Microsoft
CRM
Microsoft
CRM og
Office
365
Proweb
weboffice
one
Proweb
weboffice
one
Proweb
weboffice
one
Super
Office
Super
Office
XS
Office
XS
Office
XS
Office
Utgave
CRM og
Faktura
Fullversjon
2011
Online
2011
Online
og E2
CRM
Basic
CRM
Premium
CRM
Professional
7 Online
7 Online
Pro
Free Edition
Professional
Enterprise
Versjon
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Mars
2012
Karakterer
Vekt
Komme i gang
5
5,5
5,5
4,5
4,5
6,0
6,0
6,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
Brukervennlighet
15
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
4,5
4,5
4,5
Funksjonsinnhold
15
4,0
5,5
5,0
6,0
3,0
4,0
5,0
4,5
5,0
2,0
4,0
4,5
Dokumentregister
10
4,0
4,0
3,0
6,0
5,5
5,5
5,5
5,0
5,5
0,0
5,5
5,5
Office-integrasjon
10
4,5
4,5
5,0
6,0
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,0
4,5
4,5
Salgsoversikt
13
5,0
5,0
5,2
5,2
0,0
0,0
5,0
5,8
5,8
0,0
4,0
4,0
Tilgjengelighet
10
4,0
4,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,0
5,0
5,0
Arbeidsflyt
10
4,5
4,5
5,5
5,5
3,5
3,5
3,5
6,0
6,0
3,5
3,5
3,5
Pris
12
3,0
1,0
3,5
1,5
5,0
4,0
2,5
3,5
2,0
6,0
4,5
3,0
Sluttkarakter
100
4,0
4,0
4,5
4,8
3,8
3,9
4,5
5,0
5,0
3,2
4,5
4,4
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
47
tester
tester
CRM-systemer
Åpningsbildet i XSOffice kan
i likhet med 24SevenOffice og
webofficeone tilpasses din smak.
XSOffice har det mest rikholdige
utvalget av alle, og du har over
100 forskjellige elementer å velge
mellom. XSOffice virker med alle
nettlesere og har et moderne
og robust webgrensesnitt uten
gamle elementer som ActiveX
eller rammer (frames). Her er alt
Ajax-basert.
XS Office Professional og
Enterprise har gode CRM-funksjoner med ferdiglagde rapporter og en oversiktlig salgsmodul.
Alle rapporter kan eksporteres til
Excel. CRM-modulen inneholder
alt du trenger for oppfølging og
salg til nye og gamle kunder. Du
får ledetråder, distribusjonslister,
salgsmuligheter med sannsynlighet og kampanjer. Du kan også
lage en oversikt over konkurrentene dine og vurdere dem.
I likhet med 24SevenOffice har
også XSOffice en komplett prosjektstyringsmodul i de to største
versjonene. Her er prosjekt mer
bare en kategorisering av hendelser, og du kan planlegge ressurser
og milepeler.
Her har du full oversikt, versjonshåndtering og rettighetsstyring.
Samhandlingsmodulen inneholder gruppekalender, møteog ressursbooking samt diskusjonsforum, kunngjøringer og
avstemninger. Prosjektmodulen
kan knytte sammen hendelser
og ressurser på tvers av kunder,
leverandører og medarbeidere.
Timeregistreringsmodulen
er svært omfattende og funksjonsrik. Du kan registrere timer
du bruker på prosjekt og ordre.
Det er mulig å legge inn faktureringsgrad på timene hvis du ikke
vil fakturere timene fullt ut i en
opplæringsfase. Som en kuriositet fortalte XSOffice i fjor om
regnskapsføreren som ville ha
150 prosent faktureringsgrad i
stedet for å sette opp timeprisen.
XSOffice lager også ferieplan for
hele virksomheten og har innebygget kjørebok.
I Handels-modulen finner du
tilbud og faktura. Her får du
lagerstyring, valuta og bilagsjournaler og en rekke andre registre som vanligvis bare finnes i et
regnskapsprogram. Vi savner
støtte for e-faktura, men dette
skal komme etter hvert. Når du
I CRM-bildet til XSOffice får du hjelp av farger for å vite hva du må ordne opp i først.
Saksbehandlingssystemet sitt
er XSOffice alene om. Det er langt
enklere enn SuperOffice Customer Service (tidligere eJournal),
men det tilbys ikke til Online-brukerne ennå, så her er XSOffice
alene. Veldig bra at det tilbys uten
tillegg i prisen.
Office-integrasjonen i XSOffice er omfattende og gjelder
flere Office-applikasjonener som
Word, Excel, PowerPoint, Visio,
oppgaver og notater fra Outlook
til XSOffice. Kontaktene kan også
sendes andre veien. Thunderbird
finnes for en rekke plattformer i
tillegg til Windows. Her kan du ha
både MacOS og Linux på pc-en
din. Dette er omfattende og bra,
men vi savner en mulighet til å
gjøre det samme på håndholdte
enheter. Dokumentregisteret
sammen med Office-integrasjonen er nå blant de beste i testen.
Project og Publisher. Du får da
mulighet til å åpne og lagre dokumenter i alle disse applikasjonene
direkte fra dokumentregisteret
uavhengig av nettleser. Til e-post
kan du velge mellom en pluginmodul for Outlook og Mozilla
Thunderbird eller SeaMonkey.
Det er bare inne i en av disse klientene at du kan koble opp e-post
i CRM-systemet. Du kan også
eksportere kontakter, avtaler,
har fakturert i XS Office med KID
og OCR, kan du importere OCRfilen fra banken både her og i
regnskapssystemet for å merke
fakturaer som betalt begge
steder.
XS Office har modulen Accounting Link som gir deg manuell
integrasjon med en rekke regnskapssystemer i form av import
og eksport av bilagsjournaler og
innbetalinger. Denne modulen
koster 5 990 kroner i oppstart,
og da bygger de inn støtte for
ditt regnskapssystem om det
ikke finnes fra før. Accounting
Link kan bare brukes med Enterprise og koster 49 kroner i måneden for de første fem brukerne,
deretter 29 kroner for de neste
fem før det stopper. Du kan
faktisk kontere samtlige bilag i
denne modulen mot den innebygde kontoplanen. Resultatet
er at dette nesten er full bokføring og bilagene er nesten ført
ferdig når de er importert. XS
Office kan også bygges ut med
en skannermodul som lar deg
skanne inn alle typer dokumenter og arkivere de online. Vi blir
ikke overrasket om XSOffice får
full regnskapsstøtte om noen år.
Fakta
Program
24Seven
Office
24Seven
Office
Microsoft
CRM
Microsoft
CRM og
Office 365
Proweb
weboffice
one
Proweb
weboffice
one
Proweb
weboffice
one
Super
Office
Utgave
CRM og
Faktura
Fullversjon
2011 Online
2011 Online
og E2
CRM
Basic
CRM
Premium
CRM
Professional
Versjon
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
0
0
0
0
990
1 990
Startkostnad
Vedlikehold server
1
Super
Office
XS
Office
XS
Office
XS
Office
7 Online
7 Online Pro
Free Edition
Professional
Enterprise
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012
1 990
1 990
1 990
0
0
0
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Startkostnad pr. bruker
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vedlikehold pr. bruker
4 200
6 000
3 735
4 914
2 100
3 300
4 500
3 540
4 740
0
3 588
4 788
– obligatorisk?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
– inkl. brukerstøtte?
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Online
Online
Online
Online
Online
24SevenOffice
ASA
24SevenOffice
ASA
Proweb AS
Proweb AS
Proweb AS
SuperOffice AS
SuperOffice AS
XS Office AS
XS Office AS
XS Office AS
Leverandør
Telefon
Web
Microsoft Norge Microsoft Norge
AS
AS
21 54 81 00
21 54 81 00
23 500 500
23 500 500
33 48 32 32
33 48 32 32
33 48 32 32
23 35 40 00
23 35 40 00
40 00 70 02
40 00 70 02
40 00 70 02
24sevenoffice.
no
24sevenoffice.
no
microsoft.no
microsoft.no
proweb.no
proweb.no
proweb.no
superoffice.no
superoffice.no
xsoffice.no
xsoffice.no
xsoffice.no
Pris 5 brukere i 3 år
68 400
90 000
56 025
73 710
32 490
51 490
69 490
55 090
73 090
0
53 820
71 820
Pris 10 brukere i 3 år
131 400
180 000
112 050
147 420
63 990
100 990
136 990
108 190
144 190
0
98 640
134 640
Pris 20 brukere i 3 år
257 400
360 000
224 100
294 840
126 990
199 990
271 990
214 390
286 390
17 640
170 280
242 280
Priser med 1
stk. fullversjon
og resten CRM
med faktura
Priser med bare
fullversjon
Priser med bare
CRM
Priser med både
CRM og Office
365
Brukerstøtte er
kr 50,- pr. bruker
pr. måned
ekstra.
Brukerstøtte
er kr 100,- pr.
bruker pr.
måned ekstra.
Brukerstøtte
er kr 100,- pr.
bruker pr.
måned ekstra.
Startkostnader
gjelder «kom
i gang»-konsulenttjenester.
Startkostnader
gjelder «kom i
gang»-konsulenttjenester.
De første 10
brukerne er gratis
Prisen synker med
flere brukere
Prisen synker med
flere brukere
(Alle priser er ekskl. mva.)
48
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
Vårt valg
Årets test inneholder fem systemer i til sammen tolv varianter.
Det er tre nøkkelferdige løsninger
i form av 24SevenOffice, webofficeone og XSOffice og to tilpasningsdyktige systemer i form av
Microsoft CRM og SuperOffice
Online. Ingen av systemene er
dårlige, og alle har noen fortrinn
som gjør at de kan være best akkurat for deg.
Microsoft er både best og dårligst på håndtering av dokumenter. Microsoft CRM har ikke noe
eget dokumentregister, men når
du legger til Office 365 med SharePoint, blir de aller best. XSOffice
og webofficeone har gode dokumentregistre med tilgangskontroll
og versjonskontroll. 24SevenOffice og SuperOffice mangler versjonskontroll.
Microsoft er best på integrasjon med Outlook, men XSOffice
har integrasjon med alle Officeprogrammene og er den eneste
som støtter andre e-postklienter
som Thunderbird og SeaMonkey.
Disse kan også brukes på Mac.
24SevenOffice, SuperOffice og
XSOffice har innebygde e-postklienter, men i SuperOffice kan du
også bruke Outlook.
Proweb og Microsoft har innebygget oppfølging av inngående
henvendelser. SuperOffice har et
separat produkt for dette. Webofficeone har en oppdragsmodul
som også kan brukes til rekruttering. Det er de alene om. Både
webofficeone og Proweb støtter
kjørebok. 24SevenOffice, webofficeone og XSOffice har fakturamodul. Microsoft har det nesten,
og SuperOffice må overføre en
ordre til et separat fakturasystem.
SuperOffice er den mest
brukervennlige løsningen, og
24SevenOffice har mye å gjøre før
det nye og lekre designet er innført
i alle moduler.
Webofficeone er best på
mobilintegrasjon. 24SevenOffice
er meget avansert med IP-telefoniintegrasjon, og Microsoft støtter
Lync.
Webofficeone og XSOffice har
egne tilpassede versjoner for små
skjermer, men sistnevnte har bare
begrenset funksjonalitet. Microsoft har egne apps og klienter for
nesten alle smarttelefoner rett
rundt hjørnet. SuperOffice har
en løsning som kjører på nesten
alle telefoner, men koster ekstra å
bruke.
XSOffice og 24SevenOffice
har full prosjektstyring. Microsoft
CRM er integrert med Microsoft
Project – en Office-applikasjon
som er en av verdens mest
utbredte prosjektstyringsapplikasjoner.
24SevenOffice, webofficeone
og XSOffice har støtte for timeregistrering som standard.
Når vi bryter dette ned og setter
karakterer som vi vekter viktigheten av, blir det vårt valg som får
høyest poengsum. Det trenger
ikke å bli ditt valg, da det bare er
du som vet hva som passer best i
din virksomhet.
24SevenOffice er et meget
omfattende system med alt du
trenger. Med litt disiplin og den
rette nettleseren, tar den over hele
kontoret og driver din trofaste
server ut i det ytterste mørke.
Webofficeone er best for deg
som har en flåte av håndverkere
eller servicefolk som du trenger
å styre med mobilen. Vikar- og
rekrutteringsbyråer er også i målgruppen. Integrasjonene er mange
og gratis.
XS Office har prosjektstyring,
kundebehandling og god Officeintegrasjon. Brukergrensesnittet er
moderne med Ajax og virker i alle
nettlesere. Prosjektstyringsmodulen er omfattende og en kundebehandlingsmodul er inkludert.
Microsoft Dynamics CRM
Online kan alt og gjør alt. Hvis
du har litt grunnleggende databasekunnskaper, kan du utvide
og tilpasse den selv. Den er litt
begrenset på e-post og dokumenthåndtering, men sammen
med Office 365 blir den en meget
kraftfull SaaS-løsning. I tillegg har
den det aller største økosystemet
med integrasjoner og tilpasninger.
SuperOffice mangler spesialfunksjoner og tilleggsmodulene er
dyre og bare noen få er tilgjengelige online. Likevel er SuperOffice
best på CRM. Det unike brukergrensesnittet er meget effektivt
og oversiktlig. Salgsguidene er et
kraftfullt verktøy som leder deg
inn på den smale sti og sørger for
at du gjør alt riktig i salgsprosessen. Utvalgene er unike og du får
en svært god innsikt i kundemassen. Derfor er SuperOffice vårt
valg enda en gang.
PC WORLD NORGE NR. 5 - 2012
49