Maidager side 44 og 01_Layout 1

Comments

Transcription

Maidager side 44 og 01_Layout 1
GLADE MAIDAGER 2013
Å K R E H A M N - F E R K I N G S TA D - V E D AVÅ G E N • 11 . - 13 . M A I
Handler du lokalt?
Er du bevisst på hvor du gjør dine innkjøp? Velger du å handle på Karmøy
hvis du kan finne varen du ser etter
her? Konseptet ”Handla hima” har på
kort tid blitt en stor suksess.
5
Størst på snop
13
Klar for innflytting
26
2
GLADE MAIDAGER 2013
LEDER
Tove Virata Bråthen
Markedskonsulent
Åkrehamn Vekst
Da har vi bemerkelsesverdig nok, kommet til mai måned. En vinter
med kaldt og fint vintervær har overrasket mange av oss. Vi er ikke
vant til at solen får briljere så lenge på disse kanter. Men nå har
kvikksølvet krøpet litt oppover gradestokken og vi er alle klar for
varmere dager, grønnere plener og blader på trærne. Måtte solen
leke like velvillig i mai og gjennom sommeren som den gjorde de
siste vintermånedene.
Når du blar litt videre i denne avisa vil du se at vi fokuserer på vår
nye kampanje Handla Hima som har fått stor oppmerksomhet på
Facebook og i media. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de tre
byene på Karmøy – Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. På kort
tid fikk kampanjen over 1000 følgere på Facebook, så dette er
tydeligvis et begrep som traff folk ”hima”. I Åkrehamn har vi god
erfaring med at folk bruker de lokale butikkene, at det å Handla
Hima er noe som ligger i ryggmargen hos mange. Dette viser igjen i
handelsstatistikken. Er det da nødvendig med en slik kampanje? Vi
tror det. Vi tror det er positivt å ha et felles prosjekt for de tre byene
på Karmøy. Vi ønsker å samarbeide om å utvikle handelstilbudet til
det beste for alle som bor på Karmøy. Og da er det en gang slik at
det er helt avhengig av de handlendes valg. Om flere blir oppmerksom på bredden som finnes i tilbudet her på Karmøy og
benytter seg av det, jo flere butikker vil overleve og jo flere vil
komme til.
Med Lykkeringene™ fra Mestergull får dere muligheten til å skape
deres personlige ringer gjennom bevisste valg av alle detaljer.
I butikken gir vi kyndig hjelp til å finne de rette ringene
og skape et unikt produkt, kun for dere.
Besøk også vår designmodul på internett -
www. lykkeringene.no
Våre priser er svært konkurransedyktige
Det er en stor bredde i butikkutvalget i byene våre, fra kjedebutikker
til spennende nisjebutikker som tilbyr varer du ikke får på de store
kjøpesentrene. Om vi vil ha dette mangfoldet er alle som en av
butikkene avhengig av at vi velger å handle hos dem. Det hjelper
ikke å applaudere nye butikker som kommer til om vi velger å kjøre
forbi. Vi håper at det arbeidet vi skal gjøre med denne kampanjen
bidrar til økt engasjement for det tilbudet vi har lokalt. Kanskje kan
det også føre til at flere kan våge å satse og sette drømmen de har
om å åpne en spennende butikk ut i livet. Vi har spennende planer
for kampanjen Handla Hima som vi tror vil glede både de handlende
og næringsdrivende. Følg med, følg med!
Til slutt vil jeg ønske velkommen til spennende Glade Maidager
dager i Åkrehamn 10. – 12. mai. Da blir det liv og røre i sentrum med
gode tilbud i butikkene, marked i Krossen, underholdning, rebus i
butikkene med fine premier, tivoli, sykkelløp og åpen brannstasjon.
Amcar-klubben og Gnisten tempoklubb blir også med. En glimrende
anledning til gode opplevelser og til å Handla Hima.
Vi ses!
www.facebook.com/mestergullmelhus
Utgiver:
Redaksjon:
Produksjon:
Trykk:
Opplag:
Medieselskapet Karmøynytt
Åkrehamn Vekst
RGB Design AS, 52 82 36 00
Bladet Sunnhordland
16.500
3
GLADE MAIDAGER 2013
S L E T TA T U N E T
““...ein
.....ein go
god
d pplass
lass å bbu
u-u
uslåelege
slåelegge ppriser!”
riser!”
VISNIN
GSHUS
SELGE
S
NÅ!
2.614.000,-
2.714.000,-
2.984.000,-
Hustype
(Bra
ra 128 m2)
H
ustype A (B
IInkl.
nkl. ttomt
omt (604 - 737 m2)
Hustype
(Bra
H
ustype B (B
ra 158 m2)
IInkl.
nkl. ttomt
omt (604 - 737 m2)
Hustype
(Bra
H
ustype C (B
ra 188 m2)
Inkl.
Inkl. tomt
tomt (604 - 737 m2)
Prossjektet liggeer i roligge og landligge omgivelser like ved Sletten idrettsan
nllegg, Vedavågen. I nærheten finner du helt ny barnehage, skole og kjøpesentter.
Alle hus lever
e es nøkkkkelffeerdige med blant annet kjøkkkkeeninnredning med in
ntegrerte hvitevarer,
tregulv, flispanel, malte/tapetserte flater og garderobeskap til tak som standard. Boligene er
alle energibesparende med 3-lags vinduer og luft/vann varmepumpe. Loftsetasjen leveres kkllar
for innredning.
FLERE SOLGT
SOLGT SISTE
SISTE UKER!
UKER!
TA
T
A KONTAKT
KONTA
NTAKT F
FOR
OR MER IINFORMASJON,
NFORMASJON, VI
VISNING,
SNING, PROSPEKT
PROSPEKT OG
OG PRISLISTE.
PRISLISTE.
K
Kontakt:
ontakkt:
DNB
DNB Eien
Eiendom
dom v/ G
Geir
eir A
Audun
udun V
Vikse
ikse
V
Vest
eest Eien
Eiendom
dom v/ Kjell
Kjell G. Simonsen
Simonsen
M
Mobil:
obil: 468 50 390 E-m
E-mail:
ail: [email protected]
[email protected]
Mobil:
Mobil: 995 13 998 E-mail:
E-mail: [email protected]
[email protected]
4
GLADE MAIDAGER 2013
GLADE MAIDAGER 2013
ÅKREHAMN - FERKINGSTAD - VEDAVÅGEN
I
ALEX TIVOL
ISING
AMCARCRU
TØFFE TOG
11.-13 MAI
FREDAG 11. MAI
Kl 10:00
Butikkene åpner med gode maitilbud.
LØRDAG 12. MAI
kl 10:00
Marked på torget med utstillere, torghandlere,
kafé, og butikker. Åpent til kl 15:00.
Juniordamer Åkra IL har dette året Kafé.
Kl 10:00
Butikkene åpner med gode maitilbud.
Kl 11:00
Åkracup i fotball 11-12 år.
Kl 11:00
Amcar-utstilling v/kirkesenteret. Sammen med
Holy Riders, Gnisten Tempoklubb og Haugaland
Veteranbilklubb . Det blir grilling og Crusing
gjennom Åkrehamn.
Kl 12:00
Underholdning på torget.
Sang av Idoldeltaker Rebekka Aanensen
Kl 14:30
Amcarcrusing (parade) gjennom Åkrehamn
sentrum.
Kl 15:00
Konsert i parken med Havtonar og Åkra og
Selvland Skolekorps.
Kl 15:30
Sykkelløpet Sør Karmøy Rundt med start og
målgang i Krossen.
EN
ENS
N
A
A
A
K
K
E
REB
SØNDAG 13. MAI
Kl 11:00
Åkracup i fotball 8- 10 år
ALEX TIVOLI
Parkeringsplassen ved
Centrum Varehus
Torsd 13 - 22, fred 16 - 22 lørd
10 - 22 og søndag 13 - 18
TØFFE TOG – rundtur i sentrum
Fredag 14 - 18
Lørdag 11 - 17.30
5
GLADE MAIDAGER 2013
Handler
du lokalt?
Er du bevisst på hvor du gjør
dine innkjøp? Velger du å
handle på Karmøy hvis du
kan finne varen du ser etter
her? Konseptet ”Handla
hima” har på kort tid blitt en
stor suksess.
Av Anci C. Tinde
Gjennom konseptet ”Handla hima”
ønsker handels- og næringsforeningene Åkrehamn Vekst, Byen
Vår Kopervik og Skudeneshavn
Arena å bevisstgjøre karmøybuen i
forhold til hvor de handler. Ifølge
Per Inge Eriksen, daglig leder i
Åkrehamn vekst, var det i sin tid et
magasin som het ”Handla hima”.
- Det kom bare ut noen få ganger. I
etterkant hadde vi i Åkrehamn
vekst et lite prosjekt der vi prøvde å
få ”Handla hima” med i fellesannonsering for butikkene, men det
ble ingen suksess, opplyser Eriksen.
Før jul var det møte i handleskomitéen til Åkrehamn vekst.
- Jacob Melhus på Mestergull tok
opp at vi burde ha noe som het
”Handla hima” og da ble det tent en
idé hos oss som vi har fulgt opp, forklarer Eriksen.
FACEBOOK
Konseptet har også fått sin egen
facebookside som folk har vist stor
interesse. I løpet av noen få dager
hadde siden 1.000 tilhengere.
- Vi ble svært overrasket over responsen og tenkte at dette må vi utvikle videre.
De tre næringsforeningene har nå
hatt noen møter.
- Vi skal lage en egen ”Handla
hima”-logo, butikkflagg og tilbudsplakater på Facebook for hver by.
Konseptet vil også brukes i fellesannonseringer og kanskje vil vi gi ut
magasin.
BEHOLDE MANGFOLDET
Eriksen vil gjerne minne folk på
hvordan vi kan beholde mangfoldet
av butikker i vårt eget nærmiljø.
- Hvis man ønsker mangfoldet av
butikker på Karmøy så må folk
støtte opp om de butikkene vi har.
Vi vet at handleslekkasjen mot
Haugesund er stor. Byen har faktisk
en av landets største omsetningene
per innbygger med 100.000 kroner i
året. På Karmøy er tallet 45.000
kroner per innbygger. Det er stor
forskjell og forteller oss om stor
handelslekkasje. Mye av den er helt
unødvendig,
sier
han
og
sammenlikner den lokale handelslekkasjen med den Norge opplever i
forhold til Sverige.
- Handelslekkasjen har ikke bare en
effekt på butikkene på Karmøy. På
lik linje som Norge taper mye
penger på svenskehandel, taper
Karmøy kommune en del millioner
på handel i Haugesund.
- Omsetningen i Haugesund betyr
penger i kassa for Haugesund kommune. Hvis vi får en omsetningsvekst på mellom fem og ti prosent
på Karmøy så vil skattepengene fra
butikkene bety ganske mange
millioner kroner til vår egen kommune. Så alt blir bedre ved å handle
her, legger han til.
- INGEN FORBRYTELSE
Eriksen mener at folk må bli flinkere
til å tenke seg om før de tar turen
over til fastlandet for å handle det
en ofte kan få hjemme.
- Det er selvsagt ikke en forbrytelse
å ta turen til Haugesund i ny og ne,
men vi ønsker at vi prøver å handle
så mye vi kan hjemme. Blir vi
flinkere til dette i 2013 vil bare
næringsområdene og handelsmulighetene her på øya bli større.
Mer folk genererer jo mer penger
som er grunnlaget for drift og opprettholdelse av både nye og gamle
foretak.
- Vi må alle huske på at det er vi som
kunder som er med på å bestemme
om en butikk skal overleve eller
ikke. Bruker vi ikke de tilbudene vi
har kan vi heller ikke klage den
dagen butikker må sette låsen på
døren, sier Eriksen. GLADE MAIDAGER 2013
6
Vårtilbud hos Ildstedet
+
1590,-
Metabo vinkelslipere
5” og 9”. 2 pk. Leveres i kasse.
Kampanjeperiode:
1. mai t.o.m. 10. juni 2013
Gasskoker
m/grillplate. Med koffert.
249,SCAN 64
SCAN 85
Veil. pris fra 15 490,-
Veil. pris fra 25 990,-
KJØP INNEPEIS, FÅ MED UTEPEIS
Kjøp en Scan 64 eller Scan 85 og få med en Jøtul Terrazza utepeis
til en verdi av 3.685,- med på kjøpet!
Krabbekoker
Gass m/regulator
398,Spar
4 000,–
Krabbegryte
MÅNEDENS OVN
40 liter m/innerrist
798,-
Kampanjeperiode: 1. mai t.o.m. 30. juni 2013
Vi har Pegasus
krabbebestikk!
1430,-
JØTUL F 163 BP
NÅ
9 990,-
Veil. pris 13 990,-
Butikknavn as
Besøksadresse 12, 1234 Stedsnavn. Tlf 00 00 00 00
Åkrehamn Trålbøteri AS
Åkrehamn: Øyaveien 60 • Tlf. 52 84 45 20
Husøy: Husøyvegen 173 • Tlf. 52 84 45 60
Hjemmside: www.tral.no
SKUDENESHAVN - VEDAVÅGEN
www.skudemur.no • Tlf. 52 82 94 15
Vi leverer, monterer
og garanterer
7
GLADE MAIDAGER 2013
- Klær som ikke finnes overalt
Hos Stempel kan motebevisste kvinner og ungdom
finne klær som ikke naboen
har. I følge eier Susanne
Jakobsen Kvalvik er dette
butikken for de som liker å
handle klær som ikke finnes
overalt.
Av Anci C. Tinde
- Vi kjører hovedsakelig skandinavisk design og tar inn merker som
ingen andre har her på Karmøy. I tillegg tar vi inn få like plagg slik at
ikke alle skal gå med det samme,
sier Jakobsen Kvalvik som har
drevet butikken i Krossen i drøye
fire år.
- Vi prøver å skille oss ut fra kjedebutikkene, men samtidig har klærne
høy trendfaktor, legger hun til.
UNGE OG VOKSNE
Av anerkjente merker kan Lee Jeans,
Selected femme og Samsøe Samsøe
nevnes.
- I og med at vi er på en såpass liten
plass prøver vi å ha noe for de helt
unge til godt voksne damer. Det er
viktig for oss å nå ut til alle, forklarer Jakobsen Kvalvik som sier at
merkene hun fører er såpass ulike i
både stil og pris at alle kan finne noe
de liker.
- Vi holder oss oppdatert i
moteverdenen og reiser gjerne på
store messer. Siden vi er en selvstendig butikk kan vi ta inn klær
som vi selv liker.
LOJALITET
Jakobsen Kvalvik synes åkrabuen er
ganske flinke til å handle det de kan
finne hjemme i egen by.
- Mange er bevisste på å se etter
varene her på Åkra først, men andre
har ikke et forhold til den
tankegangen i det hele tatt. Det er
nok av folk her og mange reiser til
Haugesund, sier hun.
- Jeg får stadig høre av kundene at
de har vært i Haugesund først, men
at de måtte hit for å finne det de så
etter. Det skulle gjerne vært mange
flere som var lojale mot åkrabutikkene.
Stempel er aktiv på flere sosiale medier.
- Vi er veldig aktive på Facebook og
i tillegg har vi bloggen stempelkarmoy.blogspot.no.
Susanne Jakobsen Kvalvik forteller at
Stempel skal være en butikk for alle
aldersgrupper. I butikken kan du
finne nokså unike plagg som ikke
nødvendigvis naboen har.
Foto: Anci C. Tinde
• Vond rygg, nakke, skuldre?
Dyrebart
og unikt
• Magetrøbbel?
• Søvnproblemer?
• Bekkenplager?
• Hodepine?
Alle klær
30%
• Leddplager?
Eller kanskje du trenger litt hjelp til å stresse ned
og få kroppen i balanse?
Er du trett og sliten og lurer på om du mangler
vitaminer? Hos oss kan du få tatt en hårmineralanalyse som gir deg svar på hvilke vitaminer og
mineraler akkurat din kropp trenger.
Gjelder ikke Blink og Please
Akupunktør NAFO
Birgitte Vikra
tlf: 41141658
Austre Veaveg 150 • 4276 Vedavågen • Telefon: 982 57 343
Helhetsterapeut
Arild Bokneberg
tlf: 90988809
For mer info og priser:
www.energi-og-helse.no
Gaver til store og små
finner du hos oss på
Solstein på Vea. Kom
innom butikken, og se
vårt store utvalg av
både egenproduserte
og kjente varemerker.
Mandag – onsdag 10:00 – 15:00
Torsdag – fredag
10:00 – 17:00
Lørdag
10:00 – 14:00
Besøk vår stand på Glade Maidager
Bleikmyrvegen 45, 4276 Vedavågen
Lik oss på facebook.com/bleikmyr45
8
GLADE MAIDAGER 2013
Solrike sommerdager
KATE GRUPPE
Puter inkludert.
4.995,Bord + 4 stoler
VERONICA GRUPPE
Farge: Grå
Puter inkludert.
00,-
Spar 2.0
7.995,3+1+1+ bord
MILANO GRUPPE
Puter inkludert.
12.690,3+1+1+ bord
MILANO VINKELSOFA
MED BORD
9.995,Inkl. puter
OAKLAND REGULERBAR STOL
PALL MED PUTE KR. 1190,BORD MED GLASSPLATE KR 995,GRATIS
UTKJØRING
PÅ HELE
HAUGALANDET!
1995,Pr. stol
Alle våre produkter er lagervare!
Fagmøbler Åkrehamn.
Tlf. 52 81 65 90
Kjøp nå
- betal om
9 mnd.
Utsettelseskostnad 425,-
9
GLADE MAIDAGER 2013
Satser
økologisk
I oktober i fjor fikk Åkra sin
egen krambu – en liten
butikk med fokus på
økologiske varer. Her finner
du det et rikt utvalg av dagligvarer, barneklær og -utstyr
og hygieneprodukter.
Av Anci C. Tinde
- 95 prosent av produktene vi selger
er helt økologiske, men vi har blant
annet noen såper og bleier som kun
er delvis økologiske. De er uansett
mer miljøvennlige enn ordinære
såper og bleier fordi de inneholder
mindre giftstoffer og er mer nedbrytbare, sier Årstein Sjøen, eier og
driver av Økokrambua i Rådhusvegen.
Økokrambua fører dagligvarer som
ris, pasta, krydder, oljer, bakevarer,
hermetikk, egg, smør, yoghurt og
brød, samt hygieneprodukter og
vaskemidler. Fokuset er på varer
som er dyrket økologisk.
Sjøen merker en økt bevissthet
rundt økologiske varer.
- Noen er veldig opptatt av å kjøpe
alt de kan økologisk, mens andre
bryr seg ikke om det, sier Sjøen som
har en fast kundekrets.
- Det er en del faste kunder som
handler det de trenger her.
BARN
Kunde Lars Insulan er innom og kjøper noen økologiske pærer av Årstein Sjøen på Økokrambua. Foto: Anci C. Tinde
Mange blir bevisste på økologiske
produkter når de får barn og Sjøen
har en rekke barneprodukter i butikken.
- Vi har økologiske barneklær opp til
størrelse 128. Klærne er laget av
økologisk dyrket bomull og ull, og
egner seg veldig godt til ømfintlig
barnehud, mener Sjøen som også
har smokker og annet i naturlige
materialer.
- Smokkerne er i 100 prosent
naturgummi og vi har Green to
Grow-tåteflasker. Du kan også få
kjøpt økologiske hygieneprodukter
til barn som såpe, shampo, olje,
bodylotion og tannkrem.
Økokrambua har også økologiske
ammeinnlegg og vaskekluter,
samt bleier med 30 prosent
mindre tilsetningsstoffer enn vanlige bleier, og som brytes ned etter
fire år.
PÅ DØREN
Sjøen ønsker å gjøre det lettere for
folk som er bevisste på hva de
putter i munnen.
- Vi har derfor et tilbud at du kan få
økologisk frukt og grønt og diverse
andre økologiske varer levert rett
hjem på døren. Vi leverer to ganger
i måneden, men hvis etterspørselen
krever det vil vi levere oftere, forteller han.
Olga
Sjøen legger til at du som kunde
enten kan velge mellom å bestille
når det passer deg, eller du kan
abonnere på kassene.
- Du kan også komme med ønsker
om hva du vil ha i kassen. Du kan få
det du vil så lenge vi har det i butikken.
Årstein Sjøen har økologiske barneklær opp til størrelse 128. - Klærne er
laget av økologisk dyrket bomull og
ull, og egner seg veldig godt til
ømfintlig barnehud, sier Sjøen.
Foto: Anci C. Tinde 10
GLADE MAIDAGER 2013
En litt annerledes bensinstasjon
Bensinstasjonkjeden XY er en LOKALE FORHOLD
lillebror i markedet og det gir Gjennom kjeden YX, står eierne
eierne Gunnar og Anne Grethe fritt til å tilpasse vareutvalget etter
Sivertsen flere fordeler. Eierne det lokale kunder ønsker seg. I tillegg er beslutningsveien mye
er godt fornøyd etter noen kortere hos XY enn hos de større
måneders drift.
bensinkjedene.
Av Anci C. Tinde
- Vi er kjempefornøyd med
driften så langt og vi nærmer oss
samme omsetningen de tidligere
eierne kunne vise til. Det er knallbra i og med at vi er nystartet og
det kun er én YX-stasjon her på
øya, sier Gunnar Sivertsen.
TOK OVER
For tre år siden kjøpte Gunnar og
Anne Grethe Sivertsen opp bygningsmassen som huset Shell og
gatekjøkkenet i Veakrossen. I høst
ble det imidlertid klart at Shellstasjonen, som hadde vært i drift i
25 år, skulle avvikles.
Kort tid etter bestemte ekteparet
Sivertsen seg for å åpne bensinstasjon selv og fra nyttår var det
logoen til bensinstasjonkjeden YX
som prydet fasaden. Alle de ansatte fra Shell-stasjonen ble med
over i det nye selskapet som tilbyr
mye av det samme konseptet som
kundene kjente fra før.
- Det er en stor fordel for forbrukerne at det nå er kommet en
annen kjede på Karmøy. Vi kan
styre mer selv. Også priser, men
der er det ikke mye å hente i forhold til bensin, opplyser Sivertsen
som mener en må konkurrere på
helt andre ting enn bensinprisene.
- Vi gjør ting litt annerledes enn
de store og tilpasser oss lokale forhold. Vi skal være en lokalstasjon
for de som bor her. Kundene avgjør hva vi skal holde på med.
Blant annet serverer vi nå mat fra
klokken 6 fordi kundene ønsket
dette.
- Vi har blant annet en facebookside hvor kundene kan komme
med ønsker. Det er mulig å
påvirke alte fra matutvalg til
bilrekvisita, legger Sivertsen til.
En helt ny vaskemaskin er også på
plass.
- Vi ønsket å fornye oss litt i forhold til tidligere eier og investerte
i en topp modell. Vaskemeskin er
ikke vaskemaskin og vi ville ha
Gunnar Sivertsen og medarbeider Benedicte Louise Eik Revheim har et godt utvalg av mat og kan blant annet tilby potetmos og
vafler, i tillegg til de mer tradisjonelle matproduktene du finner på bensinstasjonene. Foto: Anci C. Tinde
den beste maskinen du kunne få
tak i.
- Det er kun to slike maskiner i
hele Norge og vi har nok den
nyeste maskinen i hele Rogaland,
forteller den ferske bensinstasjonseieren.
DØGNÅPENT
Det er også utsikter for døgnåpen
stasjon på Vea.
- Vi vil i første omgang prøve å ha
døgnåpent fredag og lørdag, men
må vente på at det skal asfalteres
På Glade
Maidager
har vi åpent
fra torsdag
til søndag
Du finner
oss i Krossen
ferdig på stasjonsområdet. Midt i
uken tror jeg ikke det er grunnlag
for å ha døgnåpent her ute, sier
Sivertsen.
Ordningen med døgnåpent i
helgene skal prøves ut noen
måneder før tilbudet evalueres.
Haugesund og vi skaffer bildeler
gjennom dem. Kundene kan bestille deler over disk eller ringe inn
bestillinger. Vi får tilkjørt aktuelle
deler to-tre ganger per dag, forteller Sivertsen.
- Vi fortsetter med døgnåpent i
helgene hvis det kommer folk.
Hvis ikke slutter vi med det.
Stasjonen har også et såkalt
ADBlue-anlegg for dieselkjøretøy
og firmaavtalene kjøres på pumpepris.
Det er mulig å bestille bildeler
over disk samtidig som du betaler
for bensin og pølse.
- Andre har rabatt på veiledende
pris og dette gir gjerne lavere
rabatt, forklarer Sivertsen.
- Jeg er daglig leder i Meca i
11
GLADE MAIDAGER 2013
Klær, interiør og kafé i ett
Marit Halvorsen og Dagmar har egen kaffemaskin og serverer
Haugeberg eier og driver toast, salat og muffins, sier Halvorsen.
butikken Fru Dagmar & Me.
Butikken er noe litt utenom UTENFOR SENTRUM
det vanlige, og den eneste i Fru Dagmar & Me så dagens lys
distriktet med konseptet å oktober 2010. Noen vil kanskje
kombinere klær, interiør og synes at butikken ligger litt utenallfarvei i og med plasseringen
kafé i en nostalgisk atmos- for
i Vedavågen, men det har ikke
fære.
skremt bort kundene hittil. I følge
Av Anci C. Tinde
Halvorsen finner de som vet om
dem veien dit også.
- Vi kan tilby barne- og dameklær,
interiør, kunst og smykker, i tillegg
til at besøkende kan ta seg en
pause i den lille kafékroken vår. Vi
- Vi har vært inne på tanken om å
flytte butikken til litt mer sentrale
strøk, men det er flere fordeler med
å være her. Blant annet er det enkelt
å parkere rett utenfor døra her.
Marit Halvorsen hos Fru Dagmar & Me kan friste med en god kopp kaffe blant klær og interiør. Foto: Anci C. Tinde
Hos Fru Dagmar & Me kan du finne ”det lille ekstra” som gjør delene om til en komplett helhet. Foto: Anci C. Tinde
NOE EKSTRA
Wheat og Iis, legger hun til.
fram merket Lene Bjerre.
- Vi leter etter det andre ikke har.
Noen merker er det bare vi som
fører her i distriktet, forteller
Halvorsen og ramser opp Line of
Oslo, Chill Norway, Blink og
Please innen voksenklær.
Halvorsen opplever at en del
kunder setter pris på at butikken
fører en del norske klesmerker.
- Vi er de eneste på øya som fører
dette danske merket. Det er litt
stas for oss å ha fått inn det, sier
Halvorsen som ønsker kundene
velkommen til en hyggelig handel
i nostalgiske omgivelser.
- I barneklær har vi blant annet
Innen interiør trekker Halvorsen
- Dette er kvalitetsklær du ikke
finner i alle kjedene. Det skal være
noe litt ekstra.
12
GLADE MAIDAGER 2013
Med en god avtale er det
lenger mellom Himmel og Helvete.
13
GLADE MAIDAGER 2013
Størst
på snop
Det startet med kjeks og kaker for Margaret og John Knutsen,
men i dag har Gotterifabrikken på Åkra Nordens største utvalg
av snop. Hyllemeter på hyllemeter er fyllt opp med søtsaker i
alle tenkelige varianter, men stikkordet er kvalitet.
Av Anci C. Tinde
- Vi importerer snop fra hele
verden og selger videre til kunder
rundt om i landet. Vi selger både
til butikker og grossister, sier John
Knutsen og nevner blant annet
Tyskland, Østerrike, Belgia, Polen,
Danmark, Mexico og USA som
opprinnelsesland
for
det
rikholdige utvalget av søtsaker
Gotterifabrikken importerer.
- Poenget er å ha ting ikke alle
andre har. Jeg tester alle varene
selv og vil kun ha kvalitetsvarer.
800 I LØSVEKT
Margaret og John Knutsen etablerte Gotterifabrikken AS i 1979.
Da hadde ekteparet agentur på
diverse dagligvareprodukter, og
leverte direkte til alle butikker og
kiosker i nærområdet. Bransjen
var imidlertid i store endringer og
i 1997 gikk de derfor over til
sukkervarer. Etter hvert importerte de alle produktene selv.
- Per i dag har vi 3.500 artikler i
vårt sortiment.
Bare
på løsevekt har vi 800 varianter av
smågodt. Så vil vil påstå at vi har
Nordens
største
utvalg
i
sukkervarer og non-food/trendprodukter, forteller Knutsen.
- Vi er også svært våkne for såkalte
”Trendprodukter” og er på hogget
med en gang noe rører seg i
markedet, legger han til.
SHOWROOM
I 1987 reiste Knutsen et eget lager
på 1.200 kvadratmeter på Stong.
- Her har vi et showroom på
300 kvadratmeter hvor alle varene
våre står utstilt. Det er noe som
mange av våre kunder setter pris
på, mener Knutsen og kan fortelle
at varene blir hentet fra lageret
daglig av ekstern transportør.
- Så hvis du bestiller varer den ene
dagen har du varene som regel
neste dag. Vi leverer varer over
hele landet.
Knutsen viser rundt i lokalene på
Åkra og det må være som å
komme inn i et lite eventyr for de
som er glad i søtsaker. I hyllene og
på paller finnes alt du kan tenke
deg av snop. Og litt til. Hva med
små keyboards i sjokolade, mange
kilo tunge lakrisremser, lysende
klokker med snop, orginal Coca
cola eller slikkepinner med
marshmallows?
KVALITET
John Knutsen viser fram orginal Coca cola importert fra USA. Det er en av mange typer leskedrikker som Gotterifabrikken kan
tilby. Foto: Anci C. Tinde
butikkjedene. Der kjører de
samme gotteriet over hele linja,
men vi satser på spesialiteter som
ingen andre har. Det aller viktigste
er at det smaker godt.
Knutsen ønsker å tilby noe annet
og bedre enn det du får hos de
store kjedene. Her står smaken og
kvaliteten i høysetet.
KIOSKER
- Det meste av våre varer får du
ikke i vanlige dagligvarebutikker.
Det er høykvalitetsvarer og altfor
eksklusivt for at de tar det inn.
- Her er det mulighet til å både se
og kjøpe 400 sorter av vårt løsvektsortiment og mye av det andre
snopet vi har, forteller Knutsen
som også kan skilte med en kiosk
midt i Oslo sentrum.
Han mener det blir helt feil å
sammenlikne smågodt fra andre
aktører med sortimentet Gotterifabrikken kan levere.
- Vi er i en helt annen sjanger enn
det smågodtet du får hos de store
I fjor kjøpte ekteparet Ti-To
Storkiosk i Haugesund.
- Vi kjøpte kiosken Lucky Lips,
som ligger rett ved Saga kino, i
2011. Her er det også flere hundre
løsvektvarianter.
Trygg økonomistyring
REVISJON
Revisjon betyr tillit!
- Ordinær revisjon
- Uavhengige bekreftelser og attestasjoner
- Bekreftelse i forbindelse med stiftelse av selskap
- Årsoppgjør og ligningspapirer
- Økonomiske rådgivningstjenester
Vi vektlegger tilgjengelighet og service!
Esterveien 1 / Postboks 79 / 4098 Tananger / Tlf 51 71 90 00
Det er mange hyllemeter med snop på
Gotterifabrikken. Blant annet har de
800 sorter gotteri i løsvekt.
Gotterifabrikken har et 1.200 kvadratmeter stort lager på Stong. Her har de også et
showroom på 300 kvadratmeter hvor kundene kan se på varene før de kjøper inn.
Avd. Karmøy: Rådhusvegen 11-13 / 4270 Åkrehamn / Tlf 52 81 68 80
www.kallesten.no
14
GLADE MAIDAGER 2013
Velvære fra topp til tå
I en vrimmel av klinikker
innen kroppspleie og velvære
har Karmøy hud og fot holdt
det gående i flere år. Ifølge
innehaver Hanne Bårdsen
Syre er markedet stort på
Åkra.
- Vi er vel den eneste i Kopervik,
men det er like mange kunder på
Åkra som i Kopervik. Det kan
virke som folk stadig får øynene
mer opp for hva vi kan tilby. Folk
jobber mer og har det mer travelt.
Mange bruker behandlingene til
avstressing og avslapping, utdyper
Baardsen Syre og sier at alle typer
folk oppsøker klinikken.
Av Anci C. Tinde
- Det er egentlig alle mulig slags
folk som kommer hit. På fotpleie
har vi både menn og kvinner fra ti
til 90 år. På hudpleiebiten henger
mannfolkene litt etter. Vi har ikke
akkurat flust av dem, men vi har
alle kvinner i alle aldre. De som
kanskje er aller flinkest er kvinner
mellom 45-50 år.
- Vi gjør alt innen velvære fra topp
til tå og har stort sett fullt belegg
hele uken. Det går mye i fot- og
hudpleie, gjerne ansiktsbehandling. Dessuten er det en del massasje, voksing av kropp, voksing og
farging av bryn og vipper og peeling, forteller Hanne Bårdsen Syre,
innehaver av Karmøy hud og fot.
- Det store nå er green peel eller
urtepeeling. Dette er en helt
naturlig peeling hvor vi bare
bruker urter. Du får en total hudfornyelse som om du skulle tatt en
sterk kjemisk peeling. Denne behandlingen er vi alene om her på
Karmøy, legger hun til.
ALLE ALDRE
Bårdsen Syre har en avdeling i
Kopervik også, men der er konkurransesituasjonen en helt annen.
Karmøy hud og fot har et eget
tilbud til den litt yngre garde.
- Vi har egne ungdomsbehandlinger og ungdom har begynt å
komme. Det er gjerne ungdom
som sliter med hudproblemer som
kviser. Vi hadde gjerne sett at de
oppsøkte oss litt tidligere for å få
gode råd. Det blir mye verre hvis
en går lenge med kvisene, forteller
Bårdsen Syre og legger til at det er
mye å hente i forhold til hudproduktene en bruker til daglig.
- Mange kjøper billige produkter
med alkohol mot kvisene. Ofte
Hanne Bårdsen Syre, innehaver av Karmøy fot og hud, kan tilby alt fra fotterapi og kroppsvoksing til ansiktspeeling og brudesminke. Foto: Anci C. Tinde
blir problemet enda verre.
FØTTENE
Karmøy hud og fot har egen
fotterapeuter som kan hjelpe med
mange ulike problemer.
- De kan blant annet behandle
hard hud, vorter, liktorn og inngrodde negler. Det vi ikke kan få
til her sender vi videre til
spesialist.
Bårdsen Syre synes mange tar for
dårlig vare på føttene sine.
- Det er mange som slurver og
ofte blir eldre trukket med av slekt
eller hjemmesykepleien. Noen
eldre har problemer med å rekke
ned til føttene sine og så går det i
glemmeboka.
- Det er mange sykdommer som
kan oppstå i negler og føtter,
legger hun til og nevner fot- og
neglesopp.
- Folk slurver med å behandle
soppen og dette er smittsomt,
advarer Bårdsen Syre.
- Nøkkelen er tverrfaglighet
Klinikk Selsaas er i vekst og
kan tilby kiropraktikk,
fysioterapi og massasjeterapi
på Åkra. Daglig leder Regy
Selsaas ser mange fordeler
med tilknytningen de har til
Skoi trening og helse.
for våre felt, sier Selsaas.
TRENER FOR MYE
På klinikk kontoret på Åkra kan
de trekke inn flere profesjoner enn
de tre faste som er der hver uke.
Koblingen til treningssenteret gjør
at Selsaas også jobber mye med
idrettsskader.
- Vi kan for eksempel trekke inn
ernæringsfysiolog fra klinikken i
Haugesund hvis det er behov for
veiledning innen kosthold, forklarer Selsaas.
Av Anci C. Tinde
Foreløpig er Klinikk Selsaas på
plass på Karmøy to ganger i uken,
men målet er å utvide.
- Kneskader er utbredt og vi ser
dessverre stadig mer belastningsskader hos barn. Jeg tror årsakene
til dette er mye trening, monoton
trening og fotball på hardt kunstgress. Det blir gjerne trening hver
dag, uorganisert og organisert. I
tillegg er de i en vekstfase og da
kan det være uheldig med mye
monoton trening.
- Jeg er medeier i Skoi trening og
helse og det gir meg mulighet til å
drive praksisen inne i treningssenteret. Vi tilbyr kiropraktikk,
fysioterapi og massasjeterapi på
Karmøy. Dette kan da gjøres i
kombinasjon med fasilitetene på
treningssenteret, forteller Regy
Selsaas, kiropraktor og daglig
leder ved Klinikk Selsaas.
FLERE PROFESJONER
Klinikk Selsaas hadde oppstart i
2008 og hovedkontoret ligger i
Haugesund.
- Den gang var det kun en kiropraktor og en fysioterapeut, men
etter som årene har gått har
klinikken utvidet. Vi er i dag en
tverrfaglig klinikk som har som
oppgave å levere kvalitet til et
hvert behandlingsopplegg innen-
- Virksomheten vokser og vi
ønsker etter hvert å ha full dekning på Karmøy. Behovet er økende og vi får vurdere kapasiteten
etter hvert.
RYGG OG NAKKE
I følge Selsaas er det mye korsrygg- og nakkesmerter som folk
ønsker hjelp med.
- Dette er de vanligste plagene og
mange kommer fra kontorjobber
eller tråkker mye på betonggulv.
Han ser også en del pasienter som
er plaget med svimmelhet og folk
med whiplash og skulderplager.
- Mange ganger skyldes plagene
for lite aktivitet, dårlig holdning
og stress. Målet er å få pasientene
i aktivitet igjen, i tillegg til at de
får nok søvn og et godt kosthold.
Selsaas synes holdningene til
barneidrett har endret seg og at
konkurransepresset øker skadeomfanget.
- Jeg tror det er mer konkurranse
innen idretten i dag. Før var det
mer gøy og vi hadde ikke så
mange kunstgressbaner.
Regy Selsaas og massasjeterapeut Camilla Tveito Falch fra Klinikk Selsaas har et
tverrfaglig tilbud i samarbeid med Skoi trening og helse. Foto: Anci C. Tinde
Selsaas jobber etter prinsippene
om tverrfaglighet.
sammen. Det må være åpen og
god dialog mellom profesjonene,
mener Selsaas som gjerne også
trekker inn fastlegen i behandlingen.
- Tverrfaglighet er min filosofi og,
etter min mening, nøkkelen til et
godt behandlingsopplegg. Det er
ikke nødvendig at vi sitter på hver
vår tue, men kiropraktorer,
fysioterapeuter,
ernæringsfysiologer og andre bør jobbe
- Vi ønsker at det skal være åpen
dialog med fastlegen til pasienten
og at det er en gjensidig respekt
mellom de ulike profesjonene. Det
er litt ulikt fra lege til lege hvor
godt dette samarbeidet fungerer
og det er trist at enkelte leger i
TVERRFAGLIGHET
2013 fortsatt sliter med respekten
for kiropraktorer og andre, mener
Selsaas.
I tillegg til et tverrfaglig team
under behandlingen satser Selsaas
på rehabilitering.
- Det er lett for meg å gi pasienten
treningsøvelser, men jeg har ingen
garanti for at det blir gjort. Hvis
man vil ha resultater så kreves det
gjerne oppfølging. Det kan man
blant annet få ved Skoi.
15
GLADE MAIDAGER 2013
Helhetlig fokus på Åkra
Åkraklinikken er den eneste kiropraktorklinikken med aktivitet
kun på Åkra. Med topp moderne
røntgenutstyr, kiropraktikk og
rehabilitering kan klinikken tilby
et helhetlig behandlingsopplegg
mot smerter.
KOL:ON
Tlf. 52 83 87 00 - Åkrav. 204
Alle varer
ons-lør
Av Anci C. Tinde
- Jeg startet opp her på Åkra i 2007 og
nå er vi to kiropraktorer som tar i mot
pasienter alle ukedagene. Vi har dessuten det samme digitale røntgenanlegget som de beste sykehusene. Jeg
tror ikke du kan få en mer grundig og
gjennomgående undersøkelse av bevegelsesapparatet ditt på Haugalandet
enn det vi kan tilby, forteller kiropraktor Jørn Bollvåg som tok utdanningen sin på Anglo-European College
of Chiropractic i England og var ferdig
i 2005.
IDRETTSINTERESSERTE
Bollvåg har etter hvert fått en del erfaring og har tidligere jobbet i England, Bodø og Haugesund.
- I tillegg til vanlig allmenn kiropraktikk er jeg spesielt interessert i behandling
og
forebygging
av
idrettsskader. Dette er noe han har
fattet spesiell interesse for gjennom
flere år som idrettsutøver innen
svømming, forteller Bollvåg.
Utdanningen for å bli kiropraktor er
fem år og deretter følger ett år i
turnus. Sigve Tverodd, som nå er i
turnus på Åkraklinikken, er utdannet
ved samme skole som Bollvåg og var
ferdig i fjor.
- Jeg har tidligere jobbet som treningsinstruktør og vært ett år i kiropraktorpraksis i England, forteller
Tverodd som er spesielt interessert i
idrett.
- Jeg har jobbet med behandling og
rehabilitering av idrettsskader.
Tverodd sin deltakelse innen kampsport, blant annet som karateutøver på
landslagsnivå i flere år, og engasjement
i olympiatoppen har gitt han god
kompetanse om idrett.
Sigve Tverodd (t.v.) og Jørn Bollvåg på Åkraklinikken kan fortelle at ryggplager er det vanligste grunnen til at folk oppsøker behandling. I tillegg går det mye i skulder, albue, kne, ankel,
hodepine og svimmelhet. Foto: Anci C. Tinde
ligste helseproblemet i den norske befolkningen. Smerteplager i bevegelsesapparatet skal være årsaken til hver
femte legekonsultasjon, halvparten av
landets totale sykefravær og en
tredjedel av landets uføretrygdede. Og
stadig flere mennesker søker kiropraktorhjelp for sine lidelser.
- Andelen av befolkningen som oppsøker kiropraktor har økt med over 50
prosent i de senere år. Som spesialist i
kroppens bevegelsesapparat er kiropraktoren den best utdannede til å få
ledd, muskler og skjelettsystemet til å
fungere optimalt, mener Bollvåg.
De to kiropraktorene sier at ryggsmerter er den mest hyppige årsaken
til at folk oppsøker dem.
- Det er rundt 60 prosent som er ryggproblematikk, men vi ser mye annet
også. Det er skulder, albue, kne, ankel,
hodepine og svimmelhet.
STORT KUNDEGRUNNLAG
KOLIKK
I følge Bollvåg er symptomer fra
muskel-og skjelettsystemet er det van-
Åkraklinikken tar også i mot spedbarn
med kolikk. Bollvåg sier at de lærdes
strides om hva som er årsaken til
spedbarnskolikk.
- Det er en lang liste over
patofysiologier i forhold til dette med
spedbarn og kolikk. Det er naturlig
nok vanskelig å forske på dette siden
babyer ikke sier helt klart i fra.
Når folk kommer med kolikkbabyer
nevner de i mange tilfeller luftsmerter
i samme åndedrag.
- Vi kan avdekke at det er ubalanse i
nervestystemet som ligger til grunn for
at luftplagene oppstår. Behandlingen
går da på å styre nervesystemet i riktig
retning, forklarer Bollvåg.
HELHETLIG
Kiropraktorene har et helhetlig fokus
og legger vekt på rehabilitering.
- Vi tenker helhetlig fra behandling til
rehabilitering og har fått i gang trening hos oss, forteller Tverodd og Bollvåg legger til at denne biten er blitt
mye bedre etter at klinikken fikk to
kiropraktorer.
- Vi får frigjort tid til å følge opp med
trening. Da jeg var alene var det mer
enn nok bare å hjelpe folk med behandling. Nå får pasientene mer ”oneto-one” og øvelser.
Bollvåg ønsker å understreke at Åkraklinikken er tilgjengelig hver ukedag
hele uken.
- Vi er kun her og konsentrerer hele
vår virksomhet på Åkra. Jeg tror folk
synes det er flott at vi har villet satse
her.
Sigve Tverodd viser litt av hvordan kiropraktorene jobber. Jørn Bollvåg får løsnet opp muskulaturen mellom skulderbladene. Foto: Anci C. Tinde
Vask / støvsuging fra kr.
Dekkskift
fra kr.
• Vask • Polering • Oljeskift
• Ut-og innvendig rens • Dekkskift og felgrens
Åkra Bilvask og Bilpleie
Gamle Shellstasjonen • 4270 Åkrehamn
Tlf: 45 87 56 39
16
GLADE MAIDAGER 2013
ALL
STRIKK
20%
TILBUDENE GJELDER TORSDAG-LØRDAG
LEE JEANS
÷200,STEMPEL - Åkraveien 202 - 4270 Åkrehamn - tlf : 464 13 250
stempel-karmoy.blogspot.no
Ut
Ut å fly?
fly?
VEL
VELKOMMEN
KOMMEN TIL
TIL
Helgepriser
Helgepriser fra
fra 745,-
VÅR BOUT
BOUTIQUE
IQUE HOT
HOTELL
ELL
I HJERTET A
AV
V HAUGESUND!
HAUGESUND!
Ditt
Ditt s
sommerhotell
ommerhotell i H
Haugesund!
augesund!
Som
Sommerpriser
merpriser
er p
erson i d
obbeltrom
375,- pper
person
dobbeltrom
PARK
PARK
SLEEP
SL
EEP
FLY!
F
LY!
Y
INN HAUGESUND
PARK
P
ARK INN
HAUGESUND AIRPORT
AIRPORT
Helganesveien 24,
Helganesveien
24, 4262
4262 Avaldsnes
Avaldsnes
T
elefon
Telefon
52 86 10 90
E-p
ost:
E-post:
[email protected]
[email protected]
www.parkinn.com/airporthotel-haugesund
www.parkinn.com/airporthotel-haugesund
F
FIRST
IRST H
HOTEL
OTEL H
HENDERSONS
ENDERSONS C
CITY
ITY
STRANDGATA
STRANDGATA 161,
161, 5525
5525 HAUGESUND
HAUGESUND
FOR BOOKING
T
TELEFON
ELEFON
52 70 41 70
E-PO
E-POST
ST
[email protected]
R
ESER
[email protected]
WWW.FIRSTHOTELS.NO
W
WW.FIRSTHOTELS.NO
HJERTELIG
HJERTELIG VEL
VELKOMMEN
KOMMEN T
TIL
IL O
OSS!
SS!
RADISSON
RADISSON BLU
BLU HOTEL
HOTEL HAUGESUND
HAUGESUND
Ystadveien
Ystadveien 1,
1, 5538
5538 Haugesund
Haugesund
T
elefon
Telefon
52 86 10 00
E-p
E-post
ost
[email protected]
[email protected]
www.radissonblu.com/hotel-haugesund
www.radissonblu.com/hotel-haugesund
17
GLADE MAIDAGER 2013
Tøffetoget kommer
til Åkrehamn
Aspen
Eik
Utstillings mod.
÷30%
Sminkespeil
÷20%
Tema
bad
÷15%
Tøffetoget kommer til Åkrehamn
på Glade Maidager og Barnas
Dager AMFI.
Godt utvalg i
baderomsutstyr!
Koselig rundtur i sentrum.
Pris kr 30,Fredag 10. mai fra kl 14 siste tur kl
18 Avgang hver hele og halve time.
Lørdag 11. mai fra kl 11 siste tur kl
17:30 Avgang hver hele og halve
time.
Krakker, hyller m/glass, dusjhyller m.m.
Alle avganger starter på AMFI
senteret. Toget stopper på følgende
steder: AMFI Åkrehamn –
Krossen(Torget) – Åkra Idrettspark
– Amcartreffet(kun lørdag) –
Krossen – AMFI Åkrehamn.
Åkrehamn - Tlf. 52 81 52 98
GLADE MAIDAGER
149,Barn, før 499,-
TWENTYFOUR
JAKKER
599,-
199,Fleecejakker
m/fór
Før opptil 1499,-
500,-
Voksne, før 799,-
Skogstad vårdress til
barn. Ass. farger
Før opptil 1999,-
Sko: Merida, Adidas,
Mizuno. Ass. modeller.
MX SPORT
ÅKRA
TLF. 52 83 92 92
599,Før 899,-
ÅPENT:
10-19 (10-15)
WWW.MX-AAKRA.NO
18
GLADE MAIDAGER 2013
VI HAR FÅTT APP FOR
ENKEL TIMEBESTILLING!
Tilbyr det spesielle
Kolon ønsker å tilby klær litt
utenom det alle andre har. Med
sin strategiske plassering midt i
Krossen har de både lokale og tilreisende kunder.
TILBUD!
Goldwell
dualsenses
SunReflects
- Hele serien
3
2
FOR
PRISE
N
AV
Av Anci C. Tinde
- Vi har en liten koselig butikk og
fører merker som ikke alle andre har.
Vi har en del faste kunder på Åkra,
men det kommer folk fra Haugesund
og andre steder som har hørt om oss,
forteller May Elin Tangjerd, ekspeditør hos klesbutikken Kolon som
nettopp markedsfører seg på nettet
som ”butikken for unge og voksne
damer, på jakt etter noe som ikke alle
andre har.”
Kolon, som er strategisk plassert i
GUDRUN
Langåker Adelsten
MARITA
Oftedal
May Elin Tangjerd jobber i klesbutikken Kolon. Hun kan fortelle om kunder som kommer over
broa for å handle det de ikke finner i Haugesund. Foto: Anci C. Tinde
LINN VICTORIA
Børseth
Tlf: 52 82 86 00 • Åkraveien 201 • 4270 Åkrehamn • www.hairikrossen.no
Kolon ligger i Krossen på Åkra og kan tilby
klær du ikke finner hos de store klesbutikkene.
Foto: Anci C. Tinde
Krossen, forhandler blant annet merkene Fransa, Part two, Pieces, Object
og
Vila.
- Vi prøver å sørge for at kundene får
akkurat det spesielle som de har bruk
Lykken er glade barnefjes. Blankpussa sykler og bukser til knes.
Vi heier på alle sprekingene! Kom å slå av en prat med oss på torget lørdag 12. mai.
Hjertelig tilstede.
03361 [email protected] www.skudeaakra.no
for til ulike anledninger. I tillegg til
topper, bukser, jakker og kjoler, har vi
tilbehør som belter, smykker, sko og
støvletter som gjør at du får en helhet.
19
GLADE MAIDAGER 2013
VestNettverk er opprettet for å stimulere
næringslivet på vestsiden av Karmøy
VestNettverk består av 13 bedrifter fra Vedavåg til Åkrehamn med formål å utvikle næringslivet. Nettverket er opprettet gjennom Åkrehamn Vekst som
dermed kan ansette en person i halv stilling. Arbeid med strategi, utvikling av eksisterende og nye bedrifter skal i løpet av året intensiveres.
Arbeidet i Åkrehamn Vekst har en stigende og positiv arbeidsmengde, men vi ønsker også mer tid til utvikling av nye og eksisterende virksomheter.
De 13 bedriftene som er med i nettverket har skutt inn midler for at Åkrehamn Vekst kan bidra til videre utvikling av næringslivet.
Nettverket kan utvides med flere bedrifter.
Åkrehamn Vekst skal ivareta VestNettverk og det arbeidet som skal drives framover, som nettverksbygging, kompetanseheving, flere arbeidsplasser i
regionen, flere bedriftsetableringer, etablering av kunnskapsbedrifter med mer.
NK
EIN
A L OK A L
T
K
BA
E
HOVEDSPONSORER:
Åkra Bilimport
Vedavågen Rør AS
20
GLADE MAIDAGER 2013
Sykkelrittet Sør
Karmøy Rundt
Satser på det klassiske
Sykkelrittet Sør Karmøy Rundt denne gangen på
lørdag 11.mai
Sør Karmøy rundt arrangeres dette året for tredje
gang og nytt av året er at rittet går motsatt vei fra
Åkrehamn sentrum sørover nedenom Ferkingstad,
Syre, Dale, Kopervik, Vedavåg med målgang i
Krossen.
Rittet starter kl 15:30 og arrangeres av CK
Haugaland og Åkra Sykkelgruppe.
Rittet inndeles i to klasser, en for racer og en for
hybrid/MTB. Det betyr at alle kan være med på
dette turrittet rundt Sør Karmøy selv om du ikke
har racersykkel, men en vanlig god sykkel med gir.
Løypa er 48. km. og du kan melde deg på nett.
www.ckh.no og under nyheter finner du Sør
Karmøy Rundt.
Vi håper på 2 til 300 deltakere sier Henning
Stava, leder i Åkra Sykkelgruppe.
ALLE VÅRNYHETER
÷30%
(ONSDAG - LØRDAG)
(Gjelder ikke tilbehør)
Gabriel Garvik, daglig leder hos Garvik gruppen, viser fram tomten på Tjøsvoll hvor det nå i første omgang skal bygges ti boenheter.
Foto: Anci C. Tinde
vil at vi skal bygge hus. Hvorfor skal
På Tostemmen skal Garvik bygge SOLGT UTEN ANNONSERING
rekkehus og eneboliger i klassisk Det meste er allerede solgt ifølge ikke vi gjøre det samme på vårt eget
felt og faktisk tegne husene slik folk
stil. Boligene skiller seg ganske Garvik.
vil ha dem, spør Garvik retorisk.
mye fra de en vanligvis ser i - Vi har ikke annonsert boligene for
salg enda, men det er kun én rekke- LIVSLØPSTANDARD
ferdige boligfelt.
Av Anci C. Tinde
- I første omgang skal vi bygge seks
leiligheter i rekkehus og fire
eneboliger på henholdsvis 106 og 143
kvadratmeter. Til slutt skal det bli
rundt 35 boliger her i området, forteller Gabriel Garvik, daglig leder i
Garvik gruppen.
- De rimeligste rekkehusleilighetene
koster 2.290.000 og eneboligene
3.390.000 kroner komplett, legger han
til.
husleilighet og tre eneboliger igjen.
Boligene har kun ligget på Finn.no.
Garvik tror at arkitekturen er noe av
det som appellerer boligkjøperne.
- Jeg tror vi selger såpass godt fordi vi
har laget husene med en nostalgisk
stil. Vanligvis er arkitekturen mye
strammere og enklere, men her kjører
vi klassisk med romerske søyler, pynteklosser og vamtak med kinavipp.
- Det er veldig tiltalende og noe av
grunnen til at dette har solgt seg selv.
Vi vil bygge et helt boligfelt etter de
samme ønskene som folk har når de
Boligene på Tjøsvoll er 80 prosent
husbankfinansiert og leveres med tre
eller fire soverom.
- Boligene leveres komplett ferdig og
klar til innflytting, inkludert alle uteområder. I tillegg er det lagt opp til
livsløpstandard .
På fellesområdet skal det anlegges stor
lekeplass.
- Utearealene skal også ordnes med
kantstein og asfalt slik at området
fremstår som et komplett ferdig prosjekt.
SALGSRESTER
÷70%
Centrum varehus, 4270 Åkrehamn
Telefon: 941 82 617
Sjekk oss på
Facebook
Garvik skal bygge seks leiligheter i rekkehus og fire eneboliger på Tostemmen. Boligene skal få en klassisk fasade. Ill: Garvik
21
GLADE MAIDAGER 2013
Nytt boligfelt i Åkrehamn
...hjem til dine drømmer
Eneboliger og kjedehus på Åkra øst - For salg NÅ!
15
boliger
solgt!
ie fra *
e
l
s
u
h
o
t
t
e
N
nd.
m
.
r
p
,
0
4
2.4
spekt.
stendig pro
o for full
gve-sjoen.n
* Se try
Tidsriktige og fornuftige boliger på Åkra med mulighet for egen garasje. Velg mellom eneboliger og kjedehus i ulike størrelser og priser.
Boligene selges nøkkelferdige og med god standard.
Bjerkelund ligger 1 km. fra Åkra sentrum. Attraktivt og familievennlig boligfelt med grøntområder og lekeplasser. Ellers kort vei til barnehage,
skoler og alle fasiliteter. Prosjektet er husbankfinansiert med 80% av kjøpesummen, samt mulighet for å søke om startlån i Karmøy kommune,
eller en finansiering fra en av våre samarbeidsbanker på resterende del av kjøpesum.
Besøksadresse: Stongveien 115 - 4296 Åkrehamn
Telefon: 52 84 50 50 - Telefax: 52 84 50 60
e-post: [email protected]
Husbygging... en tillitssak!
www.trygve-sjoen.no
22
GLADE MAIDAGER 2013
Sommerstrikk
fra PT-design
Nydelige modeller til barn og voksne
– kun hos oss på Karmøy.
Velkommen til
Haugalandets sprekeste garnbutikk!
Symaskiner | Sytilbehør | Strikkekafé | Reparasjon av symaskiner
ginungagap.no
*
Med mobilbank fra SpareBank 1 kan
du betale regninger, sjekke saldo,
godkjenne eFaktura og mye mer,
uansett hvor du er. Siste versjon av
mobilbank laster du gratis ned i App
Store, Google Play eller Windows
Marketplace. Søk etter «mobilbank»
eller «SpareBank 1». Du kan også gå
via nettadressen: m.sparebank1.no.
*
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Betal regningene
fra det minste
kontoret på
Karmøy
*
* Kun Åkrehamn
I Kaigata, rett ned fra Victoriahjørnet i Haugesund sentrum Telefon 47 01 77 99 | 2. etasje midt i Krossen i Åkrehamn Telefon 40 47 78 43
Hent inspirasjon og idéer på Facebooksida vår | Åpent mandag – fredag 10 – 17 Torsdag 10 – 18 Lørdag 10 – 15 | symedoss.no
23
GLADE MAIDAGER 2013
Nøkkelferdig på Tjøsvoll
I Sandskeivegen på Tjøsvoll skal A.
Utvik as snart sette i gang byggingen
av 38 leiligheter. De første leilighetene
vil stå klare til innflytting om et drøyt
år.
Av Anci C. Tinde
- Prosjektet består av en kombinasjon av 24
leiligheter i tomannsboliger og 14
leiligheter i rekkehus. Leilighetene er på
henholdsvis 91 og 60 kvadratmeter, opplyser Kai Nordal, salgssjef hos A. Utvik, og
peker ut over området som foreløpig
minner mye om et sauebeite.
- Vi har luftet prosjektet i markedet og ikke
hatt så mye fokus på salg foreløpig. Vi er så
vidt i gang med den fysiske byggingen ved
at vi har staket ut veien på boligfeltet og da
pleier folk å respondere ganske fort, legger
han til.
- INGEN HUS PÅ LAGER
Leilighetene skal være er et godt boligalternativ for alle og er tegnet av arkitekt
Brekke, Helgeland, Brekke.
- Boligene er lettstelt med alt på en flate og
en kan velge mellom to eller tre soverom på
de største leilighetene.
Ellers kan leilighetene skilte med parkett på
alle gulv, fliselagt bad, sentralstøvsuger,
vedovn og terrasse. Konseptet kalles
nøkkelferdige leiligheter.
- Du ordner med finansiering, signerer en
kontrakt og så kan du flytte inn i en ferdig
leilighet om et år, smiler Nordal som ikke
tror det blir noe problem å få solgt
leilighetene.
- Omsetningen av nye boliger på Karmøy
er svært bra. Vi har det samme konseptet på
gang i Kopervik og der har vi solgt alt. Nå
prøver vi oss på nytt her på Åkra og erfaringsmessig vil leilighetene gå raskt unna.
Vi har solgt ut alt vi har tatt i av prosjekter
og har ingen hus på lager, for å si det sånn.
HUSBANKFINANSIERT
I følge Nordal passer leilighetene både for
gammel og ung.
- Vi satser på å få ungdom inn i de minste
leilighetene som er fine etableringsboliger.
Dessuten treffer vi nok den eldre garde som
Salgssjef Kai Nordal hos A. Utvik as viser fram området som snart skal forvandles til et boligområde med 38 leiligheter. Prisene starter på 1,7 millioner kroner
og finansieres gjennom Husbanken. Foto: Anci C. Tinde
er ute etter noe lettstelt og vil ha alt på en
flate.
Prisene starter på 1,7 millioner og går opp
til 2,3 millioner avhengig av beliggenhet og
størrelse. Leilighetene blir i utgangspunktet
husbankfinansiert med 80 prosent av prisen.
- Alternativ toppfinansiering er å søke et
kommunalt startlån. Hvis du får lånet innvilget har du fullfinansiering innenfor to
prosent rente.
Med et lån på to millioner betyr det
renteutgifter på 3.300 kroner i måneden. I
tillegg kommer skattefordelen. Det er imidlertid langt fra alle som trenger å låne hele
kjøpesummen.
- Andre selger gjerne en bolig og har trefire hundretusen kroner med seg og da er
det kun husbanklånet du har som belåning
på leiligheten, forklarer Nordal som nå er
spent på responsen i markedet.
Leilighetene på Tjøsvoll er strategisk plassert i forhold til det meste på Åkra. Foto: A. Utvik as
Øyav. 9, Postboks 125, 4296 Åkrehamn
Telefon: 52 81 46 60 / Fax: 52 81 46 61
E-post: [email protected]
24
GLADE MAIDAGER 2013
Svedbergs ÷25%
Tilbudet gjelder til 16.mai.
Se vårt gode
utvalg fra
Mette Ditmer
En del utstillinger ÷40%
Onsdag, fredag og lørdag:
Alle frittstående stativer ÷25%
25
GLADE MAIDAGER 2013
Lengter du etter
sol og sommer?
Har du lyst på litt sol og sommer,
eller kanskje en byferie?
Åkrehamn Vekst skal dele ut reisegavekort til en verdi av kr 5000,- i samarbeid
med goTO.
Gå inn på vår Facebook-side:
facebook.com/akrehamnvekst
Alt du trenger å gjøre er å svare på noen
enkle spørsmål, og du kan bli den
heldige vinner av reisegavekortet på
kr 5000,Konkurransen ligger ute til 24. mai.
Flybilletter, hotell, leiebil,
bussreiser, cruise,
danmarksferier, reiser til
syden, reiser med
hurtigruten m.m.
i
x
a
t
e
l
a
k
Din lo
y
ø
m
r
a
K
å
p
t
e
å
r
y
b
e
is
Re
www.celciustours.no • [email protected]
Tlf. 51 29 01 11
Slettebøvegen 2, Åkrehamn
52 85 80 80
26
GLADE MAIDAGER 2013
Klart for innflytting
En rask spasertur fra
Krossen fører husbyggerfirmaet Trygve J. Sjøen AS
opp 45 boliger. Du kan selv
velge mellom enebolig,
rekkehus eller tomannsbolig.
Av Anci C. Tinde
- Det skal bli 45 boenheter totalt i tre
ulike størrelser og priser, forteller
Jan Petter Sjøen, daglig leder hos
Trygve J. Sjøen AS, som legger til at
rundt 16 boliger allerede er solgt.
- De første flytter inn denne
måneden og så går det slag i slag
etter hvert som vi selger og får
bygget nye.
Boligene blir levert helt ferdige med
terasser, asfalt i innkjørselen og
ferdig grønn plen.
NABOER
Husbyggerfirmaet på Åkra er godt i
gang med byggingen av de nye
boligene på Åkra øst, eller
Bjerkelund som det så klingende
heter. Feltet er 25-30 mål. De nye
boligene vil bli i tilknytning til
byggefeltet som allerede ligger der.
- I og med at boligene bygges i tilknytning til det eksisterende feltet
flytter du inn i et etablert miljø og
har naboer, sier Sjøen.
Boenhetene er fordelt på eneboliger,
eneboliger i rekker og tomannsboliger. Det skal være boliger på
både ett og to plan og størrelsene
går fra 100 til 135 kvadratmeter.
NYE KRAV
Alle boligene i prosjektet er husbankfinansiert med 80 prosent.
- 80 prosent av kjøpesummen er
gjennom Husbanken. På den resterende delen kan du for eksempel
søke startlån hos kommunen eller
låne i annen bank, sier Sjøen og
legger til at de billigste bolig-
Jan Petter Sjøen (t.v.) og Johan Ferkingstad konstaterer at de første boligene på Bjerkelund er klare fot innflytting. Foto: Anci C. Tinde
alternativene vil koste 2,4 millioner
kroner.
- Boliger er blitt dyrere de siste årene
fordi offentlige krav er blitt
strengere. Nye byggeforskrifter gjør
jo også at kvaliteten er bedre enn for
noen år siden. Boligene blir bygd
med god standard. Dette betyr blant
annet mye mer isolasjon, bedre
vinduer, dører og det som måtte
være inne, balansert ventilasjonsanlegg, sentralstøvsuger, parkett i
Trygve J. Sjøen AS skal bygge 45 boliger fordelt på eneboliger, rekkehus eller tomannsboliger på boligfeltet Bjerkelund. Ill: Trygve J. Sjøen
alle rom og fliser på bad, sier Ferkingstad.
BRA SALG
I følge Sjøen er omsetningen på
boliger bra nå for tiden.
- Vi selger godt unna på prosjekter
som dette. Det er gunstig finansiering gjennom Husbanken og
alt er tilrettelagt ved innflytting med
grøntarealer og lekeplasser. Dessuten er det veldig sentralt i forhold
til Åkra sentrum.
Kunderådgiver Johan Ferkingstad
legger til at aldersspredningen er
stor hos kjøperne.
- Det er folk fra 20 til 70 år som har
kjøpt her i Bjerkelund
Byggingen av nye boliger går slag i slag på Åkra øst. Foto: Anci C. Tinde
De tror ikke det blir vanskelig å få
solgt resten av boligene.
- På Åkra har det vært voldsomt
positivt. Det er vel den plassen på
Karmøy det blir bygd flest boliger.
Vi regner med at salget skal gå
relativt greit i og med at disse
boligene er i en prisklasse som de
fleste har mulighet til å kjøpe.
27
GLADE MAIDAGER 2013
BUSSTURER
[email protected]
www.08181.no
Har ditt firma, lag eller institusjon et transportbehov?
Gi oss utfordiringen ̶ vi har ganske sikkert en løsning!
Vi kan for eksempel hjelpe med skoleturer, dagsturer, venneturer, idrettslag,
blåturer for bedrifter eller mannskapsbytte.
NY
Prøv vår
Prøv
vår nye
nye app
a pp
til iiPhone
Phone og
og Android
Android telefoner
telefoner
til
Finn den til din telefon på
eller
HE
T
!
28
GLADE MAIDAGER 2013
LIDENSKAP FOR SKO
10. - 11. mai
PROGRAM
FREDAG
Kl 10
kl 14-18
senteret
Kl 15-17
kl 15-17
kl 15-17
ALLE 17. MAI-SKO
TIL BARN
-20%
(*Gjelder ordinære varer)
Alex Tivoli med karusell.
Tøffe toget rundtur i Åkrehamn
kr 30 pr person
Avgang hver hel og halv time fra
Brio konkurranse m/flotte premier
Gratis ansiktsmaling
Labb&Line
LØRDAG
Kl 11-17:30 Tøffe toget rundtur i Åkrehamn
Kr 30 pr person
Avgang hver hel og halvtime fra senteret
Kl 10
Alex Tivoli med karusell
Kl 12
Åkra musikkorps spiller
Kl 13-15
Brio konkurranse m/flotte premier
KL 12-16 Maiken med Ballongpakkemaskinen
Kl 13
Gratis is til barna så lenge der er på
Shakesperae Cafe
ECCO SKINNSANDALER
GUTT/JENTE
ORD.PRIS 549,-
BALLERINASKO
JENTE
ORD.PRIS 199,-
LEAF STOFFSKO
UTVALGTE MODELLER
ORD.PRIS 299,-
ÅPENT: man-fre 10-19 (10-18), Rema 1000: 09-22 (09-20)
Apotek 1: 09-19 (10-18), Biltema åpent kl 09-19 (10-18)
-50%
-50%
-50%
AMFI ÅKREHAMN | WWW.SKOMANI.NO
29
GLADE MAIDAGER 2013
på alle barneklær 1-14 år
Gjelder ord.varer uke 19
Hovedforhandler Vestsiå AS - AMFI Åkrehamn
30
GLADE MAIDAGER 2013
Gestaltterapi, konstellajsoner, glede, frihet, helse, helhet, kraft, styrke.
For de minste
Kurssenter
på Veasletta
Balanzen tilbyr samtaleterapi og veiledning,
samt kurs i yoga og selvutvikling.
Oppstart yogainstruktørutdanning 31. mai.
΄
΄
΄
΄
Vi vet at du ikke startet bedrift for å drive med regnskap
Vi vet hvor kostbart det kan bli å ikke ha tid
Vi vet hvor krevende det er å holde seg oppdatert
på alle lover og regler
Vi vet hvordan vi kan hjelpe deg
ginungagap.no
l
l
a
t
å
m
S
l
l
a
t
e
r
o
og st
Torgunn Hauge er kvalitetsbevisst i sine valg av klær i butikken Torgunns Barneklær. Det gode utvalget
gjør at kundene stor sett finner det de er på utkikk etter. Foto: Anci C. Tinde
Torgunns Barneklær har kledd opp
barn og unge i 16 år. Tidløshet og
kvalitet er i fokus for innehaver
Torgunn Hauge.
- Jeg har størrelser fra 0 til 16 år. Det er 22
størrelser, men dette må igjen deles opp i
jente- og gutteklær. Dermed fører jeg 44
størrelser og i tillegg skal du ha bodyer,
strømpebukser og mye annet.
Av Anci C. Tinde
NISJEBUTIKKER
- Det er viktig for meg at babyklærne er av
god kvalitet. Dette gjør at du kan bruke
klærne i flere omganger og ikke bare til en
unge. Klærne kan vaskes og vaskes, legges
vekk og tas fram igjen etter en stund, sier
Hauge.
Så ta tiden din tilbake og la oss ta tallene!
RIKT UTVALG
Torgunns Barneklær holder til i Bjerkreimbygget og har et bredt utvalg av barneklær
og utstyr fra 0 til 16 år.
- Vi forhandler blant annet Twins, Lille
lam, Me too og Joha, i tillegg til å leie ut
dåpskjoler, forteller Hauge.
Butikken var dessuten en av de første i
landet som tok inn det merket OkkerGokker. Det danske klesmerket satser på
økologiske barneklær.
BØHN REGNSKAP AS Autorisert regnskapsførerselskap
Rådhusvegen 11 – 13 Postboks 94 N-4296 Åkrehamn
T 52 84 44 44 [email protected] bohn-regnskap.no
- Klærne har blitt svært godt mottatt, men
jeg tror det går vel så mye på designet som
at klærne er økologiske.
I tillegg til at det er mange ulike plagg har
Hauge noe i enhver størrelse.
Torgunns fører mye klassiske og tidløse
klær og Hauge får stadig tilbakemeldinger
på det gode utvalget.
- Det er ofte kundene sier at de har sett
etter noe alle steder, men at de måtte hjem
til Åkra for å finne det. Det er et standarduttrykk, smiler hun.
Hauge har bygget opp Torgunns fra
bunnen av og sier det er blitt en livsstil.
Hun vil gjerne minne åkrabuen på at butikkeiere i byen ikke bare driver butikk for
egen del.
- Vi driver ikke butikk bare for vår egen del,
men vi driver for folk som bor her. Hvis vi
tar bort forretningene på Åkra, hva hadde
Åkra vært da? Det er mange som prøver å
starte en butikk, men må kaste inn håndkleet.
Etter Hauges mening er det ofte utenfor de
større kjøpesentrene og byene en finner det
en leter etter.
- Det er gjerne utenfor storbyene du finner
de såkalte nisjeforretningene der du får litt
mer spesielle ting. Vi har kunder fra som
kommer fra Haugesund, Ølen og Sauda.
31
GLADE MAIDAGER 2013
Prinsesse for en dag
Det er lov å hente royal inspirasjon når ring og smykker
til den store dagen skal
velges.
utkårede, og vi kan se en tydelig
tendens blant vordende bruder. De
ønsker seg gjerne en ring som er
synlig. Og det skal glitre fra
diamanten, sier Jacob.
Da
prinsesse
Madeleine
annonserte forlovelsen med sin
amerikanske prins var det to ting
som fikk stor oppmerksomhet i
sosiale
medier:
prinsessens
ungpikeaktige ”Tihi” på slutten av
intervjuet og den spektakulære
forlovelsesringen med smaragdslip.
ROYAL INSPIRASJON
– Kongelige bruder bidrar til å
etablere nye bryllupstrender. Vi så
blant annet da hertuginne Kate
giftet seg med prins William i
2011. Den fantastiske Alexander
MqQueen-kjolen
inspirerte
bruder både den kommende
sommeren og i fjor. Likeså gjorde
Også kongehusekspert Kjell Arne
Totland tror prinsesse Madeleines
forlovelsesring har skapt ny
smykketrend blant bruder.
– Jeg synes Madeleines forlovelsesring med en stor firkantet
diamant er utrolig vakker - og den
oser eksklusivitet og kvalitet. Jeg er
sikker på at ringen vil skape mote
- også her hjemme, sier Totland.
DIAMANTEN
Stableringer er noe av det man ser
mest av, her er inspirasjonen
hentet fra USA der blant annet
celebrationrings er etablert som et
”må ha” blant mange bruder. Det
innebærer at flere ringer settes
etter hverandre. Ringene i ”stabelen” symboliserer gjerne flere av
livets store anledninger.
Mette-Marit da hun giftet seg
med kronprins Haakon i 2001.
– Enkle gullringer er den mest
tradisjonelle forlovelsesringen,
men også salget av enstens
diamantringer øker, sier Melhus.
I tråd med vintagemoten, er det
mange vordende bruder som
ønsker
å
bruke
gamle
Jacob hos Mestergull Melhus forteller at britiske prins William
skapte en ny trend da han fridde
til Kate med en oval blåfarget 18karats safir- og diamantring, som
han hadde arvet av prinsesse
Diana. – Vi solgte utrolig mange
ringer med safir og diamant etter
forlovelsen i Storbritannia i 2010
– ofte kalt Diana ringen.
Melhus legger ikke skjul på at det
er store forventninger knyttet til
Madeleines valg av både kjole og
smykker.
– Prinsesse Madeleine fikk en
overdådig forlovelsesring av sin
Mestergull
har
konseptet
Lykkeringene, som innebærer at
parene selv kan designe ringene
fra egen PC, nettopp slik de liker
det best. Det passer godt med det
generelle ønsket om personlige
bryllupsopplevelser, sier Melhus.
Når det gjelder selve gifteringen er
blanke overflater fremdeles det
vanligste, men trenden individualiseres og flere vil sette sitt
preg på ringen for eksempel med
en matt eller strukturert overflate.
Også når det gjelder hvilken farge
ringen skal ha, er det flere
muligheter å velge mellom.
Roségull er en trend som gjør seg
gjeldende, og hvitt gull eller
platina velges gjerne av dem som
bærer
kalde
farger
best.
– Et råd når man skal velge gifteog forlovelsesringer, er å velge
gullfarge først. Ta utgangspunkt i
hvilke smykker du bruker ellers og
hvilken hudtone du har. Rosegull
er populært og passer perfekt til
nordisk hud, sier Jacob.
NYHET! TIMEBESTILLING
FOR LYKKERINGENE
Jacob har mottatt flere ønsker om
å kunne se og prøve gifte- og forlovelsesringer i fred og ro. Mestergull Melhus starter nå opp med
timebestilling for LYKKERINGENE. Dette vil være helt
uforpliktende og kostnadsfritt.
Kundene vil få muligheten til å se
og prøve gifte- og forlovelsesringer i 2. etasje hos Mestergull
Melhus i Åkrakrossen. Om ønskelig blir det vist en kort film om
hvordan LYKKERINGENE blir
produsert. Mestergull Melhus vil
gi kyndig hjelp av gullsmed i
valget av deres personlige ringer.
LYKKERINGENE fra Mestergull gir deg Norges største ut-
valg til konkurransedyktige priser.
Dersom dette er av interesse er det
bare å ta kontakt sier Jacob. Mestergull Melhus kan kontaktes via
telefon, SMS, facebook eller mail.
Åkrehamn • 52 81 51 84
familieringer som gifte- eller forlovelsesring. Da kan Mestergull
Melhus hjelpe til med tilpasninger
eller eventuelt redesign. Mestergull Melhus har en sterk forankring i håndverket og har eget
verksted med egne gullsmeder.
PERSONLIGE GIFTERINGER
OG NYE MATERIALER
Å designe ringene selv, er noe
stadig flere brudepar velger.
– Det er helt klart viktig for
mange brudepar at det skal føles
som sitt og ha personlig design.
÷30%
på alle ord.varer
(Gjelder kun B.Young Åkra fredag og lørdag)
Sjekk om du kan
IÀƬEHU
og bestill på www.haugnett.no