Lesehjelperen - Nordpolen skole

Comments

Transcription

Lesehjelperen - Nordpolen skole
Lesehjelperen
I denne gruppa får du hjelp til å lese gode fortellinger og små bøker, først
sammen – så alene! Du får leke deg med nye ord og begreper. Du får trene
opp ulike lesestrategier og får hjelp til å utvikle språket ditt. Du blir lest høyt
for, slik at du får lyst til å lese mer selv.
Kurset er en del av prosjektet Lesing og regning i Aktivitetsskolen, som er et
samarbeid mellom skole og AKS for å styrke elevenes lese- og regneferdigheter.
Gruppeleder: Grace som jobber på 2. trinnsbasen
Tid: Torsdag 15.00-16.00
Sted: Klasserom 5B
------------------------------------------------------------------------------------Ja takk, jeg vil gjerne være med i gruppa Lesehjelperen!
Navn:
Klasse:
Slippen leveres til Aktivitetsskolen Nordpolen innen FREDAG 22. august.

Similar documents