Monteringsveiledning for trådkurv-system

Comments

Transcription

Monteringsveiledning for trådkurv-system
Finn andre monteringsveiledninger på www.slide.no
1
Sett på gulvbeskyttelse på bindestag T, som
benyttes i bunn. Bruk gummikølle.
3
Gjenta punkt 2 som anvist på tegning.
5
Dersom du ønsker å bygge sammen flere stativ,
gjenta punkt 2.
© 2014 – SLIDE AS
MONTERINGSVEILEDNING TRÅDKURV-SYSTEM
skyvedørsgarderober
Side 1 av 4
2
Sett deretter sidepanel sammen med bindestag T,
som anvist på tegningen.
Pass på at hjulene peker fram.
4
Koble deretter sammen sidepanel ved hjelp av
bindestag T. Dersom du kun skal montere en halv
høyde, benyttes Bindestag L på toppen.
6
Gjenta punkt 2, som anvist på tegning.
Finn andre monteringsveiledninger på www.slide.no
7
Koble deretter sammen sidepanel ved hjelp av
bindestag L på toppen.
9
Eksempel på ferdig seksjon
11
Borr to gjennomgående hull i front av hvert stativ,
for bedre feste mot topphylle.
© 2014 – SLIDE AS
MONTERINGSVEILEDNING TRÅDKURV-SYSTEM
8
skyvedørsgarderober
Side 2 av 4
Sett i trådkurver, skohyller,buksehenger etc som
ønsket.
10
Plasser deretter seksjoner som ønsket.
12
Kapp deretter til topphylle på ønsket lengde, og legg
denne på toppen av stativene.
Ved større bredder, skjøtes topphyllene, ved å legge
dem inntil hverandre.
Finn andre monteringsveiledninger på www.slide.no
13
Skru fast topphylle mot bakvegg, ved hjelp av
medfølgende vinkler.
15
For å feste garderobestang mot/mellom stativ,
benyttes stativfester.
17
Monter endeplugg på bunn av støttestang, samt på
ende ved feste mot stativ.
© 2014 – SLIDE AS
MONTERINGSVEILEDNING TRÅDKURV-SYSTEM
skyvedørsgarderober
Side 3 av 4
14
Skru deretter fast seksjonene i topphyllen.
Bruk egnede skruer som ikke går gjennom topphyllen.
16
Kapp til garderobestenger og støttestang på ønsket
lengde.
18
Koble deretter sammen stengene og støttestangen,
ved hjelp av koblingsklo/rørkobling.
Finn andre monteringsveiledninger på www.slide.no
19
Skru fast støttestangholder mot topphylle som
anvist på tegningen.
20
Eksempel på ferdig montert trådkurvsystem.
© 2014 – SLIDE AS
MONTERINGSVEILEDNING TRÅDKURV-SYSTEM
skyvedørsgarderober
Side 4 av 4