Trykk her - Lindebergskogen Borettslag

Comments

Transcription

Trykk her - Lindebergskogen Borettslag
Lindebergskogen Borettslag
Lindebergveien 43 B
1069 Oslo
Tlf.:
22 32 65 01
Faks: 22 32 65 02
E-post: [email protected]
Rundskriv 4/14
ANG. PLANLAGT UTBYGGING AV LINDEBERG SENTER
Det har noen tid vært kjent at det fra politisk hold har blitt foreslått å bygge ut områder som ligger i nær
tilknytning til transportknutepunkter. Det er foreslått å bygge ut Lindeberg senter samt parkeringsplassen,
med boligblokker.
Planene så langt er at det skal bygges en blokk over T-banen på 12 etasjer. Videre er det foreslått å
bygge blokk der det i dag er parkeringsplasser med avtrappende høyde. Øverst er det foreslått 8 – 9
etasjer, og nederst er det foreslått 6 – 7 etasjer. Dette vil medføre at beboerne i Lindebergveien 53 får
redusert betraktelig utsikten og langt dårligere lysforhold.
Det er videre foreslått å åpne Lindebergveien mot Jerikoveien. Her er det foreslått å sette opp en bom
som bare skal være aktiv i rushtiden. Dette vil utvilsomt medføre en sterk økning av trafikk i
Lindebergveien langs Lindebergveien 43, 45, 47 og 51. Da bommen ved Lindeberg Senter ble etablert i
1970 var det nettopp for å unngå gjennomkjøringstrafikken. Med det nye forslaget vil det nærmest være
fri flyt av trafikk i Lindebergveien og Jerikoveien.
Veien som går langs blokken til Lindebergveien 53 vil bli trukket nærmere 53 med de konsekvenser dette
vil få for disse beboere.
De nærmest berørte borettslag har koordinert sine synspunkter på utbyggingen. Styret i
Lindebergskogen borettslag har høsten 2013 fulgt opp og sendt inn sine kommentarer med innsigelser
om den foreslått utbygging. Så langt har det ikke kommet noen svar på våre henvendelser.
I regi av Søndre Lindeberg borettslag er det foreslått et informasjonsmøte i begynnelsen av mars.
Det er viktig at beboerne engasjerer seg i saken da dette utvilsomt vil påvirke vårt borettslag på mange
måter fra byggestart til ferdigstillelse, og deretter i fremtiden med bl.a. bruk av borettslagets område, bl.a.
lekeplassene.
Internettadresse til Oslo kommune inneholdende brevkorrespondanse om saken:
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201302338&wfl=N
Internettadresse til opprettet facebookside om saken:
https://www.facebook.com/groups/1377844702470856/
Oslo, 17.2.2014
Henrik Høie
styreleder
Forretningsfører:
OBOS
Postboks 6666, St Olavs plass
0129 Oslo
Styrerommet i Lindebergveien 47
er betjent:
mandag kl. 10.00-12.00
onsdag kl. 15.00-18.00