Styremøte Sameiet Horgvegen 13-17 - Horgvegen13

Comments

Transcription

Styremøte Sameiet Horgvegen 13-17 - Horgvegen13
Styremøte Sameiet Horgvegen 13-17
Tid og sted: 2. Oktober 2014 i Grendahuset
Til stede: Gunnar, Shamini, Olaf, Sondre, Jan Frode
Ikke til stede: John Kristijan Hermann
Saker
Sak 1
Kjeldsberg eiendom V/Henrik Vasskog. Vi vil få kreditert kosnadene vedr. vedlikehold av grøntarealer på
Sameiets eiendom. Kjeldsberg har, som dere vet, ikke utført noe vedlikehold på våres grøntareal. Jeg har
forespurt om kreditering av dette. Det er lovd pr telefon med Henrik V. den 30.09.14 at det vil bli
kreditert fortløpende.
Sondre tar Saken vedr. uteareal/grøntareal mot Maja. Prøver å kartlegge dato for tiltak.
Sak 2
Parkering:
Pr dags dato innehaver styret 9 parkeringsplasser.
5,8 parkeringsplasser mangler til fellesarealer. Gunnar kontakter maja.
Skilting:
Skilt fremvist pr mail til styremedlemmene godkjennes av styret. Sondre igangsetter prossessen.
Se også mail sendt til Siw Fosshaug av John K. den 22.sept. Vi i styret bør ikke gå rundt med muntlig
tilsnakk, jf. mail fra Gunnar. Da får vi ikke dokumentert noe skriftlig, og det er heller ingen god løsning.
Sak 3
Vasking av fellesareal. Det har kommet inn flere klager på dårlig renhold av fellesareal. De faste
renholderene er pr. i dag.(30.09.14) skiftet ut, og nye renholdere vil bli satt inn ifra onsdag. Jeg
oppfordrer fortsatt alle beboere med å komme med tilbakemedlinger vedr. vasking, slik at styret får tatt
dette videre med NRS.
(Info vedr. renholdsstatus kan gjerne legges ut på nettsiden).
Sak 4
Ventillasjon i leilighetene:
Det vil komme en orange varsellampe i styringspanelet for ventillasjon.
Den lampa indikerer ikke at filteret er tett. Den kommer på etter 6mnd som en «huskelapp»
Vil tro det holder å bytte en gang i året. For å fjerne lampa åpner du displayet og trykker reset.
Da kommer lampa om 6 mnd igjen, og da bør du bytte filter.
Sameiet tenker vel å bestille filter i en fellesbestilling. Hør med de
John Kristijan: Naboen min i B105 spurte også om styret kunne bestille felles for alle for å få rabatt!
Den enkelte bestiller selv filter, på f.eks airflow.no
Sak 5
Hei.
Maja Eiendom AS mottar faktura for fellesmålerne ved Nedre Humlehaugen B03.
Vi har vært i kontakt med Trønder Energi Nett AS som sier at det er sameiet selv som må sende inn
bestillingsskjema for å stå ansvarlig.
Dere må gå inn på Trønder Energi Nett sine hjemmesider for å få tak i bestillingsskjema, og fylle ut dem.
Et skjema per måler.
Adresse og målernummer:
Horgveien 13 – 7350049087544046
Kuttdato: 27.03.14
Horgveien 15 – 7350049087544299
Kuttdato: 10.04.14
Horgveien 17 – 7350049087541960
Kuttdato: 10.04.14
Gi oss en tilbakemelding når dette er utført.
Med vennlig hilsen
Reklamasjon
Jeg (Sondre), videresendte denne til Gunnar Johansen den 23.Sept. Ikke mottatt noe svar fra Gunnar på
dette.
Gunnar tar saken. Bekreftelse sendes til Maja så fort saken er utført.
Sak 6
Hei,
Jeg vil bare informere om at vannet ikke renner ned i avløpene inntil husveggen ved A-blokka. Er usikker
på om de er tette, eller om det bare er for mye vann på en gang.
Med vennlig hilsen / With kind regards,
Shamini Thevarajah
[email protected]
Sondre kontakter Glenn for tiltak.
Sak 7
Det er mange katter som gjør fra seg i kassene (med gress/leire/sand/busker) på tunet mellom
blokkene, det er flere beboere som ønsker at det settes opp eller legges ut beskyttelse eller noe mot
katteavføring i kassene.
Sondre kontakter Glenn for løsninger.
Sak 8
Beboer fikk beskjed om å lese av strøm for måler som endre på ....31, forbruket var på ca. 2300kW. Han
sendte inn denne verdien til kraftselskapet og fikk i returbeskjed at dette forbruket var veldig høyt og de
lurte på om dette kunne stemme? Han sjekket målerne en gang til og mente at "hans" strømmåler
muligens endte på ....30, hvor forbruket var på 900kW. Beboeren bor i Horgvegen 17 - leil C105 (Sissel I.
og Frederic Johansen). Han lurte på om styret kunne være behjelpelig med å finne ut av dette.
strømmålerne må desverre eierene av målerne selv utrede.
Sak 9
Hei.
Kan jeg få litt informasjon om fjernvarmen som vi bruker i leilighetene?
På faktura fremgår det at vi betaler kr 872,- pr mnd i fjernvarme. Leiligheten er svært varm og vi har
siden innflytting ikke brukt radiatorer etc som oppvarming. Vi sliter derimot med å holde varmen nede.
Beløpet et derfor høyt, og vi ser for oss at det ikke blir brukt mye til oppvarming på vinteren heller.
Hvordan blir dette avregnet?
Mvh
Randi-Grethe
Sondre Spets kontakter Kjeldsberg for info.
Sak 10
Hei.
Kan dere se på denne saken? Det er stor forskjell på prospekt og virkelighet. Jeg har prøvd som dere ser
å komme til en minnelig løsning, men det er også avvist, og da ønsker vi området opparbeidet som
prospekt viser. Syns dere i styret bør bistå i saken. Gjelder kanskje flere enn oss.
Mvh
Randi-Grethe Pedersen og Terje Fiksdal
(Se mere info på mail sendt til styret den 01.10.2014 kl. 18:32)
I denne saken er styret litt i tvil på om det finnes målgitte tegninger på plassering av hekken. Det er
beklagelig om den ikke stod til forventningene. Hvilket betyr at Maja har nokk en god sak på sin side.
Sameiet kan desverre ikke bruke midler på å flytte hekken, men om Pedersen/Fiksdal avklarer skriftlig
med naboleilighet C001(Spets/Lindgård), så kan styret godkjenne en flytting av hekken. Ved utvidelse av
plattinger skal det foreligge en skriftlig søknad med tegninger og mål på utvidelser inn til styret.
Befaring kan gis ved behov.
Sak 11
Søknad vedr. platting hos Shamini.
Styret godkjenner søknaden.
Innkommende Saker:
Sak 12. (Innkommende sak)
Sykkelparkering. Skal sameiet invistere i sykkelparkering. Saken tas opp på generalforsamlingen.
Sak 13.
Kartlegging av alle beboere. Gunnar kjøper postkasse og henglås. Sondre monterer postkasse i
oppgangen til A-blokka, så fort Gunnar har kjøptinn.

Similar documents