Les artikkelen her.

Comments

Transcription

Les artikkelen her.
FREDAG 13. APRIL 2012 DAGENS NÆRINGSLIV
16
DAGENS NÆRINGSLIV FREDAG 13. APRIL 2012
NYHETER
NYHETER
17
Gevinsten krymper
med 160 millioner
NÆRINGSEIENDOM
Kjell Inge Røkkekontrollerte Aker
Solutions får en mye
mindre gevinst fra salget
av sine nye kontorer enn
tidligere opplyst.
ESPEN LINDERUD
OSLO
VOKSER. – Mens bransjen
sliter i Europa, er dette et av
de få områdene innenfor it
som er i vekst. Alle trenger
mer kontroll over dokumentasjonen, sier konsernsjef
Torstein Harildstad i Software
Innovation. Foto: Per Thrana
Papirløst for politikere
IT
Software Innovations
nyutnevnte konsernsjef
Torstein Harildstad leverer
endelig resultater. Nå
satser han på mobilapper
for stat og næringsliv.
MATS SAMDAHL WELTZ
OSLO
E
tter at it-selskapet Software
Innovation ble tatt av børs
i 2009, har selskapet i løpet
av 2010 og 2011 tilsammen hatt et
overskudd på 50 millioner
kroner. Det er den nyutnevnte
konsernsjefen Torstein Harildstad strålende fornøyd med.
Nye kunder
– Vi har rendyrket selskapet og
kuttet våre mange produktlinjer
til to. Vi har gjennomført det vi
bestemte oss for, sier Harildstad
til DN.
Software Innovation leverer
løsninger for å styre, håndtere
og dele informasjon og dokumenter. Ifølge Harildstad har
Software Innovation fått nye
store internasjonale kunder som
Jotun, Yara, Ecco, Fiskars og
Itella. I tillegg har selskapet lagt
til en rekke kommuner i Norge,
Sverige, Danmark og Finland på
kundelisten.
– Vi er i et vekstmarked. Mens
bransjen sliter i Europa, er dette
et av de få områdene innenfor it
som er i vekst. Alle trenger mer
kontroll over dokumentasjonen,
sier Harildstad.
Mot slutten av februar lanserte
Software Innovation en Ipadapp for bedrifter og offentlige
organisasjoner. Ifølge Harildstad
er dette et sterkt vekstområde
for fremtiden.
– Blant annet kom Sørum
SOFTWARE INNOVATION
Norsk it-selskap som leverer programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Selskapet tilbyr løsninger
bygget på SharePoint og Office.
Q Software Innovation tilbyr tre produkter, ProArc, 360° og DocuLive,
som i dag brukes av mer enn 400 virksomheter i privat og offentlig sektor.
Q Selskapet har i dag 330 ansatte
Q
fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm,
København og Bangalore.
Q Vant samtlige anbud på sak- og
arkivsystemer i det norske kommunemarkedet i 2011, blant annet til alle
kommuner i Grenland og Hallingdal,
samt Sørum kommune.
Q Tatt av børs 01.04.09 etter at Borea
kjøpte selskapet for 122 millioner kroner.
kommune i gang med vår Ipadløsning «papirløse politikere»
før jul, noe som frigjør over en
halv million kroner årlig ved å
gå over til elektroniske møtepapirer, sier Harildstad.
Ny tid
– Dette har åpnet store markedsmuligheter for oss, og vi tilpasser
løsningene ulike brukergrupper.
For kundene representerer dette
både store besparelser og effektivitet, fortsetter Harildstad.
Software Innovation ble tatt
av børs i 2009 av det Bergensbaserte private equity-selskapet
Borea Opportunity, mens Harildstad tok over som konsernsjef i
selskapet i januar i år. Før det
hadde han blant annet vært ti år
i Microsoft.
I løpet av tiden på børs slet
selskapet med svake resultater i
tillegg til at åtte tidligere ansatte
på 2000-tallet ble dømt for å
gjemme penger i skatteparadiser.
– Å være på børs stiller strenge
krav til formalisme. Vi har profe-
sjonelle eiere som stiller krav til
etterrettelighet selv om vi ikke
er på børs lenger. Det er nok
enklere å få arbeidsro når man
ikke er på børs, sier han.
Ifjor omsatte selskapet for 300
millioner kroner og fikk et
resultat på 30 millioner kroner.
I 2010 solgte selskapet tre virksomhetsområder; en dansk
CRM-virksomhet, Visiti til
Inmeta og OpenText avdelingen
til Iris fra Belgia.
[email protected]
Uenighet om Rieber-styre
SHIPPING
BJØRN SEGROV
OSLO
Rieber-sjefen Paul-Chr. Rieber
fikk det som han ville på generalforsamlingen i Rieber Shipping i Bergen igår ettermiddag.
Med unntak av ham selv ble
hele det gamle styret kastet.
Det skjer etter at den habile
delen av styret i det børsnoterte
rederiet ifjor frarådet aksjonærene å takke ja til oppkjøpstilbudet fra GC Rieberkonsernet.
Med seg i det nye styret får
Rieber Hans-Olav Lindal (nestleder), Kristin Færøvik, Georg
Nygaard og Tove Lunde. Men
han måtte tåle at et lite mindretall stemte mot valgene av
Nygaard og Lunde.
På generalforsamlingen ble
det også stilt spørsmål om størrelsen på utbyttet og hvorfor
rederiet ikke oppgir substansverdien per aksje.
Lunde er HR-direktør i
Rieber-konsernet, mens
Nygaard er sønn av Bjart Rieber
Nygaard, daglig leder i GC
Rieber Eiendom. Faren sitter
også i konsernstyret i GC
Rieber.
Ifølge Paul-Chr. Rieber var
Georg Nygaard nominert
uavhengig av familietilhørighet
blant annet på bakgrunn av en
interessant og relevant kompetanseprofil som selskapet trenger.
Nygaard har kompetanse fra
sitt arbeid i Norwegian Hull
Club i Bergen, et av verdens
ledende sjøforsikringsselskaper,
og ni års erfaring innen maritim
risikoanalyse. Han er stifter og
har sittet som styreleder i nettverket Youngship.
Paul-Chr. Rieber mener at en
far og en sønn må kunne sitte i
styrene i ulike selskaper innen
samme konsern uten at noen av
dem derved blir karakterisert
som avhengige.
[email protected]
Det børsnoterte oljeserviceselskapet Aker Solutions bygger nye
kontorer på Fornebu og på Jåttåvågen utenfor Stavanger.
Q Aker Solutions solgte i 2010 syv
prosent av utbyggerselskapene til AB
Invest, selskapet til eiendomsutvikler
Arthur Buchardt. Senere dette året
ble utbyggerselskapene avtalt solgt.
Q Aker Solutions har inngått 12 års
leiekontrakter og eier 25 prosent av
selskapene som kjøpte kontorbyggene.
Q Byggeprosjektene har en samlet
kostnadsramme på cirka 2,4 milliarder kroner.
ker Solutions flytter snart
inn i nye kontorer på
Fornebu. På tampen av
året skal også nye kontorer på
Jåttåvågen utenfor Stavanger
være klare til innflytting for
ansatte i oljeserviceselskapet.
Begge kontorbyggene ble solgt
under byggeperioden, og Aker
Solutions har inngått avtale om
å leie kontorene.
domstransaksjonen på 100
prosents basis utgjør cirka 450
millioner kroner, opplyser informasjonsdirektør Geir Arne
Drangeid i Aker Solutions.
Lavere gevinst
Det var i desember 2010 at Aker
Solutions meldte om salget av
kontorbyggene. Det ble opplyst i
en børsmelding at gevinsten
ville bli på «omtrent 500 millioner kroner». Dette ble gjentatt
i
kvartalsrapportene
for
henholdsvis fjerde kvartal 2010
og første kvartal 2011.
Men siden Aker Solutions var
«ansvarlig for ferdigstillelsen av
byggene innen spesifiserte
frister og budsjett, vil gevinsten
først bli bokført i 2012 når
byggene står ferdige», het det
videre i børsmeldingen.
Men gevinsten som kan
bokføres i år blir langt mindre
enn den halve milliarden, viser
det seg.
Aker Solutions vil i år bokføre
en gevinst på cirka 340 millioner
kroner, kommer det frem av
selskapets årsrapport for 2011.
Siden Aker Solutions har reinvestert i selskapene som kjøpte
kontorbyggene og eier 25
prosent av disse, vil selskapet
kun inntektsføre 75 prosent av
gevinsten. Gevinsten på eien-
Venner
Aker Solutions kjøpte tomteselskapet Fornebu gate 2 as og
tomten på Jåttåvågen for 380
millioner kroner. Selger var
børsnoterte Fornebu Utvikling.
Tomten på Jåttåvågen ble
siden overført til det nyopprettede selskapet Jåttåvågen as. På
den måten fikk Aker Solutions
en lav kostpris på Jåttåvågenaksjene.
Aker Solutions fikk cirka 600
millioner kroner for salget av 93
prosent av aksjene i Fornebu
gate 2 og Jåttåvågen. Aker Solutions hadde tidligere solgt syv
prosent av aksjene til AB Invest.
Prisen var 15 millioner kroner,
ifølge partene.
AB Invest er selskapet til
Arthur og Anders Buchardt, som
er medinvestor i eiendomsprosjektene og engasjert som byggeog prosjektledere. Buchardt
senior og Kjell Inge Røkke,
største aksjonær og styremedlem
i Aker Solutions, er venner.
AB Invest fikk 45 millioner
kroner på salget av sine aksjer i
Fornebu gate 2 og Jåttåvågen.
A
Q
DETTE ER SAKEN
Q
Q
TAR GEVINST. Aker Solutions, som kontrolleres av
Kjell Inge Røkke, vil bokføre
gevinsten på kontorsalget i
2012-regnskapet.
Foto: Mikaela Berg
Hjelper spanske banker med slankekur
FINANS
Finansieringsselskapet
Gothia kjøper et spansk
selskap som hjelper
landets banker med å
slanke balansen.
ESPEN LINDERUD
OSLO
Etter flere år med vekst, der et og
annet oppkjøp også har bidratt,
forventer Gothia at omsetningen
skal passere én milliard kroner i
KJØPER.
Gothia-sjef
Trond Kristian
Andreassen.
2012. Selskapet har over 1000
ansatte i ni land og driver innen
fakturaadministrasjon, finansiering og inkasso.
Et oppkjøp av et spansk
selskap, Team 4 Collection, skal
bidra til å løfte veksten enda
noen hakk. Selskapet forventes
å få en omsetning i år på rundt
50 millioner kroner og har
rundt 70 ansatte. Selskapet har
et tett samarbeid med flere
spanske banker.
– En del banker slanker
balansen for å frigjøre midler.
Det er store låneporteføljer som
bankene selger ut. Dette
selskapet hjelper bankene med
å selge porteføljer til utenlandske kjøpere, sier Gothia-sjef
Trond Kristian Andreassen.
Det er i første rekke bolig- og
forbrukslån som Team 4 Collection hjelper bankene å kvitte
seg med, ifølge Gothia-sjefen.
Det spanske selskapet har et
underliggende driftsresultat
(ebitda) på 1,4 millioner euro i
2011. Selskapet ønsker ikke å
oppgi kjøpsprisen.
Slanking av bankbalanser er
noe som foregår i hele Europa.
For å tilfredsstille strengere
EU-krav til hvor mye kapital som
bankene må ha bak pengene som
lånes ut, må bankene enten
hente inn mer penger fra aksjonærene, eller redusere utlåns-
porteføljene. Å selge unna lån
skal dermed bidra til at bankene
blir mer solide.
Andreassen utelukker ikke
flere oppkjøp.
– Vi ser opportunistisk på det.
Vi er kresne på det vi skal kjøpe.
Én pluss én må være mer enn
to. Dette har vi spesielt erfart
med oppkjøpet av BCW Group i
UK på slutten av 2010, som
senest i februar i år har inngått
en outsourcing avtale med nær
200 arbeidsplasser med det
største energiselskap i Irland,
sier han.

Similar documents