Hvilke erfaringer har vi gjort oss? - Breeam

Comments

Transcription

Hvilke erfaringer har vi gjort oss? - Breeam
Hvilke erfaringer har vi gjort oss?
Fra det første BREEAM-prosjektet til i dag
Ida Løvik | BREEAM AP og Revisor
Skanska Teknikk | Klima, energi og bygningsfysikk
Confidential
Sertifiserte prosjekter
Søreide Skole
OCCI (d)
Schweigaardsgate
21 og 23
2010
2011
2012
Royal
Christiania
Hotel
2013
2014
Powerhouse
Kjørbo (d)
Central
Atrium
(International)
Hagaløkkveien
28
(International)
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
Eureka 1
(International)
Eureka 2
Fornebu S (d)
Skanskas BREEAM-prosjekter i Norge
Oversikten viser alle prosjekter som har mål om BREEAM sertifisering, samt prosjekter som har fått tildelt design eller as built- sertifikat (grønt)
Oslo
BREEAM Outstanding
ü Powerhouse Kjørbo [Entra]
ü Fornebu Senter [KLP]
Bodø
BREEAM Pass
ü Central Atrium [Central Eiendomsinvest]
BREEAM Excellent
ü Munkedamsveien 62 Kontor [ROM]
ü Munkedamsveien 62 Barnehage [ROM]
ü Schweigaardsgate 21 [ROM]
ü Schweigaardsgate 23 [ROM]
ü Sundtkvartalet [Skanska/CDN/ENTRA]
ü Kjørbo blokk 1 [Entra]
BREEAM Very Good
ü Hagaløkkveien Aibel [Ferd] (Int.)
ü Oslo Cancer Cluster Innovasjonsnpark [OCCI]
ü Veitvet Skole [Skanska]
ü Drammensveien 134 [NPRO]
ü Profilbygget [IT Fornebu]
ü Pynten Barnehage [Oslo kommune]
ü Ruseløkkveien 14 [Storebrand]
ü Ruseløkkveien 3-5 [Storebrand]
ü Haakon VIIs gate 10 [Storebrand]
Bergen
BREEAM Very Good
ü Nye Søreide Skole [Skanska]
ü Kokstadvegen 23 [Ferd ]
Trondheim
BREEAM Very Good
ü  Trapphuset [ROM]
BREEAM Good
ü Buskerud Park [Sektor]
Stavanger
BREEAM Very Good
ü  2020 Park [2020 Park]
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
Arendal
BREEAM Very Good
ü  Eureka 1 [Skeie]
ü  Eureka 2 [Skeie]
Organisering av BREEAM-kompetanse i
Skanska
Samlet i en avdeling sentralt
- AP
- Revisor
- Rådgivere innenfor ulike fag
Erfaringsutveksling
Direkte kontakt med prosjekter
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
2010
-  Norge går for BREEAM
-  Skanska satser på
BREEAM
-  BREEAM International
-  Henter erfaringer fra
Skanska UK og Skanska
Sverige
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
Royal Christiania Hotel
2011
-  Dugnadsarbeid
-  Manualen lanseres
-  Piloter
-  Hjelpemidler og støtte
Hagaløkkeveien 28
savnes
-  «Finne opp kruttet»
Søreide skole
10.12.14
Schweigaardsgate 21 og 23
2012
- Utfordringer med
manualen
- Prøve og feile
- Pilotforum nyttig arena
- Verktøy og prosess
etablert
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
2013
-  Første sertifikat på plass (design)
-  Etterspørsel
-  Utvikling i bransjen
-  Hjelpemidler begynner å komme på
plass
-  Forståelse for krav
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
Powerhouse Kjørbo
2014
OCCI
- 
Mange sertifikater på plass
- 
NGBC mer modne?
- 
Revisor/AP er definerte roller
- 
Erfaring, gode eksempler og
hjelpemidler på plass
- 
Et verktøy for bedre kvalitet
Fornebu S
Munkedamsveien 62
Eureka 2
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
2015 og videre
Sundkvartalet
−  Stor etterspørsel, mange nye prosjekter
−  BREEAM-NOR og NGBC har funnet sin
form?
Trapphuset
−  Forventninger til revidert manual og
videre arbeid
Ruseløkkveien
Veitvet skole
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
Buskerud Park
Utvikling i koordinator/AP-rollen
2010 - 2012
2013 - 2014
2015 ->
AP, Revisor ++
Definert rolle
Koordinator
Teoretisk skolert,
men ikke
praktisk erfaring
Rådgiver for mange
fag og involverte,
behov for mye
opplæring
Alle fag/roller
har erfaring med
BREEAM
Skanska Teknikk – Klima, energi og bygningsfysikk
BREEAM-NOR har dyttet byggebransjen i en positiv
retning med hensyn til miljø - innenfor alle kategorier i
BREEAM.
10.12.14