Løsninger fra Albany for alle behov High Performance Door Solutions

Comments

Transcription

Løsninger fra Albany for alle behov High Performance Door Solutions
Hurtiggående portsystemer
Løsninger fra Albany for alle behov
ASSA ABLOY, verdensleder innen
portåpningsløsninger
Hurtiggående rulleporter
Produktoversikt 1
Albany – selskapet bak den
hurtiggående rulleporten
For at et selskap med lange tradisjoner skal kunne oppfylle dagens krav, er det viktig at selskapet hele tiden
utvikler seg og tenker fremover. Da Albany utviklet den første hurtiggående rulleporten i 1968, skapte vi
en helt ny standard. I dag produserer Albany hurtiggående portsystemer som selges over hele verden, og
selskapet har blitt anerkjent gjennom sine kundefokuserte løsninger. Drivkraften hos Albany er å skape
endring gjennom produktutviklinger som setter standarden nå og i fremtiden.
Hurtiggående rulleporter har åpenbare
fordeler
2
Hurtiggående rulleporter er en god investering for
fremtiden. Den raske åpne- og lukke hastigheten,
den lange levetiden og de høye sikkerhetsstandardene i Albanys produkter, betyr at kundene raskt
tjener inn investeringene. De raske portene gir
mer effek­tiv material­flyt og sparer energi sammen­
lignet med vanlige porter. I tillegg er hurtiggående
porter vanligvis større, brukes hyppigere og har
avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner. Portene
er utstyrt med det siste innen styresystemer, er
bruker­vennlige, oppnår en hastighet på flere meter
per sekund, og kan om nødvendig åpnes og lukkes
mer enn 100 ganger i timen. Portene fra Albany er
anerkjent av en rekke virksomheter og bransjer over
hele verden.
De brukes i en lang rekke applikasjoner fra logistikk til tungindustri. Albany kan levere spesial­
designede løsninger til næringsmiddelindustrien
og farma­søytisk industri, der god hygiene er
avgjørende. Mange bedrifter bruker Albanys
maskinbeskyttelses­porter i maskin- og produksjonsprosesser for å få bedre arbeidsflyt og økt
sikkerhet.
Konvensjonell port
Albany hurtiggående rulleport
Takket være rask åpning og lukking gir hurtig­gående
rulleporter reduserte energikostnader, de opprettholder et konstant inneklima og sikrer god
material­flyt.
Våre tjenester
Dine behov er våre
servicekrav!
Albany har levert service i portindustrien siden
1968. Dette omfatter reparasjon, oppgradering,
forebyggende vedlikehold og kontroll av tetthet:
alle porter er alltid i gode hender hos oss. Våre
feilanalyser og teknikker for å håndtere feil er basert
på mange års erfaring og kontinuerlig opplæring av
våre ansatte.
Vårt kvalifiserte personale kombinert med våre
høye kvalitetsstandarder gjør Albany til den ideelle
serviceleverandøren for dine portsystemer.
Hurtiggående rulleporter Produktoversikt 3
Produktoversikt
Hurtiggående rulleport for innendørs bruksområder
Inndeling av rom for temperaturstyring og støybeskyttelse
samt å unngå luftinntrengning og energitap.
Hurtiggående rulleport for utendørs bruksområder
Reduser energitapet i høysyklusapplikasjoner til et minimum.
Porter for bruk i prosesser
Portsystemer som beskytter mennesker, produkter og prosesser
som befinner seg nær monteringslinjer og maskiner.
min.
bredde
maks.
bredde
RapidRoll® Clean
1000
3500
1000
3500
Rapid Food
1000
4000
1000
4000
1
•
RapidRoll® 300
1000
4000
1000
4200
1
•
6
RapidRoll® 300 I
1000
4000
1000
4200
1
•
6
RapidRoll® 300 Plus
1000
4000
1000
4200
1
•
•
6
Rustfritt stål
RapidRoll® 300 Plus I
1000
4000
1000
4200
1
•
•
6
RapidRoll® 355
1000
4000
1500
4200
2
•
•
6
RapidRoll® 392
2000
6000
2000
6000
2
•
•
7
RapidRoll® 450 / 600 / 600 G
2000
7500
2000
6000
2
•
•
7
RapidRoll® 600
1500
6000
2000
6000
1/3
•
•
7
RapidRoll® 3000
600
5000
2500
5000
3 – 4
•
8
RapidRoll® 3000 XXL
600
8000
2500
6000
2 – 4
•
8
RapidRoll® 3000 ISO
600
6000
2500
5000
3 – 4
•
8
RapidRoll® 3000 GL
600
5000
2500
5000
3 – 4
•
8
RapidRoll® 3000 R
600
6000
1500
3000
3 – 4
•
8
RapidProtect™ 100
500
3000
500
3000
RapidProtect™ 300
750
4000
750
3500
1
RapidProtect™ 2000
600
3500
1000
3000
3
8000
6000
2 – 4
11
12000
8000
2
11
6000
3 – 4
11
PORT
Rustfritt stål
Aluminium
Maskinbeskyttelse
Maskinbeskyttelse
RapidTech® 110
Seksjonsport
RapidRoll® F
Metallrulleport
RapidFalt® SF
Stålfoldeport
1500
6000
min.
høyde
1500
maks.
høyde
RapidNorm®
5250
5250
RapidStore®
Ifølge
kundens
behov
6000
4
Type
Vindklasse
Kollisjons­
system
Motvekt
Side
5
( )
(
)
•
5
5
10
•
10
11
11
Spesialporter
RapidRoll® Clean
Formålet med en renromsport i et rent område
er å hindre unødig luftinntrengning og å redusere
spredningen av luftbårne partikler til et minimum.
RapidRoll® Clean er spesialbygd for renroms­
applikasjoner innen farmasi, elektronikk og halvledere, forskning og luftfartsindustrien. Porten
samsvarer med de internasjonale standardene i
DIN EN ISO 14644-1, og portens egnethet for bruk i
renrom er bekreftet av Fraunhofer Institute. Porten
er sertifisert og samsvarstestet for ISO-klasse 5 og
GMP klasse C. RapidRoll® Clean gir høy lufttetthet,
noe som holder trykktapet på et minimum når porten lukkes. Porten er fremstilt i rustfritt stål (V2A)
med glatte overflater som er lette å rengjøre.
B maks.: 03500 mm
H maks.:03500 mm
RapidFood
RapidFood – porten RapidFood for næringsmiddel­
industri er spesielt velegnet for bruk i nærings­
middel­industrien. Portene i slike områder må være
ufølsomme for rengjøringsmidler, og de må være
lette å rengjøre og desinfisere for å opprettholde
hygienen i produksjonsområder. RapidFood er
utviklet med hensyn til regler og forskrifter for
maskiner for behandling av næringsmidler. Hele
porten er laget av rustfritt V2A-stål, og har en glatt
overflate som er lett å rengjøre. Et topprulldeksel
er tilgjengelig som tilleggsutstyr. En renne i den
nederste profilen hindrer at vann drypper fra
porten og ned i portåpningen. En FDA-testet PVCgardin med hvite forsterkningslister er tilgjengelig
på forespørsel.
B maks.: 04000 mm
H maks.:04000 mm
RapidProtect™ 100
RapidProtect™ 100 er spesiallaget for innendørs
bruk i samlebåndsområder. Porten oppfyller alle
nødvendige krav for en uhindret og rask materialflyt. Den er kun ment for materialhåndtering, og
persontrafikk er ikke tillatt.
B maks.: 03000 mm
H maks.:03000 mm
Hurtiggående rulleporter Produktoversikt 5
Porter med fleksibelt portblad
RapidRoll® 300
B maks.: 04000 mm
H maks.:04200 mm
Porten ble spesifikt utviklet som en innvendig port,
men brukes også i utendørsområder som er beskyttet mot vind. Designprinsippet for RapidRoll®
300 er basert på et modulsystem. Dette betyr at
sidekarmene kan være i enten rustfritt stål eller galvanisert stål. I tillegg er flere portblader tilgjengelig,
i materialer som PVC med fargede forsterkningslister, stødig, robust RollTex®-materiale, flammehemmende stoff eller portblad med gjennomsiktige
paneler eller vinduer. Flere styresystemer er tilgjengelige for ulike hastigheter.
RapidRoll® 300 Plus
B maks.: 04000 mm
H maks.:04200 mm
4000 mm (F+R)
RapidRoll® 300 Plus er en kompakt og lett hurtig­
gående port med sidekarmer i aluminium eller
rustfritt stål for allsidig bruk. RapidRoll® 300 Plus
har en standard motvekt, slik at porten er manuelt selvåpnende. Alternativt er et automatisk
selvåpningssystem tilgjengelig, der porten åpnes
automatisk i tilfelle strømbrudd. På grunn av de
spesielle tilleggsfunksjonene brukes RapidRoll® 300
Plus F+R spesielt i områder der portene brukes som
flukt­veier og må åpnes automatisk i nødsituasjoner,
samt ved tekniske eller strømbrudd.
RapidRoll® 355
B maks.: 04000 mm
H maks.: 4200 mm
6
Kjennetegnet til RapidRoll® 355 er kombinasjonen
av høyt teknologisk nivå og moderne industri­
design. God vindmotstand via dukstramme­system
og vindbeskyttelseselementer, selvreparerende
funksjon etter kollisjoner og en sikkerhets-fotocelle
for kontaktfri beskyttelse av personell og gods, gjør
porten til en allrounder for innendørs og utendørs
bruk. Portens sidekarmer er laget i anodiserte aluminiumsprofiler.
RapidRoll® 392
RapidRoll® 392 setter en robust industristandard,
og gir kundene mye for pengene. Portens basisfunksjoner er med hensikt begrenset til det mest
grunnleggende. Du kan konfigurere din RapidRoll®
392 i forhold til bruksområdet. Sidekarmene er
laget av galvaniserte stålprofiler. Dukstrammesystem er standard. Porten kan utstyres med en valgfri
utslagsmekanisme. Porten er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som elektrisk sikkerhets­kontaktlist
og en stasjonær sikkerhetsfotocelle.
B maks.: 06000 mm
H maks.:06000 mm
RapidRoll® 450/600/600 G
RapidRoll® 450/600/600 G er en allrounder og er
perfekt for en rekke industrielle og logistikkmessige
krav. Som utvendig port lukkes den pålitelig, og
hindrer trekk og kulde. Som innvendig port skiller
den ulike områder og gir beskyttelse mot støy og
fremmedelementer. Portens sidekarmer er laget av
aluminium. Standard dukstrammesystem sikrer fast
og jevn portblad. Sikkerhetsfotocelle er standard.
Selvreparerende utslagsmulighet kan leveres som
tilleggsutstyr.
B maks.: 07500 mm
H maks.:06000 mm
RapidRoll® 600
RapidRoll® 600 er ideelt egnet for åpninger som
brukes mye, samt krevende forhold både innendørs
og utendørs. Porten er værtett og tåler ekstrem belastning. Den motstår vindbelastning i henhold til
EN 12424, klasse 3, som tilsvarer vind med orkans
styrke.
Portens sidekarmer og rulledekselet er laget av
anodisert aluminium. Selvreparerende utslags­
mekanisme er tilgjengelig på forespørsel. Port­
bladet er laget av enten PVC eller RollTex®-stoff.
B maks.: 06000 mm
H maks.:06000 mm
Hurtiggående rulleporter Produktoversikt 7
Porter med fast portblad
RapidRoll® 3000-serien
B maks.: 08000 mm
H maks.:06000 mm
RapidRoll® 3000-serien forener funksjon og design
på høyeste nivå. Avhengig av krav og spesifikt bruksområde finnes modellene 3000, 3000 GL, 3000 R,
3000 XXL og 3000 ISO finnes i 5 ulike varianter.
Alle versjoner tåler lett vindbelastning i klasse
3 – 4, EN 12424 (orkans styrke). Det tekniske
hjertet i 3000-serien er den nyskapende DiscDrive-­
teknologien. Med denne teknologien blir
aluminiums­panelene rullet opp uten berøring på
spoleskiver, uten at det brukes lederuller som er
utsatt for slitasje. Selve panelene er festet sammen
uten hengsler, med svært solide fleksible forbindelser. Dette betyr ingen slitasje, lite vedlikehold og
minimering av sekundærskade som følge av krasj,
fordi det går raskt å skifte ut individuelle paneler.
Basiskonfigurasjonen inneholder en kontaktfri
sikker­hetsfotocelle og en stasjonær fotocelle i
nedre hovedkant. Fargede designvarianter for
aluminiumspanelene i en rekke RAL-farger sikrer
en pen løsning.
Avhengig av modell er RapidRoll® 3000-portbladet laget av doble paneler i anodisert aluminium,
eventuelt med vinduspaneler. Perforerte paneler
er også et alternativ. RapidRoll® 3000 ISO-type
er utstyrt med en termisk adskilt portblad. De
doble panelene i anodisert aluminium inneholder
et isolasjonskammer i hard PVC, som fungerer
som permanent varme-/kuldesperre. Med dette
oppnås en k-verdi (varmeoverføringskoeffisient) for
gardinen på 1,4 W/m2K og 1,95 W/m2K for en hel
port (eksempel: 5 x 5 m). For lysgjennomslipp er
RapidRoll 3000 GL-portbladet
laget av klare vinduspaneler i
komposittmateriale, i rammeprofiler av anodisert aluminium.
Vinduet slipper gjennom mer
enn 70 % av lyset. RapidRoll®
3000 XXL-type er egnet for
portåpninger på
opptil 36 kvadratmeter, mens
RapidRoll® 3000 R er ut­
viklet for steder der plassen
er begrenset.
8
Basismodellen – RapidRoll® 3000
Den plassbesparende – RapidRoll® 3000 R
Basismodellen – RapidRoll® 3000 uten vinduer
Den store – RapidRoll® 3000 XXL
Den gjennomsiktige – RapidRoll® 3000 GL
Den energieffektive – RapidRoll® 3000 ISO
Hurtiggående rulleporter Produktoversikt 9
Porter for prosessapplikasjoner
RapidProtect™ 300
B maks.: 04000 mm
H maks.:03500 mm
Porter for maskinbeskyttelse gir beskyttelse av
personer og prosesser i høyt automatiserte kommersielle områder, og gjør automatisering sikrere.
RapidProtect™ 300 er en maskinbeskyttelsesport
med smale siderammer i aluminium. Avhengig av
bruksområde er ulike fleksible portbladvarianter og
farger tilgjengelige. Glideelementene i plast holder
portbladet fast i førerskinnene selv om den utsettes for press av en person eller en gjenstand. Den
gir korte syklustider og kan installeres i maskiner,
produksjons­linjer og skinnesystemer med kort
avstand til maskinen.
RapidProtect™ 2000
B maks.: 03500 mm
H maks.:03000 mm
Hvis det kreves komplett beskyttelse mot inn­
trykking av portbladet, er RapidProtect™ 2000 den
perfekte løsningen, med et stødig, stivt portblad i
aluminiums­paneler. Sidekarmene er selv­bærende
og laget av profiler i galvanisert platestål. Ut­
formingen er tilgjengelig i samsvar med ulike
fabrikkstandarder. Porten har korte åpne- og lukkesyklustider. Et portblad for laserbeskyttelse er
tilgjengelig som tilleggsutstyr.
RapidRoll® 3000
B maks.: 05000 mm
H maks.:05000 mm
10
RapidRoll® 3000 i 3000-serien er spesielt utformet
som en maskinbeskyttelsesport for laser­systemer
og automatiske sveisesystemer med mye gnistsprut. Portbladet består av doble paneler som
overlapper i overgangene som en labyrint, for å
sikre at laserstrålen ikke trenger gjennom. Porten er
testet i henhold til DIN EN 60825-5. Utformingen er
tilgjengelig i samsvar med ulike fabrikkstandarder.
Alternative løsninger
Crawford 242
Crawford 242FG leddheiseport er en fullglasset
port, konstruert for bruk der det er behov for lys,
eksponering eller utsyn. Typiske bruksområder er
utstillingslokaler, brannstasjoner eller andre områder hvor det er ønskelig med optimalt innslipp av
dagslys og/eller eksponeringsmuligheter.
Aluminiumsrammene på Crawfords leddheiseport
242FG er eloksert eller lakkert. Panelene er full­
glassede, og gir porten et moderne, attraktivt og
unikt utseende.
Leddheiseporter går opp under taket når de åpnes,
og det frigjør plass rundt og i portåpningen.
Crawford 242FG leddheiseport er konstruert for
å oppfylle alle drifts- og sikkerhetskrav i de europeiske direktivene og standarder utstedt av den
europeiske standardiseringskomiteen CEN.
B maks.: 08000 mm
H maks.:06000 mm
RapidRoll® F
RapidRoll® F metallrulleport er ideell for høye og
brede utvendige porter i industri- og lagerbygg, og
brukes ofte sammen med en hurtiggående rulle­
port. Porten er tilgjengelig i manuell utførelse og
med elektrisk motor.
RapidFalt® SF
RapidRoll® F
B maks.: 012 000 mm
H maks.:08000 mm
RapidFalt® SF
B maks.: 06000 mm
H maks.:06000 mm
Den solide stålfoldeporten RapidFalt® SF brukes i
utvendige porter for hyppig bruk. Ved å plassere
foldeportene foran eller bak åpningen, beholder
men hele portåpningens høyde og bredde.
RapidNorm®
Pendelporter gir godt resultat til et minimum av
anskaffelseskostnader. Portene brukes innvendig for
person- og gaffeltrucktrafikk. En middels kraftig versjon er tilgjengelig for normale krav, samt en kraftig
industriversjon for krevende omgivelser.
RapidStore®
RapidNorm®
B maks.: 05250 mm
H maks.:05250 mm
RapidStore®
B maks.: 0avhenger av
kundens krav
H maks.:06000 mm
Strimmelgardin kan brukes til å lukke store port­
åpninger. Strimlenes tykkelse og overlapping er
avgjørende for effektiviteten til en strimmelgardin.
Hurtiggående rulleporter Produktoversikt 11
ASSA ABLOY Entrance Systems er en ledende leverandør av
automatiske inngangsløsninger for effektiv flyt av gods og
personer. Vi er til stede over hele verden, og tilbyr produkter
og tjenester som er utviklet for å oppfylle sluttbrukernes
behov for sikre, trygge, praktiske og holdbare løsninger.
ASSA ABLOY Entrance Systems er en divisjon i ASSA ABLOY.
ASSA ABLOY Entrance Systems Albany Door Systems AB
Norge
Postboks 96 Alnabru
0614 Oslo
Tlf: +47 40 00 36 07
www.albanydoors.com
12
QR-kode
Få mer informasjon ved
å skanne QR-koden med
smarttelefon og en egnet
applikasjon.
64 100 301/12/11 NO Tekniske spesifikasjoner kan bli endret uten varsel Copyright by Albany ASSA ABLOY
www.assaabloyentrance.com