Alltid best pris!

Comments

Transcription

Alltid best pris!
Boligprosjekt eller Service?
MSB16
El.nr.: 1418252
Alltid best pris!
Kr. 369,-
El.nr.: 1403867
Easy
Kr. 449,-
Skumringsbryter
Nedtellingsur / Timer
Med ENØK-funksjon som
gjør at den kobler ut i 4 timer
midt på natten (valgfritt). Tåler
last opp til 16A.
Viser gjenstående tid i
display. Tidsintervall justeres
av betjeningsknapper + og -.
Tåler last opp til 16A.
Perfekt prosjekttimer.
MBD16
El.nr.: 1418254
Kr. 1850,-
Trådløs komfyrvakt
Bevegelsesføler
Justerbar gangtid 2 sekunder
– 2 timer. Dekker 8m,
100° x 60°. Tåler last
opp til 16A.
25R
El.nr.: 6251680
Kr. 449,-
Todelt sikkerhetsfunksjon:
Timerfunksjon og vakt for
overtemperatur. Tåler last opp
til 25A.
Husk gulvføler
til termostat
El.nr.: 5450304
MTRNS-W
El.nr.: 5450303
Kr. 429,-
Kr. 329,-
El.nr.: 5450340
Termostat/Regulator
Termostat
Med nattsenk, frostsikring,
digitalt display og enkel
betjening. Viser faktisk
temperatur i rommet.
Enkel og prisgunstig. Temperatur justeres enkelt ved
hjelp av betjeningsknapper
+ og -.
Perfekt prosjekttermostat.
SIKKERHET
ENØK
KOMFORT