Program pr 080611, publisert på web.pdf

Comments

Transcription

Program pr 080611, publisert på web.pdf
Jordmorkunst,
kunnskap i mange retninger
Lørdag 24. september
09.30 – 10.00
Registrering
10.00 – 10.30
Åpning v/ leder
Kulturelt innslag
10.30 – 11.15
Øyemor – fødselsfortellinger fra Sápmi
Nina Hermansen, sosialantropolog, høgskolelektor og medredaktør av
boka ved samme navn. Sammen med en av bokas forfattere.
11.15 – 11.45
Kaffepause
11.45 – 12.30
Kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barsel – et
studentprosjekt
Ingvild Aune, høgskolelektor ved jordmorutdanningen i
Sør-Trøndelag/ jordmor og Unn Dahlberg, avdelings-jordmor St Olavs
Hospital.
12.30 – 13.30
Lunsj
13.30 – 14.00
Jordmor Hjem – barselomsorg i et nytt lys
Monica Pisani Ekeli, jordmor ved Storken, Haukeland sykehus og
prosjektleder for Jordmor Hjem i Bergen
14.00 – 14.30
Tradisjon, kunnskap og håndtverk
Sigrun Kongslien, universitetslektor UiT / jordmor ved UNN
14.30 – 15.30
Overtid og induksjon – tanker om tro og tvil?
Bjørn Backe, leder i norsk gynekologisk forening, professor ved NTNU
15.30 – 16.00
Kaffepause
16.00 – 18.00
Frie foredrag i sal 1
Work-shop: Gravid og i arbeid, i sal 2 (påmelding til work-shop lørdag
formiddag ved registrering, begrenset antall plasser)
V/ Kathrine K. Thorsen og Elisabeth Sæther
19.00 -
Jordmortreff på Ølhallen med underholdning og fingermat
Søndag 25. september
09.00 – 09.40
Bidens-studien – en europeisk studie blant gravide om mulige
forbindelser mellom overgrepshistorie, fødselsangst og
fødselsmetode
Mirjam Lukasse, MSc, PhD, jordmor
09.40 – 10.20
Jordmødres refleksjoner vedrørende valg av epiduralbedøvelse. En kvalitativ studie.
Solfrid Forbord, Master i sykepleievitenskap /jordmor OUS
Rikshospitalet
10.20 – 11.00
Hjemmefødsler i Norge – utfall og jordmorpraksis
Ellen Blix, DrPH, MPH, helsefaglig forskningsleder,
Universitetssykehuset i Nord-Norge
11.00 – 11.15
Kaffepause
11.15 – 12.00
Erfaringer fra jordmorpraksis på Vestbredden
Ingvild H. Nedberg, jordmor, Helse Sunnmøre avd Ålesund
12.00 – 12.30
Jordmorerfaringer fra arbeid med integrering – med fokus på
barnebruder, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
Åshild Braaten, kommunejordmor i Halden
12.30 – 13.00
Den norske jordmorforenings engasjement i
Afghanistan
Trude Thommesen, jordmor og nestleder i Dnj
13.00 –
Lunsj før avreise (inkludert)
Det tas forbehold om endring i programmet!
Program frie foredrag, lørdag 24. september kl. 16.00 – 18.00:
16.00 – 16.20
Body mass index (BMI) og svangerskapsutfall blant norske og
pakistanske kvinner i Groruddalen.
Ann Kristin von Ubisch, jordmor ved Akershus Universitetssykehus og
MPH-student.
16.20 – 16.40
Jordmødres avveininger ved forventet normale fødsler hos jordmødre
som har jobbet både på fødestuer og fødeavdelinger.
Gry Skogheim, lektor ved jordmorutdanningen i Tromsø.
16.40 – 17.00
Om jordmorsenteret i Tromsø – et samhandlingsprosjekt
Gunnbjørg Andreassen, jordmor/koordinator ved Jordmorsenteret,
Masterstudent i helsevitenskap.
17.00 – 17.15
Er du født på St. Elisabeth?
Kari Bjerck, studieleder ved jordmorutdanningen i Tromsø
17.15 – 17.30
Fire års mødrehelseprosjekt i Malawi - erfaringer og muligheter
Britt Eide, rådgiver/prosjektleder
17.30 – 17.45
Prosjekt for fistula-kvinner i Etiopia
Anne Berge Pedersen, jordmor
17.45 – 18.00
Føderiket gjennom fire år
Anette Huitfeldt, jordmor
I pausene vil følgende poster-presentasjoner kunne besøkes:
Helsesøster og jordmor med felles fokus på en sammenhengende svangerskaps- og
barselomsorg – et studentprosjekt
Ingvild Aune, jordmorutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Vibeke Olufsen, helsesøsterutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Bevisstgjøring av veilederrollen som del av jordmorrollen
Anne-Lise Thoresen og Toril Hanson, jordmorutdanningen, Universitetet i Tromsø