De beste advokatene innen arbeidsrett

Comments

Transcription

De beste advokatene innen arbeidsrett
Jus
De beste advokatene innen arbeidsrett:
Jobbmeglerne
Nedbemanning, økonomiske misligheter og brudd på lojalitetsplikter
er de viktigste årsakene til nordmenn får sparken. Arbeidsgiver har
større rom for å si opp ansatte enn mange tror.
NÆRE PÅ: Flytekniker Roger Handeland i Norwegian ble etter uttalelser om Dreamliner i pressen, kalt inn til samtale med ledelsen om mulig oppsigelse.
foto: iván kverme
Men Handeland beholdt jobben, trolig takket være både god advokatbistand og stor oppmerksomhet fra pressen.
Advokat Stein Kimsås-Otterbech i
advokatfirmaet Homble-Olsby kåres
ikke bare av sine konkurrenter som
den beste advokaten innen
arbeidsrett. Han rangeres også som
“highly recommended” under området “Employment” av det prestisjefylte Chambers and Partners. Etter
syv år som senioradvokat i advokatfirmaet Thommessen tiltrådte
Kimsås-Otterbech tidligere i år som
partner i firmaet Homble Olsby, hvor
hans kjerneområder er nettopp
arbeidsrett, pensjon og tvisteløsning.
– Kalles du inn til et drøftelsesmøte, er det svært ofte starten på
slutten. Da bør du konferere med en
advokat før du går på møtet, sier
Stein Kimsås-Otterbech.
Han viser til at mulighetene for å
påvirke en prosess er mindre hvis en
arbeidstager venter med å gå til en
advokat til etter at vedkommende har
84
Kapital 19/2013
fått sparken.
– Hva bør målet til en ansatt som
blir bedt om å komme på et drøftelsesmøte være? Beholde jobben eller
komme seg ut av arbeidsforholdet
med en god attest?
– Jeg ville rådet min klient i et slikt
tilfelle til å se seg om etter ny jobb, og
avslutte arbeidsforholdet på en god
måte, svarer Kimsås-Otterbech.
Advokaten understreker at norske
arbeidsgivere ikke tar lett på å si opp
ansatte.
– Det er ikke mitt inntrykk at det er
mange arbeidsgivere som omgår lovverket. Det er imidlertid mange
ansatte, som følge av det sterke stillingsvernet i arbeidsmiljøloven, som
slipper unna med ting som man
neppe ville gjort i andre jurisdiksjoner, fortsetter han.
Advokaten forteller at handlingsrommet for å gå til oppsigelse av
ansatte er større enn mange selskaper
tror.
– Arbeidsgiver kan erverve bevis
ved lovlige metoder. Det er for eksempel mulig å få innsyn i den ansattes og
tredjeparters epost-korrespondanse
gjennom personopplysningsloven og
prosesslovgivningen, avslutter han.
I Stavanger er det Thomas Smedsvig i Arntzen de Besche som konkurrentene ville gått til dersom de havnet
i en arbeidstvist.
– Kunnskapen om de rettigheter og
plikter som gjelder i ansettelsesforhold er svært ulik. Tillitsvalgte i fagforeninger viser ofte en imponerende
kunnskap. På den annen side er det
ofte overraskende å se at mange
arbeidsgivere, hovedsakelig mindre
bedrifter, har lite kunnskap innen
arbeidsretten, sier Smedsvig.
Han forteller at bedriftsledere i små
bedrifter uten egen HR-ledelse gjerne
BEST PÅ ARBEIDSRETT: – Kalles du inn til et drøftelsesmøte, er det som regel starten på slutten, sier advokat Stein Kimsås-Otterbech i advokatfirmaet
Homble-Olsby, som sammen med Stavangeradvokat Thomas Smedsvig i Arntzen de Besche, regnes blant de beste på arbeidsrett.
blir overrasket når de blir fortalt
hvilke spilleregler som gjelder.
– For disse er det av særlig viktighet at de er klar over sin manglende
kompetanse og søker sakkyndig
bistand i den grad de mangler slik
kompetanse selv. Arbeidsretten er i
stadig utvikling, både med hensyn til
rettsregler og praksis. Dette er et fagområde hvor spesialisering tvinger
seg frem. De som har behov for
bistand innen dette feltet, bør derfor
søke advokater som daglig arbeider
med arbeidsrett og som kjenner
rettsområdet på pulsen, mener han.
Han anbefaler både arbeidsgivere
og -tagere om å søke råd så tidlig som
mulig i prosessen.
– Når arbeidsgivere søker bistand,
er det oftere i forkant av at problemer
oppstår. For eksempel ønsker de råd
og veiledning i forbindelse med en
nedbemanningsprosess eller oppsigelsessak og ønsker å være trygge på
at de gjennomfører prosessen på en
korrekt måte. Arbeidsgiver løper en
stor risiko, ettersom en oppsigelse
kan bli kjent ugyldig dersom lovens
krav til saksbehandling, form, innhold
og avgivelse ikke blir fulgt, avslutter
han.
Arbeidsrett
Navn
Advokatfirma
Hjemmeside
Sted
Tarjei Thorkildsen
BA-HR
www.bahr.no
Oslo
Stein Kimsås-Otterbech
Homble Olsby
www.homble-olsby.no
Oslo
Anne Marie Due
Advokatfirmaet Hjort
www.hjort.no
Oslo
Arve Due-Lund
Storeng, Beck & Due Lund
http://sbdl.no
Oslo
Lars Holo
Arntzen de Besche Advokatfirma
www.adeb.no
Oslo
Nina G. Sandnes
Advokatfirma Kluge
www.kluge.no
Bergen
Thomas Smedsvig
Arntzen de Besche
www.adeb.no
Stavanger
Christel Spannow
Stavangeradvokatene
www.stavangeradvokatene.no
Stavanger
Sigrun Sagedahl
ProJure Advokatfirma DA
www.projure.no
Stavanger
Steffen Rogstad
Arntzen de Besche
www.adeb.no
Trondheim
Kjersti Risem Johansen
Advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS
www.advocatia.no
Trondheim
Eirik Edvardsen
Steenstrup Stordrange
www.steenstrup.no
Trondheim
Espen Johannessen
Steenstrup Stordrange
www.steenstrup.no
Tromsø
Hjallis Bakke
Advokatfirmaet Bakke
www.advokat-bakke.no
Tromsø
Kapital 19/2013
85

Similar documents