produktark SmartLearn® Ledermodul

Comments

Transcription

produktark SmartLearn® Ledermodul
Ledermodul
SmartLearn LMS
Med SmartLearn® kan man
tilrettelegge, gjennomføre og
følge opp virksomhetens ulike
læringstiltak, enten det dreier
seg om ren e-læring eller
tradisjonelle læringsformer.
Gi lederen full kontroll på påmeldinger og oppfølging av
læringstiltak for sine medarbeidere
SmartLearn® støtter den
internasjonale standarden
SCORM som gjør det mulig å
kombinere egenutvikling av
kurs og kjøp av kurs fra ulike
leverandører. For å
kvalitetssikre læringen, kan
man teste og sertifisere
kursdeltagerne samt evaluere
læringstiltakene.
I SmartLearn® finner man også
et kraftig datavarehus for
analyse og rapportering.
Rett kurs med
Apropos
Apropos har siden 1999
etablert seg som en ledende
aktør innen e-læring i Norge.
Apropos har et pedagogisk
utviklingsmiljø som kan tilby alt
fra konseptutvikling,
multimedia design og
produksjon av e-læringskurs, til
prosjektledelse og rådgivning.
Våre ansatte har bred erfaring
med ulike e-læringsverktøy og
samarbeid med forskjellige
fagmiljøer.
I tillegg leverer vi elæringsplattformen SmartLearn
LMS. Her kan du utvikle og
distribuere læringsinnhold og
administrere alle typer
læringstiltak. Også de som ikke
er e-læring.
For å kvalitetssikre læringen
kan du teste og sertifisere
kursdeltagerne samt evaluere
læringstiltakene.
SmartLearn Ledermodul effektiviserer og bedrer prosessen rundt påmeldinger på kurs og
andre læringsaktiviteter. Lederen får bedre oversikt og enkel tilgang til funksjonalitet for å
styre påmeldinger, avmelding og godkjennelser for sine medarbeidere. Samtidig gis det
tilgang til oppsett av automatisert rapportering.
Godkjenne påmeldinger til kurs
Denne funksjonen viser påmeldinger som trenger leders godkjennelse. Her er det også
funksjoner for å melde på medarbeidere direkte på tilgjengelige kurs, med valg av hvor og
når kursene går, eller å fjerne medarbeidere de fra kursgjennomføringen.
Melde på klasseromskurs
SmartLearn har støtte for alle typer læringsaktiviteter, også klasseromskurs. Her velger
man når, hvor og hvem som skal på kurs, med støtte for både e-post og SMS-meldinger til
deltagerne.
Blant Apropos kunder er Helse
Sør-Øst, Difi, Helsedirektoratet,
Helse Vest, UDI, DNB, Norsk
Tipping, Nets, Visma, Avinor,
Oslo Lufthavn, XL-BYGG,
Felleskjøpet, Meny, KIWI,
Statsbygg og Sarpsborg
kommune.
Apropos Internett AS, Postboks 68, 2301 Hamar - Besøksadresser: Hamar: Grønnegata 40, 2317 Hamar - Oslo: Storgata 17, 0184 Oslo
Telefon: +47 40 00 33 69 - Faks: +47 62 52 09 60 - E-post: [email protected] - www.apropos-internett.no
Ledermodul
Eksempler på rapporter
Rapporter
Lederen har tilgang til å ta ut følgende rapporter, med
mindre det er gjort tilpasninger:
Abonnement
Det er mulig å sette opp et abonnement på rapporter.
Disse «bestilles» ved angivelse av regelmessighet,
varighet og valg av rapporttype. Ferdige rapporter sendes
automatisk til lederens e-post.
Apropos Internett AS, Postboks 68, 2301 Hamar - Besøksadresser: Hamar: Grønnegata 40, 2317 Hamar - Oslo: Storgata 17, 0184 Oslo
Telefon: +47 40 00 33 69 - Faks: +47 62 52 09 60 - E-post: [email protected] - www.apropos-internett.no

Similar documents