Nr.2 - 2014 - Østre Fredrikstad kirke

Comments

Transcription

Nr.2 - 2014 - Østre Fredrikstad kirke
NR. 2 - SOMMER 2014. ÅRGANG 59
INNHOLD:
Felles gudstjeneste
i Brottet!
Les mer på s. 8
Det var en gang
et misjonshus, s. 4
Dansk/norsk forbrødring, s. 9
Isegran/Tall Ships
Races, s. 10-13
Om å havne på
Galeien, s. 14-15
Menighetens ansatte:
Daglig leder:
Linda Gjemsø
KRÅKERØY MENIGHET
– domkirkens prosti
i Borg bispedømme
Tlf. 69 38 28 28
E-post:
[email protected]
Sogneprest:
Steinar Ekvik
Kråkerøy
Menighetsblad:
utgis av Kråkerøy Menighet
4 ganger i året.
Redaktør:
Vigdis N. Hauglum
Mobil: 99 56 52 62
E-post: [email protected]
I redaksjonen:
Steinar Ekvik,
Magne Henriksen
Tone Aas
Adresse:
Kråkerøyveien 148,
1675 Kråkerøy
Telefon:
Sentralbord: 69 38 28 28
Faks: 69 38 28 20
Kontonr:
0530.26.62500
På nett:
kirkendin.no
E-post:
[email protected]
Opplag: 4130
Tlf. 69 38 28 24
E-post:
[email protected]
Kapellan:
Ole A. Hauglum
Tlf. 69 38 28 22
E-post:
[email protected]
Kateket:
Christopher Peattie
Menighetsinformasjon:
Menighetskontoret:
Post- og besøksadresse:
Kråkerøyveien 148,
1675 Kråkerøy
Telefon: 69 38 28 28
Fax: 69 38 28 20
Givertjeneste til Kråkerøy
Menighet – konto:
1040 61 01377
Tlf. 40 21 34 80
E-post:
[email protected]
Kontortid:
Tirsdag - torsdag 10-13.
Fredag 10-12.
Kantor:
Unn Birgitte Van der Hagen
Gravlundskontoret:
Tlf. 69 38 28 21
E-post:
[email protected]
Post- og besøksadresse:
Kråkerøyveien 148,
1675 Kråkerøy
Telefon: 69 38 28 26
Fax: 69 38 28 29
Mobil: 95 91 47 53
Gravlundsformann:
Kjell Brevik
Tlf. arbeid: 95 91 47 53
Menighetssenteret:
Menighetspedagog:
Kari Jenseg
Tlf. 69 38 28 27
E-post:
[email protected]
Grafisk formgivning:
Sidsel Kristiansen
Kirketjener:
Geir Tvete
Trykk:
Møklegaard Trykkeri AS
Tlf. 69 38 28 28 / 94 20 10 10
E-post:
[email protected]
Du kan bidra til å fullføre senteret ved å støtte Givertjenesten:
konto nr. 1638.06.14638
Kråkerøy Menighet.
Ønsker du å leie senteret til
jubileum, dåpsfest, minnesamvær osv, ta kontakt med
menighetskontoret på telefon
69 38 28 28.
Gave til Menighetsbladet:
Ønsker du å bidra til en gave
til Kråkerøy Menighetsblad,
kan dette gjøres til konto:
0530.26.62500
Menigheten på nett:
www. fredrikstad.kirken.no/Menighetene
2
Redaktørens hjørne
Vigdis N. Hauglum
Redaktør
Fredrikstad er sommerbyen over
sommerbyer. Sommern er herlig i
Fredrikstad. Det er Tall ship races,
Glommafestivalen, månefestivalen
og masse sommerkonserter. Vi har
brygga. Vi har skjærgården vår.
Jeg håper virkelig at dere får benyttet
dere av disse arrangementene og
det mangfoldige kulturlivet byen vår
har å tilby nå i sommer. I de senere
årene har også kirken i større grad
blitt regnet med som en del av
kulturlivet i byen, og bl.a. blitt tatt
inn som en del av programmet for
Glommafestivalen. I år blir det både
gudstjeneste og en stand for trosopplæring under Glommafestivalen.
Dette er jo gledelig. Kanskje er de
ikke så fremme for hverandre disse to
– kirken og kulturen.
De er jo egentlig i slekt med hverandre fra gammelt av – disse to. Men i
ulike epoker vokst fra hverandre.
Da er det hyggelig at de kan finne tilbake til hverandre igjen. Men uansett:
Sommer og sol, et yrende folkeliv,
mange kulturarrangementer – inkl de
kirkelige, båt og sjø er gode muligheter for å ta en pust i bakken og lade
batteriene.
Sommer er også en tid for felleskap.
Mennesker en er glad i, men som en
i en travel hverdagen ofte ikke får så
mye tid til å være sammen med,
kan en i late feriedager få dele gode
opplevelser og samvær med.
Jeg håper også å få ta del i noe av
dette i sommer. Få muligheten til å
være på vannet med båten igjen, og
nyte litt sommer og sol. Jeg og vi alle
går en går en spennende og flott tid
i møte. For egen del er jeg utrolig
takknemlig for alt vennskap, for mine
nærmeste og for muligheten til å
være sammen i lange, late og gode
sommerdager i sommerbyen vår med
alle sin kultur, skjærgård og varme.
Jeg ønsker dere alle en riktig god
sommer!
Andakt
Per Christian Skauen
Daglig leder,
Kirkens Bymisjon
Østfold
”Se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende”
Kristi himmelfart er kanskje i utgangspunktet ikke en høytid, som jul og
påske. Kristi Himmelfart er egentlig
høydepunktet. I Lukas evangeliet kan
vi lese at disiplene kun var fylt med
glede ved Jesu himmelfart. Der står at
disiplene tilbad ham og at de med stor
glede vendte de tilbake til Jerusalem og
var hele tiden i templet og lovpriste
Gud. Nå er det ingen frykt tilbake.
Ringen er sluttet og de ser meningen
med det hele. De ser Jesus som vår
himmelske Herre, som har fullført
frelsen for oss.
Det som skal hjelpe oss til å forstå og
være del av denne gleden, er for det
første at Jesus ikke sier farvel på
himmelfartsdagen. Tvert imot sier
han, slik som Matteus forteller det :
”Se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende”.
Kristi Himmelfart er nettopp ikke en
avslutning. Det er en begynnelse.
Jesus sier det direkte: ”Dere skal
begynne. Dere er vitner om dette.
Jeg sender dere over det som min Far
har lovt. Men dere skal bli i byen, til
dere blir utrustet med kraft fra det
høye”. Jesus gir oss kraft til at være
hans munn og hender og føtter.
Kristi Himmelfart handler om den
virkelighet som Det nye testamentet
kaller Guds rike – som har kommet
nær i og med ham. Det er kanskje
dette som utløste denne store gleden
3
blant disiplene på deres vei tilbake til
Jerusalem. Gleden fordi denne virkeligheten innebærer helbredelse, gjenopprettelse, tilgivelse og frelse.
Det er i denne virkelighet og spenning
vi lever i. Spenningen på den ene siden
at alt fortsatt ikke er fullkomment.
Vi lever i en verden der vi kanskje fra
tid til annen lurer på hvorfor ikke
oppstandelsens krefter er mer tilstede.
Men samtidig lever vi i vissheten om
at Gud er kjærlig frelsende tilstede i
historien i og med Jesus, hans liv, død
og oppstandelse. Håpet er der alltid,
den kan ikke fjernes.
Kristi Himmelfart er budskapet om at
Guds rike er kommet nær som kaller
oss og gir oss kraft, håp og frimodighet
i tjenesten.
TEKST: KNUT EDVARDSEN
Det var en gang et
MISJONSHUS
Misjonshuset mitt er solgt – og blitt fysikalsk institutt!
Ja, jeg sier ”mitt” fordi det ennå føles sånn, selv om det
begynner å bli noen år siden jeg – og mange med meg
– med rette kunne kalle det ”mitt andre hjem”.
Jeg er ”oppvokst” på misjonshuset…
bedehuset… eller hva du vil.
Og det begynte med søndagsskolen.
Sikkert sytti, åtti gutter og jenter som
benket seg ned hver søndag formiddag.
”Alle” gikk på søndagsskolen den gang!
Ihvertfall føltes det sånn. Og vi ble
prekt for! Tenk, forkynnelse… !?
Fikk høre om Jonas i hvalbuken, og
om Jesus som vekket Lasarus opp fra
det døde. Om Daniel i løvehula, og
om Jesus som ble spikret fast til korset… Også sang vi ”Min båt er så liten
og havet så stort” mens vi slo ut med
armer (og nær sagt ben) og pekte mot
taket… eller himmel’n når vi kom til
siste strofe. Satt nok ikke alltid like stille, og hadde nok ”maur i rompa” da
som unger har nå, men vi møtte opp
på søndagsskolen – frivillig!
Så ble det ”Yngres” for jentene og
”D.D.” for guttene. D.D. sto for
”Davids Drabanter”, og var fredagens
høydepunkt, i hvert fall for oss gutter
som hadde tatt steget fra søndagsskolen
og inn i misjonshusets lillesal hvor
stemningen som regel var høy.
Hørte om spennende reiser til misjonsmarken, så lysbilder av fremmede dyr
og av nesten nakne mennesker, og sang
”Våg å stå som Daniel” og husket historien fra søndagsskolen…
Deretter Ungdomsforeningen.
Gutter og jenter! Musikklaget!
”Lykkelig og glad”, sang vi der… og
”O store Gud, når jeg i undring
aner…”
Ungdomsforeningsmøter torsdag –
musikklagsøvelse fredag! Og lørdag var
det ”Lørdagskveld” på ”huset”… eller
hjemme hos en eller annen - oftest hos
en leder. Eller vi var ute og sang.
Andragender skortet det sjelden på!
Etter hvert ble det ”Vekteren”.
Kråkerøy misjonshus’ mannskor - med
øvelse hver mandag. Flere andragender.
Seks dager i uka var ikke uvanlig å tilbringe på misjonshuset eller steder
knyttet til det!
For en herlig tid! Forelskelser!
Vitnesbyrd og bønnemøter… Gråt?
Av og til ja, men mest latter. Vi hadde
det moro òg! Tenk det – moro på
bedehuset!? Førti, femti ungdommer…
Selvfølgelig vil noen fnyse av det.
Vi opplever jo ting forskjellig. Men for
meg – og for mange med meg – var
tiden på misjonshuset… bedehuset,
4
eller hva du vil, kanskje den fineste i
mitt liv! Hvorfor? Hva var ”suksessen”?
Svaret er klinkende klart: Lederne!
Søndagsskolelærerne, Yngres- og D.D.lederne, de som tok seg av ungdomsforeningen, musikklaget og om
Vekteren – de som åpnet hjemmene
sine for oss – om nødvendig hver eneste lørdag kveld. De som var glad i deg,
og som brydde seg om deg. De som
mer eller mindre ”bodde” på misjonshuset og… jeg vil ikke si ”ofret” seg,
for det ville de ikke likt, men pekte på
Jesus for oss med måten de tok seg av
oss på.
Lederne fra den gang er borte.
Fristende å nevne dem alle med navn,
men jeg skal la være…
Enkelte har virkelig forsøkt å ta arven
opp, men har nok stått sørgelig alene.
De skal ha ros for det! Kanskje er jeg
en av dem som burde tatt ansvar… Ja,
kanskje…
Ihvert fall – misjonshuset er solgt, og
mange misjonshus… bedehus, eller hva
du vil, med det. Og det er trist!
- Var du aldri kritisk til bedehuset i
ungdomstiden? ble jeg spurt forleden.
- Nei, aldri, svarte jeg. Aldri!
TEKST: KNUT EDVARDSEN
En kort prat med avtroppende
kirkeverge
Odd Andersen gir seg som kirkeverge i
Fredrikstad etter 18 års tjeneste.
Det var i 1996 han sa opp sin stilling som økonomiansvarlig i
Interconsult, Fredrikstad (tidl.
Østlandskonsult), og bega seg ut i det
kirkelige landskap - den gang under
kommunal styring, og med rådmannen
som ”sjef ”. Det varte imidlertid bare et
års tid, så ble det Fredrikstad kirkelige
fellesråd som tok over den rollen.
Helt uten kirkeerfaring var han
dog ikke, siden han hadde en fortid
som leder av menighetsråd både i
Vestby, Østre Fredrikstad og på
Kråkerøy, men selv om det nok var
gode erfaringer å ta med seg, var jobben som kirkeverge av en noe annen
karakter.
Oppgavene har vært mange, og på
spørsmål om det er noen han spesielt
vil nevne, svarer han at han ikke kom-
mer utenom byggingen av tre menighetssentre: Domkirkekjelleren, Rolvsøy
og Kråkerøy.
- Pluss alle store og små rehabiliteringsarbeider på kirkene i Onsøy,
Gresvik, Torsnes, Østre og Glemmen,
for å nevne noen.
Odd forteller at han for øvrig har
jobbet under fire biskoper, og at han –
om han skal nevne noe han brenner
ekstra for - må nevne den nye trosopplæringen som ble innført i kirkene
våre 2007.
- Barne- og ungdomsarbeidet er
svært viktig i enhver menighet, og det
har ikke vært mangel på gode tiltak
rundt om i menighetene våre. Mange
har vært engasjerte – på mange alderstrinn, og både ansatte og frivillige har
gjort – og gjør en kjempejobb!
Viktigheten av det vet jeg, etter selv å
ha vært en del av ungdomsmiljøet på
Kråkerøy misjonshus i sin tid.
Men nå er det altså slutt, så dramatisk det enn kan høres ut. Nå er det en litt tidlig - pensjonisttilværelse som
venter, for Odd legger ikke skjul på at
det også er litt av helsemessige årsaker
han sier takk for seg.
- Men jeg kommer fortsatt til å gå i
kirken, sier han. Og snart blir kona
Anne også pensjonist, så da er vi jo to.
Litt triveligere, det. Og så blir det mer
tid til barn og barnebarn, selvfølgelig,
så gledene er mange å se fram til også
som pensjonist. Også gleder jeg meg til
å ta i bruk Norge gjennom alle årstider.
Gå turer, padle litt, stå på ski. Også har
vi en liten hytte på Slevik. Jo da, det
blir nok å gjøre!
Og det tviler vi ikke på. Vi takker
Odd for årene som kirkeverge, og
ønsker ham riktig mange gode år som
pensjonist!
TEKST: MAGNE HENRIKSEN
Mangler penger til oppussingsarbeidene i kirken
Menighetsbladet har i flere omganger
omtalt Kråkerøy kirkes dårlige forfatning og at det nå er satt i gang med
planer om et større oppussingsprosjekt.
Arbeidene det er søkt om innebærer
blant annet å bryte opp gulvet, ta ut de
eksisterende varmeovnene under benkeradene for å erstatte disse med gulvvarme i nylagt gulv.
-Det er ikke tilstrekkelig med midler i
inneværende år 2014 for å få utført alle
de ønskede rehabiliteringsoppgavene
det er søkt om. Fellesrådet har foreslått
for kommunen en ekstra bevilgning i
2015, men dette er foreløpig ikke tatt
med i handlingsplanen, skriver prosjektansvarlig Heine Langsholt hos
Kirkevergen i Fredrikstad kommune til
Kråkerøy menighetsblad.
Det vil kunne bety at man må utsette
noen av arbeidene for å få kirken i
ønsket stand. Men man har håp om at
de ekstra pengene skal bli vedtatt i
løpet av året.
2. Juni var det et møte hos
Riksantikvaren i Oslo for å se spesielt
på Kråkerøy kirke. Her deltok også
medlemmer fra staben og menighetsrådet på Kråkerøy.
Oppussingsarbeidene som først var
berammet til sommeren 2014 er nå
skjøvet ytterligere ut i tid. Det har vært
holdt en rekke møter og befaringer og
det er vedtatt at det skal gjøres ytterligere utredning i forbindelse med oppvarmingsanlegget, hva som skal gjøres
med gulvet, de tekniske detaljene rundt
malingsfjerning og pussutbedring for å
nevne noe.
Framdriften på arbeidene avhenger
både av de tekniske utfordringene, men
også av økonomi og godkjenninger fra
Riksantikvar og biskop. Saken skal også
behandles i kommunen og det skal
5
hentes inn anbud på arbeidene.
I praksis betyr det drift som normalt i
Kråkerøy kirke inntil det blir avklart
når arbeidene kan starte.
OPPUSSINGSOBJEKT: Kråkerøy
kirke har behov for oppussing, og prosjekteringen er godt i gang. Nå står
det på ytterligere bevilgninger av
penger, utredninger og godkjenning
av Riksantikvar og biskop.
Tid for SOMMERLEIR!
LEIRER PÅ TJELLHOLMEN I SOMMER:
LEIRER PÅ SAUVIKA I SOMMER:
Tjellholmen er et leisted som drives og eies av
Norges KFUK/KFUM og ligger på Tjellholmen
nord ved Asmalaøysundet. I sommer er det stor
aktivitet og mange leirtilbud for barne og
unger.
Sauvika er et leirsted som drives og eies av
Normisjon og ligger ytterst i Skjelsbusundet.
I sommer er det stor aktivitet og mange leirtilbud for barn og unge.
Tjellholmendagen 9. juni
Sommerleir 1, 2. – 4. klasse, 24. juni- 26. juni
Knøtte- og Familiehelg,
Tjellholmen leirsted, 20. -22. juni
Hovedmålgruppen er barn født i 2005-2009. Her går det an
å komme sammen med en av foreldrene, hele familien, med
besteforeldre, bestevenner med en voksen osv.
Sommerleir II, 5. – 7. klasse, 27. juni- 30. juni
Sommerleir III, 5.– 7. klasse, 7. juli- 10. juli
Minileir I, for alle, Sauevika 11. - 13. juli
Trialeir, Tjellholmen leirsted, 24.-27. juni
For alle som etter ferien går i 2.-7. klasse! Trialeir er barneleiren på Tjellholmen. Her blir det fartsfylt og et høyt aktivitetsnivå. Aktiviteter som hobby, dans, fotball, sang, tarzanløype, underholdning, leker og mye mer står på programmet. I tillegg blir det morgensamlinger, kveldsavslutninger
og muligheter for å utforske øya. Mange dyktige ungdomsledere ser fram til at nettopp du kommer på leir!
Velkommen til Trialeir på Tjellholmen.
Familieleir I, Sauevika 14. - 18. juli
Minileir II, for alle, Sauevika, samarbeid med
Søndagsskolen 19. - 21. juli
Familieleir II, Sauevika 22. - 26. juli
Sauevikastevnet 27. juli
For mer informasjon og påmelding:
Telefon: 69 13 36 60
Telefax: 69 13 36 31
E-post: [email protected]
Familieleir 4.-6.juli.
Trøgstad menighet inviterer alle i Østfold til leier for hele
familien.
For mer informasjon se [email protected]
Påmelding, priser og mer informasjon:
www.kfuk-kfum.no
Spørsmål kan rettes til [email protected]
6
TEKST: STEINAR EKVIK
Kråkerøy og Hvaler
– et samarbeidsområde
Prestetjenesten i Domprostiet er delt
inn i fire samarbeidsområder. Kråkerøy
og Hvaler er et av dem. Prestene i et
samarbeidsområde har fortsatt sin
hovedplass i den menigheten vedkommende tilhører. Ordningen fungerer
likevel slik at prestene i et samrbeidsområde utgjør et team som samarbeider om tjenesten, planlegger i
fellesskap og fordeler oppgaver og
ansvarsområder. En av prestene er leder
for teamet og kalles koordinerende
sokneprest. De tre andre samarbeidsområdene i Domprostiet er:
Samarbeidsområde Sentrum Nord som
er det største og består av Domkirken,
Glemmen, Gamle Glemmen og
Rolvsøy med til sammen syv prester.
Koordinerended sokneprest er Jon
Albert Ihlebæk.
Samarbeidsområde Øst består av
Borge, Østre Fredrikstad og Torsnes
med tilsammen fire prester og koordinerende sokneprest er Petter
Johannessen.
Samarbeidsområde Onsøy og Gressvik
består av tre prester med Lars Tangedal
som koordinerende sokneprest.
Her hos oss i samarbeidsområde
Kråkerøy og Hvaler er vi tre prester
med Steinar Ekvik som koordinerende
sokneprest.
Kråkerøy/Hvaler er det siste samrbeidsområde hvor dette har fått merkbare følger. Det skjedde etter at Lisa
Holm Johansen sluttet som prest i
Hvaler. Denne stillingen var en spesialstilling som ikke ble lyst ut igjen og
sokneprest Grethe Hummel er nå eneprest på Hvaler. Det er ikke lenger
noe vikarpreststilling i prostiet.
Det betyr at Kråkerøyprestene har tilsammen fire gudstjenester i halvåret
på Hvaler/Spjærøy i tillegg til det de
hadde før, at vi dekker hverandre i
ferieavviklingen og trer inn for hverandre hvis det oppstår sykdom eller
andre forhold som krever det.
Det gjelder også ved begravelser.
Prestene i hvert område har sine egne
samlinger som brukes til kollegastøtte,
faglig arbeid, planlegging og samordning av prestetjensten. De som leder
hvert av teamene har egne samlinger
med prosten for informasjon, erfaringsdeling og strategiske drøftinger.
Det er koordinerende sokneprest som
innvilger fridager, seniordager og studiedager etter gjeldene regler og som
skal se til at nødvendige tjenesteoppgaver blir dekket opp og som er
ansvarlig for at det settes opp en samordnet plan for gudstjenestene i samarbeidsorådet med fordeling på den
enkelte prest.
Dette innebærer at mye er som før,
men at vi i større grad kommer til å se
noe mer til hverandre i samarbeidsområdet når det gjelder prestetjenesten. Det vil i størst grad bli merkbart
på Hvaler i og med at det er to prester
her i Kråkerøy og det er bare en på
Hvaler.
DEN RESEN – SVANINGSKE BIBEL
– ER EN BIBELOVERSETTELSE
SOM KOM UT I DANMARK I 1647.
En revidert utgave kom imidlertid i 1740, og
oversettelsen var den dominerende i Norge i
lang tid, og var den utgaven Det Norske
Bibelselskap valgte å utgi da det ble stiftet i
1816. Utgaven er en revisjon av en bibeloversettelse gjort av professor Hans Poulsen
Resen i 1607, og som igjen ble revidert av
professor Hans Svane i 1647.
Derav navnet ”Den Resen-Svaningske Bibel”.
Den resen-svaningske bibelen fra 1647. Til venstre: Manasses bønn.
Til høyre: Tittelsiden på Det nye testamentet.
Kilde/Foto: Wikipedia/KolbjornA
7
TEKST: STEINAR EKVIK
Felles gudstjeneste i Brottet
Søndag 25. mai hadde
Kråkerøy og Hvaler menighet
en felles gudstjeneste for både
store og små i Brottet.
Mens regnet høljet ned over Kråkerøy
og Fredrikstad og regntunge skyer truet
bare noen hundre meter unna, så var
det oppholdsvær i Brottet. Noen små
tørkedråper kunne registeres rett før
gudstjenesten, men innen det hele var
over så skinte solen over de som hadde
møtt frem. Mange hadde nok regnet
med at det hele var avlyst, men det ble
en fin opplevelse for alle som var til
stede.
Temaet for gudstjenesten var «fjellet».
Vi befant oss midt i fjellet i Brottet og
fikk høre Jesu ord om det å bygge sitt
hus på fjell, og om at Gud blir
sammenliknet med et fjell hvor vi kan
stå trygt under alle livets forhold.
Menighetspedagog Kari Jenseg og sokneprest Steinar Ekvik fra Kråkerøy
hadde gudstjenesten sammen med sokneprest Grethe Hummel og organist
Ken Philips fra Hvaler. Kirketjener
Terje Moen sørget for god lyd og
Frøydis Dahle Arntzen og Charlotte
Hummel bidro med vakker sang.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe,
grillene var tent opp, det ble vist film
fra Brottet, det var mulig å lære å
hugge i stein og det var sporlek for de
som ønsket det. Alt skjedde mens solen
8
gjorde seg mer og mer gjeldende. Dette
var en trivelig og positiv opplevelse og
noe som etter all sannsynlighet vil bli
arrangert igjen til neste år.
TEKST: STEINAR EKVIK
Besøk fra Sæby
Helgen 23. - 25. mai hadde Kråkerøy
Mixed Y’s Men’s Club besøk fra sin
vennskapsklubb i Sæby. En stor gruppe
av danske venner hadde tatt turen hit
til oss og ble tatt imot ved Kråkerøy
kirke fredag kveld. Alle ble innkvartert
privat hos våre klubbmedlemmer.
Lørdag startet vi i Gamlebyen hvor de
fikk se både modelljernbanen og oppleve frimarkedet. Etter lunch gikk turen
til Skjærhalden og nasjonalparken og
Brottet før det var tid for en hvil før
festen på kvelden. Den ble feiret på
Lunde bedehus og ble trygt og sikkert
ledet av Marit Torp. Våre danske
venner fikk også med seg gudstjenesten
i Brottet før de gikk i bilene for å nå
ferjen i Gøteborg. Vi takker for hyggelig besøk og gode dager sammen.
Bildet over: Marit Torp ledet festen.
Bildet under: Dansker og nordmenn i skjønn forening.
9
TEKST: TONE AAS
Isegran, vår skjulte perle
Rett utenfor stuedøra vår på
Kråkerøy ligger det en undervurdert perle. Ikke noe annet
sted i distriktet finner du en
tilsvarende historisk smeltedigel med så lange røtter som
på Isegran.
For mange skoler og barnehager på
Kråkerøy er Isegran det ultimate sommeravslutningsstedet. De siste dagene
før skoleferien tar til kryr det av grupper som har tatt med seg piknikkurvene eller griller for å ha sin avslutning
med leker på denne lille øya. Og finere
lekeområde skal du let lenge etter. Her
er det murer og tårn, store gressletter
og sandstrand og masse både nye og
gamle båter av ulike format. Men ikke
alle som leker rundt på slettene er klar
over den spesielle historien til denne
unike øya.
En lang og brokete fortid.
Allerede fra 1200-tallet skal det ha vært
kjent aktivitet på Isegran. Navn som
Mindre Alv og Peter Wessel
Tordenskiold er sterkt knyttet til øya.
Men historiene til begge disse er så
spennende at de fortjener mer enn
noen få linjer her. Så vi kommer tilbake til disse i senere menighetsblad.
Miner og kanoner.
Allerede på 1600-tallet var Isegran viktig for bekyttelsen av Glommas to elveløp. Så da Johan Caspar de Cicignon la
sine planer for Fredrikstads festningsverk inngikk også Isegran i disse planene med et tårn der det opprinnelig lå
en skanse fra før.
– Som alltid var det snakk om å forsvare seg mot arvefienden, svenskene,
forteller stipendiat Petter Ringen
Johannessen.
– I denne sammenhengen var Isegran
veldig godt egnet, forteller han videre.
Kanonene kunne rettes mot elveinnløpet og sammen med kanonene i
Gamlebyen utgjorde de en kryssild
som var meget god bekyttelse.
Ironien 1814.
Med denne beskyttelsen skulle man tro
at svenskene ville ha store problemer
med å innta Norge i 1814.
– Det ironiske er at kanonene på
Isegran ble fjernet i 1814, bare et par
uker før svenskene kom. Dermed var
det ikke noe som kunne stoppe dem,
forteller Petter Ringen Johannessen.
– Det er helt sikkert at det ville ha vært
mye vanskeligere for svenskene hvis
kanonene fortsatt hadde stått på
Isegran.
Isegran og Fredrikstads rolle i 1814.
Petter Ringen Johannessens historieinteresse ble vekket på Isegran. Her
fikk han tilbringe mye av sin barndom
sammen med Kråkerøy og Isegrans
store historieforteller Erling Johansen.
Erling Johansens glødende interesse for
historien i lokalmiljøet smittet.
10
– Det var jo bare helt fantastisk spennende som en 11 år gammel guttunge
å få tråkke i helene på Erling og høre
om alle de spenennde historiene vi
hadde i vårt nærområde, minnes Petter
Ringen Johannessen. Og Erling
Johansen skrev også om svenskenes
felttog i en artikkel «Mot Fredrikstad»
.
– Bare 3 dager før han døde pratet vi
om at vi burde gi ut denne artikkelen
på nytt. Og nå som det er jubileum
blir dette ønsket til Erling Johansen
oppfylt. Sammen med andre artikler
fra Trond Svandal og Petter Ringen
Johannessen selv kommer Fredrikstad
museum kommer ut med den 16.
utgaven av MindreAlv, denne gangen
som spesialutgave om 1814. Bokas tittel er ”Mot Fredrikstad!” med undertittelen ”Krig og okkupasjon i 1814”.
– For det er mange som ikke kjenner
til den spesielle rollen Isegran og
Fredrikstad hadde og skulle hatt under
svenskenes inntog i 1814, avslutter
Petter Ringen Johannessen.
Og vi kommer tilbake med mer fra
Isegran i neste menighetsblad.
TEKST: TONE AAS
Isegran spekket av familieaktiviteter under Tall Ships Races
Under seilskuteseilaset “The Tall Ships Races”, vil Isegran være
familiearena med spennende og varierte aktiviteter for barn og
unge. På hele Isegran vil det i disse dagene være fullt av overraskelser og aktiviteter for barna. De vet aldri hva eller hvem som
dukker opp rundt neste sving.
12.-15. juli kommer det verdenskjente
seilskuteseilaset The Tall Ships Races
til Fredrikstad, og i den forbindelse vil
Isegran være en av hovedarenaene for
underholdning. Isegran skal i denne
sammenheng være sentrum for familieopplevelser med masse gøyalt å finne
på for barn og unge.
Forestillingen ”Tordenskiold – en ekte
sjøhelt?” og Brødrene Konk er noen av
de mange trekkplastrene for familier
på Isegran. Det vil også være flere aktiviteter for barna, med blant annet
maritime aktiviteter, kreativt verksted
og ”kunsthuset” Qulthus; hvor du kan
perle et stort skip og de vil også være
ulike idrettsaktiviteter de vil kunne ta
del i. Figurer som barna kjenner godt
til vil kunne dukke opp ulike steder på
Isegran. Isegran vil være det området
der barna står i fokus disse dagene.
11
Mye å se frem til
Også selveste åpningsseremonien til
Tall Ships Races vil finne sted i
Isegrans flotte omgivelser. Seremonien
finner sted i amfiet lørdag 12. juli kl.
17.00, og setter i gang hele skutearrangementet. På søndag 13. juli vil
mannskapene fra de forskjellige skutene konkurrere med hverandre i
”Mesternes Mester”, før det blir teater
med forestillingen Hjortekongen lørdag 12. Og tirsdag 15. Isegran vil også
huse avslutningskonsert med Peter
Jöback og Heidi Gjermund Brock før
hele Fredrikstads skuteseilas avsluttes
med fyrverkeri fra øya.
Forts. neste side
Stortorvet
Under The Tall Ships Races i
Fredrikstad 12.-15.juli, vil nye
Stortorvet bli fylt av underholdning og
aktiviteter hver dag. Det vil bli aktiviteter for ungdom på dagtid, mens
kvelden vil by på opplevelser som favner bredt. Alle arrangementer på
Stortorvet vil i disse dagene være gratis
og fylle byens nye «storstue» med god
stemning og opplevelser. Mannskapet
fra skutene vil søndag 13. juli gå i
parade gjennom sentrum og gatene
blir fylt med karnevalstemning.
Paraden ender i premieutdeling på
Stortorvet. Hele 15 innslag fra
Ungdommens Kulturmønstring
(UKM) vil fylle Torvet på dagtid. For
her skal ungdommene få vise hvorfor
akkurat de er plukket ut fra sin del av
fylket.
Kongsten fort
Øvrige høydepunkter fra kulturprogrammet er konsert med Backstreet
Boys lørdag 12. juli på Kongsten
Festning. De er verdens største boyband, med over 100 millioner solgte
album. De har toppet alt fra
Billboardlister til VG-lister med hits
som ”Backstreets Back”, ”As Long as
you Love Me” og mange, mange flere.
Det sukket i mange ungpikehjerter da
en av gutta ga seg, og Backstreet Boys
plutselig var redusert til en kvartett.
På ti år har de ikke stått på scenen
sammen, men nå er de endelig fulltallige igjen, og tilbake sterkere enn
noensinne.
Skuter fra hele verden
The Tall Ships Races er verdens største
skutearrangement, og ett av verdens
største idrettsarrangementer.
Regattaene drives av Sail Training
International, og har foregått siden
1956 . Fredrikstad arrangerer The Tall
Ships Races for andre gang i 2014.
Dette vil bli en folkefest med yrende
folkeliv i hele Fredrikstad med 70
skuter fra nærmere 30 nasjoner!
Selv om mange land i Europa sliter
med dårlig økonomi har de likevel
klart å utstyre 22 av de største seilskutene for å være med i årets race.
Det som også er gledelig for oss lokalt
er at alle de 3 store norske deltar.
Christian Radich og Sørlandet var
også med og konkurrerte sist og i år
kommer også jubilanten Statsraad
Lehmkuhl til å delta. Statsraad
Lehmkuhl er 100 år i år og turen fra
Fredrikstad med kurs for hjembyen
Bergen blir skutas store jubileumsferd.Og publikum vil få muligheten til
å gå om bord og se nærmere på en
rekke av disse store stolthetene når de
ligger her i Fredrikstad.
12
Skuteseilaset starter i Harlingen i
Nederland, der de setter snuta mot
Fredrikstad. Heretter fortsetter de store
skutene etter noen dager mot Bergen,
før de seiler sørover igjen mot Esbjerg
i Danmark.
FORELØPIG PROGRAM:
FREDAG 11. JULI
De første skutene ankommer. Festivalområdet er klart.
Oppvarmingskonsert.
19.00: Crew Party, Lykkebergparken
22.00: Tordenskiold – en ekte sjøhelt?
Familieforestilling, Isegran
LØRDAG 12. JULI
11.00: Programstart på Stortorvet og Isegran
17.00: Åpningsseremoni og åpnigsshow, Isegran
19.00: Captain’s Dinner, Isegran
20.30: Backstreet Boys konsert, ved Kongsten fort
22.00: Havets teater, utendørsteater, Isegran
MANDAG 14. JULI
11.00-15.00: Mannskapsaktiviteter
19.00: Senior Officer’s Party
21.00: Avslutningskonsert, Peter Jöbak,
Heidi Gjermundsen Broch,
Isegran amfi med fyrverkeri
SØNDAG 13. JULI
10.00 – 14.00: Mannskapskonkurranse “Mesternes
Mester”, Isegran
16.00: Crew Parade gjennom Fredrikstad sentrum
(start på Steffensjordet)
17.00: Prisutdeling, Stortorvet
TIRSDAG 15. JULI
14.00: Parade of sails
Saluttering av skutene, Tambourafdelingen
Havets teater, utendørsteater, Isegran
Frivilligfest på kvelden.
SETT BILEN HJEMME!
Oppfordringen fra arrangørene er klar: tørk støv av
sykkelen når du ønsker å komme deg til arrangementet. Det vil bli mange mennesker og mye trafikk i byen,
og derfor begrenset fremkommelighet med bil i hele
området.
•
Man bør unngå å kjøre over Kråkerøy-bruene hvis man
kommer fra Hvaler/Kråkerøy. Det er stor parkeringskapasitet på Værste området.
•
Vær med på å gjøre dette til et enda mer miljøvennlig
arrangement.
Vi oppfordrer derfor alle til å sykle!
•
Fergeforbindelse vil gå som normalt. Byferga har
halvtimes rute fra og med 1. juli. Det vil i tillegg være
et utvidet rutetilbud på byferga til kl 23:00 i perioden
12.-14. juli.
•
Nytt fergested på Isegran vil være klart til
arrangementet
•
Det vil ikke bli etablert flere parkeringsplasser i
Fredrikstad kommune i forbindelse med The Tall Ships
Races 12.-15. juli.
•
Forvent mye mennesker og stor trafikk
•
Gamle Kråkerøybroa vil fungere som gang- og sykkelvei
under arrangementet
13
TEKST/FOTO: MAGNE HENRIKSEN
Om å havne på Galeien
SIRI OG TOM GOTTFREDSEN HAR HAVNET PÅ GALEIEN PÅ ISEGRAN
– OG DE NYTER HVERT SEKUND AV DET.
SOMMERFINT: Uteserveringen er populær i helgene.
-Her samles familier på tur med en is eller man kan nyte kald drikke
og fiskesuppe, sier vertskapet Siri og Tom Gottfredsen.
Uttrykket ”å havne på galeien”
henspeiler i hovedsak til hardt
arbeid eller til det å havne litt
utpå skråplanet.
På idylliske Café Galeien
på Isegran er det alltid trygt og
trivelig å havne. I Siri og Toms
vertskap er det tett mellom
både de kulinariske og de
kulturelle godbitene.
Maritimt
Siri Gottfredsen som har mange år
bak seg fra Dizzie showteater i Oslo,
har også vært på Grand hotell og en
svipptur innom Christian Radich.
I sum blir dette god underholdning og
godt vertskap i maritime omgivelser.
Mannen Tom har en helt annen bakgrunn fra rusomsorg både i hovedstaden og i Fredrikstad.
-I tre år har vi nå drevet Café Galeien
og vi utvider stadig. Aller helst skulle
vi holdt åpent hele tiden, men da er vi
avhengig av enda høyere besøk, sier
Tom Gottfredsen. Han kan ikke dy
seg, men forteller om en venninnegjeng som flere ganger har tatt bussen
fra Engelsviken til Isegran ens ærend
for å spise fiskesuppen som her lages
fra bunnen av.
14
Bed and breakfast
De har fått cafédriften til å svinge på
den historiske øya i Glommas utløp.
Her tilbyr de foruten ren cafédrift
også kurs- og konferansefasiliteter og
overnatting til 30 personer. De har
bed and breakfast-tilbud og på
Tripadvisor får de uforbeholdent skryt
fra gjestene. ”Vi har vært her opp til
flere ganger, og denne restauranten er
en av mine favoritter. Det er et
ordentlig hyggelig sted, koselige mennesker - og god mat. Bedre blir det
nesten ikke!” skriver en av gjestene
som besøkte Galeien i fjor høst.
-God omtale på Tripadvisor ser vi
absolutt effekten av, sier Siri og legger
KVALITET: -Oppskriften til suksess er å levere kvalitet i alle ledd, fra servering
til matvarer og kultur, sier Tom og Siri Gottfredsen. Isegrans atmosfære og opplevde kvalitet får kundene med på kjøpet.
OVERNATTING: I festningsverket og
husene på øya tilbyr Tom Gottfredsen
overnatting og konferansefasiliteter til
30 personer. De har også et samarbeid med Choice-hotellet og et eventbyrå i byen som skaper liv og røre.
MARITIMT: Café Galeien er ikke sted du bare dropper innom uten å vite at det
finnes selv om skiltingen er godt synlig når du først nærmer deg.
HISTORISK: Galeien holder til på historisk grunn og tilpasser driften deretter.
til: For mange har vi også blitt det
faste lokale spisestedet her på øya og
hver torsdag i vinterhalvåret arrangerer
vi en meget populær quiz.
stab av ungdommer som kommer
hjem fra studiesteder over hele Europa
for å jobbe hos oss. Men det er også
viktig å tenke på god drift i ukene før
og ukene etter arrangementet. Vi skal
være her hele året, ikke bare når seilskutene ligger fortøyd, sier Tom
Gottfredsen.
Historisk grunn
På tre år har mye skjedd og Galeien
har blitt fast inventar på Isegran.
Samarbeidet med Fredrikstad Museum
har gått knirkefritt. Selv om Siri og
Tom driver kommersiell drift på historisk grunn, gjøres det med respekt og
med det for øyet å skape liv i bygningene. Flere av rommene har de pusset
opp og konferanserommet med en av
byens beste beliggenheter har selvsagt
fullt AV-utstyr.
Mange høydepunkter
Kulturkalenderen for 2014 er rikholdig og sommersesongen starter for
alvor med utstilling av Tor Erik
Gunstrøm og Tore Hansen i juni og
den avsluttes med Anita Skorgan før
kornet gulner. Sommerens høydepunkt på Café Galeiens sommerscene
i Båtbyggeriet er selvfølgelig Cornelis
Cabaret med Alexander Hermansen i
spissen.
Under Tall ships Races i juli forventer
de mellom to og tre tusen besøkende
gjester.
-Da er det selvsagt ekstra bemanning
og mye som skjer. Vi har en herlig
15
Slekters gang 2/14
DØPTE
DØDE
02.03.14
Tobias Skinstad
Mathias Haarstad Stylo
Magnhild Bruhn
Ruth Isabel Holme
Mary Helene Johansen
Valborg Nathalie Johannessen
Veronika Moe Janik
Oddvar Asbjørn Andersen
Ragnar Josef Gretland
Richart Gundrosen
Ragnar Fredrik Andersen
Erling Andreassen
Kåre Øyvind Fallet
Tor Ingolf Svendsen
Albert Schlûtter
Kåre Jan Jørgensen
Berit Eliassen
Edith Helene Gabrielsen
Ivar Kristian Karlsen
Laila Karin Ræstad
Gudrun Alvilde Karlsen
Ivar Oliver Fredriksen
Anne Berit Holm
Tore Billing
Karin Bjørg Mcllwraith
Ragnhild Bergljot
Edel Tove Andersen
John Villy Larsen
Evlyn Johansen
16.03.14
Amilia Ringstad Aas
Mikkel August Thuve-Hansen
30.03.14
Emilie Moen-Vegsgård
Ada Cornelia Strålsund Stylo
LisaKaland Fjellstad
Olea Irene Ekeli
Catrin Marie Gallarde Hansen
13.04.14
Max Christian Larson
20.04.14
Hedda Kanstrup
27.04.14
Ingeborg Søland Flatner
Thea Kristiansen-Moen
Ida Kristiansen-Moen
Jenny Hansen
Anton Lundblad Amundsen
Filip Oliver Sørbøe
Isaac Flobergseter Aarvold
04.05.14
Brage Stene-Rusten
16
1921
1919
1919
1916
1970
1934
1923
1960
1929
1920
1943
1927
1957
1928
1945
1937
1930
1947
1928
1942
1932
1933
1927
1924
1922
1928
1938
Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover
- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -
01.06.14
Søndag før pinse
Vi deltar på Skaperverkets dag i Gamlebyen
08.06.14
1. pinsedag
Hauglum Dåp og nattverd
09.06.14
2. pinsedag
Solliheimen Hauglum Nattverd
15.06.14
Treenighetssøndag
Hauglum Dåp Kirkekaffe
22.06.14
2. søndag i treenighetstiden
Ekvik Nattverd
29.06.14
3. søndag i treenighetstiden
Vi deltar på fellesgudstjenesten på
Bryggepromenaden
06.07.14
4. søndag i treenighetstiden
Hauglum Dåp og nattved
13.07.14
5. søndag i treenighetstiden
Hauglum Dåp og nattverd
20.07.14 kl 18.00
6. søndag i treenighetstiden
Hauglum Nattverd
27.07.14
7. søndag i treenighetstiden
Hummel Dåp og nattverd
03.08.14 kl 18.00
8. søndag i treenighetstiden
Hummel Dåp og nattverd
10.08.14
9. søndag i treenighetstiden
Ekvik Dåp og nattverd
17.08.14
10. søndag i treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste Ekvik/Jenseg Nattverd
24.08.14
11. søndag i treenighetstiden
Ekvik Dåp
31.08.14
12. søndag i treenighetstiden
Hauglum Dåp og nattverd
06.09.14 kl 12.00
Konfirmasjon Peattie/Hauglum
06.09.14 kl 14.30
Konfirmasjon Peattie/Hauglum
07.09.14
13. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjon Peattie/Hauglum
14.09.14
Vingårdssøndagen
Høsttakkefest Ekvik/Peattie Dåp
21.09.14
15. søndag i treenighetstiden
4-årsbok Ekvik/Jenseg
28.09.14 kl 18.00
16. søndag i treenighetstiden
Hauglum Nattverd
17
Småstoff
VELKLEDD I SOMMER!
Butikken bugner nå av lekre sommerklær!
Vi fører merkene: Pret, Skimra, Carla du Nord,
Mac Scott, Elinette, Jensen, Mesterdesign,
Lindon, Sofie Rasmussen, Dehn Design.
Vi har også egen stormoteavdeling med
merkene Ciso, Pardon, Choice og Point Neuf.
UNGDOMSLEDERE FIKK
SITT KURSBEVIS PÅ GUDSTJENESTEN SØNDAG 27/4.
VELKOMMEN INN TIL
EN HYGGELIG HANDEL!
Nygaardsgt. 32, Fredrikstad
Tlf. 69 30 39 85 Mail: [email protected]
Hele 26 ungdommer har sagt ha til å være ungdomsledere i menigheten vår og de har gatt gjennom et ledertreningskurs på ca. 35 timer. Ledertreningen er et tilbud
for ungdommer etter konfirmasjon.
Gjennom kurskvelder, en høstleir på Sauevika, overnatting og priktiske oppgaver har de lært mer om segselv,
tro og det å være leder for andre. Ungdomsledere har
møtt andre ungdommer fra hele Fredrikstad som tar
lederkurs i sin menighet.
Kurset ble avsluttet med en høytidlig markering og de
fikk utdelt kursbevis.
Ledertrenings-gjengen er ledere for NESTE konfirmaskull og er med på årets konfirmsjonsleir 28.juni – 2. juli
på Tjellholmen, Hvaler.
Ønsker du å annonsere
i Kråkerøy Menighetsblad?
For mer info, ta kontakt med
redaksjonen på tlf. 99 56 52 62.
Eller send mail til: [email protected]
18
Tannlege Unni Døhlen Opsahl
Storgaten 4, inng. Nygaardsplassen, 1607 Fredrikstad
www.leveringavsmil.no
Tlf: 69 300 800
VELKOMMEN!
19