Har mannen din problem med vann- lating?

Comments

Transcription

Har mannen din problem med vann- lating?
Bedriftsprofill
Bedriftsprofi
UKE:
UKE: 01–
17– 2014
2013
3
1
Har mannen
din problem
med vannlating?
Menn snakker ikke om
sin egen sykdom. Kvinner
går til legen når de har
symptomer, mens menn
går til legen når noe går i
stykker. Da kan det være
for sent, eller en har i
alle fall gått gjennom mye
unødvendig lidelse og
bekymringer.
HELSE & LIVSSTIL
Tekst & foto: Svein Kåre Edland
– Svært mange menn får i løpet av
livet problemer med prostata og
dermed store utfordringer med
vannlating, forteller Dr. Tønnes
Østrem til Lokalavisen. Han er
ansvarlig lege for urologisk avdeling ved Privatsykehuset Haugesund, og sammen med leder for
drift Turid Staveland Nygaard
er han opptatt av å få kontakt
med pasienter som har dette
problemet. – Mange tenker med
én gang på kreft i prostata, men
de fleste problemene skyldes en
godartet forstørrelse av prostata.
Det medfører problemer med å
bli kvitt urinen. Dette har konsekvenser i form av dårlig drenasje
for nyrene, og kan påvirke helsetilstanden i stor grad. Heldigvis
er det lett å gjøre noe med for de
aller fleste. Men vi ser dessverre
at det ofte er kvinnen som må
få mannen til lege for å få gjort
nødvendige undersøkelser.
Smertefullt å vente
– Problemer knyttet til vannlating kan være svært smertefullt.
Pasientene som går og venter på
kirurgisk behandling, sliter ofte
både fysisk og psykisk, opplyser
Tønnes Østrem. I tillegg øker
risikoen for å få infeksjoner. I
Stavanger er det vanlig at du må
vente 6 måneder før du kommer til undersøkelse, og deretter går det gjerne 6-7 måneder
før du kommer inn til operasjon eller behandling. Mange
sykehus prioriterer ikke denne
sykdommen. – Dette er en sykdom få snakker om, og derfor
er det mange som ikke vet at det
er mulig å få behandling raskt
hos oss. Akkurat nå har vi ingen
ventetid. Pasienter kommer inn
til undersøkelse innen 1 uke, og
deretter utfører vi behandling
eller operasjon når det passer
pasienten. Gjerne uken deretter,
sier Østrem.
Mange rammes
– I Rogaland er det hvert år ca
600 menn som får diagnosen.
Vi opererer ca 275 hvert år her
i Haugesund, men har kapasitet til flere, forteller den erfarne
spesialisten som tidligere har
jobbet på Universitetssykehuset
i Stavanger. I mange tilfeller kan
vi gi medisin, som i alle fall utsetter operasjonen. Må du operere,
er det et enkelt inngrep som går
raskt, og utføres med lokal bedøvelse.
Dr. Tønnes Østrem er spesialist på prostata.
Hva er prostata?
Prostata kalles også for blærehalskjertelen, og er en kjertel
på størrelse med en kastanje.
Kjertelen finnes kun hos menn
og er plassert under blæren og
omkranser hele urinrøret. Kjertelen danner sædvæske, som ved
utløsning blandes med sæden
fra testiklene. Med alderen kan
kjertelen begynne å vokse. Dette
er noe som skjer hos de fleste
menn. Denne veksten gir med tiden ofte vannlatingsbesvær, fordi
kjertelen klemmer urinrøret når
den vokser. Veksten er i seg selv
ufarlig, og tilstanden kalles godartet forstørrelse av prostata.
Hvilke problemer oppstår?
Når kjertelen begynner å vokse,
øker mengden prostatavev hos
middelaldrende og eldre menn.
Dette medfører økende problemer med å tisse. Urinstrålen blir
slapp, og selve tissingen blir ofte
avbrutt, slik at man bruker flere
forsøk på å tømme blæren. Mange opplever vanskeligheter med
å starte tissingen, selv om man
føler trang til å tømme blæren.
Du har ofte
følelsen av
at blæren
ikke
blir
helt tømt,
og det medfører hyppige besøk
på toalettet
både
om
Leder for drift
Turid Staveland
dagen
og
Nygaard.
om natten.
Noen ganger går det galt og du greier ikke
å holde på vannet. Det er også
vanlig med etterdrypp av urin og
både smerter og svie. Det er bare
i ca 5 % av tilfellene de siste årene
hvor det viser seg at pasienten
med disse symptomene har prostatakreft.
Det offentlige betaler
– Vi satser på å hjelpe folk som
har denne sykdommen, opplyser Turid Staveland Nygaard. –
Privatsykehuset Haugesund har
lang erfaring med prostata sykdommer og har en avtale med det
offentlige som gjør at pasi-
enten betaler bare vanlig offentlig egenandel + materiell.
Resterende betales av Helse Vest.
Det er samme egenandel både
for undersøkelsen hos spesialist
og selve operasjonen.
Dette er Privatsykehuset
Haugesund
Sykehuset er et offentlig godkjent sykehus med lang erfaring
og høy kompetanse på en rekke
ulike felt som generell ortopedi,
både dagkirurgi og kne- og
hofteproteseoperasjoner
som
krever innleggelse i 3–4 døgn,
og prostataoperasjoner. I tillegg
satser sykehuset innen kardiologi, øyelaser, hud, kosmetiske
operasjoner, åreknuter og operasjoner innen grå stær. Hvert år
opererer sykehuset 2200 pasienter for grå stær, og sykehuset er
ledende i landet på dette feltet.
I tett samarbeid med det offentlige. Sykehuset er ISO sertifisert
både på miljø og kvalitet. Privatsykehuset Haugesund er en
servicebedrift hvor du som
pasient står i fokus.
Sykehuset
tilbyr:
• Utredning av vannlatingsplager relatert til forstørret
prostata
• Operasjon prostata TurP
• Innleggelse 1 døgn
• Kun offentlig egenandel
+ materiell
• Kort ventetid
Bestill konsultasjon
Har du spørsmål om behandlingen og lurer på om dette kan
være noe for deg? Da ringer du
sykehuset direkte. Du vil raskt få
avklart konsultasjonen og når du
kan komme.
FAKTA:
Privatsykehuset
Haugesund
HVA:
Offentlig godkjent sykehus som
foretar utredninger og operasjoner
AKTUELL MED:
Tilbyr konsultasjon hos spesialist
uten ventetid for personer som har
problemer med vannlating.
HVOR:
Haraldsgt 139, Haugesund
Når prostata vokser, presses urinrøret,
som medfører vanskeligheter med vann­
lating. (Illustrasjonbildet viser prostata
til høyre og mørkerød flekk til venstre.)
KONTAKT:
Tlf: 52 70 05 50
WEB:
www.privatsykehuset.no
B E D R I F T S P R O F I L I L O K A L AV I S E N E R O P P D R A G S J O U R N A L I S T I K K - R I N G 5 1 5 8 5 3 0 0