Last ned Allegro! Nr. 59 – 2013

Comments

Transcription

Last ned Allegro! Nr. 59 – 2013
Fokus på cellisten Maria Cecilia
Gunnarsdotter Götestam
Side 2
Siste nytt fra OFO
Side 2
Spennende vennekonsert
Side 3
Husk årsmøtet!
Side 4
FOTO: STIAN ANDERSEN
Nr. 59 – Mars 2013
KJÆRE MUSIKKVENNER!
Vårt årsmøte vil bli avholdt i april. Årsmøtet har de seneste
årene blitt gjennomført i Konserthuset på en konsertdag, slik
at medlemmene kan kombinere årsmøtet med en kveld med
Oslo Filharmoniske Orkester. Vi oppfordrer medlemmene til
å møte opp! Ved å delta på årsmøtet kan man påvirke utviklingen i venneforeningen ved å komme med forslag og å delta
i avstemningen i forhold til styremedlemmer både i OFV og
OF. Dette er også en god anledning til å bli kjent med andre
engasjerte musikkelskere.
Oslo-Filharmoniens Venner har, som enkelte medlemmer
allerede vil ha merket, ansatt en ny sekretær i forbindelse
med at Dalia Jackbo slutter etter mange års verdsatt arbeid.
Vår nye sekretær Thor Gunnar Næss har bred bakgrunn
innen kulturlivet. Han arbeider som sekretær for Akershus
Slotts Venner og som antikvarbokhandler i Norlis Antikvariat. Dessuten er han styremedlem i Norsk Folkemuseums
Venner. Vi ønsker Thor Gunnar lykke til i arbeidet som sekretær for venneforeningen!
Mens vi venter på offentliggjøringen av neste sesongs konsertprogram har vi en rekke gode konserter å glede oss til i de
kommende månedene. I tillegg til tidligere omtalte store produksjoner med sjefdirigent Saraste, ser vi frem til møte med
spennende dirigenter som Johns Storgårds og Ilan Volkov.
Blant norske solister kan vi nevne Rolf-Erik Nystrøm, Håvard
Gimse og Truls Mørk. Vi får også høre en rekke sangsolister
fra ulike land. Kate Aldrich, Michele Pertusi og Nathalie
Stutzmann er noen av dem som vil gi oss fine vokalopplevelser sammen med Oslo Filharmoniske Kor. For de av medlemmene som ønsker å få med seg turnéprogrammet kan
konsertene med Saraste og pianisten Arkadij Volodos 24. og
25. april anbefales. Da står Brahms klaverkonsert nr. 2 og
Sibelius symfoni nr. 5 på programmet.
Vi ønsker dere en god vår!
Med vennlig hilsen
Tor Einar Stien Thorvaldsen
Styreleder
FOTO: LIV HEGNA
Venneforeningens nye år ble innledet med to flotte konsertbegivenheter. Først var det en stor konsert 1. februar med
Oslo-Filharmonien (OF), cellist Truls Mørk og vår kommende sjefdirigent Vasily Petrenko. Det ble vakre ekstranummer fra både cellist og orkester/dirigent. Kontakten mellom
scene og sal var positivt gnistrende. Etter konserten møtte
180 medlemmer hverandre, musikere og representanter fra
OFs ledelse på et hyggelig vennetreff i Glasshuset. En minnerik kveld! Neste opplevelse i regi av venneforeningen kom
like etter, med en utmerket kammerkonsert i samarbeid med
den Venezuelanske ambassade, der blant annet sør-amerikansk og rusisk musikk var på programmet, i et nært møte
mellom musikere og publikum.
Maria Cecilia Gunnarsdotter Gøtestam
Cello ved en tilfeldighet
Mange barn i Trondheim spilte fiolin der Cecilia Gøtestam gikk på musikkskole som liten.
Skolen manglet en cellist under kammermusikkfremførelsene. En tilfeldig forespørsel fra
en lærer om ikke Cecilia kunne tenke seg å ta på seg oppgaven, resulterte i en karriere som
voksen innen faget. I dag er Cecilia cellist i vårt kjære orkester, OFO.
Cecilia fortsatte å dyrke den etablerte pianointeressen ved siden av. Den gang. Og hun
danset ballett. Det gjør hun også fremdeles. I klassetimene med tåspiss og piruetter kobler
hun helt av. Tenker bare på dansen. Må legge alt annet vekk. Meget avslappende, sier hun
selv.
Hjemme var det mye musikk.
Begge foreldrene sang i kor.
Far var organist på fritiden.
Begge søsknene hennes var
musikkinteresserte, men bare
hun har gjort det til en levevei.
Av Cecilias egne tre barn, har
den eldste begynt på musikklinjen på videregående. Minstemann på fem er mer opptatt av å gå rundt og dirigere.
"For det gjør jo pappa". Pappa
i dette tilfellet er dirigenten
Lars-Erik ter Jung.
Det er dette med at man skal
tidlig krøkes....
Ja, så er det eplet som ikke
faller langt fra stammen, da.
Tilfeldighetene spilte forøv-
rig inn også da det gjaldt Cecilias nasjonalitet. Hun er
født i Uppsala. Av svenske
foreldre. Men da far ble ansatt ved NTNU, flyttet familien til Trondheim da Cecilia
var syv år, og Cecilia ble heilnorsk, med solid trøndersk
aksent.
-Trondheim har et fint musikkmiljø. Også for unge. Lørdagsskole med ekstraundervisning for dem som trenger
det. Og så er det så fint ungdomsmiljø innen musikk. Da
hun selv som niåring begynte
å spille strykekvartett, var en
av fiolistene i gruppen Henninge Landaas, som idag er
alternerende solobratsjist i
OFO!
Ja, men altså en ting er at du
har talent som barn. Men når
du vokser deg inn i tenårene,
er det sosiale interesser som
tar over, kanskje. Da er det
viktig at det står noen der og
legger til rette for både dyr-
NYTT FRA OFO
PÅSKEKOnSERTEnE –
VERDIS REQUIEM
Påskekonsertene er en av Oslo-Filharmoniens eldste tradisjoner. For alle som da er igjen i byen, og de er flere enn
mange tror, er dagene før palmesøndag ensbetydende med
store opplevelser av sakrale vokalverker. Blant disse er det
få som i popularitet overgår Verdis Requiem, som i år står
på programmet med Jukka-Pekka Saraste og fire av verdens fremste sangsolister i den italienske tradisjonen.
Koret er usedvanlig stort, med både Oslo Filharmoniske
Kor og Schola Cantorum.
Årets påskekonserter blir i seg selv en milepæl, som den
første konsertproduksjonen vist direkte på norske kinoer;
på samme måte som de populære operasendingene som
mange nå kjenner til. På vår nettside skal vi etter hvert informere om hvilke kinoer det gjelder, i tilfelle noen av
disse er i nærheten av ditt feriested. Og for deg som har
Oslo som feriested, er det bare å velge mellom torsdag 21.
og fredag 22. mars kl. 19.30, og lørdag 23. mars kl. 15.00.
Det er den siste konserten som overføres til kinoene, og
denne dagen er det også best plassutvalg. (Torsdag nærmer seg allerede utsolgt.) Vel møtt til en stor konsertopplevelse, enten det blir i Oslo Konserthus eller på kino!
Kjære musikkvenn!
G
N
ARA T I F
O
RE
RGF
-rg
N DE T
I SE
Bli med på
Operafestival i Riga 12. – 17. juni
eller også
Verona med Domingo og Torre del Lago
19. – 25. august
I tillegg: Verdi festival i Parma og La Scala
16. – 20. oktober
f. n o -
Ring 66 78 79 10 for program eller
skriv til [email protected]
Marit Gaasland, Informasjonssjef i OFO
www.kulturreiser.no
2
king av musikk og utvikling
av det sosiale, sier hun. Kåre
Opdal er et navn hun gjerne
trekker frem fra musikkskoletiden. Opdal var den driftige rektoren som forstod de
unges behov.
Nå står hun foran kammerkonsert i Ridehuset med Britten og Bruckner. Britten naturlig nok fordi 2013 er hundre års jubileet for Brittens
fødsel. Edward Benjamin
Britten, Baron Britten, ble
født 22. november 1913 i Lowestoft i Suffolk. Peter Grimes, The Young Persons
Guide to the Orchestra og
War Requiem er bare noen av
hans mest kjente verk. På
programmet 16. mars står
hans Fantasi i f-moll for strykekvartett. Cecilia Gøtestam
får følge av Baard Winther
Andersen og Hans Morten
Stensland på fiolin. I programmet står det også at Ås-
hild Breie Nyhus og Anders
Rensvik skal bidra med
bratsj-stemmer. I det samme
programmet
fremkommer
Cecilias fulle navn: Maria Cecilia Gunnarsdotter Gøtestam.
I tillegg til Britten, skal Bruckners Strykekvintett i F-dur
fremføres 16. mars. -En utrolig nydelig adagio, en tredje-
sats. Jeg har kalt den satsen
for rosinen i pølsen den dagen, ler Cecilia Gøtestam.
– Jo. Jeg har vært ansatt i
OFO siden 1995, sier Cecilia
(42 år). – Det er alltid like
fantastisk å komme på første
prøve på mandag og møte et
Brahms partitur eller noe i
den klassen på stativet.
Kammermusikk har en ekstra
SOMMERKOnSERT –
VEnnEFOREnInGEn
dimensjon: Musikerne er mer
selvstendige i tilnærmingen,
man blir bedre kjent med kolleger, det blir en veldig fin
virkning av veksling mellom
stort orkester og kammermusikk, sier Cecilia Gøtestam.
Liv Hegna, tekst og foto
Åpne prøver,
vårsesongen 2013:
Siste konsert i denne sesong vil foregå i en nordisk ambassade sentralt i Oslo. Konserten vil ha følgende utøvere:
Liv Glaser, pianist og professor. I 2004 mottok hun den
prestisjetunge Lindemanprisen. I tillegg får vi høre Helene Wold, sopran, sangpedagog og instruktør.
Helene har hatt romanse-konserter i Queen Elizabeth
Hall, Wigmore Hall og i tillegg vært sopransolist ved Den
Norske Opera. Tredje person blir Vegard Lund med lutt
og gitar. Han er medlem av Nordisk Barokk Kvartett, han
jobber regelmessig med flere av Nordens ledende kor og
ensembler. Dette blir en spennende konsert med repertoar
fra de Nordiske land. Etter konserten inviterer Ambassadøren på vin og fingermat.
Datoen for konserten blir: TIRSDAG 11.juni 2013. Dørene
åpnes som vanlig kl.19.00 og konserten begynner kl. 19.30.
Påmelding tirsdag 14.mai 17.30-19.00. OBS! Tidspunkt:
til Liss R. Laan 66 84 83 42 eller Tor Einar Thorvaldsen
924 04 995. Pris kr. 300,00. Vennligst betal FØR konserten
og MERK INNBETALINGEN MED NAVN.
Kontonr. 1503 25 20321.
Frist for innbetaling er 4.juni, samme dato for avbestilling
før kl.12.00. Vennligst noter min nye email:
[email protected] Vel møtt!
Vi har gleden av å invitere til åpne prøver
med orkesteret på følgende datoer:
21-22/3 (Saraste) Onsdag 20.03.13
kl 16:45-19:00
23-25/5 (Saraste) Onsdag 22.05.13
kl 16:45-20.00
(prøven er forlenget til kl 20:00)
Venneforeningens medlemmer kan sette seg
på rad 8 og bakover. Vi ber alle som kommer
om å ta hensyn til instrumentkassene og
andre personlige effekter som ofte legges
rundt omkring på setene.
De fleste av musikerne plasserer
imidlertid dette stort sett langt
fremme, så "problemet" er ikke stort.
Styret
Liss Laan
3
B
Returadr.: Oslo-Filharmoniens Venner, Pb 1607 Vika, 0119 Oslo
Tusen takk for mange tilsendte svar: Som alltid meget imponerende kunnskaper blant dere.
Her er årets første quiz. God fornøyelse:
Her er de 10 riktige svar på vår desember-Quiz.
1. Choral, hvilken religion hører dette musikkutrykket til?
2. Kontrabassens Paganini ble han kalt, dirigerte urfremførelsen av Aida i Cairo 1871. Hva het denne komponisten/dirigenten?
3. Hva heter den store musikk ”Saal” i München til
Bayerische Rundfunk Orch?
4. Forklar Prix de Rome, og nevn noen komponister som har
mottatt denne pris.
5. Denne mann er italiener, filmprodusent, regissør av både
film, teater og opera. Var innom politikken fra 1994 til
2001 som ”senatore” for det høyrepolitiske partiet Forza
Italia. Hvem er han?
6. Her er en rekke heller ukjente operaer av meget kjente
komponister. Sett komponistens navn på følgende:
a) Alceste, b) Mozart et Salieri, c) Oberto, d) Edgar,
e) Bianca et Fernando, f ) Zoriada di Granata, g) Die
schweigsame Frau, h) Béatrice et Bénédict, i) La Jolie
Fille de Perth, j) Maometto ll.
7. Hvilket orkester i Italia referer seg selv som La Verdi?
8. Caprizzio har inspirert flere komponister, nevn minst
seks stykker.
9. Wagner-Tuba, et messinginstrument designet av Wagner
selv til Ringen,” ligger” mellom to instrumenter, hvilke?
10. Han var født i Argentina i 1915. Reiste som ung til Italia,
hvor han grunnla senere Bologna Chamber Orch. i 1946.
Stor operadirigent, døde i Bologna i 2007. Hvem var han?
1. Sangdans/trubadursang, England 1700
2. Bent Fabricius-Bjerre.
3. Engelsk Kammerork. Grunnlagt av Sir Neville Marriner
1959.
4. Tysk komponist og klarinettist, født 1973
5. Andris Nelson: Latvisk dirigent, født 1978, Daniel
Harding: Britisk dirigent født i 1975. Begge startet ut som
trompetister, og er i dag to ledende dirigent innenfor de
store opera/konserthus.
6. Richard Strauss-operaene: Der Rosenkavalier, Die Frau
ohne Schatten, Ariadna auf Naxos, Elektra, Arabella og
Die ägyptische Helena. Festspiele in Salzburg i 1920.
7. Child Harold, Beatrice et Bénédict , Roméo og Juliette,
Harold en Italie, La mort d’Ophélie, King Lear og Hamlet.
8. Her tenker jeg på Nina Stemme, mange av dere har svart
Lena Theorin og Katarina Dalayman som vi også godtar,
men Solveig Kringlebotten, kjære venner, kan vi ikke
godta, hun er da kun norsk. Alle er født i 1963. Var gjerne
et litt ubestemt spørsmål. Beklager.
9. Schumann: Carneval, Dvorak: Karnevaloverture,
J. Strauss: Carneval in Paris, Respighi: Carnevaloverture, J.
Svendsen: Norsk Kunstnerkarneval, H.Berlioz: Le Carneval Romain .Saint-Saëns: Le Carneval des animeaux. Etc.
10. Et meget kjent konservatorium i New York for musikk,
drama og dans, grunnlagt i 1905 av Frank Damrosch.
Senere overtatt i 1924 av den velhavende tekstil kjøpmann
Augustus D. Juilliard.
De heldige vinnerne er følgende: Kirsten Sjaastad, Vetre, Rønnaug Ree, Oslo, Lise Opheim, Råholt, Ragnhild Evjen Andersen,
Hamar, Rigmor Irène Falla, Kongsberg, Per Ivar Gaarder, Gjettum, Arthur Edgar Holding Jones, Haslum, Aslak Syse, Oslo,
Miklos Degre, Sandvika, Harald Vengene, Oslo, Amund Schanche, Fyllingsdalen, Claus Decker, Oslo, Knut Torjuul, Oslo.
Gratulerer alle sammen! Dyktige er dere! Premie er som vanlig en CD/DVD. Send de neste spørsmålene innen 30. april til
Elisabeth Wiser, OFV, postboks 1607 Vika, 0119 Oslo, eller til [email protected] Lykke til.
Elisabeth Wiser
ÅRSMØTE
Du får beskjed i posten om litt, men
allerede nå bør du sette av dagen:
Torsdag 11. april vil det bli avholdt
årsmøte i Oslo-Filharmoniens
Venner. Vi sees torsdag 11. april
kl. 18.00 i A-spissen i Konserthuset.
Vel møtt!
Styret
Vi ønsker også å få tilsendt e-postadresser
fra medlemmene til vår nye -epostadresse:
[email protected]
VIKTIGE ADRESSER
Oslo-Filharmoniens Venner
Postboks 1607 Vika, 0119 Oslo
[email protected]
[email protected]
Medlemstjenesten
Onsdager kl. 10-12, telefon 2201 4900
mobil 9051 9589. [email protected]
Kontonr. 1607.18.37819
Redaksjonell kontakt Allegro
[email protected] og
[email protected]
Oslo-Filharmonien – salg
www.oslofilharmonien.no
Gebyr/tillegg kun når billetter sendes
hjem, kr. 25 per forsendelse.
Billettskranke
Oslo Konserthus , kl. 11-17, lørdag 11-14
Posten, Narvesen, 7-Eleven
Telefon
Oslo Konserthus 2311 3111
Billettservice (ikke serier) 815 33 133
Spesialtilbud til Venneforeningen
Bestilling når ikke annet er oppgitt:
[email protected]
Oslo-Filharmonien 2311 6060
Oslo-Filharmonien – adm.
Haakon VIIs gate 2
Postboks 1607 Vika, 0119 Oslo
Telefon 2201 4900, Faks 2201 4901
[email protected]