VELKOMMEN TIL FØRSKOLEDAGER PÅ GREFSEN SKOLE

Comments

Transcription

VELKOMMEN TIL FØRSKOLEDAGER PÅ GREFSEN SKOLE
VELKOMMEN TIL
GREFSEN SKOLE
Hvem er vi?
• Anton Rygg – rektor
• Karin Dahle – undv. inspektør, leder
for aktivitetsskolen
• Hege Ross – sosiallærer
Kontaktlærere
•
•
•
•
•
•
1A: Kjersti Brustad
1B: Nina Bakke
1C: Kirsten Skylstad
1D: Kristine Jacobsen
1E: Anne Bergerud
Ressurslærere: Tove Solberg ogThine
Jernberg
DETTE SKAL VI
SNAKKE OM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nye Grefsen skole og veien dit
Hva gjør vi i 1. klasse?
Hvorfor førskoledager?
Læring, undervisning og organisering
Aktivitetsskolen
Det viktige samarbeidet
Skolevei
”Lekse” i sommerferien
Spørsmål
KORT OM GREFSEN
SKOLE
•
•
•
•
•
•
Åpnet i 1905
580 elever og 80 ansatte, og i vekst!
Rehabiliteres – nyåpning i 2014
Grefsen er en PALS-skole
Skolekretsen
Hovedmål: Elevenes sosiale og faglige
utvikling
Faglige resultater på
Grefsen
• Særlige områder
– Lesing/språk
– Realfag/matematikk
• Skolens resultater
– Lesing 1. trinn 2013
• 95% av elevene scorer over kritisk grense
– Regning 1. trinn 2013
• 95% av elevene scorer over kritisk grense
– Nasjonale prøver 2012
Tallforståelse og
regneferdighet 1
Lesing 1
NP regning 2012
Mestringsnivå totalt
Gruppe
Nasjonalt
49%
46%
40%
26%
25%
13%
1
2
3
NP – lesing 2012
Mestringsnivå totalt
Gruppe
Nasjonalt
54%
47%
34%
27%
26%
12%
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kreative Grefsen!
Den kulturelle
skolesekken
• Tilbud, prosjekter og produksjoner
• Aktivt musikkmiljø
– Kor, korps, strykere
Sosial trygghet på
Grefsen
• Trygg, god skole, vekt på allsidig
læring
• Uteområder, turmuligheter
• Godt sosialt miljø
• Nulltoleranse mot mobbing
PALS
Positiv atferd, støttende
læringsmiljø og samhandling i skolen
Hva er PALS ?
• Metode for å gi barna en trygg
og forutsigbar skolehverdag
• Fokus på positiv atferd
• Felles regler på hele skolen
• Alle barna øver på reglene
• Et forutsigbart system når
noen bryter reglene
• Barna øver på hva som skjer
når de ikke følger reglene
Første
klasse!
ORGANISERING
• 110 elever, noe overvekt gutter
• 5 kontaktlærere
• 1. trinn ses på som en helhet, men delt i
grupper med hver sin kontaktlærer.
• Særlig på 1. trinn er klassen holdt samlet
• Skape en klasse = klassemiljøarbeid
• Klassen skal som utgangspunkt gå samlet ut
sjuende trinn
Klasserom og tilhørighet
• 1. trinn i en etasje for seg selv.
• Aktivitetsskolen i samme bygning,
med samme garderobe
• Ute-/lekeområdet rett utenfor
bygningen
Aktivitetsskolen (AKS)
•
•
•
•
•
•
Personalet
Antall barn
Oslostandard for AKS
Sikkerhet – tillatelser – henting
Foreldremøter
Betaling/faktura
HVA GJØR VI PÅ
SKOLEN I 1. KLASSE?
• Klassemiljøarbeid – tilhørighet - trygghet
• Sosial kompetanse – hva ”forventes” (PALS)
• Grunnleggende ferdigheter
–
–
–
–
–
Å kunne
Å kunne
Å kunne
Å kunne
Å kunne
• Aktivitet
lese
skrive
uttrykke seg muntlig
regne
bruke digitale verksted
– Lek og fysisk aktivitet
– Turdager
– Kreativitet, sang og musikk
• Faddere fra 6. trinn, særlig i oppstarten
HVA GJØR VI PÅ AKS I
1. KLASSE?
• Oppstart
• De første ukene
• Målområder
–
–
–
–
–
Fysisk aktivitet og lek
Lekser og fordypning
Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og kreativitet
Mat og helse
HVA GJØR VI PÅ AKS I
1. KLASSE?
•
•
•
•
PALS
Overgang AKS-skole-AKS
Morgenåpning
Måltider
TILPASSET
OPPLÆRING
• MÅL: Hvert barn få utvikle seg i eget tempo og
etter egne forutsetninger
• Alle barn unike
– rettferdig å behandle ulikt!
• Barnets beste skal alltid ligge til grunn for det vi
gjør
• Fleksibilitet, ulike behov i ulike situasjoner,
store/små grupper
• Ulike behov, ulike løsninger
Det viktige samarbeidet
• Skole-hjem = det viktige
samarbeidet!
• Foreldremøter og utviklingssamtaler
• FAU – foreldrenes arbeidsutvalg
• Nabokjerringer og andre gode
naboer!
• Brosjyre
Skolevei
• Snakk med andre foresatte
• Dann følgegrupper
• Skap gode vaner tidlig = god
investering!
HVORFOR
FØRSKOLEDAGER?
•Trygghet
• Bli kjent med de andre barna
• Bli kjent med personalet i skole og
aktivitetsskole
• Bli kjent med ”skolen”, ute og inne
Onsdag og torsdag…
• Samme tid begge dager: 09.00-12.00
• Onsdag: opprop og oppmøte gymsal
Grefsen stadion
• Torsdag: oppmøte utenfor klasserom
• Klassetilhørighet
Onsdag og torsdag…
•
•
•
•
Lærer i klasserom
AKS med Tarzan-gym!
Husk mat og drikke!
Mulig å vente på biblioteket
• Kaffe
• Evt finne felles foresatte
• Ikke la ungene se dere! 
”LEKSE”
I SOMMERFERIEN
Les for barna!
”LEKSE”
I SOMMERFERIEN
•
•
•
•
•
• ”Kjekt” å kunne:
Gå på do alene
Kle på/av seg – og henge opp klærne sine!
Få på seg sko selv – borrelås er læreres drøm!
Skolesekken – akkurat passe stor, men romslig!
- og penalet, hva bør være i det?
• Og til dere voksne:
•  navn tøy og sko, dere aner ikke hva vi finner!!! –
og leverer Fretex!
Informasjon
• www.grefsen.gs.oslo.no
• Læringsplattform: Fronter
• Twitter: #GrefsenSkole
Spørsmål?
Velkommen til Grefsen skole høsten 2013!

Similar documents