BARDUPOSTEN - Bardu kommune

Comments

Transcription

BARDUPOSTEN - Bardu kommune
fulldistribusjon
BARDUPOSTEN
Informasjon fra
Bardu kommune og Forsvaret
www.bardu.kommune.no
DETTE SKJER I BARDU!
UKE 6 - 9
Postadresse:
Postboks 401
9365 BARDU
FREDAG 1. FEBRUAR - 1. MARS 2013
Innmelding av elever til skolestart høsten 2013
Alle elever som er født i 2007 er skolepliktig fra høsten 2013. Eleven skal meldes inn til skolen i den kretsen der
eleven bor. Skjema for innmelding finner du på Bardu kommune sine hjemmesider http://www.bardu.kommune.no.
Informasjon om framskutt eller utsatt skolestart finner du også der. Ferdig utfylt skjema sendes skolen barnet skal
begynne på.
Innmeldingsfrist er fredag 15. februar 2013.
UL Daggry-revyen 2013 fremføres:
Fredag 1. mars kl 2000 og lørdag 2. mars kl 2000 på Vonheim, Brandvoll.
Fredag:. Billetter selges i døra. Salg av kaffe, brus m.m.
Lørdag er det revy og dans. Det vil bli salg av varm mat og drikke.
Flott musikk!!!
Karneval!!
Il Kampen arrangerer karneval for store og små i Nedre Bardu gymsal lørdag 23. februar kl 1500-1730. Kiosksalg med
mulighet for å kjøpe seg middag, leker og diverse premieringer. Kom og vær med på en trivelig familiedag sammen
med oss!
Quiz-kveld
Vi arrangerer quiz-kveld i Sørdalen Grendehus lørdag 16. februar kl. 20.00.
Det vil bli salg av drikke og noe å bite i.
Inngangspenger er 50,- pr. person.
Vel møtt!
Besøksadresse:
Altevannsveien 16
9360 BARDU
Telefon: 77 18 52 00
Telefaks: 77 18 52 01
[email protected]
www.bardu.kommune.no
Trykk: Forsvaret Grafisk avd Bardufoss
Lay-out: Avd service, Bardu kommune
BARDU KOMMUNE
Informasjon om innkreving av
eiendomskatt
Bardu kommunestyre vedtok i møte 12. desember 2012 sak
95/12 å utskrive eiendomsskatt for boliger og næringseiendommer på Setermoen. I tillegg skal det også kreves inn
eiendomsskatt for næringseiendommer utenfor sentrum, samt
verker- og bruk som tidligere. Skattesatsen er i 2013 for boliger 4 0/00 og for næringseiendommer 7 0/00. For boliger er
det vedtatt et bunnfradrag på kr 150 000,- pr. boenhet. Kommunestyret vedtok også et 5 års fritak på nye boliger i fra
tidspunktet disse ble tatt i bruk. Boliger tatt i bruk etter 2007
skal dermed ikke betale eiendomsskatt (5-årsregelen) i 2013.
Skattesats, bunnfradrag og fritaksperiode fastsettes av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling hvert år.
En viktig del av arbeidet med å få fastsatt riktig grunnlag på
eiendommene er taksering. Dette foregår gjennom en besiktigelse («synfaring»). De fleste eiendommer på Setermoen ble
taksert i 2007/2010 og de som er kommet til etter 2010 vil bli
synfart i uke 5. Næringseiendommer utenfor sentrum skal også
takseres med synfaring. Det er Kommunestyrets takstnemnd
for eiendomsskatt i kommunen som er ansvarlig for dette.
Takstene og grunnlaget som fremkommer gjennom synfaringen
kan utelukkende benyttes til beregning av eiendomsskatt. Taksten vil ikke være grunnlag for lignings- eller salgsverdi av
eiendommen.
Det vil være en utvendig besiktigelse. Takstnemnda vil vurderer forhold på eller rundt eiendommen som kan ha innvirkning på taksten. Takstnemnda er ikke avhengig av din tilstedeværelse under besiktigelsen.
Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter
hentes fra offentlige dataregistre (matrikkelopplysninger).
Grunnlaget for eiendomsskatt (skatteseddel) vil bli sendt ut
til alle aktuelle i løpet av februar. Frist for betaling av eiendomsskatt vil bli sammenfallende med betaling av kommunale avgifter for første halvår 2013 (20. mars).
UKM 2013 - start planlegginga nå!
For deg som er mellom 10-20 år. Lokalmønstring i Bardu på
Ala søndag 24. februar 2013
En enestående mulighet til å vise fram det du driver med innenfor:
Foto, billedkunst, skulptur, kunsthåndverk, video, datagrafikk,
dataspill, webdesign, husflid, musikk, teater, dans, sirkus,
design, stand-up, litteratur, journalistikk, dokumentasjonsfoto, TV-produksjon, internettredaksjon, sceneteknikk,
arrangementsproduksjon, programledelse, grafisk design og
matkultur.
Påmelding på: www.ukm.no. Påmeldingsfrist: 10. februar 2013.
17. mai 2013
Vil du / ditt lag arrangere 17. mai 2013? Bardu kommune,
Enhet kultur og folkehelse ønsker å komme i kontakt med lag
og foreninger som kan påta seg arbeidet med årets arrangement. Om ønskelig kan flere lag gå sammen om arrangementet.
Til sammen bevilges kr 40.000 til 17. mai arrangement. Dette
beløpet skal dekke alle faste utgifter (leker, lyd, blomster, musikk, gratis is til barna, program med mer).
Alle interesserte må sende skriftlig søknad til Bardu kommune,
Enhet kultur og folkehelse , Postboks 401, 9365 BARDU, eller
epost: [email protected], snarest og senest
innen 10. februar 2013.
Hilsen Bardu kommune, Enhet kultur og folkehelse
LITT AV HVERT
Arbeid utføres
Inne og utearbeid utføres, så som rundvask og snømåking.
Også andre forefallende oppgaver utføres. Henvendelse telefon 99487153.
Allmøte
Ala bestandsplanområde holder allmøte for jegere og
jaktrettshavere torsdag 14. februar kl. 19.00. Bardu kommunehus.
* Gjennomgang av jakta 2012.
* Økonomi
* Eventuelt
Enkel servering.
Vel møtt!
Kurs og seminar på Viken senter
- Seminar med Arnhild Lauveng «Å redde ryktet til en verden
som har sviktet – vårt møte med relasjonskadde mennesker»
– 16. april
Arnhild Lauveng er tidligere schizofren, nå psykolog. Hun har
skrevet flere bøker, og er en kapasitet innen psykiatrien som
vi på Viken er stolte over å ha fått inn som foreleser denne
dagen
- Kurset «Når kommunikasjon blir vanskelig» 11. april
- PREP-kommunikasjonskurs for par 27. og 28. april
- Kurs om sorgarbeid og sorggruppeledelse 24. og 25. april
- Helg med Mindfulness – 3. - 5. mai
Mindfulness arbeider vi med evnen til å være avspent tilstede
i kropp, pust og bevegelse. Med en vennlig holdning overfor
det som skjer, trener vi oppmerksomt nærvær. I løpet av helgen vil du få praktiske verktøy du kan bruke til å redusere
hverdagsstresset - i profesjonelle relasjoner og privat. Gjennom konkrete øvelser øker vi evnen til å la oppmerksomheten
hvile i nået og slik gi plass til ressurser, indre trygghet, frihet
og glede. Kurset passer både for dere som har trent
mindfulness før, og for dere som er nye.
Trenger du ekstra overnattingsplasser for dine gjester? Vi tilbyr enkeltrom og dobbeltrom med eller uten kost. Kontakt
[email protected] eller 77 18 99 00.
Viken senter, Kurs- og veiledningsenheten, Altevannsveien,
9360 Bardu. For mer informasjon om kursene se
www.vikensenter.no.
Julaften på Røde Kors stua
Bardu Røde Kors vil med dette takke de som stod for arrangementet og gav penger og bakte kaker. Det ble en veldig trivelig
kveld. Jeg vil hermed takke Reidun og Cornelia Strømseng for
gjennomføring av arrangementet. Julianne og Terje Hilmarsen
for pengegave og Randi Aasvang Hansen for kakebakingen.
Årsmøte Sørdalen Grendehus A/L
Lørdag 16. februar 2013 kl. 18.00 på grendehuset. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende
innen 2. februar.
Årsmøte Fagforbundet
Gudstjenester
Søndag 3. februar ( Kristi Forklarelsesdag)
Bardu kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Einar Hansen
Organist: Corinna Stamm
Nattverd
Ofring til egen menighet
Søndag 10. februar ( Fastelavnssøndag)
Øvre Bardu kapell kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Einar Hansen
Organist: Corinna Stamm
Nattverd
Ofring til egen menighet
Søndag 17. februar ( 1. søndag i Fastetiden)
Bardu kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/ Einar Hansen
Organist: Corinna Stamm
Tårnagenthelg
Dåp
Ofring: Misjonsprosjektet
Søndag 24. februar ( 2. søndag i Fastetiden)
Salangsdalen kapell kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Einar Hansen
Organist: Corinna Stamm
Nattverd
Ofring til egen menighet
Trekningsliste Bardu husmorlag
Dukke med utstyr - Liv Haakstad, vevd løper - Merete Sivertsen,
kuvertbrikker - Ann-Helga Sneve, sitteunderlag - Helen Elverum, selbuvotter - Tove Foshaug, heklet løper - Signy Midttun,
sjal - Bente Frihetsli, matte - Aud Steinfinstad, kjøkkensett Astrid Hanstad, badehandduk - Tøger Lamøy, lanterne - Marie
Strømseng, knivsett - Unni Helberg.
Årsmøtet avholdes onsdag 6. februar 2013, kl 18.00 på
kommunestyresalen.
Årsmøtesaker i henhold til vedtektene.
Utdeling av utmerkelser
Servering
Årsmøte Bardu IL
Alle medlemmer inviteres til årsmøte i Bardu idrettslag, torsdag 21. februar 2013, kl. 1900 på klubbhuset på Storlømyra.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes innen 10.
februar 2013 til leder på e-post; [email protected]
Målselv og Bardu revmatikerforening
Årsmøte avholdes 27. februar kl 1900 på LHL dagsenter, Andselv. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innlevert innen 11. februar som mail: [email protected] eller som
brev til adr: Bjørnsmoveien, 9360 Bardu.
Årsmøte i Bardu Røde Kors mandag 25.
februar kl 1800 i Røde Kors stua
Herved innkalles det til årsmøte. Følgende saker skal behandles:
1. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2012 for
lokalforeninga, Besøkstjenesten og Hjelpekorpset
2. Godkjenning av handlingsplan for lokalforeninga,
Besøkstjenesten og Hjelpekorpset
3. Valg
4. Innkomne saker
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 18.
februar. Det blir servering. Hjerelig velkommen.
Lista er en korrigering fra forrige Bardupost. Premiene er avhentet.
ÅRSMØTER
Årsmøte 2013 – Bardu Historielag
Årsmøtet 2013 vil bli avholdt torsdag 21. februar 2013 kl
1800 på Vekved.
Saker til behandling:
1. Kommentarer til innkallinga.
2. Valg av møtefunksjonærer
3. Årsmelding 2012
4. Regnskap 2012.
5. Virksomhetsplan 2013.
6. Budsjettforslag 2013.
7. Kontingent.
8. Innkomne saker.
9. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må leveres skriftlig
og være styret i hende innen mandag 4 februar 2012.
LHL Bardu - innkalling til årsmøte
Medlemmer i LHL Bardu innkalles til årsmøte onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00 på Cafe Domus Bardu.
Forslag til saksliste:
1. Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste
samt valg av møteleder, protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap.
3. Ordskifte om lokallagets oppgaver og roller
i lokalsamfunnet.
4. Behandling av innkomne forslag.
5. Godtgjørelser til tillitsvalgte.
6. Årsplan 2013, prioriterte oppgaver.
7. Fastsettelse av budsjett.
8. Valg.
Gjør spesielt oppmerksom på at forslag/saker som ønskes
behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Forslag sendes til LHL Bardu,Granhellinga 3, 9360 Bardu
Etter møtet blir det servering!
Kinoprogram
"Gangster Squad"
"Hansel & Gretel:
Witch Hunters"
"Les Miserables"
e!
ier
em
Pr
e!
ier
em
Pr
Torsdag 31. januar kl 1900
Aldersgrense: 15 år
Lengde: 1 t 53 min
Fredag 1. februar, søndag 3. februar
og torsdag 7. februar kl 1900
Aldersgrense: 15 år
Lengde: 1 t 27 min
Tirsdag 5. februar
og søndag 10. februar kl 1900
Aldersgrense: 11 år
Lengde: 2 t 37 min
"Zero Dark Thirty"
"A good day
to die hard"
"Karsten og Petra
blir bestevenner"
e!
ier
em
Pr
e!
ier
em
Pr
e!
ier
em
Pr
e!
ier
em
Pr
Fredag 8. februar, tirsdag 12. februar
og tirsdag 19. februar kl 1900
Aldersgrense: 15 år
Lengde: 2 t 37 min
Torsdag 14. februar
og tirsdag 26. februar kl 1900
Aldersgrense: 15 år (?)
Lengde: 1 t 50 min
"Beatiful creatures"
"Flight"
e!
ier
em
Pr
m
Pre
iere
e!
ier
em
Pr
e!
ier
em
Pr
Søndag 17. februar kl 1700
Aldersgrense: alle
Lengde: 1 t 26 min
e!
ier
em
Pr
Søndag 17. februar
og torsdag 21. februar kl 1900
Aldersgrense: 11 år (?)
Lengde: 2 t 3 min
Søndag 24. februar
og torsdag 28. februar kl 1900
Aldersgrense: 15 år
Lengde: 2 t 19 min
Følg med på setermoenkino.com for å få siste informasjon om filmene.
Lik oss også på Facebook så får du beskjed om filmene rett til din facebook-side.
"Film er best på kino!"