Presentasjon av bedrifter og foredragsholdere ved

Comments

Transcription

Presentasjon av bedrifter og foredragsholdere ved
Presentasjon av bedrifter og foredragsholdere ved Næringsmiddeldagene i Stavanger, 22.­24. januar 2014 Finnøy-bedriftene:
-
Lauvsnes Gartneri: Gjennom BAMA og Norgesgruppen leverer me Juanita-tomatar til
butikkar over heile landet, og er det einaste gartneriet tilknytta BAMA som har
heilårsproduksjon av tomatar. Me driv også med egg- og mjølkeproduksjon, tek i mot turistar i
besøksgartneriet vårt, og finn på masse anna kjekt.
-
Ryfylke Smak AS utvikler produkter av overskuddstomater fra Ryfylke. Norsk tomatsaus ble
viden kjent via TV-programmet Det Norske Måltid og er en saus fri for gluten, egg, melk og
tilsetningsstoffer.
-
Rygjabø Videregående Skole er en unik skole som kombinerer arbeidspraksis og
undervisning innenfor områdene naturbruk, oppdrett, fiske og akvakultur. Her ligger også
Måltidsparken/Akvaparken, hvor flere firma har etablert seg.
Bedriftene på Kviamarka og Klepp:
-
Prima Jæren: Prima Jæren er prima kjøtt fra Jæren. Norges største ferskvaredisk er mild,
grønn og flat. Her styrer og steller den driftige jærske bonden. Bærer av stolte tradisjoner,
kjent for evne til å tenke nytt og offensivt. Prima Jæren er kortreist kjøtt. Fra bonden til
slakteriet er det aldri mer enn 1 time. Vel framme ivaretas dyrevelferd og renhet i et av Norges
mest moderne slakteri, der skjæringen fremdeles er håndarbeid. Kvalitet hele veien kjennes
på smaken og hvor mørt kjøttet er. En matopplevelse blir helt prima når kjøttet kommer fra
Jæren.
-
Tine Meieriet Jæren: Anlegget er TINEs mest moderne meierianlegg og skal behandle
rundt 200 mill. liter melk pr. år. Det produseres et bredt spekter av meieriprodukter innen
hvitost, smør/margaring og myseforedling.
-
Bioforsk: Bioforsk Vest har hovudansvar for forsking og utvikling på hagebruk og grøntmiljø.
Leiinga for senteret ligg på Særheim i Klepp kommune på Jæren. Senteret har
spesialkompetanse på frukt og bær, plantedyrking i veksthus, og på produksjon av juletre og
pyntegrønt. Vi arbeider også med grovfôr og kulturlandskap. I FoU-arbeidet legg vi stor vekt
på heilskaplege tilnærmingsmåtar der effektivitet, miljø og produktkvalitet vert sett i
samanheng.
Holmens AS
Holmens AS – eller Mathuset Holmens – ble etablert i 1985 under navnet Euro Kjøtt AS og hadde i
2002 en omsetning på ca. 70 mill.kr. Bedriften ble større ved oppkjøp av Bryne Kjøtt i 1998 og
Holmens Preserving as i 2001. I 1993 flyttet de inn i nye lokaler på Sola og de var den første
kjøttbedriften i Norge som ble bygget etter de nye EØS-regelene.
Mathuset Holmens utvikler ferdigmat, foredler og markedsfører kjøttvarer, produserer ferske varer og
retter seg nå både mot storhusholdning/cateringmarkedet og ferdigmatmarkedet til vanlige
husholdninger. De har enerett på produksjon av IKEA-kjøttboller i Norge. Omsetning i 2012 er ca.
150 mill. kr og antallet ansatte notert til 73.
Lervig Aktiebryggeri
Lervig Aktiebryggeri ble etablert i 2003 og er lokalisert i Hillevåg i Stavanger. Det ble etablert av en
gruppe hotell- og restaurantfolk som ikke ville sitte rolig å se på at en by med Stavangers kvaliteter
skulle være uten eget bryggeri når det lokale Tou Bryggeri ble nedlagt. De tok skjeen i egne hender
og fikk med seg lokale investorer som hadde tro på at et lokalt bryggeri kunne utvikles og bli en
suksess.
Lervig har en produksjon som er bygget på håndverkstradisjoner og har – i tillegg til selve bryggingen
– tappelinjer for flasker og boks, slik at man kan tilfredstille både dagligvare-, hotell- og
restaurantmarkedet. Det er etterhvert utviklet mange forskjellige typer øl, både lager, pils og Ale.
Etter at bryggerimester Mike Murphy kom til Lervig i 2010 har utviklingen av spesialøl og egne
merkevarer skutt fart, og bryggeriet eksporterer til mange land. Lervig lager også spesialøl på
bestilling. Blant annet ble produktet ”Siste dans” laget for Kaizers Orkestra til deres avskjedskonsert i
2013. Salget i 2013 er budsjettert til 1,3 millioner liter.
Jåttå Videregående Skole
Jåttå VGS i Stavanger er 16.000 m² og et helt spesielt bygg uten korridorer, med varierende
romstørrelse og store glassflater. Skolen er tegnet av Hennig Larsen Architects som resultat av en
arkitektkonkurranse. Bygget, som ble ferdigstilt i 2007, ligger like ved siden av Viking Stadion i den
nye bydelen Hinna Park, hvor det nå er etablert mange ulike bedrifter i tillegg til eksklusive leiligheter
med nærhet til Byfjorden. Det skjeve tårnet – fra den gang oljeplattformene ble bygget i Jåttåvågen,
står der fortsatt.
Restaurant- og matfaglinjen har et meget spesielt opplegg og faglærere som har jobbet i
matindustrien. De driver egen lunsjrestaurant for interne og eksterne gjester og har utsalg av egne
produkter i samlehallen hver onsdag. TeMa’s deltagere er så heldige å være der på akkurat en
onsdag, så de får med seg både muligheten til å kjøpe elevenes produkter og spise i deres egen
lunsjrestaurant ”Mat & sånt”.
***
Christine Sagen Helgø
Christine Sagen Helgø, Høyre, har vært ordfører i Stavanger siden oktober 2011. Hun har tolv år
bak seg i Stavanger-politikken, de siste åtte årene som gruppeleder for Høyre. I to år var hun
medlem i kommunalstyret for levekår. Hun har også leder kommunes lønns- og
administrasjonsutvalg i fire år. I perioden 2007-2011 var hun leder av kommunalstyret for byutvikling.
Sagen Helgø er født og oppvokst i Holmestrand. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og
flyttet til Stavanger etter studiene. Fra 1996-2001 arbeidet hun som jurist ved Fylkestrygdekontoret i
Rogaland.
Stig-Yngve Pedersen
Stig-Yngve Pedersen er ansatt som daglig leder i Multivac AS og styreleder i Teknologisk Matforum.
Han er utdannet ved Statens Næringsmiddeltekniske Høgskole i Trondheim og arbeidet først ved
Mattilsynet Asker og Bærum fra 1988 til 1989. Deretter i BWL/ Tysnes 89-93, Tetra Laval Food, CFS
fra 1993-2011, inntil han ble ansatt som som daglig leder i Multivac 2011. Han har bidratt som fast
teknisk ansvarlig ved Næringsmiddeldagene i flere år. Pedersen har sittet i styret siden 2009. I 2010
ble han nestleder og i 2013 ble han styreleder i Teknologisk Matforum.
Arve Gunnes
Arve Gunnes er salgsdirektør i Lilleborg Profesjonell. Han ble utdannet næringsmiddelteknolog i
1979 og har også bedriftslederskolen. Jobberfaring: Trøndelag Meieri 1979-1986, Lilleborg 19861989, Landteknikk 1989-1994. Han har arbeidet i Lilleborg Profesjonell siden 1994. Gunnes har
sittet i styret fire år tidligere og ble valgt inn igjen i styret fra 2003. Han var nestleder fra 2007-2009 og
styreleder fra 2009-2012. Sitter nå som nestleder i styret.
Odd Ture Wang
Odd Ture Wang er kategoriansvarlig innenfor ferskvareområdet i NorgesGruppen ASA, en stilling han
har hatt de siste 8 årene. Han har tidligere bakgrunn fra Tine og Det Norske Veritas. Lise Godfrey
Lise Godfrey er markedsdirektør i O. Kavli AS. Hun er også styreleder i Opplysningskontoret for
Meieriprodukter (Melk.no). Godfrey har tidligere jobbet som Divisional Director i Midelfart & Co AS,
National Key Account Manager i Masterfoods og Strategy & business dev.for Group Management i
Toro, Rieber & Søn ASA (nå Orkla Foods Norge AS). Hun er utdannet ved Norges Handelshøyskole
og Universitetet i Bergen.
Arne Kristian Kolberg
Arne Kristian Kolberg er konsernsjef i Nortura, en stilling han har hatt siden februar 2013. Han har
vært ansatt i konsernet siden 1996 og innehatt flere ulike lederstillinger. Først som organisasjonssjef
Ved Østfold Eggsentral, daglig leder i Prior Øst og direktør kjøtt i Prior Norge. Fra 2006 var han
konserndirektør for hvitt kjøtt og egg, og i 2008 overtok han ansvaret innenfor slakting, skjæring og
foredling av rødt kjøtt. Kolberg har vært visekonsernsjef siden september 2011. Han har også vært
rådgiver i Landbruksdepartementet og har økonomiutdannelse fra NLH.
Anders Hellegaard
Anders Hellegaard er markedssjef i Prima Jæren, en stilling han har hatt i 3 år Han kom fra jobben
som Project Manager på Gastronomisk Institutt, hvor han også var konstituert som direktør en
periode i de 5 årene han jobbet der. Tidligere har han vært 3 år i Scandic Hotels Norge som F&B
Manager, 2,5 år som General Manager på Phileas Fogg Stavanger AS, Sous Chef på RCCLcruiseskipet Splendour of the Seas, Prep.Chef i Walt Disney World og kokk på Frognerseteren
Restaurant. Han er utdannet ved Universitetet i Stavanger.
Aina Marie Lien
Aina Marie Lien er fagsjef sunnhet og ernæring i NorgesGruppen ASA. Hun er utdannet klinisk
ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo og har en MBA i merkevareledelse fra NHH.
Hun har bakgrunn både fra næringsmiddelindustrien, Stabburet og Peter Möller i Orkla og fra
sykehus.
Halvor Heuch
Halvor Heuch er fagdirektør i Arcusgruppen AS, hvor han har vært ansatt siden 1986. Han liker best
å kalle seg selv som destillatør, som forklarer mer om hva han steller med. Heuch har utgitt flere
bøker om akevitt og norsk mattradisjon. Den 14. april 2010 kunngjorde Det Kongelige Hoff at Kongen
hadde utnevnt Halvor Heuch til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans innsats for norsk
matkultur og akevitt-tradisjon.
Under det TV-sendte ”Det Norske Måltid” i 2012 fikk han hedersprisen.
Åsta Otteren Ellilngsen
Åsta Otteren Ellingsen er nylig gått av som fagsjef ernæring i Rieber & Søn ASA, BU Norge (nå Orkla
Foods Norge AS) hvor hun hadde ansvar for ernæring, forbrukerservice og helsekommunikasjon. Hun
var tilknyttet PU avd. med produktansvar for glutenfrie og helserelaterte produkter. Åsta Otteren
Ellingsen er utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo og var den første ernæringsfysiolog
som ble ansatt i norsk matvareindustri. Hun har hatt flere ansvarsområder, bl. a oppbygging av
sensorisk analyselab i Toro, kvalitetssikring, produktutvikling, forbrukerinformasjon og intern
opplæring. Hun har også vært avdelingssjef med ansvar for oppbygging av Rieber Matforum før hun
ble utnevnt til fagsjef ernæring. Hun har hatt mange verv i matvareindustrien og ulike fagrelaterte
foreninger og er en etterspurt foredragsholder. I dag sitter hun i Fagrådet i Norsk Cøliakiforening og
Programstyret for Ernæringsundervisning ved UiB. Åsta Otteren Ellingsen var formann i Teknologisk
Matforum 1986-88 og sitter nå i Fondsstyret. I 2011 ble hun tildelt Cøliakiforeningens hederspris.
Kari Wulf
Kari Wulff er utviklingsdirektør i Norgesmøllene AS, hvor hun har lang fartstid. Tidligere arbeidet hun i
Hansa Borg Bryggerier og hun har også jobbet i reklamebransjen både i Oslo og Bergen. Wulf har
vært nestleder i Forskningsrådets Matprogram, styreleder for Salgs- og reklameforeningen i Bergen
og hun sitter i flere rådgivende utvalg og komiteer i matbransjen.
Per Magne Lund
Per Magne Lund er kreativ leder og partner i Design House. Han er utdannet designer fra 1982, og
jobbet i Anisdahl/Christensen frem til han startet designbyrået Christensen/Lund sammen med
kollega Carl Christensen i 1990. I år 2000 startet han opp Design House som i dag teller 20 personer.
Design House holder til i Oslo, og jobber for noen av Norges aller største og viktigste
merkevareleverandører innenfor mat og drikke. Opp gjennom årene har Lund vært med på
designutvikling av mer enn 4000 dagligvareprodukter. Byrået har hovedfokus på konseptutvikling,
innovasjon og design.
Lund jobber i dag primært med strategi og identitetsarbeide for bla Tine, Gilde, Prior, Diplom Is, Mills,
Jotun og en rekke Orkla-bedrifter. Lund er opptatt av at design skal hjelpe forbruker og ta enkle og
riktige valg, samtidig som god design er kommersiell og har som primæroppgave og selge varer i
bøtter og spann for oppdragsgiver!
Kristine Aasheim
Kristine Aasheim er daglig leder/partner i Cito Norge AS (Ci2). Ci2 er et konsulentselskap som bidrar
med strategisk og operasjonell kompetanse, innenfor en rekke fagområder – deriblant
forretningsutvikling, merkevarestrategi, og forhandlingsstrategi. Selskapet tilbyr også ”management
for hire”, og påtar seg prosjektledelse innenfor sine kompetanseområder.Cito er latinsk for “å spire” –
og selskapets visjon er å skape lønnsom vekst for, og sammen med sine kunder.
Kristine Aasheim er gründer og daglig leder i Ci2. Hun er utdannet sivil økonom fra NHH (2000). Hun
har bred leder- og kommersiell erfaring fra sin 11 år i Rieber & Søn ASA (nå Orkla Foods Norge AS),
som både salgsdirektør og markedsdirektør. Hun har i dag flere styreverv innen ulike bransjer som
finans, eiendom og dagligvare.
Randi Flesland
Randi Flesland er direktør i Forbrukerrådet, en stilling hun har hatt siden oktober 2008. Hun er
utdannet siviløkonom. Randi Flesland er utdannet ved Trinity College i Dublin og har også utdanning
innen psykologi og pedagogikk. Hun har tidligere arbeidet flere år i NSB, både som økonomidirektør
og visekonsernsjef, i IBM som ass.partner, og hun har vært direktør i Avinor (tidl. Luftfartsverket).
Hun er den første kvinnelige direktøren i Forbrukerrådet. Erik Fagerlid
Erik Fagerlid, MBA, er Partner i PA Consulting Group, med ansvar for dagligvare- og
detaljhandelsbransjen.
Fagerlid har jobbet innenfor bransjen i 25 år og har de siste 15 årene vært konsulent i PA med
hovedfokus på organisatorisk og strategisk rådgivning, både innenfor handels- og produsentleddet – i
Norge og internasjonalt. Morten Sivertsvik
Morten Sivertsvik er forskningsjef på Nofima AS i Stavanger, hvor han har vært ansatt siden 1992.
Han startet der som forsker den gang det het Norconserv - og har nå vært forskningssjef der siden
2006. Sivertsvik er utdannet ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB).