Les brosjyren for elever - Sommerskolen Oslo

Comments

Transcription

Les brosjyren for elever - Sommerskolen Oslo
Oslo kommune
Utdanningsetaten
1 4 Vg1–Vg3 og lærlinger
Utfordringer
Fordyp deg
10
Inspirerende
kurs
MOTIVASJON
Eksamen
yrkesfag
GI DEG SELV ET
FORSPRANG
Påmelding 19.–25. mars
Kjære elever og lærlinger
– velkommen til lærerrike kurs i Sommerskolen Oslo
I Sommerskolen Oslo får du mulighet til å:
•
•
•
•
fordype deg i et tema du synes er spennende
ta eksamen i matematikk eller naturfag på yrkesfag
ta et skippertak i et fag du synes er vanskelig
tjuvstarte på pensum før neste skoleår
Uansett hvilket kurs du går på, får du mulighet til å lære noe
nytt av engasjerte lærere og kursholdere og bli kjent med
ungdommer fra hele byen.
Anniken Hauglie byråd for kunnskap og utdanning
Astrid Søgnen
direktør i Utdanningsetaten
Eksamenskurs – Eksamenskurs
Eksamenskurs – Eksamenskurs
Eksamen i matematikk og naturfag på yrkesfag
Mangler du karakter i matematikk eller naturfag på Vg1
yrkesfag? Bruk muligheten til å ta eksamen på Sommerskolen
Oslo og kom et skritt nærmere til å bestå videregående skole.
Vi hjelper deg til å bestå eksamen.
På Sommerskolen Oslo får du undervisning og veiledning av
erfarne og engasjerte lærere. Kurset går over 3 uker og avsluttes
med eksamen. Vi serverer mat hver dag.
Kurset starter mandag 16. juni og eksamen er fredag 4. juli.
Du melder deg på kurset og finner mer informasjon på:
www.sommerskolenoslo.no
Mangler du karakter i begge fagene, må du velge om du vil gå
opp til eksamen i matematikk eller naturfag.
Tid: 16. juni –4. juli | Sted: Nydalen vgs
Illustrasjoner: Marlene E. Einhause, Bjørnholt vgs
Fremmedspråk – Norsk – Fremmedspråk – Norsk – Fremmedspråk
Fremmedspråk – Norsk – Fremmedspråk – Norsk – Fremmedspråk
Forfattersommer
Skriver du sangtekster, dikt eller fortellinger?
Ta med deg ideen din, den halvferdige teksten
eller det fiks ferdige manuset du har i skuffen.
Du får veiledning og praktiske tips til hvordan
du kan skrive enda bedre. Bli inspirert av andre
skriveglade ungdommer. I løpet av uken besøker
vi forlaget Cappelen Damm. Læreren på kurset er
forfatter Guro Sibeko.
Skippertak i faget norsk
Trenger du å bli bedre i faget norsk? På dette
kurset jobber vi med oppgaver og temaer fra norskfaget på Vg1 og Vg2. Engasjerte lærere gir deg
veiledning og tilbakemelding.
Tid: 23.–27. juni, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Tid: 4.–8. august, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Tid: 23.–27. juni, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Norge i verden
– norsk og samfunnsfag med Young Ambassadors
Har du lyst til å påvirke samfunnet? Delta på
spennende foredrag og diskusjoner med temaer
som miljø, bistand og globale maktforhold. Du
øver på å uttrykke deg presist, både muntlig
og skriftlig, og får teste ut argumentene dine
mot elever, politikere og næringslivsledere. I løpet
av uken besøker vi blant annet Den amerikanske
ambassade og Utviklingshuset. Kurset er utviklet
og gjennomføres av Young Ambassadors.
Tid: 23.–27. juni, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Hàn yû – prøv kinesisk
Kinesisk snakkes av over 1,2 milliarder mennesker
rundt omkring i verden. Har du lyst til å lære ord og
uttrykk på det kinesiske språket mandarin? Du lærer
om kinesisk språk, kultur og samfunn, og vi lager
kinesisk mat. Kurset er for deg som er nybegynner og
for deg som kan litt kinesisk fra før. Elevene deles i to
grupper etter nivå.
Tid: 30. juni–4. juli, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Improve your English
– with English teachers
Engelske lærere underviser i
spennende temaer som politikk,
globalisering, miljø og demokrati.
Du deltar i engasjerende debatter,
og blir flinkere til å uttrykke deg
og argumentere på engelsk.
Tid: 4.–8. august, kl. 9–15
Sted: Nydalen vgs
Realfag – Realfag – Realfag – Realfag – Realfag – Realfag – Realfag
Realfag – Realfag – Realfag – Realfag – Realfag – Realfag – Realfag
Tjuvstart på fordypning i matematikk R1
Skippertak i matematikk
Tid: 23.–27. juni, kl. 9–15 | Sted: Universitetet i Oslo
Tid: 11.–15. august, kl. 9–15 | Sted: Universitetet i Oslo
Tid: 23.–27. juni, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Tid: 30. juli –4. juni, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Tjuvstart på fordypning i matematikk R2
Physics in English
Prøv deg på sentrale emner i matematikk R1 på Vg2,
som geometri, algebra, funksjonslære og vektorregning. Da stiller du bedre forberedt til neste skoleår.
Kurset arrangeres i samarbeid med Matematisk
institutt på UiO.
Har du tatt R1 og har lyst på vanskeligere oppgaver?
Delta på forelesninger i sentrale emner i matematikk
R2. Du får jobbe med spennende oppgaver i algebra,
funksjonslære, integrasjonsregning og differensiallikninger. Kurset arrangeres i samarbeid med
Matematisk institutt på UiO.
Tid: 23.–27. juni, kl. 9–15 | Sted: Universitetet i Oslo
Tid: 11.–15. august, kl. 9–15 | Sted: Universitetet i Oslo
Programmering – lær å lage dataspill
Prøv deg på programmeringsspråkene BASUS,
Processing og Arduino og lær hvordan man lager
dataspill. Kurset er for deg som har gått på LEGOprogrammeringskurs i Sommerskolen Oslo før
eller har lært om programmering på andre måter.
Kurset arrangeres på UiO i regi av Forskerfabrikken.
Tid: 30. juli –4. juni, kl. 9–15 | Sted: Universitetet i Oslo
Tid: 4.–8. august, kl. 9–15 | Sted: Universitetet i Oslo
Bli bedre forberedt til å ta matematikk 2P neste
skoleår. Dyktige lærere hjelper deg til å finne forskjellige metoder for å løse oppgaver du synes er
vanskelig, og du får jobbe med emner som algebra,
ligninger og funksjoner.
Vil du fordype deg i fysikk og samtidig lære mer
engelsk? Du får delta på et spennende fysikkprosjekt
der du lærer om forskningsmetoder og hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere forskning. Lærerne
er fra England, og all undervisning foregår på engelsk.
Tid: 4.–8. august, kl. 9–15 | Sted: Nydalen vgs
Hvem kan melde seg på?
Elever og lærlinger som bor eller går på skole i Oslo.
Hvor arrangeres kursene?
Nydalen videregående skole og Universitetet i Oslo.
Hvor mye koster det?
Ingenting, det er gratis.
Når arrangeres kursene?
Ukene 26, 27, 32 og 33. Mandag til fredag fra
9.00–15.00. NB! Gjelder ikke eksamenskursene.
Når er det påmelding?
19.–25. mars.
Hvordan melder jeg meg på?
www.sommerskolenoslo.no
Plassene fordeles ved loddtrekning 3. april.
Du får resultatet på SMS/e-post.

Similar documents