VVS-Bloggen av Knut Olav Knudsen

Comments

Transcription

VVS-Bloggen av Knut Olav Knudsen
NYTT
småstoff
Faglig og seriøst:
– Jeg skal blogge
om alt som engasjerer innen
VVS-faget, sier
fagsjef Knut Olav
Knudsen i VVSForeningen.
42
– Jeg skal blogge om VVS-bransjen
Fagsjef Knut Olav Knudsen skal skrive engasjerende og poengtert om VVS-aktuelle temaer.
Tekst og foto:
Bjørn Grønlien
Merke deg navnet. VVS-bloggen.
no. Dette er en ny blogg som nylig
ble lansert.
Her skal Knudsen, fagsjef i
VVS-Foreningen, skrive innsiktsfullt om aktuelle VVS-temaer.
– Blir faglig og seriøst
– Jeg skal blogge om alt som engasjerer innen VVS-faget. Det kan
være om alt fra lover og forskrifter
til temaer innen VVS-faget som
jeg ønsker å sette søkelys på, sier
Knudsen.
– Hvilken stil vil du satse på?
– Det blir faglig og seriøst, men
også med en viss sarkasme og snert.
Bloggen skal rette seg mot både proffene og forbrukerne i VVS-bransjen,
svarer han.
KAN DU NOK OM
VENTILASJON?
Foreningen vil bli mer synlig
Før var blogging og andre sosiale
medier fy-fy på jobb, og det er bare
noen år siden at enkelte arbeidsgivere gjorde det klart at det var
forbudt å bruke slike nettsider i
arbeidstiden.
Nå er situasjonen snudd på
hodet.
– Vi ønsker å bli mer synlig, og
den nye bloggen er ett av tiltakene
vi tar i bruk, sier Vivi Hatlem, webmaster og organisasjonskonsulent i
VVS-Foreningen.
– Vil gjøre faget mer forståelig
Foreningen, som er ny i bloggverden, representerer alle ledd i bransjen. Alt fra bestilleren og utføreren
til leverandøren og drifteren.
– Vi ønsker å gjøre faget mer
forståelig for sluttbrukere. For
eksempel boligbyggere og folk
som skal rehabilitere hjemme,
men også for politikere og andre
som er interessert i VVS-tekniske
spørsmål, sier Hatlem.
– Når det skrives om VVSfaglige spørsmål, er teksten ofte
beregnet på folk som har en viss
bakgrunnskunnskap. Men den nye
bloggen vår retter seg mot den vanlige mannen i gata og de som er generelt opptatt av bygg, tilføyer hun.
Omtrent én gang i uken vil det
bli publisert et nytt blogginnlegg.
I tillegg håper foreningen å få flere
gjestebloggere.
– Så lenge det er faglig bra, kan
alle være gjestebloggere, sier Hatlem.
www.skarland.no
Tlf. 22078300
www.norskvvs.no

Similar documents