Tilbyder Studietilbud Sted Fylke studiepoeng stedbasert (S

Comments

Transcription

Tilbyder Studietilbud Sted Fylke studiepoeng stedbasert (S
Tilbyder
Studietilbud
Fagskolen Innlandet Anlegg
Fagskolen Innlandet Anlegg
Fagskolen Innlandet Automatisering
Fagskolen Innlandet Automatisering
Fagskolen Innlandet Barsel- og barnepleie
Fagskolen Innlandet Bygg
Fagskolen Innlandet Bygg
Fagskolen Innlandet Bygningsvern
Fagskolen Innlandet Datateknikk, drift og sikkerhet
Fagskolen Innlandet Demens og alderspsykiatri
Fagskolen Innlandet Demens og alderspsykiatri
Fagskolen Innlandet Demens og alderspsykiatri
Fagskolen Innlandet Demens og alderspsykiatri
Fagskolen Innlandet Eldreomsorg
Fagskolen Innlandet Elkraft
Fagskolen Innlandet Elkraft
Fagskolen Innlandet Forvaltning, drift og vedlikehold
Forvaltning, drift og vedlikehold
Fagskolen Innlandet
av eiendommer og bygg
Fagskolen Innlandet Helse, aldring og aktiv omsorg
Fagskolen Innlandet Helse, aldring og aktiv omsorg
Fagskolen Innlandet Helse, aldring og aktiv omsorg
Helseadministrasjon og
Fagskolen Innlandet
pasientrettede IKT- systemer
Klima-, energi- og miljøfag i
bygg
Klima-, energi- og miljøfag i
Fagskolen Innlandet
bygg
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen Innlandet Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen Innlandet Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen Innlandet Logistikk og transport
Fagskolen Innlandet Logistikk og transport
Fagskolen Innlandet Logistikk og transport
Fagskolen Innlandet Maskinteknikk
Fagskolen Innlandet Maskinteknikk
Fagskolen Innlandet Maskinteknisk drift
Fagskolen Innlandet Maskinteknisk drift
Fagskolen Innlandet Maskinteknisk drift
Fagskolen Innlandet Miljøarbeid innen rus
Fagskolen Innlandet Oppvekstfag
Fagskolen Innlandet Psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid og
Fagskolen Innlandet desentraliserte tilbud i psykisk
helse
Fagskolen Innlandet Rehabilitering
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet
Sted
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Karrieresenteret Opus,
Lillehammer
Sentrum videregående skole
Storhamar videregående
skole
Storhamar videregående
skole
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Karrieresenteret Opus
Lillehammer
Storhamar videregående
skole
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Karrieresenteret Opus
Lillehammer
Storhamar videregående
skole
Gjøvik
Gjøvik
Jessheim
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Gjøvik
Kongsvinger
Gjøvik
Gjøvik
Storhamar videregående
skole
Opus Hadeland og Opus
Lillehammer
Gjøvik
Storhamar videregående
Rehabilitering
skole
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- Gjøvik
og psykisk helsearbeid
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- Karrieresenteret Opus,
og psykisk helsearbeid
Lillehammer
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- Storhamar videregående
og psykisk helsearbeid
skole
Storhamar videregående
Videreutdanning i veiledning
skole
Fylke
studiepoeng stedbasert (S)
nettbasert (N)
Alle fylker
120
N
Oppland
120
S
Alle fylker
120
N
Oppland
120
S
Oppland
60
S
Alle fylker
120
N
Oppland
120
S
Alle fylker
30
N
Oppland
120
S
Oppland
60
S
Oppland
60
S
Hedmark
60
S
Hedmark
60
S
Hedmark
60
S
Alle fylker
120
N
Oppland
120
S
Alle fylker
60
N
Alle fylker
120
N
Oppland
60
S
Oppland
60
S
Hedmark
60
S
Oppland
60
S
Alle fylker
120
N
Oppland
120
S
Oppland
60
S
Oppland
60
S
Hedmark
60
S
Oppland
120
S
Alle fylker
120
N
Akershus
120
N
Alle fylker
120
N
Oppland
120
S
Alle fylker
120
N
Oppland
120
S
Alle fylker
120
N
Oppland
60
S
Oppland
60
S
Hedmark
60
S
Oppland
60
S
Oppland
60
S
Hedmark
60
S
Oppland
60
S
Oppland
60
S
Hedmark
60
S
Oppland
60
S

Similar documents