Tocircle Industries i Avisa Nordland

Comments

Transcription

Tocircle Industries i Avisa Nordland
12
næring og økonomi
TORSDAG 8. DESEMBER 2011 AVISA NORDLAND
Meløy Energi trues med tvangsmulkt
NVE truer Meløy Energi
og 62 andre kraftselskap med døgnmulkt.
næring
og økonomi
Johan Votvik 90 07 40 56
[email protected]
MELØY: Varselet om tvangsmulkt fra
1. desember i år skal tvinge kraftselskapene til daglig innrapportering
av det totale forbruket i nettet.
Selskapene må betale fra 1500 til
5000 kroner per døgn. Meløy Energi
må ut med laveste sats dersom rapporteringen ikke kommer daglig.
– Dette gjelder en automatisert
prosess, og manglene innrapportering kan skyldes forhold vi ikke er
herre over, sier markedsansvarlig
Reinert Aarseth i Meløy Energi.
Fauske Lysverk AS, Helgelandskraft AS Nett og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS risikerer også tvangsmulkt.
Industriell m
Tomt. Langt over en måned etter at det ble konstatert smørkrise i landet, er det fortsatt
tomt for smør i butikkhyllene.
Godtar
smør uten
norsk
merking
Mattilsynet gir
klarsignal for salg
av forbrukerpakket
smør som ikke er
merket på norsk.
OSLO: Statens landbruksforvaltning (SLF) har satt ned tollsatsen på smør, og nå får TINE
godtatt ønske om å importere
forbrukerpakket smør ut året.
Alt for at det skal bli nok smør
på det norske markedet til
årets julebakst, og den pågående lavkarbotrenden.
TINE kontaktet Mattilsynet
for å foreslå å bruke unntaksbestemmelser for å sikre at
smøret kommer raskt på markedet. Den aktuelle bestemmelsen sier at merkingen skal
være på norsk eller et språk
som ligner norsk. Kravet til
språk kan fravikes dersom
brukeren på andre måter er
sikret den informasjonen som
kreves.
Derfor er forslaget fra TINE
at i stedet for merking på
norsk skal all merkepliktig informasjon plasseres lett synlig ved produktet i butikkene.
Noe Mattilsynet ikke vil legge
hindringer for, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet.
— Vi mener at omstendighetene og tiltakene sett under
ett anses for å oppfylle intensjonene bak bruk av unntaksbestemmelsen. Det vil derfor
ikke være nødvendig med dispensasjoner eller tillatelser
for å få dette til, så lenge TINE
innenfor rammen av unntaksbestemmelsen finner en løsning som fungerer over hele
landet og gir forbrukerne nødvendig produktinformasjon,
sier Wold. (ANB-NTB)
Investor. Snorre Helge Dahle fra Bodø er fortsatt største eier i Tocircle
Industries AS.
Foto: Per Torbjørn Jystad
Tocircle Industries AS
har fått alle forventninger innfridd med
sin nye dampturbin.
Per Torbjørn Jystad 90 58 84 04
[email protected]
BODØ: – I løpet av dette året har vi
fram har vært lang. Både finanskrise og uroen i eurolandene har
gjort finansielle prosesser tunge
og langdryge. Men med prototypen av en dampturbin i drift hos
Daimyo AS på Hurum, har man
endelig bevist at Tocircle er konkurransedyktig på levering av
elektrisitet basert på lavtemperatur damp fra søppelforbrenning.
Fra en prototyp på ca. 4,0 kilowatt
skal ytelsen nå i neste turbin økes
til 400 kilowatt.
Denne første kontrakten gir
Tocircle kjærkomne inntekter.
gjort det vi skulle. Vi har vunnet
vår første kontrakt og ansatt folk.
Prototypen vår på en dampturbin
leverer også en langt høyere virkningsgrad enn det vi hadde turt å
håpe på, sier administrerende direktør Ellef Kure i Tocircle Indus- Motorer og pumper. Tocircle
tries AS.
har en tredelt forretningsmodell
Tocircle har hovedkontor i med turbiner, pumper og små
Oslo og produkforbrenningsmotorer.
sjon hos leveran– Det er kortest vei
dører på Østlantil inntekter med turbidet, men er nært
ner. Årsaken er at det er
knyttet til Salten
lettere å selge investefordi bedriften arringsløsninger
som
beider med å komkan utnytte spillvarme
Ellef Kure, fra industri, skip og
mersialisere Kjell
administrerende
direktør. biogassanlegg, enn å
Vadings 10 år gamle unike motoreksempelvis
levere
konsept. En lang rekke investorer pumper til olje- og gassindustrifra Bodø og Salten er også med i en, forklarer Kure om hvorfor innselskapet, der største aksjonær er satsen konsentreres rundt turbiSnorre Dahle.
ner.
Til oljesektoren kreves det også
Lang vei fram. Kure sier at veien dyre sertifikater og godkjenning-
– Dette er
raskeste vei
til inntekt.
Flere hender. Nyansettelsene Laurent Vanoverberghe (PHD materialneste produkt.
er. I markedet for småmotorer er
det beinhard konkurranse.
– Derfor bruker vi mindre tid
og ressurser her. Både olje/gass og
motormarkedet er spennende,
men vi må bevise teknologien
først. Det er gjort og vi kan dermed forfølge mulighetene framover. Når det gjelder motorer jobber vi for øvrig spesielt med moderne brennstoff som hydrogen
og metanol, legger Kure til.
Skip. Spesielt på skipssiden er det
et stort potensial i å investere i
turbiner som kan gi energi tilbake
fra eksos og kjølevann. Ved å
tilbakeføre energitap, vil et skip
forbruke mindre bunkers. Det
gjør denne type prosjekter meget
lønnsomme. Tocircle markedsfører at de sitter på en løsning for rederinæringen.
– Både pris, virkningsgrad på
turbinene og vedlikeholdskostnader, er konkurransedyktige framholder Kure.
næring og økonomi
AVISA NORDLAND TORSDAG 8. DESEMBER 2011
13
Vil flytte nasjonalparkgrensa
Ber Saltdal trekke innsigelse
valuta
FAUSKE: Fylkesmannen vi flytte nasjonalparkgrensa 400
meter sørover for å unngå konflikt med den åpne skuterløypa fra Daja og inn til Lomi. På svensk side er det
mulig å kjøre videre i det svenske løypenettet. Nasjonalparkgrensa er slik at det ikke skulle være konflikt
mellom skuterløypa og nasjonalparken. Skuterløypa
krysser innenfor nasjonalparken ved høyde 536. Det er
ikke kjent at trua eller sårbare arter vokser her og forslaget om en mindre grenseendring er på høring nå.
SALTDAL: Arne B. Vaag i SMA Nordland ber kommunen
07.12
US dollar (USD)
5,7513
EURO (EUR)
7,6935
Sveitsiske franc (CHF) 619,79
Danske kroner (DKK) 103,48
Britiske pund (GBP)
8,973
Svenske kroner (SEK) 85,34
Canadiske dollar (CAD) 5,6917
Japanske yen (JPY)
7,3983
om å trekke innsigelsen om Kvitberget dolomittbrudd. SMA Nordland har fremmet en ny reguleringsplan for Galten utskipingsanlegg på Langset. – Dette
betyr at det ikke er aktuelt å benytte Fv 515 som
transportvei eller Rognan industrikai til utskiping.
Transporten vil gå langs Fv 812 fra Ljøsenhammeren
til E6 og videre til Langset. Statens vegvesen kan akseptere uttak av 50.000 tonn uten tiltak på veien.
milepæl
06.12
(5,7608)
(7,7160)
(622,86)
(103,78)
(9,008)
(85,21)
(5,6569)
(7,4085)
hørt at ...
Roy Ole Rognan er styreleder i Roy
Rognan AS, tidligere Eiendomsdrift
Meløy AS, i Storvik i Gildeskål.
Arve Marcelius Aasbak har fratrådt
som daglig leder og styremedlem i
Mediagruppen AS i Bodø.
Even Carlsen, Oslo, er styreleder i
Svinøya Rorbuer AS i Svolvær.
Erling Johansens Sønner ANS på
Ramberg er slettet i Foretaksregisteret.
Elektro Eiendom AS i Bodø øker kapitalen til fem millioner kroner.
Elektro Eiendom 2 AS og Elektro
Eiendom 3 AS er slettet i Foretaksregisteret.
Anders Krane leder styret i Saltdal
boligstiftelse på Rognan.
Falch Marine AS i Svolvær er slettet i foretaksregisteret.
Enkeltpersonforetaket Sten Morten Skulbru på Leknes skal drive
flyttebyrå og transport av varer.
Fagers AS er slettet i Foretaksregisteret.
Vaktmestern Leknes Limited er etablert som norskregistrert utenlandsk foretak. Lars Sigurd Hansen
er daglig leder og styreleder.
Salg
Kjøp
Kabelvåg barnehage AS er slettet i
Foretaksregisteret.
Lofoten Klippfisk AS på Napp i Flakstad øker kapitalen til 500.000 kroner.
Lofothest AS er etablert på Gimsøysand i Vågan for å gi tilbud med Islandshester. Rune Sundsfjord,
Porsgrunn, er styreleder.
Reparasjon
www.bjerkabil.no
ARK BOKHANDEL
*
ALLE SPILL
teknologi) og Nikolai Slettebø (siv.ing. maskinteknikk) jobber med
Foto: Tocircle Industries
Inntekter.
Tocircle
Industries har
kortest vei til
markedet med
sin ekspander/turbin
bygd på Vadingprinsippet. Nå er første kontrakt
som gir inntekter signert.
Foto: Tocircle
Industries
Tocircle Industries AS
n Utvikler patentrettighetene
til Kjell Vadings unike sirkulære rotasjonsmaskin til turbiner, pumper og småmotorer.
n Største eiere: Fredita Eiendom AS, Snorre Dahle (18 %),
Sarpsborg Mekaniske Verksted
As (12 %), Vading Holding
AS/Kjell R.W Vading (12 %),
Sord AS (10 %) og Mammon Invest AS (5 %).
n Investert 55 millioner kroner i utviklingen som konsentreres om turbiner drevet av
damp/kjølevann.
-50%
JULEG VER TIL ALLE
ARK.NO