Bladet Vesteraalen 2013 0802 Side 08.pdf

Comments

Transcription

Bladet Vesteraalen 2013 0802 Side 08.pdf
Nyheter
8
Bladet Vesterålen Fredag 8. februar 2013
Et spill for alle
Klager på
Kvitnes-vedtak
HADSEL: Advokat Nils Edvard
Stenersen klager på vegne av
sin klient på Hadsel kommunes
anbefaling om å stoppe odelsløsningssaken for Kvitnes gård.
Det er Anna Synøve Botnmark som har reist odelsløsningssaka for å få tilbake gården, som ble solgt til Helge
Mørck på tvangssalg i april i
fjor. Mørck har fremmet odelsfrigjøringssak, og Hadsel kommune anbefaler altså Vesterålen tingrett å stoppe odelsløsningssaka, fordi man mener de
formelle kriteriene for odelsfrigjøring er oppfylt.
Nå klager advokaten på vedtaket og ber om alle aktelle dokumenter før han begrunner
klagen nærmere.
Han framholder også at søknaden om odelsfrigjøring er for
sein i forhold til fristen.
Lager industriutstyr på Myre
ØKSNES: Ståle Ditlefsen er
daglig leder og styreleder i det
nyregistrerte selskapet Industrimek AS på Myre, ifølge Foretaksregisteret.
Firmaet skal drive produksjon, reparasjon og installasjon
av utstyr til offshore, industri
og fiskerinæringen.
Aksjekapitalen er på 30.000
kroner.
Bridge-trivsel: Linda Barstad Ellingsen, Frank Nordvoll, Rolf Lehn, som er leder av Sortland bridgeklubb, og kursleder Viggo Andreassen. (Foto: Hilde Jørgensen)
Sortland
bridgeklubb
• 63 medlemmer fra 21 til 87
år.
• Møtes på klubbkveldene
en gang i uka.
• Mange av spillerne reiser
på turneringer lokalt og regionalt. En del reiser på nasjonale turneringer/NM og utenlands for å spille.
• Ble stiftet 21.9.1945, 68 år i
år.
• Flest spillere fra Sortland.
En del fra Bø, Stokmarknes,
Melbo og Kvæfjord.
• Er åpen for spillere fra andre steder som er innom
Sortland.
• Er med i bridgekretsen Lofoten & Vesterålen, som er
en av 26 bridgekretser i
Norsk Bridgeforbund.
• Totalt er det ni bridgeklubber i denne kretsen; Sortland, Andenes, Lødingen,
Myre, Stokmarknes, Melbo
(og Svolvær, Vestvågøy og
Ramberg&Reine).
SORTLAND: Det hele avgjøres av ei god hånd. Eller er det ikke slik?
HILDE JØRGENSEN
h i l d e @ b l v. n o
Marianne Birkeland har spilt
bridge i et år.
– Jeg har alltid likt kortspill,
så det er nok noe av forklaringen på at jeg spiller bridge. Iallfall er dette hjernetrim, og så er
det sosialt. Jeg er blitt kjent
med mange nye folk gjennom
bridgen, sier hun.
Fikk lyst å prøve
Rundt et av bordene på kurset
er to nybegynnere. Den yngste,
Gine Ellingsen (12), ville prøve.
– Jeg ville se om jeg liker dette, og det gjør jeg, selv om det
er litt vanskelig, sier hun.
Nybegynner er også Stig
Frøyslie. – Jeg har lenge hatt
lyst å lære å spille bridge, og
har aldri spilt det før, sier han.
– Man må lære kodene og
følge med. Vi vant første omgang nå, grusa dem, humrer
han.
Passer alle
Artigere etter terskelen
For den som bare har hørt ordet bridge, ser det selvsagt noe
uforståelig ut når akkurat det
kortet legges på bordet og dermed er et poeng berget.
– Bridge er et spill som er
veldig morsomt og interessant
og kan passe for alle, sier Kristian Barstad Ellingsen, bridgevinner fra blant annet UngdomsVM og Nordisk mesterskap.
Og han understreker at det
sosiale aspektet er vel så viktig
som konkurransen om poeng.
For bridge skal etter sigende passe for enhver, i alle aldersgrupper, og det er sosialt
og med en dæsj konkurranse i
seg.
– Det gjelder å finne en makker man har kjemi med, og som
er på samme nivå som en selv.
Han har spilt i ti år – og veteranene i klubben nærmere i 50 år.
Og veteranene påstår at de ikke
er utlært ennå.
– Man lærer etter hvert. Det
tar litt tid før man kommer over
den første terskelen, så blir det
bare artigere og artigere, sier
Barstad Ellingsen, som er lærer
på kurset, sammen med Viggo
Andreassen.
Plass til flere
Sortland bridgeklubb er i gang
med et nytt kurs på ti kvelder
hver mandag. Fremdeles er det
plass til mange flere, og Kristian oppfordrer dem som har
lyst, til å melde seg på. Kurset
avholdes i Sortland videregående skole.
HADSEL: Tilstedeværelsen fra
pedagogisk-psykologisk
distriktstjeneste hos barnehager
og skoler i Hadsel blir betydelig
redusert i år.
Årsaken er at kommunen har
redusert sin bevilgning til den
interkommunale tjenesten med
300.000 kroner i forhold til tjenestens eget budsjettforslag.
Det går fram av et brev fra
PPD-styret, der man ber om at
bevilgningen blir vurdert på
nytt.
– Ettersom eierne nå tar sikte på å utrede en fortsatt regional løsning for PP-tjenestene, er
det også viktig å se at reduksjonen vil medvirke til en nedbemanning som vil svekke kompetansemiljøet allerede mens
utredningsarbeidet pågår.
Det er en uttalt målsetting å øke
tilstedeværelsen i kommunens
aktuelle institusjoner, heter det
i brevet fra PPD til Hadsel kommune.
Tilsvarende brev går også til
andre kommuner som har kuttet PPD-bevilgningen.
Færre fløy SAS
i januar
Leie lokaler?
Vestmarka, Sortland
Lett tilgjengelige lokaler. Isolert.
Kontor, toalett og 1 kjøreport. Totalt 130m2.
Lokalene kan brukes til lager, produksjon, utsalg etc.
Klart for utleie 1 mars 2013.
Henvendelse tlf. 915 96 428
PPD-kutt gir
mindre tilbud
i Hadsel
Kjell Pettersen, Stig Frøyslie, Gine Ellingsen og Marianne Birkeland får hjelp av Kristian Barstad Ellingsen.
Oslo (NTB): Færre passasjerer
fløy med SAS i januar, samtidig
som flyene ble mindre fulle. Totalt reiste 1,9 millioner passasjerer med SAS-gruppen i januar, en nedgang på 0,2 prosent.
Antall passasjerer per kilometer (RPK) økte med 3,9 prosent, mens kabinfaktoren sank
med 0,5 prosentpoeng til 64,5
prosent. Den totale kapasiteten