Kyrkjeblad 2011-2 - Rennesøy kyrkjelege fellesråd > Forside

Comments

Transcription

Kyrkjeblad 2011-2 - Rennesøy kyrkjelege fellesråd > Forside
NR. 2 2011 44. ÅRGANG
Konfirmantane i Hausken kyrkje kl. 11.00
PRESENTASJON AV MEDARBEIDARAR
To flotte, positive ungdommar har for tida jobb
som kyrkjetenarar i Rennesøy, Metta Malena
Eiane i Askje kyrkje og Martin Østerhus i Utstein
Kloster.
Begge går i 10. klasse og fyller 16 dette året.
Dei blei spurt om dei kunne tenkja seg jobben,
og svara altså ja. For meg verkar det heller
ikkje som om dei angrar på det.
Eg spurte dei følgjande :
Korleis likar du jobben? Tar han mykje av tida
di? Er det vanskeleg å komma seg tidleg opp på
søndagar? Har du opplevd at noko har gått
gale?
Konfirmantane i Hausken kyrkje kl.13.00
Metta Malena:
Eg trives veldig bra i jobben.
Stillingsprosenten er ca 11, så det må eg klara..
Eg må opp kl 0900, men då blir eg som regel
vekt uansett.
Sidan eg har sjekkliste, går det som regel bra.
Det verste var då eg hadde gløymt å lada batteria, slik at lyden forsvant under gudstenesta. Og
ein gong i Vestre Åmøy glapp taket i tauet under ringinga. Men for det meste går alt greitt.
Konfirmasjonene i Rennesøy prestegjeld er nå tilbakelagt. Det er
en flott gjeng med ungdommer
som nå har fullført et år i livet
som helt sikkert har satt sine
spor. Jesus er den gode hyrde,
og han sier til oss alle: Følg meg!
Lykke til videre!
Under gudstjenesten tenner
konfirmantene lys for hverandre.
Ved alterringen kneler de ned og
blir bedt for.
Når de går ned får de en rose som
symbolsk hilsen fra menigheten.
Harry Waldeland
Frank T. Skofteland og Harry
Waldeland har nå bedt for den enkelte
konfirmant. Vi oppfordrer herved alle til
fortsatt å huske på dem når vi ber.
Martin:
Kjempebra jobb! Litt kaldt på julafta, men det
må me tåla.
Det går fint. Skulle det vera ein gong eg treng
fri, er det berre å gi beskjed eit par veker i
førevegen, så er det aldri noko problem.
Nei, eg har berre godt av å komme meg opp.
Kan ikkje hugsa noko som har gått gale, men
det var visst ein gong eg gløymde å komme på
jobb…?
Vel, det er feila våre vi lærer av, og
arbeidsgivaren er godt nøgd med dei unge
medarbeidarane.
Turid Nordmark
Kyrkjeblad for Rennesøy prestegjeld. Utgivar: Rennesøy kyrkjelege fellesråd.
Redaksjonsutvalg: Turid Nordmark, Johannes Haug, Yngve Søyland, Harry Waldeland, Merete Skibenes.
Ansvarleg redaktør: Kirkeverge Yngve Søyland.
Kyrkjebladet kjem ut 4 – 6 gonger i året. Gave til Kyrkjebladet- konto nr. 3230.56.82054
Du finn det også på internett: http:rennesoy.kyrkja.no
Prestens hjørne:
SAUER, LAM OG GODE GJETARAR
Vi har igjen vore igjennom lemmingstid som
nokre sikkert vil kalla ”vårens vakraste
eventyr”. Det er jo som eit eventyr med alle
desse små lamma som kjem vaklande og
brækande og leitar etter spenen til ho mor,
der dei finn liv og tryggleik i ei verd full av
farar.
Det er godt å ha ei god mor, og det er godt
at det finst gode gjetarar som hjelper til i
starten.
Nokon som legg dei inn til spenane og let
dei drikka den livgjevande melka.
Vi har og hatt konfirmasjon i bygdene våre,
og nokre vil kan henda kalla det for ”vårens
vakraste eventyr”! For det er jo eit flott syn
når dei kvitkledde ungdomane våre skrid inn
i kyrkjene og fram mot altaret, i glede og
alvor, og vi bed ned over dei Guds velsigning for livsferda .
Og ein av dei sentrale tekstane i konfirmasjonsgudstenestene handlar nettopp om
sauene og den gode gjetaren. Vi treng alle
ein god gjetar, ein som kan hjelpa oss i
starten og setja oss på sporet til den gode
kjelda for eit godt og rikt liv. Det er jo det vi
prøver på i konfirmant-tida:
-å læra dei unge den vegen dei skal gå,- å
visa dei spora som vår gode gjetar Jesus
Kristus etterlot seg. ”Følg meg”, sa han, og
her ligg ei veldig utfordring til oss alle. Men
ikkje bare i starten er gjetaren viktig, for det
kan lura mange farar undervegs. Vi har
prøvd å læra dei unge å skjelna mellom ulve
-hyl og gjetar-røyst. Ulven står som bilete
på vår sjelefiende Satan, og han kan nok
prøva å etterlikna Jesus og kle seg ut i
lysande klede. Men på orda hans kan vi
kjenna han, og på fruktene skal treet
kjennast!
Derfor er det så avgjerande at vi er kjende i
vår Bibel og kan dei viktigaste orda, slik at
vi høyrer når det skurrar. Og så er det viktig
å vera i flokken der folket hans samlast, slik
at vi kan snakka med dei andre om det vi
høyrer og det vi opplever langs livets
landeveg.
Konfirmanter i Sørbø kyrkje
Konfirmantene i Askje kirke
Konfirmantene i Utstein kloster kirke
”Eg er den gode gjetaren. Eg kjenner mine,
og mine kjenner meg”, seier Jesus (Joh.
10,14). Lat oss halda oss nær til han, så vil
han vakta oss og leia oss gjennom livet og
føra oss trygt fram til Himmelriket!
Harry Waldeland
Konfirmasjonsdagane i 2012
Sørbø kyrkje
søndag 29. april kl.11.00
Hausken kyrkje
lørdag 5. mai kl.12.00 og
søndag 6. mai kl.11.00
Utstein kl. kirke
søndag 13. mai kl.10.00
Askje kirke
søndag 13. mai kl.12.00
Oppmelding til neste års konfirmantundervisning er i gang.
De som ikke har mottatt brev og gjerne vil bli konfirmert
må ta kontakt med oss.
Fristen for påmelding er satt til 28. juni 2011.
Rennesøy kyrkjekontor, Vikevågveien 136,
4150 Rennesøy.
Se også hjemmesiden for mer informasjon.
E-postadresser: [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
Telefon: kontor 51 72 02 10. Sokneprest Harry Waldeland: mobil 95 99 87 01, privat 51 72 34 68.
Ungdomsprest Frank T. Skofteland: mobil 97 54 50 11. Kirkeverge Yngve Bjørn Søyland: 90 18 22 39
Kirkevergen har ordet
UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD
Kirkegården blir oppgradert i juni-juli dette året med vekt på universal tilpasning. Det blir gruslagt prosesjonsvei, innlagt flere vannposter og lys ved
porten mot p-plass. Graver vil ikke bli berørt og evt. begravelser vil gå som
normalt. Vi beklager de ulemper det vil medføre, men ber om forståelse for
at arbeidet er nødvendig. Hovedentreprenør Loen Hage- og anlegg. Det er
gitt unntak fra Kulturminneloven §8, godkjent av Riksantikvaren.
Ansvarlig: Rennesøy kirkelige fellesråd ved kirkevergen.
Ved spørsmål: Tlf. 51 72 02 12 / 90 18 22 39.
INVITASJON FAST GIVERTJENESTE
Trosopplæring er blitt en stor utfordring for mange menigheter. Derfor utfordrer vi dere til å bli fast giver for et større eller mindre beløp.
SLIKE GAVER GIR 28% SKATTEFRADRAG (allerede fra 2011)
Lang og tro
Tjeneste
Ole Hodnefjell, kantor.
På gudstjenesten 17. april ble
kantor Ole Hodnefjell gratulert
med 60-års dagen av Rennesøy
og Mosterøy menigheter.
Gir du kr. 1.000 i året får du igjen 280
Gir du kr. 5.000 i året får du igjen 1400
Du kan gi kr. 12.000 i året og få igjen 3.360
Register deg hos oss og få pengene igjen på skatten. Menighetene i
Rennesøy behøver 100.000 kroner i året for å opprettholde samme driften
av tilbud til alle barn mellom 0-18 år. Kan det budsjettere, kan det tilbys,
kan det oppleves. BANKKONTO: 3204.21.58851
Du kan benytte vedlagte skriv med giro for å inngå fast avtale om givertjeneste. Ved skattefradrag, husk å informere om navn, adresse, fødselsnr. og
beløp. Takk for all støtte.
Se aktivitetstilbud: rennesoy.kyrkja.no/


VALG 12. SEPTEMBER
Valg til menighetsrådene i Mosterøy og Rennesøy menigheter
Valg til bispedømmeråd/kirkemøtet
Mer informasjon i neste nummer av kyrkjebladet.
Yngve Søyland
Søndagsskolens dag
8. mai!
Takk for alle salmene, preludiene og
postludiene du har spilt. Takk for korene du har ledet og på den måten høynet salmesangen på gudstjenestene.
Takk for all god støtte til lek og lærd i
alle år der du har vært organist hos
oss. Du har gitt støtte og hjelp til gudstjeneste- og menighetsliv på en forbilledlig måte.
Ole ble også gratulert av kollegaer og
fellesråd på en tilstelning samme uka.
Vi hadde en strålende fin dag med god
stemning både i Hausken kyrkje og i
Prestegardshagen.
Siv Inger Simonsen fra Bru og Sokn søndagsskole hadde engasjert tre jenter som
framførte et drama om møtet mellom disiplene og Jesus, som endte med at han
gav dem misjonsbefalingen: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler ….
Dette satte Siv Inger inn i en flott
ramme og gjorde til en tankevekkende
andakt om hvor viktig det er at vi
deler Guds kjærlighet og sannhet med
alle.
I hagen var det bevertning og
aktiviteter for store og små.
Og vi koste oss i det flotte været!
Bildet over viser de tre dramajentene
Marie Eiane, Karen og Johanne Sørbø.
Til høyre ser dere vinnerlaget i
sporleken vi hadde i hagen.
Harry Waldeland
Vi håper Ole vil glede menighetene
med sang og musikk i mange år
fremover.
Rennesøy og Mosterøy menighetsråd,
fellesråd og kollegaer.
Slekters gang i Rennesøy prestegjeld
Rennesøy sokn
Mosterøy sokn
Døypte
Døpte
Sanne Kjøsnes Ormøy
Dotter av Elin Kjøsnes Ormøy og Tor
Magne Ormøy
Kristoffer Døskeland Sokn
Sønn av Eldbjørg og Eirik Sokn
Andreas Bø
Son av Bjørghild og Hans Petter Bø
Bror Eggebø Mork
Sønn av
Aud Eggebø Mork og Ola Mork
Lykke Fjeldstad-Kloster
Dotter av Marie Kloster
og Terje Fjeldstad
Jon Magnus Våge
Sønn av
Ingunn Bergsager Våge og Olav Våge
Ingeborg Larsen
Dotter av Stine Lill og Anthoni Larsen
Vigde
Anders Vaage Vigre
Son av Kristina Vaage og Johnny Vigre
Anne Kristin Reve
og Stian Bøe Skotheim
Mie Kristine Arentzen
Dotter av Marita Kristine H. Arentzen
og Bjarte Arentzen
Døde
Tobias Schjølberg Ask
Son av Elisabeth Schjølberg
og Tom Eirik Ask
Konrad Norenes
Son av Randi og Kristian Norenes
Vigde
Annbjørg Medhaug og Øyvind Østebø
Janne Lise Stusvik og Hans Petter
Mathisen.
Døde
Bjørnar Risa
MISJONSPROSJEKTET SHALOM
I juni avsluttar familien Aaslid tenesta
si i Shalom-prosjektet på Madagaskar.
Her er utdrag frå bloggen til dei nye
misjonærane, Ingjerd og Trond Henrik
Sand, som saman med sonen Simon
skal slå seg ned i Mahajanga og overta
tenesta.
Vi studerer og studerer, og har ikke
hatt så mye å dele her på Shalombloggen siden vi kom :-) Men vi kommer
sterkere tilbake etterhvert som vi
begynner å jobbe. Vi hadde to
Vel møtt til kyrkje
05.06 Prestvågen
kl.11.00
Friluftsgudsteneste
Thor Strandenæs
og Rennesøy KFUK/KFUM
Offer til Rennesøy KFUK-KFUM
Ta med grill mat og –drikke.
Speidarane ordner med varme grillar
12.06 Hausken kyrkje
kl. 11.00
1. pinsedag
Harry Waldeland
Nattverd
Offer til Kr. Interkulturelt arbeid
Søndagsskule
Kyrkjekaffi
13.06 Mastravarden
kl. 11.00
2. pinsedag
Harry Waldeland og
Mosterøy skolekorps
Offer til Mosterøy skolekorps
Kirkekaffe selges av korpset
19.06 Sørbø kyrkje
kl. 11.00
Høgmesse
Frank T. Skofteland
Nattverd
Offer til Misjonshøyskolen
Petter Sigve Aske
Jan Steffensen
Nytt fra Utstein Pilegrimsgard
Utleie med seng, frokost og
tilbud om morgenbønn i
perioden 29. juni – 22.
august.
Fra søndag 3. juli blir det åpen
sommerutstilling med kafe hver
dag kl 14 – 18. Utstillere i år er
Eva Sæverud og Synnøve
Virkesdal. Synnøve lager
veggsmykker, uro med dikt og
bilder. Eva er keramiker.
Ta kontakt med Reidun
Kyllingstad for ytterligere
informasjon.
Tlf. 480 28 773.
måneder i Mahajanga i høst, hvor vi
fikk bli litt kjent med kollegaene våre
og byen mens vi fortsatte å lære
språk. Vi gleder oss veldig til å få et
hjem der når vi kommer tilbake etter
Norges-opphold i sommer. Ellers er
vi for tiden fortsatt i Antsirabe og
lærer gassisk. Det går sakte men
sikkert fremover, men vi er veldig
takknemlig for fortsatt forbønn om
utholdenhet og nåde i studieringen!
Turid Nordmark
26.06 Askje kirke
kl. 11.00
Høymesse
Harry Waldeland
Nattverd
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe
03.07 Hausken kyrkje
Høgmesse
Harry Waldeland
Nattverd
Offer til
Kyrkjelydsarbeidet
Søndagsskule
Kyrkjekaffi
kl. 11.00
10.07 Utstein kloster kirke kl. 11.00
Høymesse
Harry Waldeland
Nattverd
Offer til Institutt for sjelesorg
Kirkekaffi i Pilegrimsgarden
17.07 Hausken kyrkje
kl. 11.00
Høgmesse
Harry Waldeland
Nattverd
Offer til UIO-Aserbadjan
Søndagsskule
Kyrkjekaffi
24.07 Utstein kloster kirke kl. 11.00
Høgmesse
Frank T. Skofteland
Nattverd
Offer til KRIK
Kirkekaffi i Pilegrimsgarden
31.07 Sørbø kyrkje
kl. 11.00
07.08 Hausken kyrkje
kl. 11.00
14.08 Utstein kloster kirke kl. 11.00
21.08 Askje kirke
kl. 11.00
28.08 Hausken kyrkje
kl. 11.00
konfirmantpresentasjon
04.09 Mastrahuset
kl. 11.00
11.09 Askje kirke
kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon
18.09 Hausken kyrkje
kl. 11.00
25.09 Askje kirke
Høsttakkefest
kl. 11.00
02.10 Hausken kyrkje
Hausttakkefest
kl. 11.00
09.10 Askje kirke
kl. 11.00

Similar documents