Program- og påmeldingsoversikt for TIPS konferanse.

Comments

Transcription

Program- og påmeldingsoversikt for TIPS konferanse.
Invitasjon til den
10. nasjonale TIPS-konferansen:
TIDLIG INTERVENSJON
VED PSYKOSER
Stavanger Forum 3. og 4. november 2014
Regionalt nettverk psykoseforskning
ved Stavanger universitetssjukehus
Tema for årets konferanse er å markere at det nå er 20 år siden vi satte i gang med arbeidet i TIPS-studien,
og samtidig feirer vi den 10. nasjonale TIPS konferansen. Årets nasjonale arbeidskonferanse vil ha som tema
«Hva har vi lært og hvor går vi nå». I tillegg til ledende norske fagfolk på feltet tidlig intervensjon kommer en
rekke av verdens fremste eksperter og forskere for å delta på konferansen.
TIPS konferansen arrangeres samme uke/sted som Schizofrenidagene (3.-7.november).
KORT OM POSTERE
Vi oppfordrer alle med interesse for tidlig intervensjon om å dele
utfordringer, ideer, data og løsningsforslag fra egen praksis. Vi håper
at deres Postere vil kunne bidra til inspirasjon og erfaringsutveksling
under konferansen. Av postere må det fremgå en introduksjon,
problemstilling og/el. mål, fremgangsmåte/metode, resultater,
refleksjoner og konklusjoner, samt muligens skrive noen ord om veien
videre. Format 100 cm x 150 cm stående format). Det er viktig for oss
at budskapet fremføres på en overbevisende, lett forståelig og kraftfull
måte. Beste Poster vil bli premiert med kr 5 000,-.
Postere kan også presenteres på Schizofrenidagene. Mer informasjon
og påmelding: www.schizofrenidagene.no
PRESENTASJON AV WORKSHOP 1-6:
1) Nevropsykologi: Kjetil Sundet, Helene Barder, Torill Ueland,
Bjørn Rishovd Rund (norsk)
Møteleder: Bjørn Rishovd Rund.
15.45-16.05: Kjetil Sundet: Kartlegging av kognitiv funksjonssvikt.
16.05-16.45: Helene Barder: Nevrokognitiv utvikling.
etter førstegangs-psykose - et langtidsperspektiv.
16.45-17.15: Torill Ueland: Kognitiv trening for å øke funksjonsevnen
ved førstegangs-psykose.
17.15-17.30: Bjørn Rishovd Rund: Den nevrotoksiske hypotesen.
Hva sier TIPS-data?
2) Treatment and illness trajectories: Julie Evensen,
Stein Opjordsmoen, Max Birchwood, Alison Yung (english)
Møteleder: Wenche ten Velden Hegelstad.
15.45-15.50: Welcome.
15.50-16.15: Does delay in accessing early intervention services
(DEIS) add extra predictive power to DUP? Max Birchwood.
16.15-16.40: Detection, management and treatment of the Ultra High
Risk state, Alison Yung.
16.40-17.05: Symptom trajectories in first episode psychosis
in the TIPS study, Julie Evensen.
17.05-17.30: Treatment of persistent psychotic symptoms,
Stein Opjordsmoen.
3) Fysisk helse og mortalitet ved FEP tilstander, hva vet vi og hva
kan vi gjøre? Ingrid Melle, Merete Nordentoft, Petter Andreas
Ringen, Tove Mathiesen (norsk)
Møteleder: Tove Mathiesen.
Psykoser i et livsløpsperspektiv, Ingrid Melle.
Saving young lives, Merete Nordentoft.
Aktivitet - motivasjon – helse, rapport fra et kombinert forskningsog kvalitetsutviklingsprosjekt på Gaustad, Petter Andreas Ringen.
HeAL erklæringen, bakgrunn og veien videre, Tove Mathiesen.
4) Familiearbeid i tidlig psykosefase. Hva vet vi og hvor går vi?
Liv Nilsen, Anne Fjell, Hanne-Grethe Lyse Nielsen, Åse Sviland
(norsk) Møteleder: Jan Ivar Røssberg.
1545-1605: Familiearbeid for pasienter med en førstegangspsykose.
Hva vet vi? Liv Nilsen.
16.05-16.25: I bredden og i dybden, erfaringer fra implementering av
familiearbeid for unge med en førstegangspsykose i Norge, Anne Fjell.
16.25-16.55: I bredden og i dybden, erfaringer fra implementering af
familiearbejde for unge med førstegangspsykose i Danmark,
Hanne-Grethe Lyse Nielsen.
16.55-17.15: Familiearbeid for pasienter i psykoserisikofasen,
Åse Sviland.
5) Early Intervention Strategies.
Inge Joa, Ulrik Haahr, Steven Lopez, Vinod H. Srihari (english)
Møteleder: Jan Olav Johannessen.
15.45-15.50: Welcome.
15.50-16.15: Moving early detection into the field of prevention. Ultra
high risk patients a new target for community campaigns? Inge Joa.
16.15-16.40: Early intervention in Denmark, a presentation of early
detection and information campaigns, Ulrik Haahr og Erik Simonsen.
16.40-17.05: Early Detection of First Episode Psychosis in US Latinos
-A High Risk, Linguistic Minority Group, Steven R. Lopez.
17.05-17.30: STEP-ED: Reducing the Duration of Untreated Psychosis
by adding early detection to specialty first-episode care in the U.S.
public sector, Vinod H. Srihari.
6) Ulike norske tidlig oppdagelsesmodeller (norsk)
Møteledere: Inger Stølan Hymer og Kristine Gjermundsen.
13 år med tidlig intervensjon i Bodø og kommunene rundt
(Salten DPS), Kari Bøckmann. Tidlig oppdagelse av psykose i Bergen,
Else Marie Løberg. TIPS Vestfold, Marit Holter. TIPS Innlandet - to team
drar i samme retning! Hilde Kristin Aam.
FORELESERE
Svein Friis, Professor, UiO
Per Vaglum, Professor, UiO
Thomas McGlashan, Professor, Yale, USA
Jan Olav Johannessen, Professor, Helse Stavanger HF
Tor Ketil Larsen, Professor, Helse Stavanger HF
Ingrid Melle, Professor, UiO
Erik Simonsen Professor, København, DK
Bjørn Rishovd Rund, Professor, UiO
Jan Ivar Røssberg, Professor, UiO
Kjetil Sundet, Professor, UiO
Ulrik Haahr, Dr. København, DK
Inge Joa, PhD. Helse Stavanger
Julie Evensen, PhD. Diakonhjemmet sykehus
Wenche ten Velden Hegelstad, PhD, Helse Stavanger HF
Tove Mathiesen, psykologspesialist, Oslo universitetssykehus
Helene Barder, Psykolog, UiO
Patrick McGorry, Professor, Melbourne, Au
Merete Nordentoft, Professor, København, DK
Max Birchwood, Professor, Birmingham, UK
Alison Yung, Professor, University of Manchester, UK
Ashok Malla, Professor,Montreal, Can:
Vinod H. Srihari, Ass. Prof. Yale University, USA
Steven R. Lopez, Professor, University of Southern California, USA
Petter Andreas Ringen, PhD, Oslo universitetssykehus
Liv Nilsen, PhD. stipendiat, TIPS Sør-Øst
Torill Ueland, PhD. Oslo universitetssykehus
Anne Fjell, Familiekonsulent, TIPS Sør-Øst
Petter Nilsen, forfatter og erfaringsformidler
Hanne-Grethe Lyse Nielsen, Region Sjælland, DK
Åse Sviland, sykepleier, Helse Stavanger
Else Marie Løberg, faglig leder, TOPS, Divisjon Psykisk Helsevern,
Haukeland Universitetssykehus
Kari Bøckmann, psykologspesialist, Nordlandssykehuset
Kristine Gjermundsen, Kommunikasjonsrådgiver, TIPS Sør-Øst
Inger Stølan Hymer, TIPS konsulent, Østfold
Marit Holter, TIPS konsulent, Sykehuset i Vestfold
Hilde Kristin Aam, TIPS konsulent, Sykehuset Innlandet
mandag 3. november 2014
hva vet vi, hva har vi lært av TIPS? møteleder Jan Olav Johannessen.
09.30 - 10.00
REGISTRERING - med kaffe og noe å bite i.
10.00 - 10.30
Åpning og velkommen ved Jan Olav Johannessen.
Offisiell åpningshilsen ved Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.
Kulturinnslag.
10.30 - 11.30
TIPS 20 year lectures
Per Vaglum, Tor Ketil Larsen, Svein Friis, Thomas McGlashan:
What did we know in 1995? What did we want to learn from the TIPS project?
Wenche ten Velden Hegelstad: Did Early Intervention increase the rate of recovery?
Ingrid Melle: Does early intervention play a role in the development of suicidality?
Svein Friis: What were the unexpected results?
11.30 - 11.45
(pause)
11.45 - 12.30
12.30 - 13.30
LUNSJ
13.30 - 14.30
Patrick McGorry: Lessons learned from the EPPIC project.
Merete Nordentoft: Lessons learned from the OPUS project.
14.30 - 14.45
PAUSE med kaffe og noe å bite i.
14.45 - 15.30
Max Birchwood: Twenty years of UK early intervention in psychosis services: how critical is the critical period?
15.30 - 15.45
PAUSE
15.45 - 17.30
Workshops:
1) Nevropsykologi. (norsk)
2) Treatment and illness trajectories. (english)
3) Fysisk helse og mortalitet ved FEP tilstander. (norsk)
4) Familiearbeid i tidlig psykosefase. Hva vet vi og hvor går vi? (norsk)
5) Early intervention strategies. (english)
6) Nye norske tidlig oppdagelseprogram. (norsk)
20.00
FESTMIDDAG på Clarion Hotel Energy.
Tirsdag 4. november 2014
Tidlig intervensjon; Nye perspektiv. møteleder Per Vaglum.
09.00 - 10.15
Reducing the Duration of Untreated Psychosis in the United States.
1) Vinod H. Srihari: The STEP-ED project.
2) Steven R. Lopez: Reducing Duration of Untreated Psychosis through Community Education.
10.15 - 10.30
PAUSE
10.30 - 11.45
Merete Nordentoft and Ashok Malla:
Can a 5 year treatment program secure long term improvement? a presentation of two RCT studies.
11.45 - 12.45
Small-talk og LUNSJ
12.45 -13.05
Petter Nilsen: my way in and out of psychosis.
13.05 - 14.20
Alison Yung: The UhR perspective “On the future direction for UhR-research and clinical approaches”.
Patrick McGorry: moving early intervention in psychiatry into the future.
14.20 - 14.35
PAUSE
14.35 - 16.00
Panel debate: Summing it all up.
Chair: Jan Olav Johannessen.
Participants: Max Birchwood, Merete Nordentoft, Vinod H. Srihari, Patrick MGorry, Wenche ten Velden Hegelstad.
16.00
AVSLUTNING - og vel hjem!
(med forbehold om endringer ved sykdom ol)
reload.no, Centrum trykkeri
Påmelding for Tidlig intervensjon ved psykoser, Stavanger 03.-04.11.2014
går via www.schizofrenidagene.no
Faktura på kursavgift vil bli tilsendt.
For mer informasjon kontakt: [email protected] eller telefon 51 93 88 00.
Kursavgift:
Ved påmelding til og med 15.8.2014 kr. 2 900,-.
Påmelding etter 15.8.2014 kr. 3 500,-.
Festmiddag er inkludert i kursavgiften.
Påmeldingsfrist 15.10.14
For bestilling av hotellrom på kursstedet:
Rica Forum hotell
www.rica.no/hoteller/stavanger/rica-forum-hotel/
Priser:
1 525,- pr. døgn, enkeltrom
1 725,- pr. døgn, dobbeltrom
Ring 51 93 00 00 eller mail: [email protected], oppgi bookingkode 12448679,
bestillingsfrist 21. september 2014.
PSYKODYNAMISK
TERAPI
P
LAVTERSKEL
TILTAK
L
ANTIDEPRESSIVA
A
CBT
C
EVIDENTBASERT
E
BEHANDLINGSTILTAK
B
ORGANISASJON
O
Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
Ledende internasjonale og nasjonale forskere, samt klinikere vil presentere behandlings- og tiltaksforskning
som kan vise til gode resultater for barn og voksne med psykiske vansker. Noen av disse er:
David Clark // Kate Davidson // Graham Thornicroft // Lars-Göran Öst // Patrick McGorry
Ron Rapee // Ian Hickie // Siv Kvernmo // Per Vaglum // Torleif Ruud // Terje Ogden
Med innlegg fra de fremste forskere og klinikere, erfaringsformidlere og spennende kulturinnslag
ønsker vi å skape en minneverdig markering av 25-års jubileum for Schizofrenidagene.
TIME TO
CHANGE
?

Similar documents