SØRLANDET OSLO

Comments

Transcription

SØRLANDET OSLO
selvsagt også
DIREKTEBUSSER
1. juledag - fredag 25. des.,
2.juledag - torsdag 26. des.,
Nyttårsaften - onsdag 31. des.
Vi kjører kun avgangene som går kl 09.00 og
kl13.00 fra hendholsvis Kr.sand og Oslo.
Mellomliggende holdeplasser betjenes
selvsagt også
Vi kjører i utgangspunktet disse avgangene med direktebusser mellom
1. nyttårsdag - torsdag 1. jan.
Vi kjører som vanlig torsdag, med unntak
av avgangen kl. 07.00 fra Kr.sand
de nevnte steder. Det gjelder imidlertid kun 1 buss pr avgang, og vi
ARBEID
E-18
setter ikke opp ekstra busskapasitet som direktebusser. Plassgaran-
tien gjelder på ordinær avgang, men vi tar forbehold om at også direk-
ndelse tebussen
med myepåveiarbeid
langs hele
18 kan
det dessverre
enkeltavganger
må taEmed
reisende
til andre holdeplasså forsinkelser
forholdden
til totale
opppsatt
ruteplan. Dette
forhold
er for å iutnytte
busskapasiteten
og i skyldes
størst mulig
grad unngå
r vår kontroll
og viDirektebussene
ber våre passasjerer
holde
av ekstra
tid vedreisetid.
tomkjøring.
vil normalt
ha 20-30
min kortere
uelle korresponderende busser. Vi gjør oppmerksom på at fredmot Kristiansand er spesielt utsatt for større forsinkelser.
VEIARBEID E-18
forbindelse med mye veiarbeid langs hele E 18 kan det dessverre
ATISIoppstå
INTERNETT
PÅtilBUSSEN
forsinkelser i forhold
opppsatt ruteplan. Dette skyldes forhold
utenfor vår kontroll og vi ber våre passasjerer holde av ekstra tid ved
nå tilby
gratis trådløst
internett påbusser.
de fleste
avganger.
Dettepå at fredeventuelle
korresponderende
Vi gjør
oppmerksom
ager
mot Kristiansand
er spesielt oss
utsattikke
for større
forsinkelser.
er stadig
utbygging,
og vi påberoper
noe ansvar
for
ngs- og nettverksproblemer utenfor vår kontroll.
GRATIS INTERNETT PÅ BUSSEN
STE LAVE
PRISER PÅ ALLE AVGANGER
Vi kan nå tilby gratis trådløst internett på de fleste avganger. Dette
er under stadig utbygging, og vi påberoper oss ikke noe ansvar for
tilkoblingsog nettverksproblemer
utenfor vår kontroll.
PEKORT
10 klipp
kr 1.890,-
kun kr 189,-
FASTE LAVE PRISER PÅ ALLE AVGANGER
KLIPPEKORT 10 klipp kr 1.990,-
kun kr 199,-
kun kr 198,KLIPPEKORT 5 klipp kr 1.200,-
24. sep. 2008
27. sep. 2008
/ tur!
kun kr 240,-
rabattordninger ved kjøp av tur/returbillett
lett pristabell
/ tur!
dvs. �nner du på vår nettside www.konkurrenten.no
Gode rabattordninger ved kjøp av tur/returbillett
ekortene
er gyldige
på alle
Komplett
pristabell
finneravganger
du på vår nettside www.konkurrenten.no
etakst enkeltbillett kr 100,plassgaranti - billett kjøpes direkte av sjåføren
åndsbestilling
kun nødvendig
vedalle
grupper
på 7 eller �ere
Klippekortene
er gyldige på
avganger
Minstetakst enkeltbillett kr 100,Vi har plassgaranti - billett kjøpes direkte av sjåføren
Forhåndsbestilling kun nødvendig ved grupper på 7 eller flere
OSLO
PLASSGARANTI
PLASSGARANTI
4. okt. 2008
Praha 6 dager også fra Stavanger - kr 2.990,11. okt. 2008
Adriatiske
opplevelser i Kroatia
- 14 dager kr2010
9.995,Utdrag
fra
vår reisekalender
sommer/høst
25. okt. 2008
Praha 6 dager også fra Stavanger - kr 2.990,25. okt. 2008
Årets
store
eventyr: Sør Afrika med8masse
27. juni
Gotland
& Öland
dager inkludertkr. 8.770,14
dager kr
27.500,02. juli
Trekkspill
i Operaen
3 dager
Fulltegnet
30. okt. 2008
Shoppingtur til Flensburg - 4 dager kr 2.775,10. juli
Tallinn
12. juli
8. nov. 2008
13. nov. 2008
12. juli
12. juli
20. nov. 2008
17. juli
21. nov. 2008
27. nov. 2008
19. juli
27. nov. 2008
20. juli
28. nov. 2008
02. august
29. nov. 2008
02. august
29. nov. 2008
/ tur!
PLASSGARANTI
SØRLANDET
OSLO
Vodice i Kroatia - 14 dager kr 9.995,Praha 6 dager - kr 2.990,-
26. juli
PEKORT 5 klipp kr 990,dvs.
Av hensyn til dine medpassasjerer ber vi
deg begrense mobilbruken om bord på bussen.
Utdrag fra vår reisekalender høsten 2008 og våren 2009
Innstill
mobilen
på lydløs,
19. sep. 2008
Opatijagjerne
& Alpeopplevelser
- 12 dager
kr 9.690,22. sep. 2008
Gardasjøen -12 dager kr 9.990,eller
svak
ringetone.
22. sep. 2008
Musikkfest i Tyrol - 10 dager kr 9.790,22. sep. 2008
Opplevelser i Provence - 12 dager kr 11.550,Snakker
du, -snakk
lavt!
24. sep. 2008
Rundreise
på Balkan
12 dager kr
10.990,De øvrige dager i romjulen kjører vi som ordinært
24. juli
27. nov. 2008
24. juli
27. nov. 2008
/ tur!
OSLO
SØRLANDET
SØRLANDET
FRA KR 199,SOMMER
FRA KRRUTETABELL
199,-
MOBILVETT:
03. august
4. des. 2008
10. august
4. des. 2008
15. august
15. august
5. des. 2008
??? 15. august
27. des. 2008
16. august
2009 19. august
26. august
6. mai. 2009
6 dager
kr. 4.440,-
Praha 6 dager - kr 2.990,7 dager
kr. 4.990,Praha
Danseweekend
med Riders i Flensburg
og Aalborg
Stettin
7 dager
kr. 4.990,4 dager kr 2.990,Rüdesheim & Rhinen
Shoppingtur
til Flensburg - 4 dager7krdager
2.775,- kr. 6.770,St. Petersburg
Tallinn
dager
kr. 11.550,Sound
of Music& på
Edderkoppen /10Oslo
Weekend
kr 2.390,Praha
Praha 6 dager - kr 2.990,7 dager
kr. 4.990,Hamburg
- Julemarkedstur og utreise
med
Flor & Fjære
2 dager
kr. 2.220,MS Color Magic kr 4.770,Tallinn
6
dager
4.440,Julemarked i Lübeck / Bad Bramstedt - 4 dagerkr.
2.880,Paris
9 dager
Fulltegnet
Julemarked
i Lübeck med overnatting
i Neumünster
4Holland
dager 2.880,7 dager
kr. 6.880,Sound
Weekend
2.590,Stettin of Music på Edderkoppen / 7Oslo
dager
kr. kr4.990,Tallinn 6 dager kr 3.330,Praha 6 dager også fra Stavanger-7krdager
Praha
2.990,- kr. 4.990,Flor & Fjære
2 dager
kr. 2.220,-
Sykkeltur langs Rallarvegen
4 dager
kr. 3.990,-
Julemarked
i Lübeck / Bad Bramstedt
- 4 dagerkr.
2.880,Nordkapp & Lofoten
13 dager
16.990,Julemarked
i Lübeck med overnatting
i Neumünster
Riga
6 dager
kr. 2.990,4 dager 2.880,Tallinn of Music på Edderkoppen / 6Oslo
dager
kr. kr3.770,Sound
Weekend
2.590,Juletur
til Bad Bramstedt som i fjor?7 dager
Riga & Sverige
kr. 3.333,Innendørs
Skiskyting
Gelsenkirchen
- 6 dager krkr.4.990,Hansi Hinterseer
- Kitzbühel
10 dager
9.550,-
København
& Göteborg
dager
kr.- 2.750,Nye
opplevelser
i Østerrike Faaker4See
i Kärnten
10
dager&krÖland
8.990,28. august
Gotland
8 dager
kr. 8.770,21. mai. 2009
Schwarzwald
dager kr129.800,07. september Sveits
Cinque&Terre
& Italienske11Alper
dager
kr. 12.440,6. aug. 2009
Kärnten i Østerrike - opplevelser også i Ungarn, Italia og
27. september Slovenia
Musikkhøstfest
i Tyrolkr 9.330,- 10 dager
kr. 9.990,- 10 dager
28. september Sveits
Garda &
Tyrol
dager
kr. 11.770,6. aug. 2009
& Syd
Schwarzwald
11 dager kr119.800,03. oktober
5 byer i Europa
11 dager
18. oktober
Balkan
rundt
10
dager
For påmelding og nærmere informasjon, kontakt:
TELEFON 37 93 15 15 / www.konkurrenten.no
TELEFON 37 93 15 15 / www.konkurrenten.no
kr. 10.990,kr. 10.990,-
TELEFON 37 93 15 15 / www.konkurrenten.no
Vi legger
stadigEvjemoen
inn nye turer
i reisekalenderen!
Risdal
Touring,
- 4735
Evje
Hold deg oppdatert på www.touring.no eller ved å kontakt oss!
Tlf 37 93 15 15 | www.touring.no
For påmelding og nærmere informasjon, kontakt:
Risdal Touring, Evjemoen, 4735 Evje
Telefon 37 93 15 15, www.touring.no
www.birkelandtrykkeri.no
elder på ordinær avgang, men vi tar forbehold om at også direksen på enkeltavganger må ta med reisende til andre holdeplasså utnytte den totale busskapasiteten og i størst mulig grad unngå
øring. Direktebussene vil normalt ha 10-15 min kortere reisetid.
Betal kontant eller
med kort på bussen
SØRLANDET - OSLO
SØRLANDET - OSLO
Rutetabellene er gyldige
Rutetabellene
Rutetabellene
er gyldige
er gyldige
fra ogfra og
fra
og med
14. juni
22.
med
juni
22.
2009
juni til
2009
og med
til og med
tilmed
og med
29.
august
2010
31. august
31. august
2009 2009
Kristiansand rutebilstasjon
Kristiansand rutebilstasjon
Bjørndalsletta, bussholdeplass E18
Bjørndalssletta, busshpl. E18
Hånes-krysset, bussholdeplass E18
Hånes-krysset, busshpl E18
Dyreparken, busshpl. sidevei nedenfor Quality
Dyreparken, busshpl. sidevei nedenfor Quality
Vestre Vallesverd,
busshpl.v/ny
E18E18
Lillesand,
Gaupemyr busshpl.
Borkedalen,
holdeplassv/Betania
v/ Statoil
Grimstad,
bussholdeplass
Lillesand, Tingsaker v/ Hydro Texaco
Arendal Falck, Harebakken, NB! Se Tilbr.tjenesten
Grimstad, busshpl.
v/ Betania
Fiansvingen
ved Tvedestrand
Arendal
Falck,
Harebakken,
Se Tilbr.tjenesten
Vinterkjær ved Risør. NB! Se NB!
Tilbr.tjenesten
Fiansvingen vedbussholdeplass
Tvedestrand, NB!
Se Tilbr.tjenesten
Brokelandsheia,
E18
Vinterkjær ved Risør, NB! Se Tilbr.tjenesten
Påstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbr.tjenesten
Brokelandsheia, busshpl E18
Tangen bussterminal NB! Se i siden!
Påstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbr.tjenesten
Avstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbr.tjenesten
Tangen bussterminal NB! Se i siden!
Skjelsvik bussterminal
Avstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbr.tjenesten
Telemarksporten, bussholdeplass
Telemarksporten, busshpl
Ringdalskrysset,
bussholdeplass
i kryss
E18
Ringdalskrysset,
busshpl. i kryss
E18
Fokserød,
v/Shell
Fokserød,
v/ Shell
Kopstad-krysset,
bussholdeplass
v/Statoil
Kopstad-krysset,
busshpl v/ Statoil
Bangeløkka
(Drammen),
under
E18-broen
Bangeløkka
(Drammen),
under
E18-broen
Høvik,bussholdeplass
busshpl. v/ Høvik
Kirke
Høvik,
v/Høvik
Kirke
Lysaker,
busshpl. E18E18
Lysaker,
bussholdeplass
Sjølyst,bussholdeplass
busshpl. v/ E18
Sjølyststranda
Sjølyst,
v/E18
Sjølyststranda
Oslo
Galleri
Oslo
OsloBussterminal,
Bussterminal,
Galleri
Oslo
Kun
Kun
DIREKTE
torsdag,
Alle dgr
DIREKTE
torsDIREKTE
BUSS
fredag, Alle
Alle
dgr
Alle dgr Alle
Alle AlleBUSS
DIREKTE
DIREKTE
Kun
Kun Kundag,
DIREKTE
DIREKTE
unntatt
Alle Alle Kun
Alle Kun Alle
AlleAlle Alle BUSS
kunBUSS
torsdag,
søndag,
unntatt
unntattdager
fredag,
fredag,
dagerdagerkun
BUSS
dager
dager kun
torsdag,
torsdag,
BUSS
BUSS
lørdag,
dagerdagerdager
dager
fredag,
dager
dager
fredag,
men
alle
fredag,
lørdag,
lørdag,
søndag
søndag
kun kun
fredag,
fredag,
kun kun
søndag
fredag
lørdag,
søndagdar
søndag
søndag
søndag
søndag
lør, søn
lør, søn fre, søn
fre,søndag
sønsøndag
søndag
1/7-16/8
07.00
07.00
07.03p
07.03p
07.05p
07.05p
x
x
07.15p
07.25p
07.25p
07.40p
07.30p
08.00pa
07.45p
08.18p
08.10pa
08.30pa
08.28p
08.40p
08.40p
08.30p
08.50p
08.52pa
08.30p
09.20a
09.02pa
09.25pa
09.30a
09.45pa
09.50pa
10.10a
10.15a
10.20a
10.25a
10.45a
10.50a
11.15a
11.20a
11.45a
11.40a
11.48a
11.43a
11.50a
11.45a
11.55
12.00
09.00
09.00
09.03p
09.03p
09.05p
09.05p
x
x
09.15p
09.25p
09.25p
09.40p
09.30p
10.00pa
09.45p
10.18p
10.10pa
10.30pa
10.28p
10.40p
10.40p
10.30p
10.50p
10.52pa
10.30p
11.20a
11.02pa
11.25pa
11.30a
11.45pa
11.50pa
12.10a
12.15a
12.20a
12.25a
12.45a
12.50a
13.15a
13.20a
13.45a
13.40a
13.48a
13.43a
13.50a
13.45a
13.55
14.00
11.00
11.00
11.03p
11.03p
11.05p
11.05p
x
x
11.15p
11.25p
11.25p
11.40p
11.30p
12.00pa
11.45p
12.18p
12.10pa
12.30pa
12.28p
12.40p
12.40p
12.30p
12.50p
12.52pa
12.30p
13.20a
13.02pa
13.25pa
13.30a
13.45pa
13.50pa
14.10a
14.15a
14.20a
14.25a
14.45a
14.50a
15.15a
15.20a
15.45a
15.40a
15.48a
15.43a
15.50a
15.45a
15.55
16.00
17.00
17.00
15.00
15.00
13.00
13.00
13.00
15.00
15.00
17.00
17.00
19.30
–
17.03p
–
15.03p
–
13.03p
13.03p
15.03p
----------17.03p
19.33p
–
17.05p
–
15.05p
–
13.05p
13.05p
15.05p
----------17.05p
19.35p
–
x
–
x
–
x
x
x
----------17.08p
19.38p
13.15p
-----17.15p
13.25p
– 15.15p 15.25p
– ------ 17.25p
– 19.45p
13.25p
-----17.25p
13.40p
– 15.25p 15.40p
– ------ 17.40p
– 19.55p
13.30p
15.30p
----------- 18.00pa
17.30p 17.55p
20.00p
16.00pa 15.55p
14.00pa 13.55
13.45p
-----17.45p
– 20.15p
– ------ 18.18p
– 15.45p 16.18p
14.18p
14.10pa – 16.10pa 16.30pa
16.10p – 18.10p 18.30pa
18.10pa – 20.40pa
14.30pa
14.28p
-----18.28p
– 20.58p
– ------ 18.40p
– 16.28p 16.40p
14.40p
14.40p
16.40p
----------18.40p
21.10p
–
18.30p
–
16.30p
–
14.30p
14.50p
16.50p
----------18.50p
21.20p
–
18.52pa
–
16.52p
–
14.52p
14.30p
16.30p
----------18.30p
-----–
19.20a
–
17.20a
–
15.20a
15.02pa
17.02pa
----------19.02pa
21.32pa
–
19.25pa
–
17.25pa
–
15.25pa
15.30a
17.30a
----------19.30a
-----–
19.45pa
–
17.45pa
–
15.45pa
15.50pa
17.50pa
----------19.50pa
22.20pa
– 22.45a
– ------ 20.10a
– 18.15a 18.10a
16.10a
16.15a
-----20.15a
– 22.55a
– ------ 20.20a
– 18.25a 18.20a
16.20a
16.25a
-----20.25a
– 23.20a
– ------ 20.45a
– 18.50a 1845a
16.45a
16.50a
-----20.50a
– 23.50a
– ------ 21.15a
– 19.20a 19.15a
17.15a
17.20a
-----21.20a
17.45a
19.45a
----------21.45a
– 00.15a
21.40a
–
19.40a
–
17.40a
17.48a
-----21.48a
– 00.18a
– ------ 21.43a
– 19.48a 19.43a
17.43a
17.50a
-----21.50a
– 00.20a
– ------ 21.45a
– 19.50a 19.45
17.45a
17.55
18.00 17.30
20.00 19.55
19.45 19.3021.45 21.5522.00 21.30
00.30
DIREKTE
Kun
Alle
Alle
Alle
BUSS
Alle
DIREKTE
Alledager Kun
Allefredag, Alle
Alledager Alle
AlledagerDIREKTE
Alle
torsdag,
søndag,dager
dager
fredag,
dager
BUSS
BUSS
dager
dager
dager
dager
dager
men alle
fredag,
søndag
kun
kun
dager
søndag
fre,
søn
fre, søn
1/7-16/8
17.00
15.00
15.00
13.00
11.00
Oslo
Bussterminal,
Galleri
Oslo
09.00
Oslo Bussterminal, Galleri Oslo
09.00
11.00
13.00
15.00
15.00
17.00
17.08p
–
15.08p
13.08p
11.08p
Sjølyst,
E18
09.08p
Sjølyst,bussholdeplass
busshpl. v/ E18
09.08p
11.08p
13.08p
15.08p
----------17.10p
–
15.10p
13.10p
11.10p
Lysaker,
09.10p
Lysaker,bussholdeplass
busshpl. E18 E18
09.10p
11.10p
13.10p
15.10p
----------17.15p
–
15.15p
13.15p
11.15p
Høvik,
v/Esso
Ramstadsletta
09.15p
Høvik,bussholdeplass
busshpl. v/ Esso
Ramstadsletta
09.15p
11.15p
13.15p
15.15p
----------Bangeløkka(Drammen),
(Drammen),
under
E18-broen
09.40p
11.40p
13.40p
15.40p
----------17.40p
–
15.40p
13.40p
11.40p
Bangeløkka
under
E18-broen
09.40p
Kopstad-krysset, v/Statoil
v/ Statoil (Anropstyrt -- se
12.10p
14.10p
16.10p
----------18.10p
–
16.10p
14.10p
12.10p
Kopstad-krysset,
se Annen
Annen info.)
info) 10.10p
10.10p
Fokserød,v/Shell
v/ Shell
10.35p
12.35p
14.35p
16.35p
----------18.35p
–
16.35p
14.35p
12.35p
Fokserød,
10.35p
18.42p
–
16.42p
14.42p
12.42p
Ringdalskrysset,
bussholdeplass
i kryss
10.42p
Ringdalskrysset,
busshpl. i kryss
E18E18
10.42p
12.42p
14.42p
16.42p
----------Telemarksporten,
busshpl
11.20pa
13.20pa
15.20pa
17.20pa
----------19.20pa
–
17.20pa
15.20pa
Telemarksporten,
bussholdeplass
11.20pa 13.20pa
Påstigning
Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbr.tjenesten 11.30p
13.30p
15.30p
17.30p
----------19.25pa
–
17.25pa
15.25pa
Skjelsvik
bussterminal
11.25pa 13.25pa
Tangen bussterminal
NB!
11.58pa
13.58pa
15.58pa
17.58pa
----------19.30
–
17.30
15.30p
13.30p
Påstigning
Kragerø rtb.st.
NB!Se
Sei siden!
Tilbr.tjenesten
11.30p
Avstigning
Kragerø NB!
rtb.st.
Se Tilbr.tjenesten 12.20a
14.20a
16.20a
18.20a
----------19.58pa
–
17.58pa
15.58pa
Tangen
bussterminal
SeNB!
i siden!
11.58pa 13.58pa
Brokelandsheia,
E18
12.10ax
14.10ax
16.10ax
18.10ax
----------20.20a
–
18.20a
16.20a
14.20a
Avstigning
Kragerøbusshpl
rtb.st. NB!
Se Tilbr.tjenesten
12.20a
Vinterkjær ved Risør, NB! Se Tilbr.tjenesten
12.20ax
14.20ax
16.20ax
18.20ax
----------20.10ax
–
18.10ax
16.10ax
Brokelandsheia, bussholdeplass E18
12.10ax 14.10ax
Fiansvingen ved Tvedestrand, NB! Se Tilbr.tjenesten 12.33a
14.33a
16.33a
18.33a
----------20.20a
–
18.20a
16.20a
14.20a
Vinterkjær ved Risør. NB! Se Tilbr.tjenesten
12.20a
Arendal Falck, Harebakken, NB! Se Tilbr.tjenesten 12.50pa
14.50pa
16.50pa
18.50pa
18.50a
20.50a
20.33a
–
18.33a
16.33a
14.33a
Fiansvingen ved Tvedestrand
12.33a
Grimstad, busshpl. v/ Betania
13.10a
15.10a
17.10a
19.10a
----------20.50pa
18.40a
18.50pa
16.50pa
Arendal Falck, Harebakken, NB! Se Tilbr.tjenesten
12.50pa 14.50pa
Lillesand, Tingsaker v/ Hydro Texaco
13.25a
15.25a
17.25a
19.25a
----------Grimstad,
bussholdeplass
13.10a
15.10a
17.10a
19.10a
–
21.10a
Borkedalen,
holdeplass v/Betania
v/ Statoil
13.30a
15.30a
17.30a
19.30a
----------Lillesand,
Gaupemyr busshpl.
busshpl. v/ny
13.25a
15.25a
17.25a
19.25a
–
21.25a
Vestre Vallesverd,
E18E18
13.40a
15.40a
17.40a
19.40a
-----------
OSLO - SØRLANDET
OSLO - SØRLANDET
Rutetabellene er gyldige
fra
og med
14. juni
Rutetabellene
Rutetabellene
er gyldige
er gyldige
fra ogfra og
tilmed
og med
29.
august
2010
22.
med
juni
22.
2009
juni til
2009
og med
til og med
31. august
31. august
2009 2009
Dyreparken,
E18 v/Rica
Dyreparken,bussholdeplass,
busshpl. E18 v/Rica
Hånes-krysset,
busshpl. E18E18
Hånes-krysset,
bussholdeplass
Bjørndalssletta,
busshpl. E18E18
Bjørndalsletta,
bussholdeplass
Kristiansandrutebilstasjon
rutebilstasjon
Kristiansand
13.42a
13.47a
13.50a
13.45a
13.55a
13.50a
14.00
13.55
15.42a
15.47a
15.50a
15.45a
15.55a
15.50a
16.00
15.55
17.42a
17.47a
17.50a
17.45a
17.55a
17.50a
18.00
17.55
19.42a
19.47a
19.50a
19.45a
19.55a
19.50a
20.00
19.55
–
----------–
-----–
19.45
19.30
21.42a
----------21.45a
-----21.50a
21.45
21.55
19.30
19.33p
19.35p
x
19.55p
20.10p
20.30pa
20.48p
21.00pa
21.10p
21.00s
21.22pa
21.50s
21.55pa
22.15pa
22.40a
22.50a
23.15a
23.45a
00.10a
00.13a
00.15a
00.25
DIREKTE
Alle
lle dgr
Kun
Kun
AlleBUSS
dgr
Kundager
Kun
unntatt
torsdag,Kunsøndag
torsdag torsdag,
unntatt
søndag
unntatt
søndag
lørdag
fre, søn
fredag, fre, søn
lørdag
lørdag
søndag
17.00
17.00
–
17.08p
–
17.10p
–
17.15p
19.30
19.30
19.38p
19.38p
19.40p
19.40p
19.45p
19.45p
21.30
21.30
21.38p
21.38p
21.40p
21.40p
21.45p
21.45p
17.40p
–
18.10p
–
18.35p
–
–
18.42p
19.20pa
–
19.30p
–
19.58pa
–
20.20a
–
20.10ax
–
20.20ax
–
20.33a
–
20.50pa
–
21.10a
20.40a
21.25a
–
21.30a
–
21.40a
20.10p
20.10p
20.40p
20.40p
21.05p
21.05p
21.12p
21.12p
21.50pa
21.50pa
-----21.55pa
22.28a
–
-----22.28a
22.40ax
–
22.50ax
22.40ax
23.03a
22.50a
23.20pa
23.03a
23.40a
23.20pa
23.55a
23.40a
20.00a
23.55a
00.10a
22.10p
22.10p
22.40p
22.40p
23.05p
23.05p
23.12p
23.12p
23.50pa
23.50pa
-----23.55pa
00.28a
–
-----00.28a
00.40ax
–
00.50ax
00.40ax
01.03a
00.50a
01.20a
01.03a
01.40a
01.20pa
01.55a
01.40a
02.00a
01.55a
02.10a
–
21.47a
21.50a
–
21.55a
–
22.00
21.30
00.12a
00.17a
00.20a
00.15a
00.25a
00.20a
00.30a
00.25a
02.12a
02.17a
02.20a
02.15a
02.25a
02.20a
02.30a
02.25a
FORKLARING
&TEGN:
TEGN:
FORKLARING
FORKLARING
&&
TEGN:
p kun
=påstigning
kun
påstigning
p = pkun
=
påstigning
a = kun avstigning
a = akun
=
kun
avstigning
avstigning
= kun søndag
x = xpåstigning
=s påstigning
kunkun
vedved
bestilling
bestilling
tlf. tlf.
37 37
93 93
15 15
15 15
x = påstigning kun ved bestilling tlf. 37 93 15 15
TILBRINGERTJENESTE:
TILBRINGERTJENESTE:
Billettkontroll:
NB!NB!
PRISTILLEGG
PRISTILLEGG
TILBRINGERTJENESTE
TILBRINGERTJENESTE
TVEDESTRAND
TVEDESTRAND
OG
OG
ARENDAL:
ARENDAL:
Billett oppbevares under hele reisen. Legitimasjon, studentkort m. gyldig seKR KR
30,30,PR PR
BILLETT
BILLETT
mester,
samt
honnørkort fremvises ved kontroll. Billettkontrollør kan komme på
underveis.
FRAFRA
ARENDAL
ARENDAL
MOT
MOT
OSLO:
OSLO:
Tilbringer
Tilbringer
fra drosjebua
fra drosjebua
i sentrum
i sentrum
til Harebakken
til Harebakken
måmå
bestilles
bestilles
hos
hos
I-Taxi
I-Taxi
på telefon
på telefon
37 00
37 47
00 00
47 00
minimum
minimum
30 30
minutter
minutter
førfør
avgang.
avgang.
FRA ARENDAL MOT OSLO:
Lokalruter.
TIL TIL
ARENDAL
ARENDAL
FRA
FRA
OSLO:
OSLO:
Sjekk rutetider på tlf. 177, eller på nettsiden www.177-agder.no
Tilbringer
Tilbringer
på på
allealle
avganger
avganger
fra fra
Oslo.
Oslo.
Gi Gi
beskjed
beskjedtil tilsjåfør
sjåførved
vedpåstigning.
påstigning.
TILBRINGERTJENESTE:
TIL ARENDAL FRA OSLO:
Mandag
- fredagMOT
ogMOT
søndag:
FRAFRA
TVEDESTRAND
TVEDESTRAND
OSLO:
OSLO:
For ankomst
kl 20.50 sentrum
og sentrum
kl 23.20
bestilles
tilbringer
Tilbringer
Tilbringer
fra Tvedestrand
fra Tvedestrand
måmå
bestilles
bestilles
hoshos av sjåføren mot kr 30,- pr
billett. Resterende ankomster henvises til lokalbusser. Sjekk rutetider på tlf. 177,
Tvedestrand
Tvedestrand
TaxiTaxi
tlf. 37
tlf. 16
37 22
16 22
66 66
minimum
minimum
1 time
1 time
førfør
avgang.
avgang.
eller på nettsiden www.177-agder.no
Lørdag: For ankomst kl 16.50 og kl 18.50 bestilles tilbringer av sjåføren mot kr
TIL TIL
TVEDESTRAND
TVEDESTRAND
FRA
FRA
OSLO:
OSLO:
30,pr billett. Resterende
ankomster henvises til lokalbusser. Sjekk rutetider på
tlf. 177,
nettsiden
www.177-agder.no
Tilbringer
Tilbringer
påeller
på
allepå
alle
avganger
avganger
fra fra
Oslo.
Oslo.
Gi Gi
beskjed
beskjedtil tilsjåfør
sjåførved
vedpåstigning.
påstigning.
FRA RISØR MOT OSLO:
FRAFRA
RISØR
RISØR
MOT
MOT
OSLO:
OSLO:
Avgang fra Risør rutebilstasjon 20 min før oppsatt avgangstid Vinterkjær, med
Avgang
Avgang
fra Risør
fra
rutebilstasjon
rutebilstasjon
min
min
før før
oppsatt
oppsatt
avgangstid
avgangstid
Vinterkjær.
unntak
avRisør
avgang
kl. 19.3020
fra20
Kristiansand.
Ruten
kjøresVinterkjær.
med
minibuss, og om
Ruten
Ruten
kjøres
kjøres
med
med
minibuss.
minibuss.
Tollboden
og
Viddefjell.
Søndag er der likevel forbindelse fra Risør kl 20:40 fra
Vinterkjær.
TIL TIL
RISØR
RISØR
FRAFRA
OSLO:
OSLO:
TIL RISØR
FRA
OSLO:
Tilbringer
Tilbringer
til Risør
til Risør
på alle
på
alle
avganger
avganger
fra fra
Oslo,
Oslo,
med
med
unntak
unntak
av av
kl 21.30
kl 21.30
søndag.
søndag.
Tilbringer fra Vinterkjær til Risør på alle avganger med unntak av kl. 19.30 og
Gi beskjed
Gi beskjed
til sjåfør
til sjåfør
vedved
påstigning.
påstigning.
I enkelte
I enkelte
tilfeller
tilfeller
kankan
detdet
bli bli
opp
opp
til 15
til 15
minutminut21.30 fra Oslo. Gi beskjed til sjåfør ved påstigning. Ved forsinkelser kan det bli
tersters
venting
venting
ved
ved
Vinterkjær
Vinterkjær
på på
på
transport
transport
videre
videre
til Risør.
til Risør.
ventetid
opp
mot
30 min.
Vinterkjær.
FRA
KRAGERØ
MOT
OSLO
OG
KRISTIANSAND:
FRAFRA
KRAGERØ
KRAGERØ
MOT
MOT
OSLO
OSLO
OGOG
KRISTIANSAND:
KRISTIANSAND:
Tilbringer
fra Kragerø
rutebilstasjon
(se ruteplan)
til Tangen.
Ruten
kjøres
av
Avgang
Avgang
fra Kragerø
fra Kragerø
rutebilstasjon
rutebilstasjon
30 30
minutter
minutter
førfør
oppsatt
oppsatt
avgangstid
avgangstid
Tangen.
Tangen.
Drangedal Bilruter. Alle avganger med unntak av kl.19.30 og kl. 21.30 fra Oslo.
Ruten
Ruten
kjøres
kjøres
av Drangedal
av Drangedal
Bilruter.
Bilruter.
AlleAlle
avganger
avganger
med
med
unntak
unntak
avav
kl 19.30
kl 19.30
ogog
kl kl
Samt kl. 19.30 fra Kristiansand.
21.30
21.30
fra Oslo,
fra Oslo,
samt
samt
kl 19.30
kl 19.30
torsdag
torsdag
og og
fredag
fredag
frafra
Kristiansand.
Kristiansand.
TIL KRAGERØ FRA OSLO OG KRISTIANSAND:
TIL TIL
KRAGERØ
KRAGERØ
FRA
FRA
OSLO
OSLO
OG
KRISTIANSAND:
KRISTIANSAND:
Tilbringer
fra
Tangen
tilOG
Kragerø.
Ruten kjøres av Drangedal Bilruter. Alle avganger
med til
unntak
av kl.
ogavganger,
kl. 21.30
fra
Oslo.
Samt
kl. 19.30.
Tilbringer
Tilbringer
Kragerø
til Kragerø
på19.30
alle
på alle
avganger,
med
med
unntak
unntak
av av
klfra
19.30
klKristiansand
19.30
ogog
kl 21.30
kl 21.30
frafra Gi
beskjed
tilklsjåfør
ved
påstigning.
Oslo,
Oslo,
samt
samt
kl 11.00
11.00
fredag
fredag
og og
kl 19.30
kl 19.30
torsdag
torsdag
og og
fredag
fredag
frafra
Kristiansand.
Kristiansand.
Gi beskjed
Gi beskjed
til sjåfør
til sjåfør
vedved
påstigning.
påstigning.
FRA TANGEN:
Man må ta kontakt med tilbringerbussen fra Kragerø (mini-/buss fra Drangedal
FRAFRA
TANGEN:
TANGEN:
Bilruter)
ved holdeplassen på Tangen for å sikre at du blir med Konkurrenten.no.
Bussen
ikke
innom
holdeplassen
dersom
sjåføren
ikkefra
har
fått
beskjed om
ManMan
må
må
ta kontakt
takjører
kontakt
med
med
tilbringerbussen
tilbringerbussen
fra fra
Kragerø
Kragerø
(mini-/buss
(mini-/buss
fra
Drangedal
Drangedal
passasjerer
som skal på
med
fra
Tangen.
Bilruter)
Bilruter)
vedved
holdeplassen
holdeplassen
på
Tangen
Tangen
for for
å sikre
å sikre
at du
at du
blirblir
med
med
Konkurrenten.no.
Konkurrenten.no.
Bussen
Bussen
kjører
kjører
ikkeikke
innom
innom
holdeplassen
holdeplassen
dersom
dersom
sjåføren
sjåføren
ikke
ikke
harhar
fåttfått
beskjed
beskjed
omom
COLOR LINE:
passasjerer
passasjerer
somsom
skal
skal
med
med
fra fra
Tangen.
Tangen. på avgangene 07.00 fra Kristiansand. Og
Tilknytning
til
Kielfergen,
Hjortneskaien
mulighet for å bestille henting på Hjortneskaien alle søndager kl. 10.20. for videre
skyss med rutebuss avg 11.00 fra bussterminalen til Sørlandet.
ANNEN
ANNEN
INFORMASJON:
INFORMASJON:
• • ANNEN
Sykler
Sykler
kankan
medbringes
medbringes
for for
kr 200,kr 200,uansett
uansett
strekning.
strekning.
INFORMASJON:
•
•
•
Ingen
Ingen
plassgaranti
plassgaranti
og og
kunkun
i følge
i følge
med
med
reisende
reisende
passasjer.
passasjer.
●
Sykler kan medbringes for kr. 200,- uansett strekning.
• ●Levende
Levende
dyr
dyr
betaler
betaler
takst
takst
som
som
barn
barn
og og
må
må
vike
vike
forfor
evt.
evt.
allergikere.
allergikere.
Ingen
plassgaranti
for
sykkel
og
kun
i følge
med
reisende
passasjer.
Ingen
plassgaranti.
plassgaranti.
●Ingen
Levende
dyr betaler takst som barn og må vike for evt. allergikere. Ingen
plassgaranti.
• Påstigning
Påstigning
andre
andre
steder
steder
ennenn
nevnte
nevnte
holdeplasser
holdeplasser
måmå
●
Påstigning
andre
enn93
forhåndsbestilles
forhåndsbestilles
på steder
tlf.
på 37
tlf. 37
93
15nevnte
15
15.15.holdeplasser må forhåndsbestilles på tlf.
37
93
15
15.
• Dersom
Dersom
du vil
duvære
vil være
medmed
Konkurrenten
Konkurrenten
sydover
sydover
fra fra
Kopstad,
Kopstad,
måmå
dudu
trykke
trykke
påpå
●
Dersom du vil være med Konkurrenten sydover fra Kopstad, må du trykke på
en knapp
en knapp
på holdeplassen.
på holdeplassen.
Da Da
tennes
tennes
detdet
et lys
et lys
uteute
på på
E18
E18
som
som
girgir
signal
signal
til til
en knapp på holdeplassen. Da tennes det et lys ute på E18 som gir signal til
sjåføren
sjåføren
om om
at
at
er
ererkunder
som
som
skalskal
med
med
bussen.
bussen.
sjåføren
omdet
atdet
detkunder
kunder
som
skal
med
bussen.
Det tasom
forbehold
om evt. trykkfeil
forbehold
om
trykkfeil
DetDet
tastas
forbehold
evt.evt.
trykkfeil

Similar documents