Standhaven - årets nyetablerer

Comments

Transcription

Standhaven - årets nyetablerer
NÆRINGSLIV
Fredag 5. april 2013
13
Satte pris på ny kafé
l Kafé Strandhaven er kåret til «Årets nyetablerer i Lillesand 2012»
Kafé Strandhaven er årets
nyetablerer i Lillesand. Virksomheten i Strandgata 10 kom
sent på året, men har gjort solid inntrykk på juryen.
THOR BØRRESEN
[email protected]
Også til prisen for Årets nyetablerer i Lillesand hadde juryen fått flere forslag å velge
imellom.
Fantastisk mottakelse
Etter flere engasjerte innspill fra utenforstående, landet juryen imidlertid fort på Strandhaven, en kandidat som ifølge juryen ble
løftet frem av mange. Det satte innehaverne
stor pris på, og betrakter prisutdelingen som
nok et hyggelig klapp på skulderen fra lokalsamfunnet de har valgt å etablere seg i.
– Dette var fantastisk hyggelig. Vi må
takke juryen, men også hele byen. Vi har fått
en fantastisk mottakelse og det er så hyggelig
å drive her, sa Ulla Benjaminsen, som takket
på vegne av seg selv og meddriver Kim Heidi Winther etter å ha mottatt diplom, trykk
av Frank Brunner og en sjekk på 5.000 kroner som det synlige beviset på at bedriften
er kåret til årets nyetablerer.
– Vi ønsker å være og oppfatter at vi blir
tatt imot som et positivt tilskudd til denne
fantastiske byen. De 5.000 kronene vi fikk
med prisen ønsker vi at skal komme våre
gjester til gode. Vi skal forsøke å finne på noe
gøy for dem, sa Benjaminsen, som fikk prisen
overrakt av ordfører Arne Thomassen, som
for første gang ikke selv var med i juryarbeidet i år ettersom det i begge kategorier kom
innspill på kandidater han hadde nære forbindelser til.
Stimulerer næringslivet
Prisen for Årets nyetablerer i Lillesand deles
ut av Sparebanken Pluss, Lillesand kommune
og Lillesand Vekst. Prisen skal tildeles en bedrift som er etablert eller tilflyttet Lillesand
PRISTILDELING: Banksjef Ørjan Knudsen, Kim Heidi Winther, Ulla Benjaminsen og ordfører Arne Thomassen.
innenfor kalenderåret forut for prisutdelingen. Banksjef Ørjan Knudsen i Sparebanken
Pluss kunne fortelle at kandidatene blir vurdert etter kriterier som nyskapende, fremtidsrettet, samt potensial for antall arbeidsplasser. Formålet med prisen er å bidra til å
stimulere og verdsette næringslivet i kommunen.
I begrunnelsen for å gi prisen til Kafé
Strandhaven skriver juryen:
«Årets vinner blir virkelig opplevd som et
positivt tilskudd til nærings- og sentrumslivet
i Lillesand. Flere har påpekt at det er blitt
enda hyggeligere å komme til Lillesand sentrum etter at årets nyetablerer kom til byen.
Dette er et tilbud som mange har ventet på.
Årets vinner ble etablert sent på året, men
initiativtakerne har båret lenge på drømmen
om å starte noe eget. Plutselig sto drømmelokalene ledige, og drømmen kunne kanskje
bli virkelighet. Etter omfattende oppussing
og mye egeninnsats kunne dørene åpnes, og
kundene lot ikke vente på seg.
Helt siden den første uka har det vært god
pågang med lokale og tilreisende gjester som
setter pris på et unikt og skreddersydd Lillesandskonsept. Fantastisk atmosfære, god
mat og hyggelig betjening.
Og til sommeren kommer Sørlandets
beste uteservering. Det finnes ikke maken
noe sted.
Gjestene er samstemte, og vi i juryen er
helt enige. Kafé Strandhaven har virkelig fortjent å bli Årets nyetablerer i Lillesand 2012.»
173 medlemmer i Lillesand Vekst
Årsmøtet i Lillesand
Vekst ble unnagjort på
under kvarteret. Da var
regnskap og årsrapport
enstemmig godkjent og
nytt styre valgt.
THOR BØRRESEN
[email protected]
GJENVALGT: Knut Dannevig er gjenvalgt som styreleder i Lillesand Vekst.
35 personer var til stede da Lillesand Vekst avholdt sitt årsmøte
med prisutdelingene til Årets Lillesandsbedrift og Årets nyetablerer
som høydepunkt. De så ut til å
være fornøyd med tingenes tilstand. I alle fall kunne styreleder
Knut Dannevig konstatere at ingen
hadde innvendinger til verken årsmelding eller regnskap.
Regnskapet viste et overskudd
på 2.518 kroner etter en minus på
93.489 kroner i 2011. Denne snuoperasjonen var styret naturlig nok
fornøyd med.
– Målet for Lillesand kommune
er ikke å generere store overskudd,
men vi bør gå i balanse, sa Dannevig, som kunne fortelle at organisasjonen hadde totalt 897.800 kroner i medlemskontingent, hvorav
Lillesand kommune alene bidrar
med 400.000 kroner. I tillegg til
kontingenter hadde Lillesand Vekst
diverse prosjektinntekter på til
sammen 352.941 kroner.
Årsmeldingen forteller om høy
aktivitet det foregående året, med
tre frokostmøter, sommerfest, kurs
og seminar foruten styremøter. Det
har vært kontakt med flere potensielle nyetablerere og man har vært
i jevnlig dialog med Reiselivsforum
og Rådgiverforum i tillegg til at
man har tatt initiativ til å opprette
et eget Gårdeierforum. Ifølge årsmeldingen har man også lykkes i å
være aktiv i forhold til kommunens
næringsutvikling.
– For styret og daglig Leder oppleves 2012 som et godt år for Lillesand Vekst. Vi ser frem til den
videre utviklingen. For å sikre enda
sterkere engasjement, og en solid
økonomisk plattform, ønsker vi oss
enda flere betalende medlemmer.
Lillesand Vekst må også være engasjert i inntektsgivende prosjekter
som bidrar positivt til videre lokal
utvikling, heter det i årsmeldingens
konklusjon.
Samme konklusjon kunne daglig
leder Kristian Råmunddal trekke
da han etter selve årsmøtet tok en
gjennomgang av status for Lillesand Vekst. Han kunne fortelle at
foreningen for øyeblikket har 173
medlemmer, 87 individuelle, samt
44 gjennom håndverk og industriforeningen og 42 gjennom handelsstanden.
Alle valg gikk enstemmig igjennom. Knut Dannvig ble gjenvalgt
ved akklamasjon og det samme ble
Eivind Nersten som styremedlem.
Årsmøtet godkjente videre at den
andre ledige plassen skal besettes
av handelsstandens nye leder når
foreningen har holdt sitt årsmøte.
Marianne Berrum Denstad, Espen Sjølund, Arne Johan Johnsen
og Beate Holm Töpfer ble valgt for
to år i fjor og har således ett år
igjen av sin funksjonstid.
Jan Hartvig Eide og Lise Andersen går ut av styret og de ble enstemmig valg som valgkomité for
neste år. Ragnar Langfeldt ble gjenvalgt som revisor.
GARASJEPORTER
VÅRKAMPANJE NÅ!
-25%
Avdeling Agder
Ring for gratis befaring og uforpliktende tilbud:
815 00 004
Åpen kundetelefon 08:00 - 16:00
markisemannen.no

Similar documents