Last ned prospekt

Comments

Transcription

Last ned prospekt
OM PROSJEKTET
Munkhaughjørnet borettslag
blir sentralt beliggende med
nærhet til alt. Du finner
barneskole og barnehage i
umiddelbar nærhet, og under
200 meter unna finner du
Mjøndalen stadion som er
hjemmearena for 1. divisjonslaget MIF.
Leilighetene i prosjektet har
en rekke ulike kvaliteter.
Her får du bolig med særpreg
samtidig som du får mulighet
til å påvirke farger og materialvalg. Til og med innredningen
kan du påvirke i en del av
leilighetene, om du kommer
inn tidlig i prosjektet.
Garanti Eiendomsmegling
Avd. Eiker & Modum
[email protected]
Leilighetene er effektive
med store vindusflater som
gir gode lysforhold. Alle
leiligheter får terrasser,
uteplass eller balkong(er).
Det øvrige fellesområdet vil
bli pent opparbeidet og alle
leiligheter får tilgang til en
stor felles atriumterrasse
beliggende i andre etasje.
Leilighetene selges med
fastpris.
MED NÆRHET TIL ALT
Munkhaughjørnet bygges
midt i sentrum av Mjøndalen,
som er administrasjonssentrum i Nedre Eiker kommune.
Tettstedet ligger på sørsiden
av Drammenselva og har ca.
8000 innbyggere.
Munkhaughjørnet blir liggende ved den østre inngangen
til Arbeidergata og det vil få
en karakteristisk og avrundet
fasade som vil bli et markert
bymotiv. Det blir omtrent fem
minutters gange til Mjøndalen
stasjon og under fem minutters gange til sentrum hvor
du finner åpne byrom, dagligvareforretninger og de fleste
servicetilbud.
Munkhaughjørnet borettslag
er ideelt for alle med røtter i
Eiker-området, og det er også
et fint utgangspunkt hvis du
jobber i Oslo eller Drammen.
Det vil bli nærhet til alt du
ønsker for deg og familien din,
og på rundt 15 minutter kommer du deg til Drammen med
bil eller tog. Toget til Oslo går
hver time og bruker 45 minutter.
Variert og familievennlig
Nedre Eiker byr på mange
flotte muligheter for de friluftinteresserte, både sommer og vinter. Finnemarka og
åsen bak Mjøndalen har et
variert og familievennlig terreng, med flotte skiløper i vinterhalvåret. I åsen finner du
i tillegg «Portaasen nye golfbane» som er en flott skogog parkbane med ni hull.
400 meter fra
Mjøndalen stasjon
Munkhaughjørnet borettslag
blir liggende omtrent 400 meter fra Mjøndalen stasjon som
ligger på Randsfjordbanen.
Her går det tog mot Drammen
og Oslo eller Kongsberg hver
time på hverdager. Til Drammen går det fire busser (linje
51, 52, 101 og 102) hver time.
Veiforbindelsen til Mjøndalen
er en kort avkjøring fra E134
som går mellom Drammen og
Hokksund eller fra fylkesvei
283 som går mellom Drammen og Lerberg i Øvre Eiker.
LYST MODERNE OG
FUNKSJONELT
Munkhaughjørnet borettslag
vil bestå av 38 leiligheter
som har størrelser fra 55 til
127 kvadratmeter. De fleste
leilighetene har to soverom,
men det finnes også boliger
med ett eller tre soverom.
Dette er lyse, moderne og
funksjonelle leiligheter. Det
følger med én garasjeplass i
kjeller som er tilgjengelig via
en heis som går direkte opp
til boligetasjene. Området har
også parkeringsmuligheter for
gjester.
Felles for alle boligene er at
de har praktiske og gjennomtenkte planløsninger med god
arealutnyttelse. Du kan velge
mellom 15 typer boliger.
Stue og kjøkken:
Det er eikeparkett på gulvene.
Vegger er i malt betong eller
gips i lys farge. Kjøkkenet
leveres fra en anerkjent
leverandør med moderne
og tidsriktige standard hvite
fronter. Benkeplate er i
laminat med fargevalg granitt
sort, mini grå og eik innenfor
samme priskategori.
Kjøkkenet leveres med
hvitevarer.
Det vil være gode muligheter
for å sette ditt eget preg på
kjøkkeninnredningen dersom
du er tidlig ute.
Bad:
Alle bad blir flislagt med dusjvegger og vegghengt toalett.
Det er planlagt grå keramiske
fliser i størrelsen 20x20 cm på
gulv. Veggene får hvite fliser i
20x20. Det blir varmekabler i
gulvet.
Soverom:
På soverommet leveres det
skap med hvite folierte fronter.
Det leveres én meter skap pr.
sengeplass i henhold til plantegning.
Få med din personlige stil!
Velg den leiligheten som passer
deg best ut fra planløsning og
areal. Er man inne i prosjektet
tidlig har man mulighet til å
påvirke utformingen på sin
egen leilighet for å skape sin
egen personlige stil.
LEILIGHETENE
Munkhaughjørnet borettslag
består av 38 leiligheter i
størrelsene 55 til 127
kvadratmeter. Alle
leilighetene har egen balkong.
Noen har faktisk to. Adkomst
til leilighetene direkte med
heis fra parkeringskjeller.
balkong
7,7 m²
14
3,7 m2
13
12
11
Man kan velge mellom;
1
10
2
9
8
=
00
7
3
5
6
00
30
x2
4
15
2-roms: 4 leiligheter
(BRA 55-69m²)
3-roms: 30 leiligheter
(BRA 67-114m²)
stue/kjøkken
BRA
103 m²
4-roms: 4 leiligheter
(BRA 104-127m²)
4,1 m²
5,0 m²
7,1 m²
55,6 m²
vindfang
vindfang
soverom
bod
3,0 m²
gang
bod
10,0 m²
3,0 m²
bad
Utvalget på sidene er en
generell presentasjon av tre
leilighetstyper. For
totaloversikt se vedleggsinformasjon. Tegningene er ikke
målbare, og er kun ment som
en illustrasjon.
5,0 m²
wc
1,3 m²
soverom
13,2 m²
balkong
7,3 m²
soverom
bad
7,3 m²
6,9 m²
LEILIGHETSTYPE A
ETG: 2 - 3 - 4
BRA : 103 m²
SOVEROM: 2
STUE/KJØKKEN: 55 m²
BALKONG: 2 stk 7 og 8 m²
0
1
2
3
4
svalgang
73,2 m²
m2
vindfang
ndfang
3,0 m²
m²
soverom
7,7 m²
soverom
soverom
vindfang
3,0 m²
8,6 m²
12,9 m²
gang
vaskerom
7,9 m²
soverom
soverom
,6 m²
12,9 m²
10,1 m²
gang
7,7 m²
bod
3,0 m²
bad
vaskerom
5,8 m²
4,2 m²
erom
BRA
89 m²
²
bod
3,0 m²
gang
3,8 m²
wc
2,9 m²
bad
5,8 m²
vaskerom
3,6 m²
BRA
118 m²
kjøkken
20,9 m²
kjøkken
20,7 m²
stue
19,4 m²
stue
31,9 m²
uteplass
balkong
30,6 m²
19,6 m²
LEILIGHETSTYPE C
LEILIGHETSTYPE N
ETG: 2 - 3 - 4 - 5
ETG: 5
BRA : 89 m²
BRA : 118 m²
SOVEROM: 2
SOVEROM: 3
STUE/KJØKKEN: 40 m²
STUE/KJØKKEN: 53 m²
BALKONG: 20 m²
BALKONG: 31m²
MUNKHAUGHJØRNET
BORETTSLAG
Om borettslag
Borettslag er en boform hvor
andelseierne i borettslaget på en
demokratisk måte organiserer og
drifter boligene sammen. Andelseierne i borettslaget eier bygningene sammen, og den enkelte
andelseier har en borett i borettslaget som i realiteten innebærer at
vedkommende eier boligen.
Borettslaget ledes av et styre og
lagets øverste myndighet er
genealforsamlingen hvor andelseierne foretar formelle vedtak i
forhold til driften av borettslaget.
Munkhaughjørnet borettslag er
stiftet som et borettslag tilknyttet
Nedre Buskerud Boligbyggelag
(NBBO).
Det er etablert vedtekter som tar
utgangspunkt i mønstervedtekter
fra Norske Boligbyggelag (NBBL),
som regulerer forholdet mellom andelseier og borettslaget. Disse kan
fås ved henvendelse til megler.
Kriteriet for å kunne bli andelseier i borettslaget er at en også er
medlem i NBBO. Boligene selges
med forkjøpsrett og tildeles etter
ansiennitet i NBBO. Etter utløpet
av forkjøpsrettsperioden har ikke
andelseiere forkjøpsrett på boliger
solgt av utbygger.
Fordelen med borettslag som boform er at beboerne sammen deler
på felleskostnadene til borettslaget, samtidig oppnår man bedre
betingelser blant annet gjennom
finansiering. Styret organiserer
driften best mulig på vegne av
andelseierne, noe som er med på å
skape et godt bomiljø til beste for
beboerne.
Medlemskap
Munkhaughjørnet borettslag blir
stiftet som et tilknyttet borettslag.
Det betyr at den som ønsker å eie
en bolig i borettslaget må være
medlem i NBBO.
Dersom to eller flere skal stå som
eiere av boligen, må begge/alle
være medlem. Medlemskap i NBBO
er en del av det å bo i et tilknyttet
borettslag, og den årlige årskontingenten betales gjennom felleskostnadene. Medlemskapet gir en rekke
fordeler som du kan sjekke ut ved å
gå inn på www.dinefordeler.no
Forbehold
• Det tas forbehold om noe
avvik på boligens planløsning/areal, da detalj
prosjektering ennå ikke er
utført.
• Byggherren tar forbehold
om at utførelse og materialvalg kan endres under
forutsetning av at prosjektets totale kvalitet ikke
forringes.
• Salgsprospektet er ment
som en presentasjon av
prosjektet/boligene og tegningene samt illustrasjoner
er således veiledende. Hvis
det er avvik mellom prospekt og den tekniske
beskrivelsen er det den
tekniske beskrivelsen som
gjelder.
• Vaskemaskin, møbler o.l
inngår ikke i leveransen selv
om det er vist på plantegningene, men det er avsatt
plass og tilrettelagt for
tilkobling av utstyr som
vaskemaskin og
kondenstørketrommel.
• Plantegningene er ikke
gjengitt i målestokk og kan
ikke benyttes som grunnlag
for bestilling av innredning
eller møbler.
• Utomhusarealene blir ferdigstilt så fort årstid og
fremdrift tillater. Det vil
således kunne være utom
husarbeider som gjenstår
etter at leilighetene er inn
flyttet.
• Arealet av de enkelte boliger,
rom, balkonger/terrasser
er målt på tegninen
og mindre avvik vil
kunne forekomme.
• Selger tar forbehold om
endringer grunnet offentlige
pålegg som ikke er kjent på
salgstidspunktet.
• Eventuelle andre forbehold
fremgår i prislisten og øvrig
materiell vedlagt.
Pris
Totalprisene på boligene er fra
kr.2.485.000- til kr. 6.195.000,- Andel felleskostnader følger av vedlagte prisliste. Fellesgjeld betjenes
gjennom felleskostnadene sammen
med de øvrige driftskostnadene til
borettslaget.
Finansiering
Leilighetene finansieres med et
felleslån som utgjør 60 % av totalprisen. En slik finansiering vil for
de fleste ha bedre betingelser enn
hva den enkelte selv kan oppnå.
De resterende 40 % av totalprisen
utgjør innskudd som finansieres av
den enkelte selv.
Felleskostnader
Hver andelseier må betale en
månedlig andel av borettslagets
felleskostnader som består av kapitalkostnader (renter og avdrag på
andel fellesgjeld) og driftskostnader. Kapitalkostnadenes størrelse,
vilkår og hvordan rentene påvirker
disse fremkommer i prislisten. Det
tas forbehold om renteendring iht.
endring i pengemarkedet.
Driftskostnadene første år fremkommer også i prislisten og er
hentet fra borettslagets driftsbudsjett som er tilgjengelig hos
megler. Driftskostnadene består av
felleskostnader til sameiet som
inkluderer blant annet festeavgift og bygningsforsikring. I tillegg
dekker driftskostnadene
renovasjon, strøm fellesanlegg
(felles utelys etc.), utvendig vedlikehold, felles kabel tv og internett,
kjøp av tjenester, administrasjon og
forretningsførsel.
Kostnader til oppvarming er fordelt
i henhold til areal. Det innbetales
et månedlig a-konto-beløp til
dekning av vann- og avløpsavgift.
Dette avregnes årlig i henhold til
målt forbruk. Prisøkninger på disse
kostnadene vil påvirke månedlige
felleskostnader.
Nærmere detaljer om finansieringen og kostnader pr. bolig samt
hva felleskostnadene dekker
er beskrevet i prisliste og borettslagets driftsbudsjett. Andel
felleskostnader følger av vedlagte
prisliste. Borettslaget vil bli sikret
for ubetalte felleskostnader gjennom Skadeforsikringsselskapet
Borettslagenes Sikringsordning AS.
Individuell nedbetaling
av fellesgjeld
Via sin forretningsføreravtale med
NBBO vil borettslaget bli tilknyttet
ordning med mulighet for individuell
nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordningen). Denne ordningen er nedfelt
i borettslagets vedtekter og kan
ikke endres uten generalforsamlingens samtykke.
Ordning om individuell nedbetaling
av fellesgjeld gir andelseiere i borettslaget anledning til å nedbetale
hele eller deler av sin andel fellesgjeld. Dette gjøres ved terminforfall
på borettslagets lån. Skriftlig avtale
om nedbetaling av andel fellesgjeld
må gjøres i god tid i forkant.
Ved benyttelse av IN-ordningen vil
den enkelte andelseier bli belastet
med et engangsgebyr på kr. 500,Ved innfrielse av hele andel fellesgjeld vil den månedlige felleskostnaden bli redusert til andel av
driftskostnader. Spørsmål om
ordningen kan stilles til NBBO.
Betalingsbetingelser
Et forskudd på 10 % av totalpris
forfaller til betaling ved kontraktsinngåelse. Resten av kjøpesummen
forfaller to uker før overtagelse av
boligen. Prospekt, tegninger, bilder,
3D-visualiseringer og perspektiv
som er benyttet i markedsføring, er
kun av illustrativ karakter og
definerer ikke den nøyaktige størrelse eller det endelige resultat. De
er kun ment som rettledende
illustrasjoner og er ikke målbare.
Det tas forbehold om eventuelle feil
i beskrivelsen.
Salg ved Garanti Eiendomsmegling
Avd. Eiker og Modum
Stasjonsgata 61, 3300 Hokksund
Telefon: 32 21 15 10
Prosjektleder: Ronny Abeltun
Direkte: 32 21 15 10
Mobil: 917 48 835
e-post:
[email protected]
Prosjektmegler:
Martin Morken Nielsen
Direkte: 32 21 15 10
Mobil: 480 29 950
e-post:
[email protected]
Nettside:
www.munkhaughjornet.no
Utbygger: Eiendom &Utvikling AS
Entreprenør: OBAS Entreprenør
Arkitekt: Arkitektkontoret K16
Illustrasjoner: Inviso
Foto: Inviso
Tekst: Lars-Johan Solheim
Redaktør: NBBO v/Ingrid Holst
Nissen
Munkhaughjørnet borettslag
Vedlegg innhold:
1. Skjema for forkjøpsrett
(gjelder ikke etter at
forkjøpsrett er avklart)
2. Prisliste
3. Viktig salgsinformasjon
4. Leveransebeskrivelse
5. Husordensregler
6. Vedtekter
7. Etasjeplan
8. Utomhusplan
9. Plantegninger
m u n khau ghjør net . no

Similar documents