Last ned stillingsbeskrivelser som .pdf her

Comments

Transcription

Last ned stillingsbeskrivelser som .pdf her
Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra
Gjøvik.
Tonsåsen Rehabilitering AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.
Pågående forhandlinger med Helse Sør-Øst RHF kan gi mulighet for rehabilitering av ulike
diagnosegrupper og Tonsåsen ønsker i den forbindelse å øke den faglige bemanningen.
Daglig leder
Arbeidsoppgaver:
· Lede institusjonen
· Tonsåsens interne og eksterne kommunikasjon
· Ansvar for regnskap og økonomistyring for Tonsåsen
· Ansvar for budsjettering, regnskapsavslutning og tilretteleggelse for revisjon
Kvalifikasjoner:
· Det kreves utdanning på høgskolenivå, fortrinnsvis med kompetanse innen
administrasjon/økonomi/ledelse
· Det er ønskelig med erfaring fra lederstilling på tilsvarende nivå
Legespesialist
Arbeidsoppgaver:
· Forskning og utvikling
· Medisinskfaglig ansvar
· Faglig veileder for tverrfaglig team
· Ansvar for journal og epikriser
· Delta i planlegging av rehabiliteringstilbudet
·
·
·
·
Ta imot pasienter med behov for legekonsultasjon
Rådgiver til inntaksteamet
Ha ansvar for at den medisinske behandling skjer på en sikker og betryggende måte
Undervisning
Kvalifikasjoner:
·
·
·
Autorisasjon som lege
Spesialisering innen fysikalsk medisin, indremedisin, endokrinologi eller allmennmedisin.
Interesse i eller erfaring med forskning verdsettes
·
Interesse/erfaring med undervisning og behandling i grupper
Psykolog
Arbeidsoppgaver:
·
·
·
·
·
Være med å planlegge behandlingstilbud
Individuelle samtaler med pasienter med behov for psykologhjelp
Lede samtalegrupper rundt temaene: endring, motivasjon etc.
Undervisning
Rådgiver til inntaksteamet
Kvalifikasjoner:
· Off. godkjenning
· Interesse/erfaring innen rehabilitering
· Interesse/erfaring med undervisning og behandling i grupper
Ernæringsfysiolog
Arbeidsoppgaver:
· Deltakelse i tverrfaglig team
· Samtaler individuelt og i grupper
· Veilede brukere innen kosthold og ernæring
· Samarbeid med kjøkken om undervisning og kostholdsopplegg
· Undervisning
· Deltakelse i arbeidet for å utvikle Tonsåsen faglig og kvalitativt
Kvalifikasjoner:
· Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
· Fordel med erfaring fra pasienter med avhengighetsproblemer
· Relevant praksis
Sykepleier
Arbeidsoppgaver:
· Sykepleierfaglig oppfølging av våre brukere
· Deltakelse i tverrfaglig team med samtaler individuelt og i grupper på dagtid, eller
vakthavende sykepleier i turnusarbeid
Kvalifikasjoner:
· Off. godkjent sykepleier
· Videreutdanning i rehabilitering, psykisk helsearbeid, arbeidsrettet rehabilitering
eller lignende er en fordel, men ingen krav
· Interesse/erfaring med individuell veiledning
· Interesse/erfaring med gruppebehandling og undervisning
Fysioterapeut
Arbeidsoppgaver:
· Deltakelse i tverrfaglig team
· Veiledning og/eller behandling individuelt og i grupper
· Lede treningsgrupper
Kvalifikasjoner:
· Off. godkjenning
· Videreutdanning i rehabilitering, psykisk helsearbeid, arbeidsrettet rehabilitering
eller lignende er en fordel, men ingen krav
· Interesse/erfaring innen spesialisert rehabilitering
· Interesse/erfaring med undervisning og behandling i grupper
Ergoterapeut
Arbeidsoppgaver:
· Deltakelse i tverrfaglig team
· Veiledning og/eller behandling individuelt og i grupper
Kvalifikasjoner:
· Off. godkjenning
· Videreutdanning i rehabilitering, psykisk helsearbeid, arbeidsrettet rehabilitering
eller lignende er en fordel, men ingen krav
· Interesse/erfaring innen spesialisert rehabilitering
· Interesse/erfaring med undervisning og behandling i grupper
Sosionom
Arbeidsoppgaver:
· Deltakelse i tverrfaglig team
· Veilede brukere med tilrettelegging lokalt i form av IP, økonomi, arbeidslivsdeltakelse
· Samtaler individuelt og i grupper
Kvalifikasjoner:
· 3-årig høyskoleutdanning som sosionom
· Videreutdanning i rehabilitering, psykisk helsearbeid, arbeidsrettet rehabilitering
eller lignende er en fordel, men ingen krav
· Interesse/erfaring innen spesialisert rehabilitering
· Interesse/erfaring med undervisning og behandling i grupper
Arbeidskonsulent
Arbeidsoppgaver:
· Deltakelse i tverrfaglig team
· Veilede brukere med formål om å øke deltakerens deltakelse i betalt arbeid og/eller
forebygge sykmelding
·
·
Veilede brukere innen arbeidsrettet rehabilitering
Undervisning
Kvalifikasjoner:
· Minst 3års høgskoleutdanning med kompetanse på arbeidsmarked og tilrettelegging
· Interesse/erfaring innen implementering av arbeidsrettede tiltak innen rehabilitering
i spesialisthelsetjenesten
· Interesse/erfaring med undervisning og behandling i grupper
Idrettspedagog
Arbeidsoppgaver:
· Deltakelse i tverrfaglig team
· Samtaler individuelt og i grupper
· Lede treningsgrupper
· Ansvar for treningsopplegg
Kvalifikasjoner:
· Minimum bachelorgrad innen Idrett
· Interesse/erfaring med undervisning for grupper
· Interesse/erfaring med gruppebehandling
Kokk
Arbeidsoppgaver:
Kokken har, i samarbeid med våre kostholdseksperter og kollegaer på kjøkkenet, ansvaret
for å videreutvikle vårt konsept innen kombinasjonen kosthold og helse. Utføre
arbeidsoppgaver og lage mat i henhold til daglig drift av kjøkken. Erfaring fra undervisning er
en fordel.
Kvalifikasjoner:
Fagbrev kokk. Vi søker et strukturert ordensmenneske med samarbeidsevner og interesse
for tverrfaglig samarbeid.
Renholdsmedarbeider
Arbeidsoppgaver:
· Renhold på institusjon
Kvalifikasjoner:
· Fagbrev som Renholdsoperatør er fordel, men ingen krav
· God samarbeidsevne og serviceinnstilling vektlegges
Kontor/sekretær
Arbeidsoppgaver:
· Resepsjonsarbeid
· Betjening av sentralbord
· Forefallende kontorarbeid
Kvalifikasjoner:
Vi ønsker oss en fleksibel person som har samarbeidsevne, ordenssans og som har god
kjennskap til data.
Vi kan tilby:
· Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver
· Godt arbeidsmiljø
· Muligheter for kursing
· Konkurransedyktig lønn
Lønn etter avtale. Pensjonsordning. Overgangsbolig disponibel. Ledige kommunale barnehageplasser. Skriftlig
søknad med kopi av CV og attester sendes Tonsåsen Rehabilitering AS, Bagnslinna 946, 2890 Etnedal.
Søknadsfrist: 03/10-14
Antall stillinger og stillingsstørrelse avhenger av pågående forhandlinger med Helse Sør-Øst RHF.
Har du spørsmål om stillingene kontakt Tonsåsen Rehabilitering ved Marthe Sollien
tlf. 61120700
epost: [email protected]

Similar documents