Kjelsås

Comments

Transcription

Kjelsås
Kjelsås
Utskifting av gamle skinner i Midtoddveien
inkl. vendesløyfe på Kjelsås
Kontaktpersoner:
Et avsnitt med stor tekst
Dereje T. Asefa
[email protected]
91 84 03 07
-
HMS-K-ansvarlig
Haagen Hølaas
91 64 71 -81
[email protected]
Sporveien Trikken
Viktor Johansson
97 07 04 89
[email protected]
Byggeleder Sporveien
Rolv Anders Systad
92 82 34 49
[email protected]
Byggeleder Vann- og Avløpsetaten
Jens Skovholt
48 07 32 65
[email protected]
Prosjektleder
Sporveien er Norges største leverandør av
kollektivreiser og frakter årlig 210 millioner
reisende med sine transportmidler.
Selskapet består av blant annet datterselskapene
Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og
Unibuss.
Arbeider på Kjelsås
fra og med mandag 14. juli
Mandag 14. juli starter arbeidene med
oppgradering av skinnegangen på Kjelsås.
Området skal rustes opp med nye
fundamenter og nye skinner for trikk.
Midtoddveien
Bilde hentet fra Googlemaps.com
Mandag 14. juli
Trikkeskinnene i Midtoddveien er gamle og av dårlig kvalitet.
Sporveien er for tiden i gang med omfattende utskifting av
gamle og dårlige skinner i hele Oslo. Nå er turen også kommet
til Midtoddveien. De gamle skinnene skal fjernes og det skal
etableres nytt fundament og legges nye skinner.
Samtidig skal også Vann- og Avløpsetaten også legge nye
vannledninger i gaten.
Trikken vil snu på Disen.
Det vil bli satt opp buss for trikk i byggeperioden på
strekningen mellom Kjelsås og Storo.
• Overgangen fra buss til trikk mot sentrum vil være på
Storo.
• Overgangen mellom trikk og buss mot Kjelsås vil være
på Disen.
Vann- og avløpsetaten Oslo kommune (VAV)
Støy og anleggstrafikk
VAV vil utføre omlegginger av vannlednig og overvannsledning.
De varslede klimaendringene vil føre til hyppigere og kraftigere
regnvær i årene fremover. Derfor har VAV et særskilt fokus på
overvannshåndtering.
Det er ingen registrerte problemer med drenering i dag og
overvannet fra hele dette området ledes til VAVs nye
overvannsledning.
Hafslund
Hafslund vil utføre omlegging av sine kabler. Omfanget er ikke
klart før graving.
Byggearbeidene er beregnet å vare fra mandag 14.juli til
fredag 31.oktober.
For å kunne klare dette vil det være nødvendig med
skiftarbeider. Noe anleggsstøy må derfor påregnes
utenom ordinær arbeidstid.
De mest støyende arbeidene vil søkes lagt innenfor
ordinær arbeidstid.
Når skinnearbeidene
i Midtoddveien er
ferdig, vil det bli en
støysvak og mer
behagelig fremføring
av trikk.
Det blir enda mer
effektiv drift gjennom
vendesløyfa på
Kjelsås.

Similar documents