Årsmeldinger fra styret 2013

Comments

Transcription

Årsmeldinger fra styret 2013
ÅRSMELDINGER FOR TORVIKBUKT IL 2013. ÅRSMELDING FRA STYRET I TORVIKBUKT IL Styret i Torvikbukt IL har i 2013 bestått av leder; Siri B. Engdahl, nestleder; Folkert Seetzen, kasserer; Geir Råheim, sekretær; Lillian Husevåg, styremedlem; Jo Harald Lilleeidet og varamedlemmene Bjørn Gunnar Hoem, Anders Orset og Rune Skavnes. Styret har til sammen hatt 4 styremøter samt 1 møte hvor lederne i undergruppene møtte.Aktiviteten innen idrettslaget er god. Det er allidrett for barn under skolealder samt friidrettstrening for barn, ungdom og voksne i Gjemneshallen torsdager, badmintontrening for ungdom og voksne på torsdager, klatring innen alle aldersgrupper to kvelder i uken samt at allaktivitetsgruppen har hatt noen arrangementer i helgene. Rune Skavnes ledet også i 2013 idrettsmerkeprøver på Øra stadion. Vil også nevne at vi fortsatt har et veldig bra samarbeid med Osmarka IL. Der er vi med på skileiken på mandager samt at vi disponerer løypene til skøytetrening på onsdager. Medlemmer i Osmarka IL kan være med oss på våre aktiviteter i Gjemneshallen. Kan her nevne at Torvikbukt IL gav til Osmarka IL kr. 5000,‐ til løypekjøring i 2013. Den største trimaktiviteten i Torvikbukt ble også i 2013 besøkene av våre 6 trimposter. Det totale besøket ble 8129 stk. Dette er rekord i løpet av de årene undertegnede har vært leder i laget. Vil nevne noen av sakene som styret i idrettslaget har jobbet med i 2013: -
-
Arrangert pizzalotteri på Joker i februar. Lillian Husevåg og Siri B. Engdahl møtte på årsmøtet til Gjemnes Idrettsråd. 8 stk. fra Torvikbukt IL deltok på konferansen Møteplassen ved Rica Seilet. Oppgradert grasmatta ved Øra stadion. Jobben ble utført av Øyvind Kormeset. Kostnad ca kr. 50.000,‐. Folkert Seetzen og Siri B. Engdahl deltok på søknadskurs ved Anders Wiik. Vannlekasje i klubbhuset. Polygon utførte reperasjonen. Forsikringsandel kr. 8.000,‐. Strømanleggsinspeksjon på klubbhuset ved Istad Nett AS. Div. feil på strømanlegget samt at naustlaget og småbåtlaget måtte skilles ut fra idrettslagets strømskap. Elektroservice utførte manglene ved el.anlegget. Bestilt ca 25 nye treningsdrakter til medlemmer hos Trimtex. Deltok på Idrettens dag den 9.nov. i Gj.hallen. Vi hadde skibytte og klatring. Bygget Torvikbukt Isbane. Et prosjekt til kr. 80.000,‐, hvor kr. 40.000,‐ ble dekt av spillemidler. Søkt på div. økonomisk støtte. Torvikbukt IL gikk med underskudd i 2013 med kr. 2783,37. Egenkapitalen pr. 31.12.13 var på kr. 490.742,89. Styret i idrettslaget vil takke alle frivillige, tillitsvalgte og trenere som har stilt opp i året som har gått. Unntatt deres innsats har vi ikke kunnet opprettholdt det aktivitetsnivået vi har pr. i dag. Med vennlig hilsen Siri B. Engdahl/leder T.I.L. ÅRSMELDING FRA BANEKOMITEEN Medlemmer i banekomiteen: Torgeir Halle, Sigbjørn Halle, Idar Remmereit, Torbjørn Hoten, Joakim Engdal og Solfrid Engdahl. Dette året har vi i banekomiteen utført merking av banen, arrangert dugnader, vedlikehold av
løpebanen ved bl.a. skraping og drevet diverse vedlikehold på Øra stadion. Vi har hatt to stk
ansatte til å klippe gress. Vegar Engdal og Sondre Grøteide har utført dette i god stil. Solfrid
og Leif Engdahl har gjort en kjempejobb med rydding av skog langs gjerdet mot elva.
Tusen takk til alle som har bidratt på dugnad og annet arbeid på Øra.
I tillegg har vi leid inn en person som driver med stell og vedlikehold av grasbaner. Han har
pigget opp for lufting og sådd hele banen. Vil etter planen fortsette med arbeidet nå i 2014.
Videre plan for banekomiteen blir å fortsette med merking gjennom fotballsesongen og
arrangere noen dugnader for å fortsette med diverse vedlikehold av anlegget. Vi skal også
arrangere et kakelotteri i løpet av året.
For banekomiteen:
Torgeir Halle
ÅRSMELDING FOR KLATREGRUPPA Medlemmer i banekomiteen: Torgeir Halle, Sigbjørn Halle, Idar Remmereit, Torbjørn Hoten,
Joakim Engdal og Solfrid Engdahl.
Dette året har vi i banekomiteen utført merking av banen, arrangert dugnader, vedlikehold av
løpebanen ved bl.a. skraping og drevet diverse vedlikehold på Øra stadion. Vi har hatt to stk
ansatte til å klippe gress. Vegar Engdal og Sondre Grøteide har utført dette i god stil. Solfrid
og Leif Engdahl har gjort en kjempejobb med rydding av skog langs gjerdet mot elva.
Tusen takk til alle som har bidratt på dugnad og annet arbeid på Øra.
I tillegg har vi leid inn en person som driver med stell og vedlikehold av grasbaner. Han har
pigget opp for lufting og sådd hele banen. Vil etter planen fortsette med arbeidet nå i 2014.
For klatregruppa/ Torgeir Halle.
Årsmelding Særidrettsgruppa 2013 Friidrett Gruppa har bestått av følgende personer: Carl Gunnar Orset (leder), Anders Orset, Jo Walør Heggem, Bjarte Grøteide og Ingunn Torvik. Hver torsdag har Carl Gunnar og Siri treninger for barn, ungdom og voksne. Det er utendørs sommerhalvåret og inne i Gjemneshallen vinterhalvåret. Treningene følger skoleåret. Antall voksne i Gjemneshallen vinterhalvåret har økt, ser ut som dette er et populært tilbud. Vi hadde 2 deltakere i KM i friidrett. Sander Engdahl tok der gull på 600 m., sølv på 60 meter hekk og bronse på lengde og kule. Eskil Engdahl tok gull på 1500 m., kule og tresteg, sølv på 200 m., 200 m. hekk, 60 m.hekk og 600 m. og bronse på 60 m, lengde og spyd. Gratulerer! Sander og Eskil Engdahl deltok på KM terrengløp ved Dimna IL, Ulsteinvik. Der ble Sander Engdahl kretsmester og Eskil Engdahl ble nummer to. Det var mange som deltok fra idrettslaget på Retiroløpet som ble arr. av Molde Olymp i mai. Det er mange fra laget som deltar på landeveisløp, spesielt mobiliseres det til Torvikbukt Rundt. Vi begynner å få en del yngre som løper veldig fort, så det ser lovende ut. Folkert Seetzen, Birgit Seetzen, Carl Gunnar Orset og Siri Ask Fredriksen løp helmarathon i Berlin. Her må spesielt nevnes at Birgit Seetzen satte klubbrekord for damer på tiden 4.30. Må også nevnes at 15 år gamle Håkon Orset løp halvmarathon på 1.34 i Ålesund. Hans Orset løp også helmarathon i Ålesund samt at han løp helmarathon i Kongsvinger. Jokerlekene ble ikke arrangert i år fordi flere sentrale personer i arrangørstaben ikke kunne bli med den helga det var aktuelt å arrangere. Torvikbukt Rundt og Seterløpet ble arrangert som planlagt. Det ble noen færre deltakere som løp på tid på Torvikbukt Rundt enn i 2012. Triathlon Det har vært lite aktivitet innen triathlon i 2013. Vi takker alle som er med og hjelper til, både på treninger og arrangementer! Carl Gunnar Orset Årsmelding for allaktivitetsgruppa i T.I.L
Aktiviteter i 2013
-
Disco/karneval
Tacokos på miljørommet
Pizzalotteri på joker
Skogstur
Hver torsdag er det allaktivitet for barn fra 0-6 år i Gjemneshall
Hilsen medlemmer i gruppa Pia,Birgit,May Britt,Lena,Elisabeth og Jorunn.
ÅRSMELDING ØKONOMIGRUPPA I 2013 har økonomigruppa hatt disse medlemmene Leif‐Ståle Engdahl (Leder) Morten Brorson Johansen Øystein Orset Bjarte Grøteide Ruth Marie Rasmussen Jorunn Væge Økonomigruppa arrangerte basaren den 7.juni 2013. Det kom inn kr. 24.485,‐ som er noko mindre enn vi har fått inn dei siste åra. Vi organiserte også idrettslagets folk til varetellinga på Joker rundt nyttår. Også i 2013 jobba vi med annonsehefte til Torvikbukt Rundt og vi takker vårt medlem i gruppa Øystein Orset for sin gode kompetanse på det datatekniske felt, noe som er avgjørende for å komme i mål. Mvh Leif‐Ståle Engdahl Leder Årsmelding Skigruppa 2013 Gruppa har bestått av Siri Ask Fredriksen (leiar), Leif-­‐ Ståle Engdahl (sekretær), Øystein Orset, Gjermund Sørli og Oddbjørn Holten. Det har gjennom året vore stor aktivitet. Når det er snø har det vore faster treningar på Osmarka på onsdagar med godt oppmøte frå heile kommunen. Vi var heldig å ha ein stabil vinter med skiforhold på Osmarka, trass i lite snø. Osmarka IL gjorder ein kjempejobb for å ha fine løyper. Nytt i 2013 var at det vart pussa støv av Myrabakken i Skeidsdalen. Her er det ein K 5, K 10 og K 25 som vart teke i bruk og det var treningar der når det var snø. Også her var det godt oppmøte frå heile kommunen. Det vart og arrangert langturar i skog og mark rundt Torvikbukt på helg hausten 2013. Øystein Orset var hovedansvarleg som trener både i langrenn og hopp. Torvikbukt il hadde og deltakarar på samlingar i 2013. På sommarskiskulen på Aure deltok Eskil Engdahl, Sander Engdahl og Johan Fredriksen Orset. På Norges Skiforbund si storsamling i hopp deltok Johan Fredriksen Orset og Ola Fredriksen Orset. Det var og samling for kombinert i regi av Norges Skiforbund i Trondheim, her deltok Johan Fredriksen Orset. Eskil Engdahl deltek og på Møre og Romsdal skikrets si satsing for dei som er 13 år og eldre på Nordmøre og i Romsdal. Dette er samlingar som er viktig og som gir inspirasjon og læring for dei som deltek. Ola Fredriksen Orset får instruksjon av landslagstrenar i hopp Alexander Stöchel på Storsamlinga i Oslo Eit viktig arrangement for langrenn her i området er Nesset Sparebankcup, her var det 9 ungar som deltok frå Torvikbukt. I denne cupen vann Eskil og Sander Engdahl kvar sin klasse totalt. Bildet under viser dei som var med på avslutningsrennet på Rausand. Frå venstre Oskar Orvik, Johan Fredriksen Orset, Ola Fredriksen Orset, Sander Engdahl, Oskar Sivertsen, Eskil Engdahl og Linus Engdahl. Idrettslaget var og representert på sonerenna i Molderegionen og på Osmarkarunden. Sander Engdahl vart nr 3 i KM i langløp og Eskil Engdahl vart nr 4 i KM i langlangløp, dette vart arrangert i Tomrefjorden. I tillegg til spesiallangrenn har og idrettslaget vore representert i hopp og kombinert. Det er i Sparebanken Møre cup i Skarbakken og renn som vart arranger i Fjellbakken i Stordal og Jazz Hopp i Mølleråsen. Vårt eige arrangement, telenorkarusellen, klarte vi også i 2013 å få arrangert rundt Gjemneshallen trass i lite snø i bygda. Her deltok nærare 40 ungar. Det er viktig å få til dette arrangementet nede i bygda, da ser ein at det er fleire deltakarar som kjem. Det er moro å sjå at aktiviteten blomstrar blant dei unge. Tusen takk til alle som har stilt opp når ein treng dugnadshjelp, og takk for det flotte samarbeidet med Osmarka IL kring skiløyper på Osmarka og Batnfjord IL kring Myrabakken. Fleire av deltakarne på telenorkarusellrennet 2013. 

Similar documents