Refusjon av legemidler gjennom bidragsordningen i

Comments

Transcription

Refusjon av legemidler gjennom bidragsordningen i
Refusjon av legemidler gjennom bidragsordningen i følge Folketrygdloven § 5.22
Du betaler full pris for medisinene dine ved uthenting på apoteket. Når utgiftene dine
overstiger grensen for bidrag, kr 1 634,- pr kalenderår, kan du søke om dekning.
Folketrygden dekker 90 prosent av de utgiftene som overstiger grensen.
Hvordan søker du?
For å søke om dekning av utgifter til medisiner på hvit resept må du fremlegge en detaljert
kvittering fra apoteket og fylle ut skjemaet under. En detaljert kvittering skal inneholde: Navn på
den som skal bruke medisinen, medisinens navn, pris, kjøpsdato, navn på legen som har skrevet
ut resepten og apotekets stempel.
Kvitteringer sammen med utfylt skjema sendes til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i den
regionen du tilhører (se adresser på baksiden).
Frist for å sette fram krav om dekning av utgifter ved bidrag
Krav om bidrag og kvitteringer kan sendes inn fortløpende gjennom kalenderåret. Frist for å sette
fram krav om dekning av legemidler etter bidragsordningen, er 30. juni året etter at utgiftene påløp.
Behandlingstiden hos det enkelte HELFO kontor varierer fra 1-8 uker ved første gangs
innsendelse. Ved påfølgende innsendelser etter godkjent bidrag er behandlingtiden vesentlig
kortere.
http://www.helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/hvit-resept.aspx. Sist oppdatert: 15.02.2011
�
Fylles ut og sendes til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sammen med kvitteringene
(Se adresser på baksiden)
Region
:
Pasientinformasjon
Navn
:
Adresse
:
Postnr/Sted
:
Fødselsnummer
:
Kontonummer
:
Antall kvitteringer vedlagt :
Totalt kr:
Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av
utgifter til medisiner på hvit resept gjennom
bidragsordningen.
Dette gjelder preparater som er skrevet på hvit
resept, og som benyttes utenfor institusjon.
Det stilles ikke spesielle krav til diagnose eller
behandlingens varighet.
Hovedreglen sier at medisinen må være:
• Markedsført i Norge
• Reseptpliktig
• Skrevet ut av lege
Helse- og omsorgsdepartementet kan, når særlige
grunner foreligger, bestemme at det ikke kan gis
bidrag til et nærmere angitt legemiddel.
Eksempel:
Ett års behandling
- Bidrag fra trygden
10 000
7 510
Pasientens utgift
(kr 1 634 + 10 % egenandel, kr 834) 2 468
Hva dekkes ikke?
Du kan vanligvis ikke få dekket utgifter til:
• Reseptfrie legemidler og handelsvarer
• Vanedannende legemidler
• Prevensjonsmidler
• Legemidler for røykeavvenning
• Tabletter for erektil dysfunksjon (for eksempel
Cialis, Levitra, Uprima, Viagra)
• Vaksiner
• Legemidler for bakterieinfeksjon (antibiotika) ,
soppinfeksjon (antimykotika) og
• Legemidler for desinfeksjon av hud
• Østrogener og testosteronpreparater
• Vitaminer og mineraler
• Legemidler for allergi
• Legemidler for Alzheimer sykdom
• Legemidler for smerter
• Legemidler for prostatabesvær
• Veksthormoner
• Virusinfeksjoner (antivirale midler)
Når utgiftene overstiger kr 1 634 kan du søke om
dekning fortløpende gjennom året.
Søknader og kvitteringer sendes direkte til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i din region:
HELFO Region Øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold)
Serviceboks 142,1602 Fredrikstad, e-post: [email protected], Telefon 69 01 11 10, Telefaks 67 01 11 11
HELFO Region Oslo (Oslo)
Postboks 6721 Etterstad, 0609 Oslo, e-post: [email protected], Telefon 21 06 92 30, Telefaks 21 06 92 31
HELFO Region Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold)
Postboks 2415, 3104 Tønsberg, e-post: [email protected], Telefon 33 15 23 00, Telefaks 33 15 23 01
HELFO Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Postboks 14, 4097 Sola, e-post: [email protected], Telefon 52 04 75 50, Telefaks 52 04 75 51
HELFO Region Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)
Postboks 13, 6151 Ørsta, e-post: [email protected], Telefon 70 32 13 40, Telefaks 70 32 13 41
PRA120111
HELFO Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)
8607 Mo i Rana, e-post: [email protected], Telefon 75 42 78 40, Telefaks 75 42 78 41

Similar documents