Tømmeplan 2015 - Renholdsverket

Comments

Transcription

Tømmeplan 2015 - Renholdsverket
Tømmeplan 2015
Alt du trenger å vite om avfall og kildesortering
www.trv.no
Informasjon til husstandene i Trondheim
46
Oversikt Midtbypunkt
44
Tallene du ser på kartet finner du igjen i tabellen for
Midtbypunkt på side 3.
45
43
42
47
49
41
36
37
17
10
48
50
35
9
39
33
40
7
16
6
4
2
1
28
8
5
11
34
31
32
30
13
29
15
12
27
3
14
26
38
25
18
24
Hjelp oss å holde det
ryddig på Midtby- og
Returpunktene
19
20
23
• Er det fullt – kontakt oss, så sørger vi for tømming
21
• Det er forbudt å plassere avfall utenfor containerne
22
2
• Større gjenstander skal leveres til Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon
Tilpasset avfallsordning der du bor
Boliger utenfor midtbyen:
Husstander med felles renovasjonsordning:
3-beholdersystem gjelder for boliger utenfor midtbyen.
Avfallsbeholderne står i tilknytning til boligen.
I 3-beholdersystemet kastes restavfall, papir og plastemballasje.
Det kan være en blanding av beholdere og containere på
den enkelte eiendom. Noen har containere over bakken
eller løsninger under bakken, som nedgravde containere
og avfallssug.
Midtbyen og sentrumsnære områder:
I sentrumsnære områder der bebyggelsen er tett, har hus­­standene kun restavfallsbeholder som tømmes ukentlig.
Papp/papir og plastemballasje bringes til midtby­punktene,
se kart til venstre og plasseringsoversikt nedenfor.
Plasseringer Midtbypunkt Endringer kan forekomme.
GM Glass/metallemballasje
PP Papp/papir
P Plastemballasje T
Bakklandet
Korsgata 7 v/Singsakerbakken
Nedre Bakklandet/Nygata
Vollabakken v/Teglbrennerveien
Øvre Bakklandet/Lillegårdsbakken (p-plass)
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
GM
24
28
25
26
Buran
Tautragata/Frostaveien 2
Frostaveien 13
PP
PP
P
P
GM
GM
49
48
Elgseter
Klæbuveien 36–38
Klæbuveien/Abelsgate
Magnus den Godes gt. 10
Tormodsgate 3
Udbyes gate 3
PP
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
Ila
Abelsborggate/Kleistsgate
Mellomila/Hans Nissens gate
Mellomila/Østre Ila
Osloveien 12 v/ICA
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
Kalvskinnet
Ark. Christiesgate (i enden mot Prinsensgt)
Elvegata 12-14
Erling Skakkes gt 58
PP
PP
PP
P
P
P
Lademoen
Anton Kalvaas gate v/ Biskop Sigurds gate
Anton Kalvaas gate v/Anders Buensgate
Gregusgata/Innherredsveien 58
Ladeveien v/Lilleby skole
Strandveien 30–32 (v/trafo)
PP
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
Midtbyen
Dronningens gate 1b
Erling Skakkesgate v/Thora Storm vgs
Fjordgata 10
Fjordgata 40/42 (v/Fretex-butikk)
Fjordgata 82 (v/Ravnkloa)
Hospitalsløkkan 22 (v/E-verkets trafostasjon)
Leüthenhaven (p-plass)
Sandgata 11
Sandgata v/Batteriveita
St. Olavsgate/ Dronningensgate
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
GM
GM
GM
23
22
21
19
20
GM
1
4
2
3
GM
14
12
11
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
45
44
47
46
43
16
15
17
10
9
5
13
7
6
8
Møllenberg
Bakkegata/Kirkegata
Dokkgata/Verftsgata
Dyre Halses gate 8-–10
Festningsgata/Småbergan
Gamle Kongevei 4A
Gyldenløvesgate (v/Bispehaugen skole)
Kirkegata v/Gyldenløves gate
Nedre Møllenberg gate 1
Nedre Møllenberg gate v/Gamle Kongevei
10
Nedre Møllenberggate v/nr 31a
Skansegata/Brubakken
Thaulowkaia/Solsiden Kjøpesenter
Wesselsgate/Kirkegata
Øvre Møllenberggate 65A
Øvre Møllenberggate/Wesselsgate
Øya
Klostergata 34-36
Klostergata 74
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
P
P
P
GM
GM
GM
GM
PP
P
37
PP
PP
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
P
GM
GM
32
27
41
35
50
39
PP
PP
P
P
GM
GM
18
38
GM
GM
GM
GM
31
40
42
30
36
34
33
29
3
Returpunkt Endringer kan forekomme.
I nabolaget finner du returpunkter.
Her kan du levere:
• glass- og metallemballasje
• store mengder papp, papir og plastemballasje
På en del bensinstasjoner er det opprettet mottak for farlig avfall.
Se www.trv.no for nærmere informasjon om returpunkt.
Angelltrøa, Granåsveien 33 (v/Bunnpris)
Berg studentby: Odd Brochmannsv.
Bratsberg: Paul Røstads vei
Brundalen/Christian Bloms vei 5
Brøset, Granåsveien BL/Henrik Ourens v. 1
Byneset, Rye v/Nik Haugrønning, Best
Byneset, Spongdal (v/Coop Prix)
Byåsen: Bunnpris Havstad
Byåsen: Bøckmannsveien/Byåsen skole
Byåsen: Gamle Oslovei 28 (v/Bunnpris)
Byåsen: Gamle Oslovei 8 (v/Coop Prix)
Eberg: Lillebergveien 8 (v/Bunnpris Tyholt)
Flatåsen: Høgreina borettslag
Flatåsen: Søndre Flatås BL, Nedre Flatåsv.
Flatåsen: Øvre Flatåsvei 4 D, v/Rema
Fossegrenda: v/Skippy-senteret
Granåslia/Nermarka, Granåslia 32
Hallset: Rydningen 1 (v/Bunnpris)
Hallset: Søndre Hallset 3 (v/MIGO)
Hallset: Søndre Halset borettslag
Heimdal: Borettslaget Jarvegen 36
Heimdal: Hegstadmoen gjenvinningsstasjon
Heimdal: Sentrum, Søbstadv. 4
(bak fiskmatbutikk)
Heimdal: Sentrum, Søbstadv. 5 (v/ ESSO)
Heimdal: Søbstadmyra BL, Orreveien 3
Heimdal: Vestre Rosten/P. Halvorsens v.
Huseby: Husebyvegen v/Kongsveien BL
Ila: Hanskemakerbakken bussholdeplass
Ila: Mellomila v/Coop Prix
Jakobsli Øvre: Jakobslivegen/Erl Høviksv.
Kattem: Uståsen 2 (v/Coop Prix)
Kroppanmarka: v/Rema
Lade: City Lade v/flaskemottak
Lade: Fagerheim BL, Fagerheim Allé
Lade: Håkon Magnussons gate 3A
(v/Bunnpris)
Lade: Østmarkveien 2/4 (v/Ladetorget)
Leinstrand: Statoil Klett
Lerkendal: Dybdahls vei 5 (v/Bunnpris)
Lerkendal: Klæbuvegen 120
Lidarende (søndre Berg)
Moholt: Bregnev. 67 (Moholt studentby)
Moholt: Brøsetv 188 (v/Moholt Bilservice A/S
Esso)
Moholt: Brøsetveien 177 (v/REMA1000)
Moholt: Vegamot (v/Shell)
Nardo: Hans Baucks vei 1 (v/Nardosenteret)
Nardo: Nardobakken 2 (v/KIWI)
Nidarvoll: Bård Iversens vei 2 (v/Bunnpris)
Othilienborgtunet (v/"Kåret")
GM Glass- og metallemballasje PP Papp/papir
4
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
F
PP
PP
PP
PP
P
F
P
PP
F
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
PP
PP
F
P
PP
F
P
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
F
F
GM
GM
GM
GM
GM
GM
Persaunet: Tessems vei 2 (v/Rimi)
Ranheim: Horgvegen, Nedre Humlehaugen
Ranheim: Olderdalen, Sverre Svendsens vei 8 (v/
Coop Prix)
Ranheim: Ranheimsfjæra
Ranheim: Ranheimsvegen 177
Ranheim: Skonnertvegen 8–10
Ranheim: Vikelvfaret (v/REMA 1000)
Ringvål: P-plass v/skistadion
Risvollan: Ingeborg Aas vei 1 (v/høyblokk)
Risvollan: Sollia borettslag, Nordre Risvolltun
Romulslia: Innbrektsflata 1 (v/Bunnpris)
Rosenborg: Bakklandet menighets omsorgsenter
Rosenborg: Chr. Monsens gt./
Ludvig Daaes gt.
Sandmoen: Sandmoen Services. (AS ESSO)
Saupstad: Kolstadflata borettslag
Saupstad: Midteggen borettslag
Saupstad: Ringvegen borettslag
Saupstadringen 3, Saupstadsenteret p-plass
Sjetnemarka, Parallellen 23 (v/Coop Prix)
Stavset: Enromvegen 2 (v/REMA1000)
Steinan: Edgar B. Schieldrops vei 7 (v/Bunnpris)
Steindal, Vestlia borettslag
Tempe: Ola Frosts v 2 (v/høyblokk vis a vis Maxbygget)
Tempe: Tempeveien 25 (v/Trondheim
Renholdsverk AS)
Tiller: City Syd (v/flaskemottak)
Tiller: v/Skjetnan grendalag, Moltmyra
Tiller: Østre Rosten 1 (v/Syd Service AS Shell)
Ugla: Anders Wigens vei 2 (v/Rimi)
Ugla: Kyvannsv 16
Valentinlyst: Bromstadenga borettslag
Valentinlyst: Valentinlystsenteret
Vikåsen: Vikåsen 8 (v/Bunnpris)
F Farlig avfall P Plastemballasje
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
PP
PP
PP
PP
PP
F
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
PP
PP
PP
P
GM
GM
PP
F
GM
GM
PP
GM
GM
GM
GM
GM
PP
PP
P
PP
P
P
F
140 L
240 L
370 L
Containere/
Nedgravde løsninger
Har du plass nok i beholderne?
Det er viktig å ha nok kapasitet, slik at du unngår problemer med overfylte beholdere. Bor du i midtbyen eller andre
sentrumsnære områder kan du velge mellom forskjellige
størrelser på beholderen for restavfall. Bor du i et område
med 3-beholdersystem kan du også endre størrelsen på
beholderne for papp/papir og plastemballasje.
På vår hjemmeside er det enkelt å endre beholderstørrelse.
Endring i størrelsen vil påvirke renovasjonsavgiften.
Nedgravde løsninger
For borettslag og sameier er det mange fordeler ved å
velge nedgravde løsninger. Løsningene skreddersys i hvert
enkelt tilfelle. Kontakt oss – vi hjelper til med rådgivning og
informasjon.
Renholdsverket har en rekke containerløsninger, og vi finner
alltid en løsning som passer til ditt borettslag eller sameie.
For priser se www.trv.no.
5
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon
Gjenvinningsstasjonen tar imot avfall fra husholdninger i
Trondheim kommune. Høsten 2014 startet vi en omfattende
ombyggingsprosess, og i årsskiftet 2015/16 vil vi ønske dere
velkommen til en ny og moderne gjenvinningsstasjon.
I byggeperioden vil det kunne oppstå endringer i kjøre­
mønster og plassering av de ulike containerne, så vi ber
alle våre kunder følge nøye med på skilting. Vi beklager
eventuelle ulemper dette måtte medføre.
Adresse:
Gjenvinningsstasjon
Heggstadmoen 57, 7080 Heimdal
Tlf: 952 63 897
SLIK GJØR DU
Åpningstider hele året:
1.
Mandag til torsdag: 07.00 – 20.00
Fredag: 07.00 – 15.00
Lørdag: 10.00 – 14.00
Vi oppfordrer til mest mulig gjenbruk, så vi anbefaler at du
sorterer alt avfallet før du kommer.
2.
Kjør først salgbare varer til vårt gjenbruks­
mottak hos Fretex.
Kjør videre til gjenvinningsstasjonens
gebyrfrie sone. OBS! Innkjøringen er flyttet.
Følg nytt kjøremønster:
– På øvre plan leveres treverk, metall og papp.
– På nedre plan leveres papir, isopor, plastemballasje, hvite-/brunevarer, el-avfall og farlig avfall.
– Det er kun lov å stoppe bilen i det innerste feltet.
Gebyrfritt: Impregnert tre­, rent tre, metall, papp, papir,
plastemballasje, isopor, hvite- og brune­varer, småelektrisk
avfall, hele lys­pærer, lys­stoffrør, asbest/eternitt, PCBholdige vinduer, farlig avfall.
3.
Kundesenter
Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal
Tlf.: 72 54 05 40
E-post: [email protected]
Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon
m/gebyr
Nytt område
u/gebyr
Tidligere
område
Om du da har noe igjen, må du levere det på
gebyrbelagt sone.
Fretex
For nærmere informasjon, se www.trv.no
Hageavfallsmottaket
Ved Trondheim Renholdsverks hageavfallsmottak er det gratis
levering av kvist, løv og gress for husholdningene. Hvis hage­
avfall er pakket i plastsekker eller lignende, må disse tømmes
ved levering. Den brukte emballasjen kastes for seg.
Viktig: Steiner, store greiner og røtter kan skade kompostkverna,
så det må fjernes før du leverer hageavfall. Greiner kan være
maks 15 cm i diameter. Når hageavfallsmottaket er stengt for
sesongen, kan hageavfall leveres til gjenvinningsstasjonen mot
gebyr. Mottaket stenger normalt ­1. november. For nærmere
informasjon, se www.trv.no
Åpningstider:
Hageavfallmottaket åpner for sesongen 1. april.
Åpningstidene er som på gjenvinningsstasjonen.
6
Adresseregister for husholdninger
Register kun for tømming av beholdere med hjul
• Borettslag er fortrinnsvis oppført med borettslagets navn, ikke adressen.
• Bak adressen/borettslagets navn finner du hvilken plan du skal følge (P1 = Plan 1, To2 = Tokammerbil 2).
• Rutene som har tokammerbiler, kan få tømt to avfallstyper på samme dag.
• E
iendommer i midtbyen og sentrumsnære områder har kun beholdere for restavfall, som tømmes ukentlig.
Disse adressene står derfor ikke i dette registeret. Kart over midtbypunkter finner du på side 2. Her kan du
levere sortert avfall.
Ta kontakt med vårt kundesenter på
telefon 72 54 05 40 eller epost: [email protected]
dersom du har spørsmål.
Bla om og finn
din adresse »
7
A
Abels gate
Ada Arnfinsens veg 12–24
Aksel Nilsens veg
Albertine Wærness veg
Alette Beyers veg
Alexander Kiellands gate
Alf Godagers veg
Alf Johansens vei
Alfheimsvingen
Alfred Hess`s veg
Alfred Larsens gate
Alfred Trønsdals veg Almevegen
Alv Schiefloes veg
Alv Schiefloes veg 16–24 +
19–29
Amalienborgvegen
Amalienlyst
Amtmannssvingen
Anders Buens gate 5 + 7
Anders Hovdens veg
Anders Haarstads veg
Anders Liaklevs veg
Anders Reitans veg
Anders Tvereggens veg
Anders Wigens veg
Andreas Holms vei
Angellhaugen
Angelltrøvegen
Ankers gate
An-Magritts vei
Anne Ekrens veg
Anton Bergs veg
Anton Grevskotts veg
Anton Jenssens veg
Antonie Løchens veg
Arkitekt Ebbells veg
Armauer Hansens veg
Arne Garborgs veg
Arne Solbergs veg
Arnebyvegen
Arnt Forseths vei
Arnt Smistads veg
Arsenalvegen
Asalvegen
Asbjørnsens gate
Asbjørnsens Gate 23
Askeladdvegen
Aspvegen
Astri Aasens veg
Astronomvegen
Aunevegen
Austflata
B
Baglervegen
Bakkaunvegen
Bakkehellet
Balders veg
Baldershage
Bautavegen
Bekkefaret
Bekkvegen
Belbuvegen
Belvedere
8
P8
P8
P7
P6
P1
P5
P3
P5
P6
P5
P7
P6
P2
P2
P3
P1
P2
P3
P5
P6
P5
P7
P5
P6
P6
P8
P8
P8
P7
P1
P7
P7
P7
P1
P1
P1
P2
P6
P3
P2
P5
P2
To 1
P2
P5
To 2
P1
P2
P7
P6
P8
P2
P7
P5
P7
P6
P5
P3
P2
P5
P2
P8
Benneches vei
P8
Bergheimsvegen
P8
Bergittavegen
P8
Bergmester Bachkes veg
P5
Bergsbakken 1 + 3
To 2
Bergsbakken 6–16
P5
Bergsbakken 17–24
P7
Bergstien
P5
Bergtunvegen
P7
Bernhard Getz gate
P5
Bernt Lies veg
P6
Birkebeinervegen
P7
Biskop Skaars gate
P7
Bissmiet
P7
Bjarne Ness’ veg
P6
Bjøra
To 1
Bjørkhaugvegen
P8
Bjørkmyr
To 2
Bjørkvegen
P2
Bjørndalen
P5
Bjørndalen 63–83
To 2
Bjørnebyvegen
P2
Bjørnsons gate
P5
Blaklieggen
P8
Blaklivegen
P8
Blusuvoll Alle
P7
Blusuvollsbakken
P7
Blåklokkevegen
P7
Borchgrevinks vei
P8
Borghild Rottems Veg
To 2
Bosberg
To 1
Bostadvegen
P7
Bragevegen
P6
Bragstads veg
P2
Brannhaugen
P6
Bratsberg
To 2
Bratsbergvegen 2–54 + 1–67 P6
Bratsbergvegen 56–488
To 2
Brattreinflata
P7
Brattvollvegen
P3
Bregnevegen
P7
Bregnevegen 18–34 (Like nr.) To 2
Breidablikkstien
P8
Breidablikveien
P1
Breisynvegen
P1
Brian Smiths gate
P5
Brian Smiths Gate 8–13
To 2
Brit Grytbaks veg
P8
Broddes veg
P2
Brodtkorbs vei
P8
Bromstadekra
P2
Bromstadvegen
P2
Bromstadvegen 10–26 (Like nr.)P5
Brudalsvegen
P5
Brukseier Olsens vei
P8
Brundalen 30–50
P2
Brundalsgrenda 1 + 5
P2
Bryns vei
P8
Brænnes veg
P2
Brøsetdalen
P2
Brøsetvegen
P2
Brøttemsvegen
P3
Bråmyra
To 1
Buckhaugen
P2
Buengvegen 1-43 +50+52+75To 2
Buengvegen 18–48 + 79–97 P7
Bugges veg
Bukken Bruses veg
Bukkvollan
Byneset
Bynesveien 1–7 + 9–100
Byåsveien 2–120
Byåsveien 140–180
Byåsveien 186–210
Byåsveien 55
Byåsveien B/L Bøckmans veg Bøkvegen
P7
P1
P2
To 1
P8
P8
P1
P2
To 2
P1
P1
P2
C
C J Hambros vei
Carl Dons’ veg
Carl Lønseths veg
Carl Schjetnans veg
Carl W Ianssens veg
Casparis Gate
Catharine Lysholms veg
Cecilie Løvøs veg
Cecilie Thoresens veg
Christian Eggens veg
Christian Frederiks gate Christian Jelstrups vei
Christian Monsens gate
Churchills veg Cicilieveien
P5
P8
P2
P3
P2
To 2
P2
P7
P5
P6
P5
P8
P5
P2
P8
D
Dalen Hageby
P1
Dalgårdveien
P6
Dalhaugveien
P1
Dalheimslyngen
P8
Dalheimslyngen 21–27
(Ulike nr.)
To 2
Dalheimvegen
P8
Dalkantvegen
P2
Dalsaunevegen
P6
Dalstien
P2
Damlia
To 1
Devlesvingen
P1
Dickaunsvingen
P1
Dikehaugen
To 2
Distr. Lege Øvrelids vei
P5
Ditlev Bloms veg
P5
Dolpa
P3
Dr. Sands veg P5
Dragvoll Alle
To 2
Dragvoll Alle 38 + 40
P8
Dronning Åsas vei
P1
DuelundenP5
Dvergstien
P5
Dybdahls veg
P7
Dyrborgveien
P8
E
E B Schieldrops veg 67 +
97–111 + 130–178
P6
Egganvegen
P3
Eidsvolls gate
P5
Eidsvolls Gate 21–49 + 34–44 P7
Eidsvolls Gate 23B, 27B,
31B, 33 + 35
To 2
Eikvegen
P2
Eilert Sundts gate
P5
Eilif Gulbransons veg
P7
Einar Solstads vei
P5
Einar Øfsties veg
P6
Einervegen
P2
Einmoen
P3
Elgvegen
P1
Eli Sjursdotters vei
P1
Ellefsens vei
P8
Ellen Lies vei
P1
Elvevegen
P7
Emilie Kroghs veg
P2
Engstrømbakken
P3
Engelsåsvegen
To 2
Engvegen
P2
Enromvegen
P6
Erika Lies veg
P2
Erlends veg
P2
Erling Høviks veg
P2
Erling Høviks veg 5–9 + 8–16 P3
Espvegen
To 1
Essendrops gate
P5
Estenstadvegen
To 2
Even Lorengs veg
P1
Eventyrvegen
P1
Eyvind Løkkens veg
P3
F
Fagerheim Allé
P1
Fagerliveien
P8
Fagertunvegen
P8
Fagrabrekka
P3
Falsens gate
P5
Fernanda Nissens veg 2–12 P1
Fernanda Nissens veg 13–23 P5
Ferstadbakken
P2
Festningsgata 27–45
P7
Finn Bergs veg
P1
Fiolsvingen
P7
Fjellseterveien
P1
Fjordgløttvegen
P3
Fjøslia
P2
Fjøsmestervegen
P7
Flakkhaugen
To 1
Flatås Nordre
P7
Flatåsenget
P7
Flatåstoppen
P6
Forsøkslia
P5
Fortunalia
P8
Fossbakken
P3
Fossegrenda
P6
Framveien
P8
Fredrik B. Wallems veg
To 2
Fredrik Kolstøs veg
P7
Freidigstien
P2
Fridtjof Nansens vei
P8
Friggs veg
P6
Fritz Aabakkens vei
P5
Frode Rinnans veg
P2
Frydenbergvegen
P7
Frøys veg
P6
Furuvegen
P2
Fykenvegen
P3
G
Gabriel Scotts veg
P2
Gabriel Vollans veg
Gamle Jonsvannsveg
Gamle Kongevei 22–82
Gamle Okstadbakkan
Gamle Oslovei 3 + 5B + 7
Gamle Oslovei 37–70
Gamle Oslovei 85–95
Gamle Åsvei
Gammel-lina
Garmanns veg
Gartnerhaugvegen
Gartnerivegen
Gautes gate
Geelmuydens gate
General Bangs veg 17–59
General Bangs veg 18–58
General von Hovens vei
General Wibes veg
Gildheimsvegen
Gimlevegen
Gina Krogs veg Gisle Johnsons gate
Gjerlovs veg
Gjøaveien
Gjørtlervegen
Gløshaugveien
Gogstadbakken
Granhaugan
Granlivegen
Granvegen
Granåsvegen
Granåsvegen B/L
Grensen
Gressbanevegen
Grilstadvegen
Grova
Grundtvigs gate Grytbakkstranda
Grøndahls veg
Grønnbakken
Gudes gate
Gudruns gate
Gulbrandsvegen
Gunnar Birchs veg
Gunnlaugs vei
Guttorms gate
P5
P8
P5
P7
P1
P2
P2
P8
P5
P8
P1
P5
P8
P8
P2
P6
P1
P8
P2
P6
P5
P1
P3
P8
P2
P8
P8
P3
P6
P2
P8
P2
P5
P7
P1
P2
P1
P3
P2
To 1
P5
P8
P5
P1
P1
P8
H
Haldor Flatens veg
P3
Hallfred Høyems veg
P8
Hallsetlia
P2
Hallsetreina
P2
Hallsetstien
P2
Hammersborg B/L
P8
Hammerverksvegen
P3
Hans Barliens vei
P1
Hans Bruns vei
P8
Hans Collins veg
P1
Hans Finnes gate
P5
Hans Finnes Gate 19, 21 + 23To 2
Hans Osnes veg
P8
Hans Aanruds veg
P6
Hansbakken
P3
Hanskemakerbakken
P8
Harald Bothners veg
1–19 + 2–38
P7
Harald Bothners veg
40–44 + 43–47
P5
Harald Gilles veg
P7
Harald Hardrådes gate
P8
Harald Hårfagres gate P1
Harald Langhelles veg
P1
Harald Samuelsens veg
P7
Harevegen
P1
Harry Borthens vei
P1
Hasselbakkvegen P1
Hauglia
To 1
Haugnessvingen
P7
Haugstien
P2
Havrevegen
P2
Havstadveien
P2
Havsteinbakken
P1
Havsteinflata
P1
Havsteinlia
P1
Heggdalsringen
P8
Heggsnipvegen
To 1
Heggvegen
P2
Heimdalsvegen 1–71 + 2–92 P5
Heimdalsvegen
73–81(Ulike nr.) + 96–171
To 1
Heimstadveien
To 2
Heimtrøa
P3
Helmer Hanssens veg
P5
Henrik Angells gate
P5
Henrik Mathiesens vei
P5
Henrik Ourens veg
P2
Henry Gleditsch veg
P1
Henry Tingstads veg
P2
Herlofsons veg
P6
Hirsch Komissars veg
P1
Hitravegen
P1
Hjalmar Haalkes veg
P6
Hjalmar Johansens vei
P8
Hoeggvegen
P6
Hoemsbakken
P1
Hoemshøgda
P1
Hoemsvegen
P1
Holbergs gate
P5
Holtermanns veg 1–16 + 18
P5
Holtermanns veg 17 + 19–46 P7
Holtvegen
P5
Horgvegen
P3
Hornebergvegen
P6
Hugins veg
P6
Huldervegen
P1
Humlehaugvegen
P3
Husbyvollen
To 1
Husebyhøgda
P7
Husebyvegen
P7
Hyllveien
P8
Høgreina P6
Høgsetgrenda
P6
Høgskoleveien
P5
Høili Plass
P5
Høilivegen
P5
Hølbekken
P3
Hørløcks veg
P2
Håkon Håkonsons gate
P7
Håkon Magnussons gate
P1
Haakon Odd Christiansens veg P8
Håkon Sverressons veg
P7
Hårstadreina
P3
Hårstadringen
Hårstadryggen
P3
P3
I
Idrettsveien
Iduns veg
Ilsvikveien
Ilsvikøra
Industriveien
Inge Krokanns vei
Ingeborg Ofstads vei
Ingemann Torps vei
Ingrid Kiærs veg
Ingvald Undsets gate
Ingvald Ystgaards veg
Innherredsveien
Ivar Mortensons veg
Ivar Reitens veg
Ivar Aasens veg
Iver Trøans vei
P5
P6
P8
P8
P5
P6
P3
P1
P3
P5
P8
P1
P6
P3
P6
P8
J
J. O. Stavs veg
Jacob B. Bulls veg
Jacob Rolls gate
Jakob Kjeviks vei
Jakob Vingsands veg
Jakobslivegen
Jakobslivegen 107
Jakobstien
Jan Voigts veg
Jarleveien 8 + 44
Jarlheimbakken
Jarlsborgveien
Jarveien
Jebeveien
Jebeveien 1–10 (minus nr. 7)
Jens Tvedts veg
Johan Bojers vei
Johan Cappelens veg
Johan E. Brodahls veg
Johan Falkbergets vei
Johan Nygaardsvolds vei
Johan Svendsens gate
Johan Tillers vei
Johan Tillers vei 2
Johannes Minsaas’ veg
John Bjørgums veg
John P. Kroglunds veg
John Skaarvolds veg
Johnny Peviks vei
Jon Sivertsens veg
Jon Skogstads veg
Jonas Lies gate
Jonsvannet
Jonsvannsveien 1–115
Jonsvannsveien 165–439
Jonsvannsveien 452–608
Jotunvegen
Jupitervegen
Jørgen B. Lysholms vei
Jørgen Bjelkes gate
Jørgen Hegstads veg
Jørgen Moes gate
Jørunds gate
P5
P6
P5
P8
P7
P2
P3
P8
P1
P1
To 2
P1
P5
To 2
P5
P6
P1
P6
P8
P1
P5
P8
P5
P7
P1
P3
P7
P1
P1
P1
P7
P5
To 2
P7
P8
To 2
P6
P6
P1
P5
P7
P5
P8
K
K. O. Thornæs’ veg
P7
Kammen
To 1
Kaptein Kaalds vei
P1
Kaptein Midtlids veg
P1
Kaptein Roosens vei
P8
Karen Blekkans veg
P6
Karisvingen
P1
Karl Jonssons veg
P6
Karolinerveien 5
P1
Karsevegen
P7
Kattemskogen
P7
Kattemsvegen
P7
Kirkeringen
P5
Kirkvollen
P2
Klefstadhaugen
To 1
Kleivavegen
To 2
Klettvegen
To 1
Klingenbergs vei
P5
Klokksteinvegen
P7
Klosterenget
P8
Klostergata 29B + 37 +
43–57 + 60–90
P8
Klüwers gate P5
Klæbuveien 67–114
P8
Klæbuveien 124–203
P7
Klæbuveien 205–227
P6
Kløvervegen
P2
Knudssøns gate
P7
Knut Glomsaas’ vei
P1
Knut Hamsunds veg P2
Koefoedgeilan 2 + 4 + 7c + 10 P8
Koieflata
P3
Kolstadflata P7
Kolstadtunet P7
Kolsåsen
P6
Kolsåslia P7
Kometvegen
P6
Kong Inges gate
P7
Kong Øysteins veg
P5
Konglevegen
P2
Kongssletta B/L
P2
Kongsveien 24–199
P7
Kongsveien 200–213 P6
Konrad Dahls veg
P2
Konsul Lorcks gate
P1
Konvallvegen
P7
Kornblomstvegen
P7
Korsvik Allé
P1
Kringkastingsvegen
P5
Kringsjåvegen
P7
Kristian Larsens Veg
To 2
Kristiansfeld gate 2 + 4
P5
Kristofer Uppdals Veg
To 2
Kristofer Uppdals Veg 30– 41 P6
Krogness gate
P8
Krokstien
P6
Kronprins Olavs Allé
P8
Kroppanvegen
P7
Krutthusbakken
P1
Kvenildveien
P5
Kvernhusstien
P2
Kvernvegen
P3
Kvilhaugvegen
P5
Kvitsteinveien
P6
Kystad Allé
P6
9
Kystadbrinken
Kystadhaugen
Kystadvegen
Kyvannsvegen
Kaare Tønnes veg L
L. Hofstads veg
Lade Allé
Lade Alle 12 + 14
Ladehammerveien
Lademoen Kirkeallé
Ladetrøa
Lagmann Dreyers gate
Lagmann Lindboes vei
Landstads vei
Landstads vei 16B Langberga
Langdalen
Langørgen
Langåsmyra
Lars Onsagers veg
Laura Hangerås’ veg Lauritz Jenssens gate
Lauritz Jenssens Gate 1–6
Lauvsangerveien
Leif Tronstads veg
Leikåsvegen
Leinbakkan
Leinstrand
Leinvollen
Leirbruvegen Leirfossvegen
Leirfossvegen 54–slutt
Leistadvegen
Leiv Eirikssons vei
Lerkeveien
Lianhaugen
Lianvegen
Lianvegen 2–16 Lidarende
Lillebergvegen
Lillegårdsbakken 18 + 20 +
22 + 24 + 26-46
Lillerydningen
Lindemans gate
Lindevegen
Linerlevegen
Litavegen
Loholt Allé 1–14
Loholt Alle 18–52 (Like nr.)
Loholtbakken
Lokes veg
Losjevegen
Lossiusvegen
Louis Kvalstads veg
Ludvig Daaes gate
Ludvig Musts veg
Lunavegen
Lundemobakken
Lunderhaugen
Lundhøgda
Lundvegen
Lundåsen
Lyarhaugen
Lykkestien
10
P6
P6
P6
P2
P5
P1
P1
To 2
P1
P1
P1
P5
P1
P5
To 2
To 1
P7
To 1
To 1
P7
P6
P5
To 2
P1
P7
P6
To 1
To 1
To 1
P6
P6
P7
P8
P1
P5
To 2
To 2
P2
P7
P7
P5
P6
P5
P2
P1
P6
P8
To 2
To 2
P6
P3
P5
P2
P5
P7
P6
P5
P3
P7
P7
P7
To 1
P1
Lykkmarka
Lyngvegen
Lysverkvegen Lægdgrinda
Lønnvegen
Løvetannvegen
Løvaasveien
Løytnantsvegen
Låvekra
P3
P5
P6
P7
P2
P7
P3
P3
P7
M
Magasinvegen
P5
Magnus Berrføtts veg
P2
Magnus Blindes veg
P7
Magnus Den Godes gt 10–39 P8
Magnus Halvorsens veg
P2
Magnus Åldstedts veg
P6
Marcus Thranes vei
P5
Margretes gate
P8
Marie Michelets veg
P5
Marie Michelets veg 1–6
P1
Marie Sørdals veg
P8
Marienbergveien
P8
Marienlystvegen
P8
Maristuveien
P5
Marit Fladaas veg
P5
Markaplassen
P3
Markvegen
P5
Marsvegen
P6
Martin Barstads veg
P3
Martin Haugens Veg
To 1
Martin Kregnes veg
P3
Martin Linges veg
P5
Martin Stokkens veg
P2
Martin Sæterhaugs veg
P3
MastuekraP7
Meieribakken To 1
Meisevegen
P1
Mellomfossvegen
P7
Mellomila 48 + 62–70 +
72–78 + 80 + 82
P8
Mellomveien 7–21 (Ulike nr.) P5
Mentz Skjetnes vei
P5
Merkurvegen
P6
Meteorvegen
P6
Micael Smiths veg
P7
Michel Grendahls veg
P1
Midelfarts veg
P1
Midteggen
P7
Mikkel Mærks vei
P1
Mikkelvegen
P3
Mjølnervegen
P6
Mogstads vei
P8
Moholt Allé
P7
Moholtlia
P6
Moholtsvingen
P7
Moltmyra P3
Moslings gate
P8
Motzfeldts gate P7
Movollen P3
Mulberga To 1
Munins veg
P6
Munkvollstien
P1
Munkvollvegen
P2
Myrmannsvegen
P5
Myrstadvegen
P7
Myrsundvegen
Myrtunet
Myrvangsvingen
Møllebakken
Mørlenda
To 1
P7
P6
P8
P1
N
Nardoskrenten
Nardovegen
Nedre Allé Nedre Bergsvingen
Nedre Ferstadveg
Nedre Flatåsveg
Nedre Granåslia
Nedre Grilstadkleiva
Nedre Petersborg gate
Nedre Sjetnhaugan
Nedre Stavsetvegen
Neptunvegen
Nergeilan
Nermarka
Nertrøa
Nerviksvegen
Neufeldts gate
Nidareid
Nidarøy gate
Nils Ryjords vei
Nils Stavnes veg
Nils Uhlin Hansens veg
Nina Griegs veg
Njardarvollen
Njords veg
Nordahl Bruns veg Nordahl Bruns veg 13 + 15
Nordahl Griegs Veg
Nordbakken
Nordhaugsvegen
Nordlivegen
Nordlundveien
Nordmyrvegen
Nordre Eberg gate
Nordre Hallsetveg
Nordre Husebytun
Nordslettvegen
Nordåker
Nornevegen
Norrkøpingsveien
Ny Jord-Vegen
Nygårdsvegen
Nyheimsvegen
Nyplia
Nytrøringen
Nyveibakken
Nyveilia
P7
P7
P5
P7
P2
P7
P8
P1
P5
P3
P6
P6
P7
P8
P7
P1
P5
P8
P8
P1
P8
P6
P2
P7
P6
P5
P7
To 2
P7
P1
P1
P7
P7
P7
P1
P7
P6
To 1
P6
P1
To 2
P6
P2
To 1
To 2
P8
P5
O
O. J. Aalmos veg
P2
Odd Husbys vei
P6
Odd Sørlis veg
P3
Odins veg
P6
Okstadbrinken
P7
OkstadplassenP7
Okstadvegen
P7
Okstadøy
P5
Ola Setroms veg
P6
Olaf Bulls veg
P6
Olaf Grilstads veg
P2
Olaf Nordhagens vei
P1
Olav Aukrusts veg
P6
Olav Duuns veg
P6
Olav Engelbrektssons Allé
P1
Olav Gullvågs veg
P5
Olav Magnussons veg 7
P7
Olav Nygaards veg
P2
Olav Trondsons veg
P7
Olava Skomakers veg
P5
Oldervegen
P2
Ole Hogstads veg
P2
Ole Jørgensens Veg
To 1
Ole L. Kolstads veg
P5
Ole Laulos veg
P7
Ole Nordgaards veg
P8
Ole Ross’ veg
P3
Ole Rølvaags veg
P2
Ole Skolemesters veg
P3
Ole Soelbergs veg
P5
Ole Tesliens veg
P7
Ole Tilseths veg
P6
Ole Vigs veg
P5
Ole Øisangs vei
P5
Ole Aasveds veg
P8
Oline Hårstads veg
P5
Oppsynsmann Eggens veg
P5
Orionvegen
P6
Ormen Langes veg
P1
Orrevegen
P5
Oscar Wistings vei
P8
Oskar Braathens veg
P6
Oskar Skaugs veg
P7
Osloveien 1–125 + 22–126 +
132–267
P8
Osloveien 268–298
P5
Osloveien 42A–50 (Like nr.) To 2
Osvegen
P3
Osvegen 60 + 115 + 160–218 To 2
Othilienborgvegen
P6
Ottars veg
P1
Otto Skirstads vei
P1
Ottobyen
To 2
Oustmyrvegen
P7
Overlege Bratts veg
P6
Overlege Kindts gate
P7
Overviksvegen
P3
P
P A Munchs gate
P8
Parallellen
P3
Parkveien
P5
Paul Fjermstads veg 1–36
P7
Paul Fjermstads veg 37–79
P5
Paul Røstads Veg
To 2
Paul Skolemesters vei
P3
Peder Kroghs veg
P7
Peder Morsets veg
P5
Peder Myhres veg
P3
Per Halvorsens vei
P5
Per Kvists veg
P3
Per Lykkes veg
P1
Per Sivles veg 1-–15 + 2–12 +
24B + 24C
P2
Per Sivles veg 14–44 + 19–51 P6
Persaunvegen P5
Persaunvegen 2 + 4
Persbergvegen
Perslia
Persløkkvegen
Peter Egges vei
Peter Wanviks veg
Petter Lies veg
Pianist Sandbergs veg
Pilegrimsstien
Pilvegen
Pinebergsvingen
Pinebergvegen
Planetvegen
Plutovegen
Poppelvegen
Porsmyra
Pottemakervegen
Prestegårdsvegen
Prestekragevegen
Presthusvegen 1–23
Presthusvegen 24–80
Prestmovegen
Prinsessevegen
Professor Brochs gate
Professor Brochs gate 3–10
Professor J.H.L. Vogts veg
Professor Mørchs veg
Professorvegen
Prost Castbergs veg
P1
P3
P7
P6
P1
P2
P1
P1
P2
P2
P1
P1
P6
P6
P2
P3
P2
P7
P7
P1
P3
P1
P1
P5
P8
P5
P5
P5
P7
R
Ragnhilds gate
P8
Randi Kjærems veg
P3
Ranheimshøgda B/L
P3
Ranheimslivegen
P3
Ranheimsmoen
P3
Ranheimsvegen 1–167 + 2–160P1
Ranheimsvegen 184–298 +
169–305
P3
Ranheimsvegen 226,
226 C–E + 228 A–C + 230 A To 2
Ratesvingen P6
Reidar Lyseths Veg
To 2
Reidar Raaens veg
P3
Reidulvs gate
P5
Reinåsvegen
To 2
Reitanstien
P8
Reppevegen
P3
Richard Withs veg
P1
Richard Withs Vei 11 A + B To 2
Riddervolds gate
P7
Riddervolds gate 8 + 20
To 2
Riiser-Larsens vei
P8
Rimfaksevegen
P6
Ringvegen
P5
Ringvålhaugen
To 1
Ringvålvegen 3–31
P5
Ringvålvegen 33–101
P7
Ringvålvegen 102–325
To 2
Ringvålvegen 328–402
To 1
Risemoveien
P1
Risvollan B/L
P8
Risvollan B/L, Adolf Øiens veg P6
Rittmestervegen
P6
Roald Amundsens vei
P8
Rogerts gate
P5
Rognbudalen
Rognersvingen Rognervegen
Romemyra
Romolslia B/L
Roosevelts veg
Rostengrenda
Rudolf Nilsens veg
Rudolf Ræders veg
Rydningen
Rye
Røllikvegen
Rønningsbakken 1–30
Rønningsbakken 9A + B,
13 + 13B
Rønningsbakken 31–57
Rønningsvegen
Rønningsvegen 1, 2, 3, 4B,
6, 8, 10 + 10B
Rørosstien
Røsslyngvegen
Røstadbakken
Rådmann Hammers vei
Rådmannsvegen
P3
P1
P1
P3
P5
P2
P3
P6
P6
P2
To 1
P7
P5
To 2
P1
P5
To 2
To 2
P2
To 2
P8
P1
S
Sagflata P3
Sagplassveien
P3
Sagvegen
P6
Sandbakkvegen
P5
Sandborgs veg
P2
Sandmovegen
P3
Saturnvegen
P6
Saupstadbrinken
P7
Saupstadringen P7
Saxenborg Allé
P5
Schives gate
P5
Schiøtz vei
P8
Schmidts gate
P5
Schnitlers vei
P8
Schøllers gate
P5
Schøllers Gate 21
To 2
Schøningsdal
P8
Seljevegen
P2
Selsbakk Øvre
P2
Selsbakkflata
P2
Selsbakkvegen 1–75
P2
Selsbakkvegen 40
P8
Selsbakkvegen 70–94
P5
Serinelystveien
P1
Severin Saksviks veg
P3
Sigmunds veg
P1
Sigmunn Jakobsens veg
P1
Sigrid Johansens veg
P2
Sigrid Undsets veg
P2
Sigurd Bergs Allé
P5
Sigurd Einbus veg
P6
Sigurd Hoels vei
P6
Sigurd Høidahls veg
P3
Sigurd Jorsalfars veg P7
Sigurd Jorsalfars veg 52–68
P2
Sigurd Munns veg
P2
Sigurd Slembes veg
P7
Sildråpevegen
P8
Simon Leinums veg
P7
Simonsens vei
P8
Singsakerbakken
Siriusvegen
Sisikveien
Sivert Dahlens veg
Sivert Gjørtlers veg
Sivert Thonstads vei
Sjømannsvegen
Sjøvegen
Skarsleite
Skavlands veg
Skjermvegen
Skjetnemarkvegen
Skogmusveien
Skogvegen
Skogvokterveien
Skolvegen
Skråstien
Skule Bårdsøns gate
Skyttervegen
Skyåsvegen
Skyåsvegen 8, 10, 60, 64,
66 + 68
Sleipnes veg
Smed-Johns veg
Smedstuveien
Smedstuveien 32
Smiloftstykket
Smistadgrenda
Smørblomstvegen
Solbakkestien
Solborgvegen
Solemsvegen
Solhøgdvegen
Sollia
Solvangen
Solvollvegen
Sommerlystvegen
Sorgenfrivegen
Spongdal
Spovevegen
Stabells veg Stadsing Dahls gate
Stallmestervegen
Stampestien
Stampeverksvegen
Starevegen
Statsråd Kroghs veg
Stavnemovegen
Stavsetsvingen
Stavsvegen
Steinanvegen Steinberget
Steinhaugen
Steinrabben
Steintrøvegen
Steinåsen
Stjørdalsveien Stokkanhaugen
Stokkbekken
Stolpstuvegen
Storhaugstien
Strindheim Hageby B/L
Strindheimvegen
Strindvegen 9–53 (Ulike nr.) +
10–56 (Like nr.)
Strindvegen
P5
P6
P5
P8
P5
P5
P1
P1
To 1
P2
P1
P3
P7
P2
P8
To 1
To 2
P7
P5
P5
To 2
P1
P5
P1
To 2
P7
To2
P7
P2
P5
To 2
P1
P6
P2
P2
P1
P7
To 1
P1
P1
P5
P7
P2
P3
P1
P1
P8
P6
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P1
P8
P8
P6
P2
P2
P1
P7
P5
Stubbanvegen P6
Stubbanvegen 97 + 99
To 2
Stubbsvingen
P6
Stubbvegen
To 1
Stuttvegen
P1
SunnlandsskrentenP7
Sunnlandsvegen
P7
Svalevegen
P1
Svalsbergstien
P1
Svartholtet
P3
Sveiservegen
P3
Sveiservegen 1–7
To 2
Sverdrups vei
P8
Sverre Støstads vei
P5
Sverre Svendsens veg
P3
Sverresborg Allé
P8
Sverresdalsveien
P1
Svoldervegen
P1
Sylvester Sivertsons gate
P5
Symrevegen
P7
Syrinvegen
P2
Søbekkbakken
P7
Søbstadvegen
P5
Søndre Eberg gate
P7
Søndre Husebytun
P7
Søravegen
To 1
Sørbruvegen
P5
Sørbruvegen 1
P7
Sørenga
P7
T
Tambs Lyches veg
Tamburhaugen
Tampereveien
Tankvegen
Teglverket
Teglverkstunet
Tellefsens gate
Tempevegen Tessems veg
Thaulowbakken
Theodor Petersens veg
Thomas Hirsch gate
Thomas Von Westens gate Thonning Owesens gate
Thora Storms vei
Thorry Kiærs veg
Thorshaugen
Thorvald Erichsens vei
Thrond Nergaards veg
Tidemands gate
Tillerbruvegen 1–7 Tillerbruvegen 42–190
Tiller-ringen Tilleråsen
Tilleråsen 145
Tistelvegen
Tiurvegen
Toneveien Tonstadbrinken
Tonstadgrenda
Torplassen
Tors veg
Torshaugveien
Torshaugveien 17 + 23
Torvtaket
P6
P5
P1
P5
P2
P2
P8
P7
P1
P8
P8
P1
P1
P1
P8
P3
To 2
P1
P1
P5
P3
To 2
P3
To 2
P3
P6
P5
P5
P3
P3
P7
P6
P1
To 2
P3
11
Travbanevegen
Trofetvegen
Trollahaugen
Trollsvingen
Trudvangvegen
Tryms veg
Trøavegen
Tungavegen
Tunvegen
Turistveien
Tverrstien
Tvetestien
Tyholt Allé
Tyholtvegen
Tyholtvegen 18–24
Tyras veg
Tyrihansvegen
Tømmerdalen, Bymarka
Tømmerlunna
U
Ubåtsvingen 11
Udbyes gate
Uglabakken
Uglagjerdet
Uglahaugstien
Uglamarkstien
Uglavegen
Uglavegen 10 + 30D +
34 + 34B
Ullins veg Underhaugsvegen
Urds veg
P2
P3
P8
P1
P6
P6
P2
P2
P2
P7
P8
P8
P5
P5
P7
P1
P1
P8
P3
P5
P8
P2
P6
To 2
P6
P2
P6
P6
P6
P6
Uståsen Utleirmark
Utleirtunet
Utleirvegen Utleirvegen 134 –138
Utsikten Allé
V
Valentinlystvegen
Valgrindvegen
Valkendorfs gate
Valkyrjevegen
Valsetsvingen
Valøyslyngen
Valøyvegen
Vanadisvegen
Vardevegen
Vegmesterstien
Veimester Krohgs gate
Veisletten Allé
Venusvegen Vestmarkbakken
Vestmarkvegen
Vestre Husebytun
Vestre Rosten Vetle Vislies veg
Victor Ronanders veg
Victoria Bachkes veg
Vidarheimsvegen
Vikavegen
Vikelvfaret
Viktor Baumanns vei
Vikåsen
P7
P6
P8
P6
To 2
P8
P7
P7
P5
P6
P1
P7
P7
P6
P5
P2
P5
P8
P6
P2
P2
P7
P5
P6
P7
P1
P1
P1
P3
P8
P3
Vilhelm Krags vei
Vinkelstien
Vinterledbakken
Vinterveien
Vognhallvegen
Volvevegen
Vorpa
Vorsetlia
Værestien
Væretrøa
Vådanstien
Vådanvegen 1–25
Vådanvegen 99–155
P2
P2
P7
P5
P2
P6
To 1
To 1
P3
P3
P3
P6
To 2
W
Walldens veg
Wedels gate
Weidemanns vei 14–48
Wilhelmsmyrvegen
William Farres veg
Wincklers veg
P1
P5
P5
P5
P2
P5
Y
Yggdrasilvegen
P6
Ø
Østerlivegen
Østersunds gate Østkollvegen
Østmarkvegen
Østmovegen
Østre Berg
Østre Ila
P5
P5
P1
P1
P1
P7
P8
Østre Rosten 27 + 29 + 33
Østtunvegen
Øverfossvegen Øvergeilan
Øvergjerdet
Øvertrøa
Øvre Allé
Øvre Bergsvingen
Øvre Ferstadveg
Øvre Flatåsveg
Øvre Granåslia
Øvre Grilstadkleiva
Øvre Havstad BL
Øvre Kvålsvegen
Øvre Marienlyst
Øvre Petersborg gate
Øvre Sjetnhaugan
Øvre Stavsetvegen
Øvre Sverresborg
Øvre Tvereggen
Øvre Vikaraunet
Øystein Møylas veg
Øysteins gate
Øysten Langsets vei
Å
Åkervegen
Åsbakken
Åsheimvegen
Åsmund Vinjes gate
Åsta Hansteens veg
Åsvangvegen
P3
P1
P3
P7
P8
P7
P5
P7
P2
P7
P8
P1
P1
To 2
P8
P5
P3
P6
P1
To 2
To 2
P7
P8
P2
P2
P5
P7
P5
P5
P8
Følg oss på Facebook:
facebook.com/
trondheim.renholdsverk
Tømmeplanen på nett
På Trondheim Renholdsverk sine nettsider www.trv.no finner du raskt og enkelt frem
til tømmeplanen for din adresse eller ditt borettslag. Gjelder også for deg som har
containere.
Her finner du også alt du trenger å vite om riktig avfallssortering og gjeldende åpnings­tider
for vår gjenvinningsstasjon. Du kan også gå inn og bestille endring av beholderstørrelse.
12
Hva er miljøfarlig avfall?
BATTERIDREVNE LEKER
MOBILTELEFON/LADER
SMÅELEKTRISK OG
LEDNIGNER
MALING, LAKK OG
LØSEMIDLER
RESTER AV KLORIN OG
TOALETTRENS
HÅRSPRAYBOKSER O.L.
NB!
BLINKESKO
BATTERIER
LYSPÆRER OG
LYSSTOFFRØR
Sprøyter og gamle/ubrukte medisiner leveres til apotek.
Ammunisjon og sprengstoff skal leveres til politiet.
13
Verdt å vite
Er dine beholdere og containere
lett tilgjengelig?
Sørg for at renovasjonsbilen har enkel adgang til inn­kjørselen
din så vi lett kan få tømt beholdere og containere. Dette
gjelder sommer som vinter. Husk å måke og strø om vinteren.
Måk rundt, foran og oppå beholderne og containerne. Klipp
ned trær og busker som hindrer adkomst om sommeren.
Gratis juletreinnsamling
Når jula er over og pynten er tatt av, kan du legge treet godt
synlig ved veien søndag 11. januar 2015 og vi henter det i
uke 3. Se www.trv.no for mer informasjon.
Innsamling av hageavfall
Vi gjennomfører hageavfallsaksjon i mai – uke 19. Vi selger
egne sekker på utvalgte salgssteder. Sekkene settes ved
veien senest søndag 3. mai. Salg av sekker og innsamling vil
bli annonsert på vår nettside. www.trv.no.
NB: Kun Renholdsverkets sekker blir samlet inn.
Lær mer om kompost
Gratis kurs i kompostering av matavfall arrangeres to
ganger i året – på våren og på høsten. For mer informasjon
om kompostering se www.trv.no
Spørsmål kan rettes til [email protected]
Kursdatoer vil bli annonsert på vår nettside.
Finn ut mer på
www.trv.no
14
Sorteringsliste
Dette er restavfall:
Restavfall
› Bleier og bind
› Bøker med stive permer
› CD-plater og videokasetter
› Gavepapir
› Glass som ikke er emballasje
› Gummi, lær, skinn
› Husdyrekskrementer,
katte- og fuglesand
(små mengder, godt innpakket)
› Ildfaste former
› Kald aske (godt innpakket)
› Krystall
› Matavfall
› Mat- og bakepapir
› Plastleker, lego o.l.
›Plast som ikke er emballasje
› Porselen, keramikk, gips
› Potteplanter
› Speil
› Støvsugerposer
› Suppeposer
› Tilgriset papp og papir
› Tilgriset plastemballasje
› Tørkepapir
› Utslitte tekstiler og sko
› Vindu
Dette er papp- og papiravfall:
Papp og papir
› Aviser
› Bøker, kun paperback
› Bølgepapp
› Drikkekartonger
(skyll og brett sammen, legg flere i én)
› Eggekartong
› Juice- og dessertkartonger
› Konvolutter (også m/vindu)
› Matvarekartong
(pizzaesker o.l.)
›Pappesker
(riv i stykker eller brett sammen)
› Reklame
› Skrivepapir
› Tidsskrifter
› Ukeblader
› Vaskemiddelkartong
› Plastflasker og korker
(ikke panteflasker)
›Plastspann (soddspann o.l.)
Dette er emballasjeplast:
› Chipsposer
› Emballasjebrett
(til kjøtt, fjørfe o.l.)
Plastemballasje
› Sjokoladepapir
›Plastfolie (innpakningsplast
› Isbokser
rundt nye møbler o.l.)
› Kaffeposer (plast)
›Plastkanner
› Plastbeger (rømmebeger o.l.)
› Plastposer
Dette er farlig avfall:
Farlig avfall
› Batterier
› Blekemidler, klor, salmiakk
› Bil- og båtpleiemidler
› Emballasje for farlig avfall
› Hele lyspærer og sparepærer › Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann.)
› Kvikksølvtermometer
› Lysrør (legges i orginalemballasje › Maling, beis, lakk, lim
› Maling- og lakkfjernere
› Plantevermidler
› Småelektrisk (røykvarslere,
mobiltelefoner, hårfønere o.l.)
› Spraybokser
› Spillolje og tjæreavfall
› White spirit, rødsprit o.l.
› Sprøyter og gamle/ubrukte
medisiner leveres til apotek.
› Ammunisjon og sprengstoff skal leveres til politiet.
og plasseres ved siden av boksen.)
Dette er glass- og metallemballasje:
› Aluminiumsformer
› Barnematglass
› Hermetikkbokser
Glass/metall
› Syltetøyglass
› Vinflasker
Kan leveres på Returpunkt, se www.trv.no
for å finne ditt nærmeste Returpunkt
Dette leveres som restavfall:
› Ildfaste former
› Krystall
› Porselen
› Speil
› Vindu
Kundesenter
Telefon 72 54 05 40
[email protected]
www.trv.no
15
Plan 1
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Plan 2
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Plan 3
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Innsamling juletrær
16
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Tokammer 1
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Innsamling hageavfall
R
Tokammer 2
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
R
R
Pa
Pl
Pa
R
R
R
R
Pa
Pl
Pa
R
R
R
R
Pa
Pl
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Plan 5
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Plan 6
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Innsamling juletrær
Plan 7
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Uke 1
29.12 – 04.01
Uke 2
05.01 – 11.01
Uke 3
12.01 – 18.01
Uke 4
19.01 – 25.01
Uke 5
26.01 – 01.02
Uke 6
02.02 – 08.02
Uke 7
09.02 – 15.02
Uke 8
16.02 – 22.02
Uke 9
23.02 – 01.03
Uke 10
02.03 – 08.03
Uke 11
09.03 – 15.03
Uke 12
16.03 – 22.03
Uke 13
23.03 – 29.03
Uke 14
30.03 – 05.04
Uke 15
06.04 – 12.04
Uke 16
13.04 – 19.04
Uke 17
20.04 – 26.04
Uke 18
27.04 – 03.05
Uke 19
04.05 – 10.05
Uke 20
11.05 – 17.05
Uke 21
18.05 – 24.05
Uke 22
25.05 – 31.05
Uke 23
01.06 – 07.06
Uke 24
08.06 – 14.06
Uke 25
15.06 – 21.06
Uke 26
22.06 – 28.06
Uke 27
29.06 – 05.07
Uke 28
06.07 – 12.07
Uke 29
13.07 – 19.07
Uke 30
20.07 – 26.07
Uke 31
27.07 – 02.08
Uke 32
03.08 – 09.08
Uke 33
10.08 – 16.08
Uke 34
17.08 – 23.08
Uke 35
24.08 – 30.08
Uke 36
31.08 – 06.09
Uke 37
07.09 – 13.09
Uke 38
14.09 – 20.09
Uke 39
21.09 – 27.09
Uke 40
28.09 – 04.10
Uke 41
05.10 – 11.10
Uke 42
12.10 – 18.10
Uke 43
19.10 – 25.10
Uke 44
26.10 – 01.11
Uke 45
02.11 – 08.11
Uke 46
09.11 – 15.11
Uke 47
16.11 – 22.11
Uke 48
23.11 – 29.11
Uke 49
30.11 – 06.12
Uke 50
07.12 – 13.12
Uke 51
14.12 – 20.12
Uke 52
21.12 – 27.12
Uke 53
28.12 – 03.01
Plan 8
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Innsamling hageavfall
17
BYENS BILLIGSTE
AVFALLSTAXI!
Vi henter ditt avfall og kjører det til riktig behandling –
alt fra hvitevarer, hageavfall og møbler til trevirke og emballasje.
Enkelt og effektivt for deg, miljøvennlig for alle.
Pris fra kr 375,Ring oss for nærmere avtale:
tlf. 917 54 000
eller bestill via www.trv.no
Her finner du også mer informasjon om
priser og vilkår for tjenesten.
Tømmeplan 2015
Redaktør | Tone Pettersen Olden
Opplag | 48.000
Distribusjon | Trondheim kommune
Layout | Tibe reklamebryå
Papir | 100% resirkulert papir
Besøksadresse | Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal
Postadresse | Postmottak, 7004 Trondheim
Tlf kundesenter | 72 54 05 40
E-post kundesenter | [email protected]
Kontortid | mandag – fredag kl 08.00 –15.30
Web | www.trv.no