Halden Fengsel Referanseprosjekt

Comments

Transcription

Halden Fengsel Referanseprosjekt
Referanseprosjekt
Halden Fengsel
Automatisering og Sentral Driftskontroll
Beskrivelse vedrørende GK Norges automasjonsentreprise på Halden Fengsel
Med Statsbygg som kunde/byggherre og Kriminalomsorgen som
sluttbruker har GK Norge AS på prosjektet Halden Fengsel gjennomført entreprisene K502 og K503. Prosjektet var meget godt styrt
både fremdriftsmessig og økonomisk og det har vært et spennende
og lærerikt prosjekt med mange spesielle utfordringer.
Med oppkjøpet av Honeywells byggautomasjonsorganisasjon i år
2000, har GK videreutviklet denne organisasjonen til å bli markedets
største innen fagfeltet byggautomasjon.
Gjennomføring av rollen som Teknisk Integrator
(ITB-ansvarlig)
Halden Fengsel er et teknisk avansert prosjekt, hvor koordinering og
tverrfaglig integrasjon var helt nødvendig del av GKs arbeidsomfang.
Rollen som Teknisk Integrator er svært krevende å uttøve i byggeprosjekter hvor de forskjellige aktørene i hovedsak har fokus på ”seg og
sitt”. Proaktivitet i Teknisk Integratorrollen var satt i høysetet, og GK
Norge og byggherren, RIE/RIV og sidestilte entreprenører utviklet et
godt samarbeid, som vi mener resulterte i et meget godt sluttprodukt.
Proaktiv og profesjonell prosjektledelse
- nøkkelen til Halden Fengsel
GK Norge bemannet dette svært store automasjonsoppdraget med
våre meste erfarne og kunnskapsrike medarbeidere. God planlegging
av egne arbeider godt koordinert med prosjektets øvrige aktører ble
etablert fra dag en.
GK mottok gode tilbakemelding under veis i prosjektgjennomføringen.
GK vant kontraktene K-502 Tele og
Automasjon. K503 og K503 Teknisk
nettverk
Kontraktssum kr. 55 millioner
Overlevering 1. april 2010
GKs prosjektorganisasjon på Halden
Fengsel ble satt sammen av dyktige
fagfolk på automatisering- og prosjektadministrativ funksjoner i tillegg til å
tilknytte solide underentreprenører
med dyktige medarbeidere. GK personell
var deltagere innen områdene:
• Prosjektledelse og prosjektplanlegging
• Kvalitetssikring
• Detaljprosjekteringsledelse og design
av automasjonssystemer
• Teknisk Integrasjon (ITB-ansvar)
• Programmering
• Prosjektledelse og installasjoner på:
Elektroarbeider, teknisk nettverk,
telefoni og data
• Anleggsledelse,igangkjøring og
innjustering
• Dokumentasjon og FDV
GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner: Vi tilbyr supplerende rådgivning basert på inngående produktkjennskap og flere tiårs driftserfaring, ledende teknologi og en lang rekke smarte løsninger som bidrar til betydelige
energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele Norge,
Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtteapparat med teknisk kompetanse på høyeste nivå.
GK NORGE AS
|
Tlf: 22 97 47 00
|
www.gk.no
Sterk prosjektledelse med god planlegging og oppfølging av fremdrift er generelle nøkkelfaktorer i profesjonell prosjektsyring.
En viktig og utfordrende del av prosjektledelsen var å kontrahere og styre store og profesjonelle underentreprenører.
I GK jobber vi kontinuerlig med forbedringsprosesser i retning av overnevnte elementer.
I Halden fengsel prosjektet maktet vi i samarbeid med en aktiv byggherreorganisasjon å oppnå gode resultater
innen prosjektstyring.
Kontaktpersoner hos Byggherre Statsbygg, og GK Norges prosjektledelse
Kontaktpersoner byggherre, Statsbygg:
Kontaktpersoner GK Norge AS:
Prosjektleder Merethe Kristin Woldseth
Prosjektsjef Rolf Medhus
Prosjektleder K502 Automasjon Mats Lindblad
Prosjektleder K503 Nettverkselektronikk Arvid Skjold
Teknisk Integrator Arvid Skjold
Beskrivelse av oppdraget:
Kontraktsformen var et programanbud (NS8405) hvor RIE og RIV foretok prosjekteringen av de tekniske systemene, men hvor GK
i slike omfattende automasjonsprosjekter forestår all detaljprosjektering for berørte systemer. Automasjonssystemene kobles
sammen opp i GKs leveranse av Sentral Driftskontroll (SD-anlegg).
Videre ble en rekke 3.parts automasjonsleveranser på integrert opp i SD-anlegget ved hjelp av åpne standardiserte protokoller.
Her er en utdrag av de viktigste elementene i automasjonskontrakten:
•
Leveranse av Sentral Driftskontroll fra vår samarbeidspartner Honeywell Inc.
- Web-basert teknologi
- Åpent system som benytter alle bransjestandarder som: LonWorks, Bacnet, Modbus, Mbus, KNX, OPC +++
•
Ca. 500 Rom (IRC)
- Automatisering av lys- og klimastyring basert på KNX teknologi
- Kabling for KNX bussystem
•
Ca. 120 klimatekniske systemer fordelt på 20 tavler
- Ventilasjonssystemer og andre VVS-tekniske systemer
- Kabling i tekniske rom
•
Diverse temperaturovervåkninger, blant annet kjøle- og fryserom
•
Forbruksdata slik som energi, vann og avløp for 220 målere integrert mot 3Rbygg
•
Sikkerhetsovervåkning av dører etc
•
Kabling av strukturert IKT-nettverk
•
Nettverkselektronikk for to separate IKT-nettverk: Teknisk/administrativt nett og sikkerhetsnett
•
Telefoni med strukturert kabling
•
Integrasjon mot ”eksterne” systemer. Eksempler:
- Jordfeil- og isolasjonsovervåkning
- Hovedtavler
- UPS
- Kjølemaskiner
- Reservekraftanlegg
- Sikkerhetssystemet
GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner: Vi tilbyr supplerende rådgivning basert på inngående produktkjennskap og flere tiårs driftserfaring, ledende teknologi og en lang rekke smarte løsninger som bidrar til betydelige
energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele Norge,
Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtteapparat med teknisk kompetanse på høyeste nivå.
GK NORGE AS
|
Tlf: 22 97 47 00
|
www.gk.no

Similar documents