Montering/bruk trykktank

Comments

Transcription

Montering/bruk trykktank
Trykktank med
rørsanslutninger og pumpe
Monterings- og bruksanvisning
Trykktank med pumpe
ferdig montert
Slik fungerer trykktanken
Ved å benytte en 25L trykktank i tilknytning til Vera vannsystem oppnår man å få et vesentlig mer stillegående system.
Trykktanken virker slik at pumpen forsyner trykktanken med vann
når det er behov for det. Behovet er tilstede når trykktanken har
forsynt kraner med ca. 10 liter vann. Pumpas tilførsel av nytt vann
til trykktanken foregår på en relativt stille måte. Trykktankens tilførsel av vann til kranene foregår på en helt stille måte. På denne
måten unngår man at pumpa vil arbeide tungt og ujevnt ved direktetilførsel til kranene. Pumpens trykk (2,5 bar) blir ikke svekket
av trykktanken.
Trykktanken kan bestilles uten pumpe, som anvist på bildet under.
Den kan også bestilles med pumpe ferdig påsatt og tilkoblet.
Braketter for feste til vegg
Trykktank uten pumpe
Festebraketten for pumpe har hull tilpasset både Flojet og
Aquatec pumper. Festeskruer og muttere medfølger.
Et rør går til varmtvannsbereder (el eller gass).
Det andre går til kaldtvannskraner.
Det er valgfritt hvilket rør som benyttes til hva.
Deksel for etterfylling av trykkluft
Trykket i tanken skal optimalt være 1,8 bar.
Over tid vil dette trykket falle og man må etter­
fylle trykkluft. Benytt den medfølgende pumpen
med manometer for å etterfylle ved behov.
Dekselet skrues av som anvist på bildet.
Sjekk lufttrykket ca hver 6. mnd.
Vannslangen kobles til vanninntakfilteret på
pumpen. Filteret kan skrus av for jevnlig
rengjøring.
Til 12V eller 230V strømtilførsel
Til vannbeholder hvor
innsuget er lavere
plassert enn pumpa
Ekstrautstyr
Pumpeskap i heltre furu
Hyttetorget har konstruert et skap i heltre furu uten bakvegg som
kan plasseres over trykktank og pumpe (som henger på vegg).
Skapet leveres flatpakket med egen monteringsanvisning.
Pumpeskap i heltre furu, hvit
Varenr: 6327857
Pumpeskap hvit med trykktank og pumpe 230V
Varenr: 6327855
Pumpeskap hvit med trykktank og pumpe 12V
Varenr: 6327856
Pumpeskap i heltre furu, grå
Varenr: 6327858
Pumpeskap grå med trykktank og pumpe 230V
Varenr: 6327852
Pumpeskap grå med trykktank og pumpe 12V
Varenr: 6327853
Tlf: 33 42 01 00
Fax: 33 42 01 14
e-post: [email protected]
Internett: www.hyttetorget.no
Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord