Priser på avløeserutgifter 2015 - Vestfold Landbrukstjenester SA

Comments

Transcription

Priser på avløeserutgifter 2015 - Vestfold Landbrukstjenester SA
PRISER PÅ AVLØSERUTGIFTER INKLUSIV PÅSLAG PR. 25.02.2015
Vanlig arbeidsdag er 7,1 timer pr dag på grunn av kompensasjon for ugunstig arbeidstid
med delt arbeidsdag.
35,5 timer pr uke - 154,timer pr mnd.
1640 timer pr år - 231 arbeidsdager
Med utgangspunkt på kr 140,- 150,- 160,- og 180,- kr pr time har vi laget en oversikt over hva det
det vil koste å ha en avløser. ( Eventuelle tillegg og km. godtgjørelse er ikke medberegnet )
140 kr/t
Stillingsstr Forklaring
150 kr /t
160 kr/t
180 kr/t
1 dag
1 dag x 7,1 time + påslag
kr
1 424 kr
1 526 kr
1 628 kr
1 831
10 dager
10 dager x 7,1 time + påslag
kr
14 243 kr
15 261 kr
16 278 kr
18 313
20 % stilling
46 dager x 7,1 time + påslag
kr
65 519 kr
70 199 kr
74 879 kr
84 239
40% Stilling
94 dager x 7,1 time + påslag
kr
133 886 kr
143 450 kr
153 013 kr
172 140
50 % stilling
117 dager x 7,1 time + påslag
kr
166 646 kr
178 549 kr
190 452 kr
214 259
60 % stilling
140 dager x 7,1 time + påslag
kr
199 405 kr
213 648 kr
227 892 kr
256 378
80 % Stilling
187 dager x 7,1 time + påslag
kr
266 348 kr
304 398 kr
342 448 kr
342 448
100 % Stilling 234 dager x 7,1 time + påslag
kr
333 291 kr
357 098 kr
380 905 kr
428 518
Beløpet merket med rødt viser at dersom du som bonde mottar fullt avløsertilskudd,
kan du ha en avløser hos deg i 46 dager pr år og lønnen hans (150 pr time) dekkes fullt ut av ditt tilskudd.
Vestfold Landbrukstjenester er et avløserlag med arbeidsgiveransvar. Dersom avløseren blir syk
er det laget som dekker de 16 første dagene som er arbeidsgiverperioden.
Påslaget er satt sammen av følgende: dekke utgifter til administrasjon ( 7% ), syke "forsikring" (5%)
yrkesskadeforsikring (2%), OTP (1,5%), feriepenger (12%), arbeidsgiveravg (14,1%) og
arbeidsgiveravgift av feriepenger ( 1,692% ). Påslaget for de under 60 blir da til sammen
43,292, mens for de over 60 år blir påslaget 45,9163%. Påslaget for de over 60 år er høyere
på grunn av en høyere feriepengesats.
Det ble innført merverdiavgift på tjenester for en del år siden, slik at vi fakturerer med mva.
Mva føres opp mot mva på din inntekt, så den får du igjen ved innberetning av neste mva oppgave.