HANDLINGSPLAN VED BITING

Comments

Transcription

HANDLINGSPLAN VED BITING
HANDLINGSPLAN VED BITING BERGERBAKKEN BARNEHAGE
I perioder av barnehageåret ser vi at det er noen barn som biter andre barn.
Dette er ikke noen god opplevelse for den som blir bitt, den som biter,
personalet eller for dere foreldre, men helt normal del av barnets utvikling.
Vi ønsker alltid å ta dette problemet alvorlig og tenker det er viktig at barn
møter voksne som takler dette på lik måte. Vi har derfor blitt enige om
følgende handlingsplan:
HANDLINGSPLAN VED BITING

VI HAR FULL OPPMERKSOMHET MOT OG TRØSTER DET BARNET
SOM ER LEI SEG/HAR VONDT. VI IGNORERER FYSISK DET BARN
SOM HAR UTFØRT HANDLINGEN

VI TAR KALDT VANN PÅ BITESTEDET, HVIS DET ER HULL
SMØRES BARNET MED BACIMYCIN.

VI HENTER INN BARNET SOM BEIT OG VISER AT DEN ANDRE ER
LEI SEG OG HAR VONDT. ”NÅR DU BITER BLIR DET VONDT, SE
HUN GRÅTER”

PEDAGOGISK LEDER TAR KONTAKT MED FORELDRE HVIS DET ER
HULL I HUDEN. ELLERS GIS INFORMASJON VED HENTING,
ELLER VI AVTALER ANDRE RUTINER FOR INFORMASJON.

I SAMRÅD MED FORELDRE KAN BARN SOM BITER MYE FÅ HA
SMOKK HELE DAGEN I EN BEGRENSET PERIODE. DETTE KAN
VÆRE ET GODT HJELPEMIDDEL FOR NOEN BARN.
Har du noen spørsmål rundt dette så ta kontakt med pedleder så svarer vi så
godt vi kan  