(pdf). - Multilux as

Comments

Transcription

(pdf). - Multilux as
I N V I TA S J O N T I L S E M I N A R
VEI- OG TUNNEL
B E LY S N I N G
TIRSDAG 27. JANUAR 2015
Karihaugveien 89, Oslo, kl. 09:30
PROGRAM
09.30 Velkommen og registrering
10.00 LED i gate- og veibelysning
v/Stefano Toti, AEC og Rolf Steinsland, Multilux.
Karihaugveien 89 ligger øst i Oslo rett ved E6. Seminaret
er kostnadsfritt, og har plass til 70 deltakere. Vær tidlig
ute med påmelding!
Bindende påmelding innen 13. januar.
Epost til [email protected] eller telefon 94 00 47 50.
LED-teknologi i vei- og gatebelysning.
Presentasjon av ny serie LED-armaturer
fra AEC.
11.30 Lunch
12.30 LED i tunnelbelysning
v/Raffaele Benedetti, AEC og John H. Myhre, Multilux.
LED-teknologi innen tunnelbelysning.
Innsparinger i installasjon, drift og
vedlikeholdskostnader. Presentasjon av
LED-armaturer for tunnel fra AEC.
14.00 Tennskap for gate- og veilys
v/Helge Rørholt, Multilux.
Presentasjon av våre dobbeltveggede
koblingsskap i aluminium.
15.00 Slutt
Multilux har siden starten i 2000 blitt en betydelig leverandør av teknisk belysning
til det norske markedet. Vi leverer kun kvalitetsprodukter fra anerkjente europeiske
produsenter, og vi har solid kompetanse innen vei-, gate- og tunnelbelysning.
Multilux er i front når det gjelder teknologisk innovasjon, som f.eks. innen LEDbelysning. Gjennom leveranser til flere store veiprosjekter har vi vist vår evne til
gjennomføring. Vi leverer komplett belysning for alt fra kommunale gang- og sykkelveier, til store nasjonale stamveiprosjekter.
Se www.multilux.no for mer informasjon!
Multilux AS, Sandavegen 19, 3802 Bø i Telemark | [email protected] | www.multilux.no
Tlf: 35 06 13 00 | Faks: 35 06 12 80

Similar documents